tisk-hlavicka

Poporodní deprese a agresivita dítěte

1.4.2004 Psychologie Dnes 10 názorů

U dětí, jejichž matky trpěly po porodu depresemi (zvláště opakovanými), se ve věku 11 let ve zvýšené míře objevuje násilné a agresivní chování.

Prokázala to studie provedená v britských rodinách a publikovaná v listopadovém čísle časopisu Developmental Psychology.

Dale F. Hay z Cardiff University se svými spolupracovníky zkoumal v rámci longitudinálního výzkumu celkem 122 rodin žijících ve dvou oblastech v jižním Londýně. Snažil se zjistit, jakým způsobem ovlivňuje postnatální deprese matky násilné chování dítěte v průběhu jeho vývoje. Rodiny zahrnuté do výzkumu byly reprezentativním vzorkem současné britské městské populace. S matkami byl prováděn rozhovor v době těhotenství, dále pak tři měsíce, rok, čtyři roky a jedenáct let po porodu. V jedenácti letech dítěte byl realizován také rozhovor s dítětem a s jeho vyučujícím.

Jak autoři studie předpokládali, většina dětí se násilně a agresivně neprojevovala. Nicméně míra násilného chování byla vyšší u dětí, jejichž matky byly v období po porodu depresivní. Zvláště pokud se deprese alespoň jednou opakovala. Násilné chování bylo zjištěno častěji u chlapců, zpravidla šlo o násilí vůči vrstevníkům. Následkem byla častá zranění a vyloučení ze školy.

Podle autorů studie je příčinou násilného chování jedenáctiletých dětí jejich neschopnost regulovat vlastní pozornost a emoce. Násilné chování bylo často spojeno s nepozorností a pocity zlosti. „Už předchozí výzkum prokázal, že problémy s regulací vlastní pozornosti a aktivity a problémy s ovládáním vlastní zlosti a odpovědí na frustraci jsou spojeny násilným chováním,“ uvádí Dale F. Hay.

Výsledky této studie ukazují, že duševní stav matky po porodu je důležitým prediktorem budoucího sociálního vývoje dítěte. Dosud však není jasné, jakými mechanismy se předpokládaný vliv uplatňuje. Uvažuje se o biologických příčinách, pravděpodobně spojených s hormonální regulací. Možné je i to, že děti s vrozeným „obtížným“ temperamentem vyvolávají depresi u matky. Ať již je chování dítěte příčinou či následkem, je zřejmé, že postnatální deprese je důležitým klinickým indikátorem zvýšeného rizika pozdějších problémů ve vývoji dítěte.

Názory k článku (10 názorů)
Hahaha april Jana+Honzik 7m 1.4.2004 20:49
*Re: Hahaha april majka 1.4.2004 21:36
**Re: Hahaha april Ori, 3 děti 2.4.2004 8:46
***No teda nevim,nevim... Sona;syn2 roky 2.4.2004 13:26
*Re: Hahaha april *Aida* 2.4.2004 17:49
**Uáááááááá - Re: Hahaha april irena (Míša5/00+Maruš3/03) 5.4.2004 21:6
***Re: Uáááááááá - Re: Hahaha april Kvetinka 2,5r a mimi na ceste 8.4.2004 23:1
****Re: Uáááááááá - Re: Hahaha april... JaninaH 9.4.2004 9:50
*****Re: Uáááááááá - Re: Hahaha apr... Kvetinka 2,5r a mimi na ceste 11.4.2004 1:3
******Re: Uáááááááá - Re: Hahaha a... Mysak, Janek a Tom 11.4.2004 15:23
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.