tisk-hlavicka

Ten nešťastný triple test…

5.10.2010 Gabriela Bachárová Děti a my 201 názorů

Vyšetření na vrozené vady není přesné, lepší je screening v prvním trimestru.

Nespolehlivý a nepřesný test na odhalování vrozených vad nenarozeného dítěte je postrachem těhotných žen. Tisícovky žen ročně pak kvůli němu podstoupí odběr plodové vody, která má předpokládanou nemoc potvrdit či vyvrátit. Downův syndrom nebo rozštěpové vady páteře většinou vyloučí. Ženy tak úplně zbytečně ohrozí život svého miminka a prožijí silný stres. Vrozené vady dětí se přitom v budoucnu budou zjišťovat úplně jinak než dnes, a to z krve matky. I u nás probíhá výzkum, který nástup této metody urychlí.

Odběr plodové vody neboli amniocentézu ročně absolvuje přibližně každá pátá těhotná, tedy kolem dvaceti tisíc žen. Z tohoto počtu se jen u tří až pěti procent prokáže vrozená vývojová vada. O nic by možná nešlo, pokud by odběr plodové vody neprovázelo jednoprocentní riziko ztráty těhotenství. Nezdá se to moc. Jinak ale „obrázek“ vypadá, když se procenta provedou na čísla. Asi dvě stě miminek ročně se potratí jen kvůli tomuto vnějšímu zásahu do prostředí dítěte. I když lékaři uvádějí, že jde většinou o nemocné a slabé děti, které by možná tak či tak nepřežily, jistě je mezi nimi dost těch, které byly úplně zdravé.

Proč to všechno? Amniocentézu lékaři nejčastěji doporučují na základě špatných výsledků tripple testu, který se používá už od konce 80. let. Test sice nestanovuje přesnou diagnózu, ale udává matematicky vyjádřenou pravděpodobnost postižení dítěte Downovým syndromem nebo rozštěpovými vadami páteře. Pokud tedy vyjde riziko Downova syndromu 1 : 20, značí to pětiprocentní pravděpodobnost, že dítě nemoc skutečně má.

Úmyslně nafouknutá síť

Problémem tohoto krevního testu, při kterém se zkoumá vzájemný poměr tří látek z krve matky (hormonů hCG a estriolu a bílkoviny AFP), je vysoká falešná pozitivita. Dítě se označí jako potenciálně nemocné, i když ve skutečnosti není. Příčin může být více, někdy stačí, že lékař nestanoví správné stáří těhotenství, a matka se hodnotami krve „nevejde“ do tabulek. Často také test vychází hůře matkám holčiček, kuřačkám nebo vegetariánkám. Tripple test je „velkoryse“ nastaven tak, že do rizikové kolonky spadne velké množství žen - podle některých odhadů až každá dvacátá. Předem se s tím počítá. V této úmyslně nafouknuté síti pak lékaři „loví“ jednotlivá postižení. Ze všech těhotných, kterým test vyjde pozitivně, se problém prokáže jen u každé padesáté. Zbytečný stres stovek těhotných žen by se snad dal omluvit, pokud by test naprosto jasně určil většinu nemocných dětí. Tak to ale rozhodně není. Tripple testu uniknou až čtyři děti z deseti, které mají Downův syndrom.

Etický problém

Tripple test je velkým etickým problémem. Ženě se krev odebírá až v 16. týdnu těhotenství, výsledky jsou zhruba za týden. Amniocentéza, která jediná může předpokládané postižení dítěte na sto procent potvrdit nebo vyvrátit, se pak většinou provádí kolem 18. týdne těhotenství a na výsledky se obvykle čeká další dva až tři týdny.

Pokud odběr plodové vody prokáže postižení a žena si nepřeje v těhotenství pokračovat, k potratu dojde kolem 21. - 22. týdne gravidity. To je už dítě velké a matka zřetelně cítí jeho pohyby. Zamrazí, když si uvědomíme, že od 24. týdne už lékaři zachraňují předčasně narozená miminka.

I z těchto důvodu se tripple test v mnoha vyspělých zemích vůbec plošně neprovádějí a i mnozí čeští zdravotníci tvrdí, že je dávno překonaný.

Proč mi berete krev?

Lékaři do jisté míry využívají svého postavení a těhotné ženy často neinformují, proč jim vlastně odebírají krev, a že to není povinné. „Sestřička jen řekla, že mi vezme krev, lékař mi pak dokonce tvrdil, že tripple test musí ze zákona provádět,“ překvapilo Hanku z Prahy.

Když test žena odmítne, leckterý lékař jí vytkne, že se nechová dostatečně zodpovědně ke svému dítěti. Podobně jsou ženy často následně nuceny do amniocentézy. Pokud nesouhlasí, protože by si dítě s postižením stejně nechaly, mohou se stále setkat s argumenty typu: nevíte, co je to vychovávat postižené dítě, a kolik to stojí. Ve vyspělých zemích se přitom stát spíše snaží takové rodině její těžkou situaci maximálně ulehčit. V Česku bohužel zatím stále převládá názor, že je lepší, aby se tyto děti raději nenarodily, a nezatěžovaly tak státní pokladnu.

Na druhou stranu je ale potřeba říct, že přece jen přibývá lékařů, kteří vidí v ženě rovnocenného partnera. „Velmi se mi líbil přístup genetičky, kterou jsme kvůli špatnému tripple testu navštívili. Řekla, že rozhodnout se musíme sami. Chtěla jsem od ní slyšet, co by dělala na mém místě, ale jako genetička je prý ovlivněna svým povoláním, denně vidí lidi s postižením a její názor by byl zkreslený. Předem mě neděsil ani gynekolog. Mám ale kamarádky, kterým doktor i při poměrně malém riziku 1 : 100 tvrdil, že dítě bude mít zcela jistě Downův syndrom. A narodilo se zdravé dítě,“ popisuje Lenka z Prahy.

Co je Downův syndrom?
Ročně se v Česku narodí kolem 70 dětí s Downovým syndromem. Přibližně stejný počet se na žádost ženy potratí. Pro postižení je typické oslabení mentálních schopností, zpomalený vývoj řeči i motoriky. Tyto děti ale mohou dělat velké pokroky. Navíc nemoc nemá vliv na jejich citové prožívání, často jsou veselé a šťastné. Downův syndrom lze na první pohled poznat zešikmením očí a nižším vzrůstem, kolem metru a půl. Onemocnění se projevuje i na fyzickém zdraví, poměrně časté jsou srdeční vady, náchylnost k některým druhům rakoviny (leukémie), vyšší výskyt Alzheimerovy nemoci nebo nižší věk dožití. Downův syndrom je genetická porucha 21. chromozomu, kde se místo dvou vytvoří chromozomy tři. Nejčastěji vzniká v době dozrávání vajíčka nebo spermie, nebo v prvním období po splynutí pohlavních buněk.

Screening v prvním trimestru

V Česku přitom už několik let funguje mnohem spolehlivější způsob na odhalování vrozených vad. Není ale tolik rozšířený a s výjimkou několika pracovišť, které získaly různé granty, si ho ženy musí hradit samy. Stojí kolem 1 500 korun. Mnozí gynekologové budoucí matky navíc o možnosti takzvaného kombinovaného screeningu neinformují.

„První těhotenství jsem prožila ve strachu. Neměla jsem dost informací, a tak jsem důvěřivě podstoupila tripple test. Vyšlo mi riziko Downova syndromu 1 : 50, tedy dost velké. Lékaři mě hned od začátku nutili do amniocentézy. Prožila jsem si téměř tři týdny strachu, který určitě poznamenal i dítě. Po narození byl syn velmi plačtivý a úzkostný. Amniocentéza poškození nepotvrdila. Zpětně jsem si vyčítala, že jsem úplně zbytečně ohrozila život miminka. Podruhé jsem už nic podobného podstupovat nechtěla, a zaplatila jsem si screening v prvním trimestru, tripple test jsem odmítla. Gynekolog nesouhlasil, ale ani na mě netlačil. Pokud otěhotním i potřetí, nepůjdu už na žádné vyšetření genetických vad. Nejsem nezodpovědná, jen si chci těhotenství konečně užít,“ vypráví svou zkušenosti Pavla z Litoměřic.

Jak se provádí

Zjišťování vrozených vývojových vad v prvním trimestru probíhá tak, že ženě nejdříve v 10. - 11. týdnu odeberou krev. Z té se zjišťuje hladina volného beta-hCG hormonu a bílkoviny PAPP-A.

Zvýšená hodnota hormonu a snížená hodnota bílkoviny znamenají vyšší riziko Downova syndromu. Do výsledků se přitom promítá i věk matky, protože čím starší žena, tím vyšší riziko vad. Z krve se určuje i pravděpodobnost dalších dvou genetických poruch, Edwardsova a Patauůova syndromu. Po odběru krve následuje v 12. - 14. týdnu ultrazvukové vyšetření plodu. Sleduje se několik znaků, které by mohly poukazovat především na Downův syndrom. Měří se tloušťka kožní řasy v oblasti šíje, která je přítomná u všech plodů, ale ty s Downovým syndromem ji mají mohutnější. „Ještě vyšší efektivitu pak umožní vyšetření dalších specifických ultrazvukových ukazatelů, jako jsou délka nosní kůstky (plodům s Downovým syndromem chybí, nebo je nevyvinutá – pozn. red.), měření obličejového úhlu, průtokové charakteristiky některých cév apod. V prvním trimestru je také možno popsat tzv. nitrolební projasnění, které je významné pro odhad rizika rozštěpových vad páteře,“ vysvětluje MUDr. Petr Polák, CSc. z olomouckého Centra prenatální diagnostiky. Z krevních a ultrazvukových hodnot počítač stanoví výsledné riziko vrozených vad. Tento test má i další výhody. „Nejde jen o screening Downova syndromu, ale i o podrobné morfologické vyšetření plodu a řadu dalších nedocenitelných výhod,“ přizvukuje odborník na prenatální diagnostiku MUDr. Miroslav Břešťák. Ultrazvuk stanoví i přesné stáří těhotenství, což je důležité pro výpočet datumu porodu.

Horší zůstává

„Falešná pozitivita screeningu v prvním trimestru je do tří procent a zachytí se devět z deseti případů Downova syndromu. Falešná pozitivita tripple testu je až deset procent a zachytí se šest z deseti případů,“ porovnává oba testy přední odborník na prenatální diagnostiku doc. MUDr. Pavel Calda, CSc. Jednoznačným vítězem je tedy testování provedené v dřívějším období.

„Nemyslím si ale, že by prvotrimestrální prenatální diagnostika v dohledné době zcela nahradila druhotrimestrální. Je totiž aktivitou specializovaných center, kde pracují školení odborníci. Tam směřuje jen část těhotných a nelze tak očekávat efektivní celoplošný screening,“ říká MUDr. Petr Polák.

Snahy o jeho postupné rozšíření existují už delší dobu, ale zatím bez úspěchu. Především kvůli financím a nedostatku odborníků. „Bylo by vhodné zrealizovat pilotní projekt, opakovaně jsme ho doporučovali, ale zatím se neuskutečnil,“ říká Vladimír Dvořák, předseda České gynekologicko-porodnické společnosti.

Je to vaše rozhodnutí

Jak tedy s testováním na vrozené vady naložit? „Každá těhotná se sama může dobrovolně rozhodnout, zdali vůbec bude chtít vyšetření podstoupit a zda by akceptovala návrh eventuálního ukončení gravidity. Genetici a gynekologové by měli nastávající mamince srozumitelně vysvětlit, k čemu screeningové testy vlastně slouží, co bude následovat, když test vyjde jako pozitivní, negativní, nebo co rozumíme pod pojmem vyšší riziko, jaké komplikace může přinést odběr plodové vody, co je podstatou Downova syndromu. Naší snahou je co nejvyšší míra správné informovanosti tak, aby se těhotná mohla bez zbytečného stresu správně a zcela svobodně rozhodnout,“ uzavírá doktor Polák.

Amniocentéza bez rizika?

Odběr plodové vody je u nás rutinní záležitost, přesto jde o sporný zákrok, a právě z tohoto důvodu se jej vyspělé země snaží omezovat. Některé zahraniční výzkumy uvádějí, že kromě rizika potratu, úniku plodové vody, krvácení nebo infekce hrozí dětem, kterým prostředí dělohy narušila odběrová jehla, častěji předčasný porod nebo dýchací problémy po narození. Pro matku může být problémem preeklampsie, pokud při zákroku došlo k průniku jehly placentou. Preeklampsie je život ohrožující stav. Amniocentéza tedy není „brnkačka“ a doporučuje se provádět ji jen v případě, kdy riziko postižení dítěte je vyšší než riziko potratu po odběru plodové vody, toto doporučení se však v praxi až příliš často nerespektuje.

Názory k článku (201 názorů)
Trošku jasnější aluška + 2 5.10.2010 9:8
*Re: Trošku jasnější Půlka psa 5.10.2010 9:16
**Re: Trošku jasnější Klarisanek 5.10.2010 10:37
**Re: Trošku jasnější Binturongg 5.10.2010 13:16
**Re: Trošku jasnější & 5.10.2010 14:37
***Re: Trošku jasnější Binturongg 5.10.2010 14:44
****Re: Trošku jasnější & 5.10.2010 14:46
*****Re: Trošku jasnější Binturongg 5.10.2010 16:4
******Re: Trošku jasnější & 5.10.2010 16:29
*******Re: Trošku jasnější Binturongg 5.10.2010 16:43
********Re: Trošku jasnější & 5.10.2010 16:50
*********Re: Trošku jasnější Binturongg 5.10.2010 16:55
**********Re: Trošku jasnější MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 16:59
***********Re: Trošku jasnějš... Binturongg 5.10.2010 17:7
************Re: Trošku jasně... cizinka1 5.10.2010 17:13
*************Re: Trošku jas... maw 5.10.2010 18:48
************Re: Trošku jasně... & 5.10.2010 18:6
*************Re: Trošku jas... Binturongg 5.10.2010 18:25
**************Re: Trošku j... kili 5.10.2010 18:39
************Re: Trošku jasně... Tante Ema 5.10.2010 18:56
**********Re: Trošku jasnější & 5.10.2010 17:1
**********Re: Trošku jasnější maw 5.10.2010 18:44
********Re: Trošku jasnější maw 5.10.2010 18:43
*****Re: Trošku jasnější trdlisek 12.10.2010 7:28
***Re: Trošku jasnější Klarisanek 5.10.2010 14:49
****Re: Trošku jasnější & 5.10.2010 16:32
*****Re: Trošku jasnější Klarisanek 5.10.2010 17:35
******Re: Trošku jasnější maw 5.10.2010 18:54
*******Re: Trošku jasnější Tante Ema 5.10.2010 19:5
*******Re: Trošku jasnější Rozzárka 5.10.2010 21:42
*******Re: Trošku jasnější fif 28.4.2013 21:46
****Re: Trošku jasnější maw 5.10.2010 18:51
*****Trefa Zdeňka, holčička a 2 kluci 5.10.2010 21:27
*****Re: Trošku jasnější Klarisanek 6.10.2010 2:17
******Re: Trošku jasnější & 6.10.2010 7:34
******Re: Trošku jasnější cizinka1 6.10.2010 10:42
*******Re: Trošku jasnější cizinka1 6.10.2010 11:7
*Re: Trošku jasnější Andrýsek1 + 2 5.10.2010 23:47
**Re: Trošku jasnější Andrýsek1 + 2 5.10.2010 23:48
**Re: Trošku jasnější Brunette 10.10.2010 22:4
V Česku bohužel zatím stále převládá náz... Pawlla 5.10.2010 9:17
*Re: V Česku bohužel zatím stále převlá... Oliverka 5.10.2010 9:24
**Re: V Česku bohužel zatím stále přev... Binturongg 5.10.2010 13:15
Lékaři vidí jen čísla, stres nezapočítáv... Modřinka 5.10.2010 9:48
*Re: Lékaři vidí jen čísla, stres nezap... Binturongg 5.10.2010 13:19
**Re: Lékaři vidí jen čísla, stres nez... Modřinka 6.10.2010 15:27
*Re: Lékaři vidí jen čísla, stres nezap... Věra 6.3.2012 15:18
Downův syndrom v rodině Dalila 5.10.2010 9:58
Aha... withep 5.10.2010 10:45
*Re: Aha... kreditka 5.10.2010 19:51
*Re: Aha... Jana + 4 5.10.2010 20:46
Posledni veta Klarisanek 5.10.2010 10:46
*Re: Posledni veta BludickazBC 5.10.2010 11:8
**Re: Posledni veta chikamichi 5.10.2010 11:34
Screening v prvním trimestru arsiela, 5.10.2010 11:51
*Re: Screening v prvním trimestru Sněhulka a sněhuláčci 5.10.2010 13:38
**Re: Screening v prvním trimestru arsiela, 5.10.2010 18:50
*Re: Screening v prvním trimestru Manul 5.10.2010 13:40
Triple se píše s jedním p Tvoje horší já 5.10.2010 12:2
*Se dvěma juicy 7.10.2010 22:55
**Re: Se dvěma Katjan 24.10.2011 11:59
Děkuji Panímáma 5.10.2010 12:52
*Re: Děkuji Sněhulka a sněhuláčci 5.10.2010 13:49
**Re: Děkuji Panímáma 5.10.2010 15:28
***Re: Děkuji Sněhulka a sněhuláčci 5.10.2010 16:40
*Re: Děkuji Klarisanek 5.10.2010 14:28
**Re: Děkuji Panímáma 5.10.2010 15:47
***Re: Děkuji cizinka1 5.10.2010 15:53
***Re: Děkuji Klarisanek 5.10.2010 16:15
****Re: Děkuji cizinka1 5.10.2010 16:41
****Re: Děkuji maw 5.10.2010 19:8
***Re: Děkuji Klarisanek 5.10.2010 16:22
****Re: Děkuji cizinka1 5.10.2010 16:29
*****Re: Děkuji Binturongg 5.10.2010 16:40
******Re: Děkuji cizinka1 5.10.2010 16:46
*******Re: Děkuji Binturongg 5.10.2010 16:51
********Re: Děkuji cizinka1 5.10.2010 16:55
****Re: Děkuji Binturongg 5.10.2010 16:38
*****Re: Děkuji MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 16:49
******Re: Děkuji Binturongg 5.10.2010 16:59
*******Re: Děkuji MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 17:3
********Re: Děkuji MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 17:4
********Re: Děkuji Binturongg 5.10.2010 17:13
*********Re: Děkuji MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 17:27
**********Re: Děkuji Binturongg 5.10.2010 17:44
*********Re: Děkuji cizinka1 5.10.2010 17:37
*****Re: Děkuji Klarisanek 5.10.2010 16:53
******Re: Děkuji MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 16:57
*******Re: Děkuji Klarisanek 5.10.2010 17:24
********Re: Děkuji cizinka1 5.10.2010 17:32
********Re: Děkuji MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 17:34
*********Re: Děkuji Klarisanek 5.10.2010 17:40
**********Re: Děkuji MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 17:44
********Re: Děkuji MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 17:39
*********Re: Děkuji Binturongg 5.10.2010 17:51
**********Re: Děkuji MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 18:1
***********Re: Děkuji Binturongg 5.10.2010 18:9
************Re: Děkuji Zazi (1+1+1) 5.10.2010 22:5
******Re: Děkuji Binturongg 5.10.2010 17:1
*******Re: Děkuji Klarisanek 5.10.2010 17:27
********Re: Děkuji Binturongg 5.10.2010 17:46
*********Re: Děkuji Klarisanek 5.10.2010 18:0
***Re: Děkuji Maminka 2 děti. 5.10.2010 20:29
****Re: Děkuji Panímáma 7.10.2010 13:34
****Re: Děkuji Baruska_1 12.10.2010 9:20
***Re: Děkuji 16.5Salám&Lajka14 6.10.2010 8:38
*Re: Děkuji Lusika, 2děti 15.10.2010 20:11
200 miminek Hilly. 5.10.2010 13:8
Na "Západě" se tyto testy nepr... Binturongg 5.10.2010 13:53
*Re: Na "Západě" se tyto test... MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 14:10
**Re: Na "Západě" se tyto te... Binturongg 5.10.2010 14:40
***Re: Na "Západě" se tyto ... & 5.10.2010 14:45
***Re: Na "Západě" se tyto ... connie3 5.10.2010 16:9
****Re: Na "Západě" se tyt... Binturongg 5.10.2010 16:12
***Re: Na "Západě" se tyto ... Bára 6.10.2010 13:16
*Re: Na "Západě" se tyto test... & 5.10.2010 14:42
**Re: Na "Západě" se tyto te... Binturongg 5.10.2010 14:45
***Re: Na "Západě" se tyto ... cizinka1 5.10.2010 14:53
****Re: Na "Západě" se tyt... cizinka1 5.10.2010 14:59
***Re: Na "Západě" se tyto ... & 5.10.2010 16:40
****Re: Na "Západě" se tyt... Binturongg 5.10.2010 16:49
*****Re: Na "Západě" se t... & 5.10.2010 16:52
******Re: Na "Západě" se... Binturongg 5.10.2010 16:57
*******Re: Na "Západě" ... & 5.10.2010 17:3
********Re: Na "Západě"... Binturongg 5.10.2010 17:10
*********Re: Na "Západě&qu... maw 5.10.2010 19:18
*****Re: Na "Západě" se t... kreditka 5.10.2010 20:24
***Re: Na "Západě" se tyto ... & 5.10.2010 16:47
***Re: Na "Západě" se tyto ... maw 5.10.2010 19:16
*Re: Na "Západě" se tyto test... Berdulka & Anja & Alexander 5.10.2010 15:44
**Re: Na "Západě" se tyto te... Binturongg 5.10.2010 16:9
***Re: Na "Západě" se tyto ... maw 5.10.2010 19:19
****Re: Na "Západě" se tyt... Binturongg 5.10.2010 20:24
*Re: Na "Západě" se tyto test... berunka,M+M 11/04,M 01/08 5.10.2010 17:43
**Re: Na "Západě" se tyto te... MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 17:46
***Re: Na "Západě" se tyto ... Binturongg 5.10.2010 17:52
****Re: Na "Západě" se tyt... MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 17:58
*****Re: Na "Západě" se t... Zazi (1+1+1) 5.10.2010 22:10
******Re: Na "Západě" se... MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 22:18
***Re: Na "Západě" se tyto ... berunka,M+M 11/04,M 01/08 5.10.2010 17:59
****Re: Na "Západě" se tyt... MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 18:2
*****Re: Na "Západě" se t... MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 18:9
******Re: Na "Západě" se... maw 5.10.2010 19:20
*******Re: Na "Západě" ... MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 19:37
*****Re: Na "Západě" se t... berunka,M+M 11/04,M 01/08 5.10.2010 18:13
******Re: Na "Západě" se... & 5.10.2010 18:22
*******Re: Na "Západě" ... berunka,M+M 11/04,M 01/08 5.10.2010 18:36
********Re: Na "Západě"... & 5.10.2010 18:48
*********Re: Na "Západě&qu... berunka,M+M 11/04,M 01/08 5.10.2010 18:54
**********Re: Na "Západě&... & 5.10.2010 18:57
***********Re: Na "Západ... berunka,M+M 11/04,M 01/08 5.10.2010 19:5
************Re: Na "Záp... Tante Ema 5.10.2010 19:11
*************Re: Na "Z... berunka,M+M 11/04,M 01/08 5.10.2010 19:15
****Re: Na "Západě" se tyt... & 5.10.2010 18:10
*****Re: Na "Západě" se t... berunka,M+M 11/04,M 01/08 5.10.2010 18:21
******Re: Na "Západě" se... MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 18:24
*******Re: Na "Západě" ... berunka,M+M 11/04,M 01/08 5.10.2010 18:31
*Re: Na "Západě" se tyto test... bravad 5.10.2010 18:25
*Re: Na "Západě" se tyto test... maw 5.10.2010 19:15
**Re: Na "Západě" se tyto te... Binturongg 5.10.2010 20:23
*Re: Na "Západě" se tyto test... Ivana Kingston 7.10.2010 23:32
Hmm mimi 3děti 5.10.2010 16:27
*Re: Hmm Červená řepa 5.10.2010 17:47
Dotaz kreditka 5.10.2010 19:31
*Re: Dotaz Tante Ema 5.10.2010 19:36
**Re: Dotaz kreditka 5.10.2010 19:42
***Re: Dotaz MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 19:43
****Re: Dotaz kreditka 5.10.2010 19:47
*****Re: Dotaz MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 19:55
******Re: Dotaz kreditka 5.10.2010 19:57
*Re: Dotaz MarkétaP + 4 dcerky 5.10.2010 19:39
**Re: Dotaz kreditka 5.10.2010 19:45
Co se honí hlavou těm co triple testy vy... Kor 5.10.2010 20:36
*Re: Co se honí hlavou těm co triple te... Binturongg 5.10.2010 21:8
Dobrý článek Liška s banem :) 5.10.2010 21:6
Zkazil mi těhotenství Zdeňka, holčička a 2 kluci 5.10.2010 21:15
*Re: Zkazil mi těhotenství kreditka 5.10.2010 21:44
**Re: Zkazil mi těhotenství Kor 5.10.2010 21:49
***Re: Zkazil mi těhotenství kreditka 6.10.2010 21:43
Ani screening v prvním trimestru není ... Jana 6.10.2010 8:43
*Re: Ani screening v prvním trimestru ... MarkétaP + 4 dcerky 6.10.2010 13:51
**Re: Ani screening v prvním trimestr... gatubela 22.10.2010 16:25
*Re: Ani screening v prvním trimestru ... pdarinap 9.11.2010 20:31
Vykašlat se na testy x x 6.10.2010 9:32
Nejdůležitější je psychika - a to našim ... Irena 6.10.2010 13:37
Jako statistika mě irituje interpretace ... mellie 6.10.2010 14:55
Myslím, že Panímáma 7.10.2010 13:45
*Re: Myslím, že Xantipa. 7.10.2010 14:28
**Re: Myslím, že Xantipa. 7.10.2010 14:29
***Re: Myslím, že Panímáma 7.10.2010 15:3
****Re: Myslím, že Xantipa. 7.10.2010 15:7
*****Re: Myslím, že Panímáma 7.10.2010 16:30
Taky jsem si tím prošla.... Lucka + 2 holčičky 7.10.2010 16:20
Taky jsem si tím prošla Lucka + 2 holčičky 7.10.2010 16:26
Vynikající článek, děkuji juicy 7.10.2010 22:59
*Re: Vynikající článek, děkuji BludickazBC 10.10.2010 20:5
Zcela nepravidvé údaje v článku Jan Všetička 9.11.2010 6:7
*Re: Zcela nepravidvé údaje v článku Petr Pudil 2.8.2014 13:31
**Re: Zcela nepravidvé údaje v článku .kili. 3.8.2014 12:59
triple test martina 19.8.2011 21:55
Děkuji MK 8.2.2018 23:26
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.