tisk-hlavicka

Hudební škola YAMAHA - královská cesta k hudbě

6.9.2004 Mgr. Zdeněk Simek (PR)

Chceme rodiče ujistit v názoru, že přivést své děti co nejdříve k hudbě a podporovat je, aby si k ní vytvářely kladný a trvalý vztah, je ta nejlepší investice pro jejich šťastný, smysluplný a nadějný život.

Proč člověk muzicíruje?

Hudba, zahraná na klavír, kytaru, flétnu či jiný nástroj, vyvolává v člověku přání: "To bych také rád uměl." Muzicírování - neobyčejný koníček a pro pár jedinců i zaměstnání. Miliony lidí v naší společnosti hrají s nadšením na hudební nástroje. Proč?

"Jak se ve vývoji člověka projeví intenzívní vztah k hudbě?" Podobné otázky si klademe poměrně často.

Chceme rodiče ujistit v názoru, že přivést své děti co nejdříve k hudbě a podporovat je, aby si k ní vytvářely kladný a trvalý vztah, je ta nejlepší investice pro jejich šťastný, smysluplný a nadějný život.

Podle hesla "Nikdy není pozdě" povzbuzujeme také dospělé, aby si obohatili život tím, že se budou věnovat hudbě v jejích rozmanitých podobách (zpěv, tanec, hra na hudební nástroje).

Hudební školy YAMAHA nabízí lidem každého věku (již od čtvrtého měsíce života až po seniory), aby si splnili svá hudební přání, realizovali se a zažili s hudbou mnoho příjemných chvil.

Poslech hudby,

jak potvrzují průzkumy, je pro více než 90 % mladistvých nejoblíbenější činností trávení volného času. Hudba, obzvláště rytmika, je důležitou "světovou řečí", kterou všichni lidé vnímají stejně. To je hlavní rozdíl ve srovnání s ostatními komunikačními prostředky, které používáme. Slovo, písmo, obrazy a řeč těla jsou stát od státu rozdílné a je možno je též rozmanitě interpretovat. Je potřeba speciálního vzdělání a intenzivního tréninku, abychom jim správně rozuměli. Naproti tomu hudba působí bezprostředně na duši a ovlivňuje pocity a způsoby chování.

Muzicírování

jednotlivce či skupiny vytváří zvukové vlny, výšky tónů, zvuky a rytmy, které nás polapí, roztančí, či dojmou. Těmto vlivům neunikneme. Oči můžeme zavřít, ale uši stále naslouchají a nic si nenechají ujít.

A nezapomeňme - hudba přináší osobní prožitek. Zažít, že má hra ostatní inspiruje k tomu, aby se sami pokusili naučit interpretovat nějakou skladbu, přináší spokojenost a sebevědomí.

Hudba na nás působí

a její účinky jsou mnohostranné.

"Výchova hudbou je nejúčinnější, neboť rytmus a harmonie pronikají do hlubin duše a propůjčují jí svůj půvab." (Sokrates před více než dvěma tisíci lety).

V minulosti ani nyní nenajdeme žádnou kulturu bez hudby.

Proč je důležité vést děti intenzivně k hudbě od nejranějšího věku?

Na to nám dávají odpověď nejnovější výzkumy o dětech. Je již dokázáno, že schopnosti, které nám umožňují naučit se něco o světě a o sobě samém, mají svůj původ již v kojeneckém věku. Představme si dětský mozek jako docela zvláštní biologický počítač. Už ta nejmenší miminka disponují s výkonnými programy, jak porozumět světu.

Mozek je získanými zkušenostmi od prvního dne měněn. Vše, co dítě vidí, slyší, čeho se dotýká a co cítí, ovlivňuje způsob, jakým je mozek budován. Tak vědí děti už při porodu o řeči více, než bychom si mohli myslet. Ve svém "biopočítači" disponují univerzálním softwarem ke zvládnutí jakékoli řeči.

Navíc mají předpoklady k imitaci rozdílů výslovností všech řečí světa. Jsou v pravém slova smyslu "světovými občany".

Miminka se učí imitací. Napodobování je přiměje chovat se novým - nikoli geneticky stanoveným způsobem - tak, jak se chovají dospělí okolo. Imitace je motor kultury, přirozený mechanismus, s jehož pomocí je možné učit se od dospělých. Mezi šestým a dvanáctým měsícem života se dítě soustřeďuje na to, jak jazyk jeho rodičů zní. V tomto období se rozhoduje, zda bude jeho rodnou řečí čeština, němčina, japonština, angličtina, francouzština, či čínština. Děti nejprve ovládnou zvuk své řeči a díky tomu se mohou učit slova snadněji.

Přibližně v šesti či sedmi měsících začnou děti "breptat". Samy od sebe vytváří řady slabik, které se skládají ze samohlásek a souhlásek, např. dadadada či babababa. Děti všech kultur se zprvu řečově projevují stejným způsobem. Když však dosáhnou hranice "breptání", je ona univerzální fáze tvorby řeči u konce.

Přibližně od jednoho roku se od zvuků přiklánějí spíše ke slovům. Existují tzv. "okna času", která jsou uvnitř úzce vymezenými časovými prostory, kam se ukládají nové vědomosti. Když čas vyprší, okno se přivře a nabízené informace už nemohou být více zpracovávány v původní možné kvalitě. Dobře víme, že pro většinu lidí je mnohem obtížnější učit se druhou řeč v pokročilejším věku, než tomu bylo v dětství.

Naopak děti, které se druhý jazyk učí velmi brzy, mezi druhým a sedmým rokem života, mají v testech stejné výsledky jako rodilí mluvčí.

Z výše zmíněných důvodů je smysluplné a důležité, aby přišly děti již od šestého měsíce života různými způsoby do kontaktu s hudbou. Poslech hudby a pobrukování si písní vede k intenzivnímu propojení mozkových buněk. Univerzální software v dětském "biopočítači" ke zvládnutí jakéhokoli jazyka považuje hudbu též za řeč a podle toho jak intenzivně přijde dítě s hudbou do styku, si ji osvojí jako "druhou rodnou řeč". Hudba a především hra na hudební nástroj je z řady důvodů pro rozvoj každé osobnosti výhodná.

Hudba a hra na hudební nástroje

…podporují sociální chování

Děti a mladiství, kteří hrají na hudební nástroje, vykazují jasně harmoničtější chování ve společnosti než ti, co na nic nehrají.

Je doložena spojitost mezi klasickou hudbou a snížením agresivity.

…rozvoj inteligence

V Berlíně se během šest let trvající studie na základních školách zjistilo, že u dětí po čtvrtém roce školní docházky a pravidelné hře na hudební nástroje došlo k výraznému, jasně prokazatelnému zvýšení inteligence.

Rozšířená hudební výchova jednoznačně prospěla i sociálně diskriminovaným a v duševním vývoji méně podporovaným dětem.

…výkonnost mozku

Poslední biologické a neuropsychologické výzkumy dokazují, že poslech hudby a hra samotná podporují spojení a aktivitu mezi oběma hemisférami mozku.

Každá skladba je tvořena melodií a rytmem. Dnes už víme, že melodie je zpracovávána pravou a rytmus levou hemisférou. Při hře jsou tedy obě hemisféry aktivizovány současně, což vede k jejich optimálnímu vyrovnávání. Podobně bylo zjištěno lepší propojení obou hemisfér u muzikantů vlivem jejich dlouholeté hudební aktivity.

…komplexní vývoj jako žádná jiná činnost

Hra na hudební nástroj je jednou z nejobsáhlejších lidských činností. Už při hře jednoduchých skladeb se zapojují schopnosti jako intelekt (chápání), smysly a hrubá i jemná motorika. Precizní koordinace rukou a prstů na strunách či klávesách vyžaduje perfektní zvládnutí jemné motoriky a prostorovou představivost.

Při hraní "z listu" je třeba rychle zpracovat extrémní množství informací (noty, takt, tempo, hlasitost, atd.). Abstraktní a komplexní myšlení je také zapojeno při poslechu právě hraného taktu. Při žádné jiné činnosti nemusí dítě činit současně tolik rozhodnutí jako při hře na hudební nástroj.

…zaručená prevence proti roztržitosti

Odborníci současně potvrzují, že hra na hudební nástroje vytváří předpoklady uplatnitelné ve vrcholném managementu: schopnosti týmové spolupráce, psychické vyrovnanosti, svědomitosti, kreativitě, atd.

Mezi manažery a hudebníky existují podivuhodné podobnosti, neboť moderní management a muzicírování mají mnoho společného: nadšení, oddanost, klid, koncentraci, možnost seberealizace, odvahu, odpovědnost, schopnost vnímat a aktivně naslouchat. Není proto divu, že mnoho topmanažerů hraje na hudební nástroj.

Muzicírování je "královskou cestou"

výchovy, cestou, kterou vzdělaný člověk kráčí ke svému cíli. Hudební výchova dává dětem především šanci pocítit hudbu všemi smysly, samostatně realizovat nabízené možnosti zpěvem, tancem, instrumentální hrou, improvizací, inscenací, meditací, interakční a komunikační hrou a mnoha dalšími způsoby poznávání a učení se, jež umožňují plně využít schopností a vloh.

Život s hudbou

Hudební školy Yamaha nabízejí všechny potřebné programy, aby se děti již od čtvrtého měsíce života mohly s hudbou sžívat. Obsáhlé vyučovací koncepty a metody odpovídající věku dětí umožňují, aby právě otevřené "okno času" bylo optimálně využito.

Mladiství i dospělí mohou prostřednictvím rozmanitých nástrojů uskutečnit svá přání z jakýchkoli hudebních žánrů od baroka po rock. Již po desetiletí je naším heslem "Učení je radost".

Informujte se ve Vaší nejbližší hudební škole Yamaha nebo na internetových stránkách:

www.yamahaskola.cz

Rádi Vám poradíme!

Autor je generální poskytovatel franchízového systému Hudebních škol YAMAHA pro ČR a SR

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.