tisk-hlavicka

Bonding neboli připoutání

21.1.2009 Mgr. Michaela Mrowetz 543 názorů

Mnoho diskuzí mezi matkami i mezi odborníky směřuje k tomu, jak velmi nutný je kontakt dítěte s matkou ihned po narození. Už erudovaní psychoanalytici se věnovali důsledku odloučení dětí od matek. Známé důsledky separace dětí od matek popisovaly hlavně psychoanalytičky v polovině minulého století.

V sedmdesátých letech minulého století dva američtí pediatři Marschal Klaus a John Kennel popsali teorii vysvětlující význam prvního kontaktu matky s dítětem. Tento kontakt nazvali „bonding“ neboli v češtině lepení - připoutání, čili „opatrovatelská připravenost“ a popsali v knize MaternalInfant Bonding. Domnívali se, že existuje biologicky naprogramované období „opatrovatelské připravenosti“, které začíná ihned po porodu a trvá asi dalších 12 hodin. Během těchto nejdůležitějších 12 hodin budují matky a novorozenci základy svých emočních vazeb.

U nás velmi známí profesoři Matějček a Langmeier ve své nejznámější publikaci (Matějček, Z., Langmeier, J.: Počátky našeho duševního života. Praha, Panorama 1986) již v roce 1986 napsali celý díl o důležitosti procesu porodu, odkazovali se na Laboyera, Odenta a věrně popsali, proč je důležité, aby bylo dítě s matkou po porodu v nepřetržitém kontaktu. Odkazovali se na výše zmiňované pediatry Kennela a Klause a na jejich teorii bondingu.

Dítě má těsně po porodu neobyčejný behaviorální potenciál, který mu umožňuje slyšet, vidět a dokonce se pohybovat do rytmu slov vyřčených matkou, tzv. oslavný tanec zrodu – takže je biologicky připraveno navázat vztah s matkou. Pro matku je také těch několik hodin po porodu velmi důležité období, vzhledem k procesu integrace „mentálního obrazu“ dítěte (vzniklého během těhotenství a čekání na porod) s obrazem skutečného novorozence. Matka si celých devět měsíců vytváří imaginární obraz svého dítěte a po porodu má možnost se nasytit tohoto obrazu pohledem na své dítě. Je vypozorováno, že matka se k novorozenci chová velmi otevřeně a citlivě, pokud má možnost s ním zůstat po porodu o samotě. Tyto hodiny po narození jsou životně důležité pro oba dva, tedy pro matku a dítě.

Dokonce (dle německého výzkumu) i matčiny bradavky mají stejný pach jako plodová voda, kterou je pokryt novorozenec a proto je novorozenec dokáže po porodu aktivně sám najít. Novorozenec si po porodu strká do pusy pěstičku, aby si přičichl a ochutnal ten pach a věděl, co má hledat. Pokud mu ovšem nejsou kladeny překážky. Jelikož má novorozenec mininimální možnosti ovlivnění, překážky mohou být také minimální (mýdlo, pach dezinfekce, pach prádla, gumové rukavice personálu, látka mezi novorozencem a matkou, nepřirozená poloha na matce, drží-li novorozence další osoba atd.).

Výzkumy prováděné u různých druhů zvířat potvrzují, že „bonding“ je jev, který se vyskytuje u všech savců. Rychlý mechanizmus vytváření vazeb s novorozencem má u různých druhů různý význam. Zdá se, že v případě člověka se objevuje proto, aby motivoval matku starat se o naprosto bezbranného tvora, který je na ní zcela závislý. Bez této motivace, vyčerpaná náročným porodem, by matka nebyla schopna sama sebe mobilizovat k péči o dítě a novorozenec by neměl šanci přežít. Během prvních hodin po porodu se v krvi matky a dítěte vyskytuje vysoké množství endorfinu (tzv. hormonu štěstí) a díky jeho uklidňujícímu účinku matka i přes poporodní únavu obnovuje síly a je schopna cítit radost z prvního setkání se svým potomkem.

Výzkumy ukazují, že matky, jimž byl umožněn okamžitý kontakt s dítětem, jsou tak trochu jiné matky než ty, kterým tento kontakt umožněn nebyl. Mají tendenci se déle starat o novorozence, jsou tolerantnější a lépe zvládají stres spojený s mateřstvím, ale především cítí větší radost při kontaktu s dítětem.

Některé české porodnice začaly postupovat tak, že po porodu dítě na břicho matky přiloží. Ty osvícenější nechají matku a dítě hodinu či dvě se vzájemně seznamovat. Většina zdravotníků ovšem pak zahájí rutinní postupy spojené s dočasným rozdělením matky a dítěte.

V odborné literatuře tedy existují diskuze a důvody, proč je bonding tak moc přínosný a smysluplný. Důvody, proč se ignoruje v českém zdravotnictví, najdeme na mnoha diskuzích o českých porodnicích. V některých porodnicích matky podepisují informovaný souhlas se separací dítěte po porodu, aniž by byly patřičně poučeny o dopadech ranné separace.

Proč tedy ignorujeme zásady bondingu a proč děláme, že je známe a nedodržujeme je v českých porodnicích?

Jaké mohou být důsledky nedostatečného bondingu? Tvůrci teorie bondingu se domnívají, že proces budování vazeb mezi matkou a dítětem vždy vzniká přirozeně, pokud v něm není někým zabráněno. Tyto překážky jsou dvojího druhu:

Jsou to:

1. fyzická separace matky a dítěte např:

  • standardní odnášení novorozenců ihned po porodu do jiné místnosti k provedení rutinních vyšetření "Pan doktor se na miminko podívá, maminko, a sestřička umyje a pak vám je vrátíme…."
  • standardní ukládání novorozenců na vyhřívané lůžko "Miminko se potřebuje zahřát, je podchlazené, maminko, u vás by mu byla zima…"
  • standardní odnášení dítěte od matky hodinu či dvě porodu na tzv. "První noc, to se potřebujete vyspat, maminko!"
  • předávání dětí matkám pouze ke kojení "Miminko si musí zvyknout na děti, maminko, musí do kolektivu."

(citáty v závorkách jsou reálná sdělení matek o separaci jejich dětí po porodu)

Autorka se zeptala 61 matek, z nichž 52 porodilo v porodnici (jedna mimo ČR), 7 doma (v ČR) a 2 v porodním domě (mimo ČR), na následující 2 otázky a dostalo se jí následujících odpovědí:

„Jak daleko jste byla od svého miminka první dvě hodiny po jeho narození?“

Pouze 31 matek odpovědělo, že jejich dítě bylo po celé dvě hodiny v bezprostředním kontaktu (u prsa, v posteli).

„Kde bylo miminko dalších 12 hodin, tedy 2. – 12. hodinu jeho života po narození?“

Pouze 20 matek z 61 odpovědělo, že i po celých 12 hodin života dítěte s ním bylo v bezprostředním kontaktu.

Odečteme-li matky rodící doma a v porodním domě, pak pouze 11 matek z 53 matek rodících v porodnici mělo nepřerušený kontakt s dítětem prvních 12 hodin života dítěte!

2. emoční separace - stavy, kdy matka prožívá intenzivní pocity, že není schopna vytvořit si vztah s dítětem.

Psychoterapií můžeme ovlivnit i případy, kdy žena v období před porodem zažila emočně náročné situace a nemusí být připravena navázat první vazby k dítěti.

První hodiny a dny života dítěte i matky po porodu jsou nejintimnějším zážitkem mateřství. Nikdo by neměl matku, otce a jejich děti připravovat o možnost navázat bonding. A to i z těch důvodů, které pokládá za vysoce rozumné.

Proč bráníme přírodě v tom, co tak geniálně vymyslela k přežití našeho druhu?

Správně probíhající bonding má velký význam nejen pro fyziologii matky a dítěte, ale má rovněž zásadní psychologické důsledky, se kterými se mohou matky a děti potýkat v dalších obdobích života. Nejznámější z nich je u dítěte se projevující separační úzkost, tedy panický strach ze vzdálení se matky od něj v dětském věku, neurotické poruchy, a také border-line poruchy osobnosti s narušeným vztahem k mateřskému objektu. U matek pak poporodní deprese, kterou prohlubuje ztráta kontroly nad porodním procesem, tedy i ztráta kontroly nad dítětem a jeho vzdáleností od matky po porodu, dále posttraumatická stresová porucha, porucha výchovné kompetence, čili např. paradoxní pevná až patologická vazba k dítěti anebo rozvolněná vazba k dítěti.

Bude zapotřebí dlouhodobých výzkumů, zkoumajících souvislosti mezi různými patologickými stavy u dětí i matek k tomu, aby byl bonding, popsaný ve druhé polovině minulého století, uznán jako nutný pro zdravou vazbu mezi matkou a dítětem?

Anebo bude dostačující přání matek, mnohdy nevyřčené, ale zcela přirozené, být po porodu se svým dítětem?

Názory k článku (543 názorů)
Příroda je mocná fisperanda 21.1.2009 9:52
*Re: Příroda je mocná Medvedice+syn 21.1.2009 11:49
**Re: Příroda je mocná Lencanezka 24.1.2009 20:54
***Re: Příroda je mocná Lenka a dcerka Nathalie 26.5.2010 14:41
První noc po porodu Cita 21.1.2009 9:53
*Re: První noc po porodu Lassie66 21.1.2009 9:59
**Re: První noc po porodu Grainne 21.1.2009 10:18
***Re: První noc po porodu zuni 21.1.2009 10:24
****Re: První noc po porodu Grainne 21.1.2009 10:40
*****Re: První noc po porodu zuni 21.1.2009 10:46
******Re: První noc po porodu Grainne 21.1.2009 10:49
*****Re: První noc po porodu adelaide k. 21.1.2009 10:47
******Re: První noc po porodu zuni 21.1.2009 10:50
*******Re: První noc po porodu jana38 21.1.2009 10:57
********Re: První noc po porodu jana38 21.1.2009 10:59
********Re: První noc po porodu rodička z let 70 23.1.2009 17:57
********Re: První noc po porodu rodička z let 70 23.1.2009 17:57
*********Re: První noc po porod... První noc po porodu 23.1.2009 18:13
*******Re: První noc po porodu Grainne 21.1.2009 10:58
********Re: První noc po porodu Grainne 21.1.2009 11:1
*********Re: První noc po porod... Amazonka 4D 21.1.2009 11:9
******Re: První noc po porodu Grainne 21.1.2009 10:53
*******Re: První noc po porodu zuni 21.1.2009 10:55
*******Re: První noc po porodu adelaide k. 21.1.2009 10:56
***Kauza Třebíč Lassie66 21.1.2009 11:0
****Re: Kauza Třebíč Lassie66 21.1.2009 11:6
*****Re: Kauza Třebíč adelaide k. 21.1.2009 11:15
******Re: Kauza Třebíč jana38 21.1.2009 11:26
*******Re: Kauza Třebíč Cita 21.1.2009 13:54
********Re: Kauza Třebíč Cita 21.1.2009 13:58
********Všechno přesně naopak Cita 21.1.2009 15:44
*********Re: Všechno přesně nao... Amazonka 4D 21.1.2009 15:54
**********Re: Všechno přesně n... danca55 22.1.2009 15:19
****Lassie Michaela Pecharová 21.1.2009 16:7
****Re: Kauza Třebíč Jannat 21.1.2009 16:54
****Re: Kauza Třebíč Jannat 21.1.2009 16:55
***Re: První noc po porodu Alicee 25.1.2009 21:6
****Re: První noc po porodu Grainne 25.1.2009 21:58
*****Re: První noc po porodu Alicee 25.1.2009 22:4
******Re: První noc po porodu kili 25.1.2009 22:18
*****Re: První noc po porodu MarkétaP + 4 dcerky 25.1.2009 22:42
*Re: První noc po porodu PAvla, 3 děti 21.1.2009 14:30
**Re: První noc po porodu Lucka 345 21.1.2009 15:3
*Re: První noc po porodu huhu, holky 5,5 a 3,5, 26tt 21.1.2009 14:36
**Re: První noc po porodu Cita 21.1.2009 15:19
*Re: První noc po porodu Dana,dvě holky 21.1.2009 19:51
Potlačování přirozených instinktů maceška 21.1.2009 10:16
*souhlasim s clankem Lybicka + dva kluci 21.1.2009 13:1
*souhlasim s clankem Lybicka + dva kluci 21.1.2009 13:1
no nevim Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 10:16
*Re: no nevim jana38 21.1.2009 10:27
**Re: no nevim Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 13:31
***Re: no nevim zuni 21.1.2009 13:41
****Re: no nevim Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 13:49
*****Re: no nevim Mlada 21.1.2009 13:52
*****Re: no nevim Kopřiva Dvoudomá 21.1.2009 13:54
*****Re: no nevim zuni 21.1.2009 13:54
*****Re: no nevim MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 13:54
*****Re: no nevim Lassie66 21.1.2009 13:55
******Re: no nevim Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 14:2
*******Re: no nevim MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 14:11
*******Re: no nevim Raďulka 21.1.2009 15:34
********Re: no nevim Veronika@ 21.1.2009 15:50
********Re: no nevim Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 15:53
*********Re: no nevim Amazonka 4D 21.1.2009 15:58
**********Re: no nevim Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 16:17
***********Re: no nevim MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 17:7
*********Re: no nevim Raďulka 21.1.2009 16:0
*********Re: no nevim Raďulka 21.1.2009 16:3
*********Re: no nevim cizinka1 21.1.2009 16:5
**********Re: no nevim Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 16:20
***********Re: no nevim Baba Jaga 21.1.2009 16:24
************Re: no nevim cizinka1 21.1.2009 16:37
*************Re: no nevim Evka 21.1.2009 22:40
**************Re: no nevim cizinka1 22.1.2009 11:14
***********Re: no nevim Vrtulka* 21.1.2009 16:29
***********Re: no nevim cizinka1 21.1.2009 16:29
***********Re: no nevim simona 23.1.2009 1:6
************Re: no nevim cizinka1 23.1.2009 8:0
*************Re: no nevim simona 23.1.2009 10:0
**************Re: no nevim cizinka1 23.1.2009 10:43
***************P.S. cizinka1 23.1.2009 11:7
****************Re: P.S. simona 24.1.2009 21:20
*****************Re: P.... cizinka1 24.1.2009 21:34
***************Re: no nev... simona 24.1.2009 21:12
**************Re: no nevim myš 23.1.2009 12:46
*********Re: no nevim kreditka 21.1.2009 18:2
**********Kreditka MirkaM 21.1.2009 18:5
***********Re: Kreditka Lassie66 21.1.2009 18:8
***********Re: Kreditka kreditka 21.1.2009 18:13
************Re: Kreditka Lassie66 21.1.2009 18:15
************Re: Kreditka Grainne 21.1.2009 18:37
*************Re: Kreditka kreditka 21.1.2009 22:25
**************Re: Kreditka Stáňa a dva kluci 21.1.2009 22:28
***************Re: Kredit... kreditka 21.1.2009 22:41
****************Re: Kred... Stáňa a dva kluci 21.1.2009 22:45
*****************Re: Kr... kreditka 21.1.2009 22:54
******************Re: K... Grainne 21.1.2009 23:0
******************Re: K... Stáňa a dva kluci 21.1.2009 23:14
*******************Re: K... Gwin+dráček 22.1.2009 0:10
********************Re: K... Stáňa a dva kluci 22.1.2009 14:16
*********************Re: K... Gwin+dráček 23.1.2009 11:42
*******************Re: K... kreditka 22.1.2009 10:52
********************Re: K... Amazonka 4D 22.1.2009 11:2
******************Re: K... & 21.1.2009 23:26
*******************Re: K... kreditka 22.1.2009 10:56
**************Re: Kreditka Grainne 21.1.2009 22:51
***************Re: Kredit... kreditka 21.1.2009 22:58
****************Re: Kred... Sylvie 21.1.2009 23:0
*****************Re: Kr... kreditka 22.1.2009 21:52
******************Re: K... kili 22.1.2009 21:59
*******************Re: K... zuzini 22.1.2009 22:17
********************Re: K... kili 22.1.2009 22:23
*********************Re: K... Kohnova 22.1.2009 22:31
**********************Re: K... kili 22.1.2009 22:34
***********************Re: K... Kohnova 22.1.2009 22:43
************************Re: K... kili 22.1.2009 22:47
*************************Re: K... Kohnova 22.1.2009 23:4
**************************Re: K... kili 22.1.2009 23:8
***************************Re: K... Kohnova 22.1.2009 23:16
**************************Re: K... kili 22.1.2009 23:16
***************************Re: K... Kohnova 22.1.2009 23:20
************************Re: K... kili 22.1.2009 22:54
*************************Re: K... Khonova 22.1.2009 23:11
**********************Re: K... Anni&Annika 22.1.2009 22:38
***********************Re: K... kili 22.1.2009 22:41
***********************Re: K... Cow :-) 22.1.2009 22:44
************************Re: K... Cow :-) 22.1.2009 22:46
************************Re: K... Anni&Annika 22.1.2009 22:50
*************************Re: K... kili 22.1.2009 22:56
*************************Re: P... Grainne 22.1.2009 23:16
*************************... Cow :-) 23.1.2009 1:50
*************************Re: K... cizinka1 23.1.2009 8:22
**********************Re: K... Sylvie 22.1.2009 22:45
****************Re: Kred... Grainne 21.1.2009 23:1
*********Re: no nevim kreditka 21.1.2009 18:3
*****pro Kačku vlad. 21.1.2009 16:50
******Re: pro Kačku vlad. 21.1.2009 16:56
******Re: pro Kačku nordica 21.1.2009 21:14
****Re: no nevim Lassie66 21.1.2009 13:51
***Re: no nevim zuzini 21.1.2009 13:43
***Re: no nevim Lassie66 21.1.2009 13:47
***Re: no nevim Vrtulka* 21.1.2009 13:48
****Re: no nevim Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 13:58
*****Re: no nevim MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 14:1
******Re: no nevim Cita 21.1.2009 14:17
*****Re: no nevim zuni 21.1.2009 14:3
*****Re: no nevim Lenelka 21.1.2009 14:10
******Re: no nevim Jannat 21.1.2009 17:48
*****Re: no nevim MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 14:10
*****Re: no nevim Lassie66 21.1.2009 14:12
******Re: no nevim Lassie66 21.1.2009 14:16
*******Re: no nevim Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 14:42
********Re: no nevim MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 14:47
*********Re: no nevim simona 23.1.2009 1:31
**********Re: no nevim MarkétaP + 4 dcerky 23.1.2009 9:45
********Re: no nevim MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 14:49
********Re: no nevim MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 14:49
********Re: no nevim Sylvie 21.1.2009 14:49
*********Re: no nevim Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 15:13
**********Re: no nevim & 21.1.2009 15:18
**********Re: no nevim Sylvie 21.1.2009 15:20
**********Re: no nevim Grainne 21.1.2009 15:21
**********Re: no nevim Lassie66 21.1.2009 15:22
********Re: no nevim zuni 21.1.2009 14:55
********Re: no nevim MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 14:58
*********Re: no nevim Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 15:22
**********Re: no nevim Amazonka 4D 21.1.2009 15:27
**********Re: no nevim Babyna,Patricie07,Michael10 21.1.2009 16:7
**********Re: no nevim Bumbi&05,08,10 22.1.2009 10:40
********Re: no nevim Beezi,V+J 21.1.2009 14:58
*********Re: no nevim Beezi,V+J 21.1.2009 15:3
********Re: no nevim Lassie66 21.1.2009 15:5
********Re: no nevim Lassie66 21.1.2009 15:7
*********Re: no nevim Lassie66 21.1.2009 15:8
********Re: no nevim sojka+07+09 21.1.2009 16:15
********Re: no nevim Mickey16 21.1.2009 22:53
*********Re: no nevim KoproFka 22.1.2009 0:3
*********Re: no nevim simona 23.1.2009 1:51
*****Re: no nevim Raďulka 21.1.2009 15:36
*****Re: no nevim Bumbi&05,08,10 22.1.2009 10:32
******Re: no nevim Sylvie 22.1.2009 10:51
******Re: no nevim cizinka1 22.1.2009 11:19
******Re: no nevim zuzini 22.1.2009 11:44
***Re: no nevim & 21.1.2009 13:55
***Re: no nevim Raďulka 21.1.2009 15:25
****Re: no nevim Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 16:1
*****Re: no nevim MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 16:3
*****Re: no nevim Kamaem 21.1.2009 20:25
*Re: no nevim zuni 21.1.2009 10:28
**Re: no nevim jana38 21.1.2009 10:45
***Re: no nevim zuni 21.1.2009 10:48
***Re: no nevim Jannat 21.1.2009 18:3
**Re: no nevim jana38 21.1.2009 10:45
***Re: no nevim Žížalice 21.1.2009 11:15
****Re: no nevim zuni 21.1.2009 11:16
****Re: no nevim jana38 21.1.2009 11:21
*****Re: no nevim Žížalice 21.1.2009 11:26
****Re: no nevim .Žaba 21.1.2009 11:48
*Re: no nevim katka+katka 21.1.2009 10:33
**Re: no nevim kreditka 21.1.2009 13:19
***Re: no nevim Lassie66 21.1.2009 13:25
****Re: no nevim kreditka 21.1.2009 13:28
*****Re: no nevim Grainne 21.1.2009 13:32
******Re: no nevim Amazonka 4D 21.1.2009 13:42
*******Re: no nevim kreditka 21.1.2009 17:27
********Re: no nevim ALianan 21.1.2009 17:31
********Re: no nevim Lassie66 21.1.2009 17:32
*****Re: no nevim MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 13:50
******Re: no nevim kreditka 21.1.2009 17:29
*******Re: no nevim MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 19:35
******Re: no nevim kreditka 21.1.2009 17:30
***Re: no nevim Grainne 21.1.2009 13:26
****Re: no nevim Romana 21.1.2009 14:10
****Re: no nevim Romana 21.1.2009 14:10
***Re: citovi mrzaci Jana, 2/07+10/08+5/11 21.1.2009 14:31
*Re: no nevim Vrtulka* 21.1.2009 10:39
*Re: no nevim Amazonka 4D 21.1.2009 10:42
*Re: no nevim Lenelka 21.1.2009 10:49
*Re: no nevim terrynka 21.1.2009 11:6
**Re: no nevim Lassie66 21.1.2009 11:12
***Re: no nevim macerno 21.1.2009 14:41
**Re: no nevim Mickey16 21.1.2009 23:31
Za sebe Iva, 2 dcery 21.1.2009 10:47
*Re: Za sebe Žžena 21.1.2009 10:54
**Re: Za sebe Iva, 2 dcery 21.1.2009 11:39
***Re: Za sebe jana38 21.1.2009 11:48
*a co partneři? culkaa 21.1.2009 11:22
**Re: a co partneři? Lassie66 21.1.2009 11:29
**Re: a co partneři? Babyna,Patricie07,Michael10 21.1.2009 11:44
**Re: a co partneři? Marta 21.1.2009 12:14
**Re: a co partneři? simona 23.1.2009 2:11
Skvělý článek Denyna 21.1.2009 11:13
První noc Masalák 21.1.2009 11:39
Ach jooo... *Niki* 21.1.2009 11:58
*Re: Ach jooo... Jannat 21.1.2009 18:26
**Re: Ach jooo... & 21.1.2009 18:35
***Re: Ach jooo... Jannat 21.1.2009 19:7
****Re: Ach jooo... Amazonka 4D 21.1.2009 19:10
*****Re: Ach jooo... *Niki* 21.1.2009 21:17
******Re: Ach jooo... Mickey16 21.1.2009 23:37
**Re: Ach jooo... Lendis, Rarášek 03/07 22.1.2009 1:9
*Re: Ach jooo... Zuzana+Terezka 22.1.2009 7:40
Změnit způsob financování Jíťa 21.1.2009 13:23
Bonding jsem nezažila ani jednou Přátelé a známí 21.1.2009 13:33
*Neplašme zbytečně moc, stejně jsme d... vendyna (Janinka + Alenka) 21.1.2009 19:18
Bonding jsem nezažila ani jednou Přátelé a známí 21.1.2009 13:34
*Re: Bonding jsem nezažila ani jednou & 21.1.2009 14:29
**Re: Bonding jsem nezažila ani jednou Přátelé a známí 21.1.2009 15:23
***Re: Bonding jsem nezažila ani jedn... & 21.1.2009 15:28
****Re: Bonding jsem nezažila ani je... Přátelé a známí 21.1.2009 15:31
Jsem z toho smutná Mili+5 21.1.2009 14:29
To je fakt bomba! teta 21.1.2009 14:58
*Re: To je fakt bomba! Lucka 345 21.1.2009 15:50
**Re: To je fakt bomba! Veronika@ 21.1.2009 15:52
***Re: To je fakt bomba! kreditka 21.1.2009 17:48
****Re: To je fakt bomba! Amazonka 4D 21.1.2009 17:53
****Re: To je fakt bomba! Lassie66 21.1.2009 17:56
****Re: To je fakt bomba! zuzini 21.1.2009 21:59
*****Re: To je fakt bomba! kreditka 21.1.2009 22:39
Takze cela nase generace je postizena ti... Baba Jaga 21.1.2009 15:21
*Re: Takze cela nase generace je postiz... Grainne 21.1.2009 15:22
*Re: Takze cela nase generace je postiz... Lassie66 21.1.2009 15:24
**Re: Takze cela nase generace je post... Baba Jaga 21.1.2009 15:34
***Re: Takze cela nase generace je po... kreditka 21.1.2009 22:26
*Re: Takze cela nase generace je postiz... katka+katka 21.1.2009 15:25
*Re: Takze cela nase generace je postiz... MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 15:28
**Re: Takze cela nase generace je post... Baba Jaga 21.1.2009 15:58
***Re: Takze cela nase generace je po... cizinka1 21.1.2009 16:18
*Re: Takze cela nase generace je postiz... Mlada 21.1.2009 15:33
**Re: Takze cela nase generace je post... Baba Jaga 21.1.2009 15:50
***Re: Takze cela nase generace je po... Denyna 21.1.2009 16:17
*Re: Takze cela nase generace je postiz... myš 21.1.2009 15:45
**Re: Takze cela nase generace je post... Baba Jaga 21.1.2009 15:53
***Re: Takze cela nase generace je po... zuni 21.1.2009 15:58
****Re: Takze cela nase generace je ... Baba Jaga 21.1.2009 16:2
*****Re: Takze cela nase generace j... zuni 21.1.2009 16:4
******Re: Takze cela nase generace... kreditka 21.1.2009 22:35
***Re: Takze cela nase generace je po... Amazonka 4D 21.1.2009 16:1
***Re: Takze cela nase generace je po... Beezi,V+J 21.1.2009 16:4
****Re: Takze cela nase generace je ... Baba Jaga 21.1.2009 16:15
****Re: Takze cela nase generace je ... Baba Jaga 21.1.2009 16:18
*****Re: Takze cela nase generace j... zuni 21.1.2009 16:24
******Re: Takze cela nase generace... Baba Jaga 21.1.2009 16:27
*******Re: Takze cela nase genera... zuni 21.1.2009 16:33
*******Re: Takze cela nase genera... Lenelka 21.1.2009 16:33
********Re: Takze cela nase gene... Baba Jaga 21.1.2009 16:37
*********Re: Takze cela nase ge... cizinka1 21.1.2009 16:46
*********Re: Takze cela nase ge... Lenelka 21.1.2009 16:52
*******Re: Takze cela nase genera... Lassie66 21.1.2009 17:12
*****Re: Takze cela nase generace j... cizinka1 21.1.2009 16:27
******Re: Takze cela nase generace... Baba Jaga 21.1.2009 16:34
*******Re: Takze cela nase genera... zuni 21.1.2009 16:40
********Re: Takze cela nase gene... Baba Jaga 21.1.2009 16:50
*********Re: Takze cela nase ge... zuni 21.1.2009 16:53
*********Re: Takze cela nase ge... Sylvie 21.1.2009 16:54
**********Re: Takze cela nase ... zuzini 21.1.2009 22:13
*********Re: Takze cela nase ge... zuni 21.1.2009 16:54
*********Re: Takze cela nase ge... zuni 21.1.2009 16:55
*********Re: Takze cela nase ge... cizinka1 21.1.2009 16:56
**********Re: Takze cela nase ... jak 21.1.2009 16:59
***********Re: Takze cela nas... cizinka1 21.1.2009 17:1
************Re: Takze cela n... jak 21.1.2009 17:4
*************Re: Takze cela... cizinka1 21.1.2009 17:6
*************Re: Takze cela... myš 21.1.2009 18:56
***********Re: Takze cela nas... jak 21.1.2009 17:2
************Re: Takze cela n... Cita 21.1.2009 19:32
*******Re: Takze cela nase genera... Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 16:40
********Re: Takze cela nase gene... MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 17:13
********Re: Takze cela nase gene... Lassie66 21.1.2009 17:41
*********Re: Takze cela nase ge... Lassie66 21.1.2009 17:41
*Re: Takze cela nase generace je postiz... Ali +3 24.1.2009 13:36
**Re: Takze cela nase generace je post... raadka 24.1.2009 13:45
A co teď jako s tím? Vaal 21.1.2009 15:29
*Re: A co teď jako s tím? MarkétaP + 4 dcerky 21.1.2009 15:33
**Re: A co teď jako s tím? & 21.1.2009 15:43
*Re: A co teď jako s tím? Mlada 21.1.2009 15:39
**Re: A co teď jako s tím? & 21.1.2009 15:46
Sterilita helena 6 21.1.2009 15:42
*Re: Sterilita Raďulka 21.1.2009 15:50
*Re: Pro Kačku Xantipa. 21.1.2009 15:55
**Re: Pro Kačku Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 16:7
*** Pro Kačku MirkaM 21.1.2009 17:5
*Re: Sterilita katka+katka 21.1.2009 17:3
**Re: Sterilita Lassie66 21.1.2009 17:20
***Re: Sterilita katka+katka 21.1.2009 18:35
****Re: Sterilita Lassie66 21.1.2009 18:38
***Re: Sterilita katka+katka 21.1.2009 18:37
****Re: Sterilita Lassie66 21.1.2009 18:41
*****Re: Sterilita katka+katka 21.1.2009 18:46
******Re: Sterilita Lassie66 21.1.2009 18:50
******Re: Sterilita helena 6 21.1.2009 20:19
*******Re: Sterilita katka+katka 22.1.2009 9:33
****Re: Sterilita Raďulka 22.1.2009 2:40
*****Re: Sterilita DENISA 22.1.2009 8:45
******Re: Sterilita helena 6 22.1.2009 18:55
*****Re: Sterilita katka+katka 22.1.2009 9:30
**Re: Sterilita kreditka 21.1.2009 17:33
*Re: Sterilita DENISA 22.1.2009 8:37
**Re: Sterilita helena 6 22.1.2009 18:43
Mně se to moc nezdá... teta 21.1.2009 17:22
*Re: Mně se to moc nezdá... katka+katka 22.1.2009 10:24
Kačence Dája 21.1.2009 17:29
*Re: Kačence Lassie66 21.1.2009 17:34
**Re: Kačence teta 21.1.2009 17:56
***Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 17:58
****Re: Kačence kreditka 21.1.2009 18:8
*****Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 18:17
******Re: Kačence kreditka 21.1.2009 18:22
*******Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 18:30
***Re: Kačence Morrigna 21.1.2009 17:59
****Re: Kačence teta 21.1.2009 18:22
*****Re: Kačence Sylvie 21.1.2009 18:29
******Re: Kačence teta 21.1.2009 18:36
*******Re: Kačence Grainne 21.1.2009 18:41
*******Re: Kačence Sylvie 21.1.2009 18:41
********Re: Kačence teta 21.1.2009 18:46
*********Re: Kačence Sylvie 21.1.2009 18:53
**********Re: Kačence teta 21.1.2009 19:1
***********Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 19:7
***********Re: Kačence myš 21.1.2009 19:17
***********Re: Kačence Sylvie 21.1.2009 19:17
*********Re: rodič Grainne 21.1.2009 18:57
**********Re: rodič teta 21.1.2009 19:12
***********Re: rodič Lassie66 21.1.2009 19:17
************Re: rodič teta 21.1.2009 19:20
*************Re: rodič Lassie66 21.1.2009 19:25
***********Re: rodič Morrigna 21.1.2009 19:19
************Re: rodič teta 21.1.2009 19:29
*************Re: rodič Lassie66 21.1.2009 19:32
*************Re: rodič Lassie66 21.1.2009 19:37
**************Re: rodič Lassie66 21.1.2009 19:37
***********Re: rodič Sylvie 21.1.2009 19:20
*******Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 18:43
*******Re: Kačence & 21.1.2009 18:44
*******Re: Kačence Morrigna 21.1.2009 18:45
***Re: Kačence Lassie66 21.1.2009 18:1
****Re: Kačence teta 21.1.2009 18:15
*****Re: Kačence Lassie66 21.1.2009 18:20
*****Re: Kačence & 21.1.2009 18:21
******Re: Kačence teta 21.1.2009 18:31
*******Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 18:35
********Re: Kačence teta 21.1.2009 18:37
*********Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 18:53
**********Re: Kačence teta 21.1.2009 19:4
***********Re: Kačence & 21.1.2009 19:8
***********Re: Kačence Lassie66 21.1.2009 19:10
************Re: Kačence teta 21.1.2009 19:18
*************Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 19:23
**************Re: Kačence Cita 21.1.2009 19:35
***************Re: Kačenc... Cita 21.1.2009 19:40
**************Re: Kačence teta 21.1.2009 19:40
***************Re: Kačenc... Lassie66 21.1.2009 19:45
****************Re: Kače... Amazonka 4D 21.1.2009 19:49
****************Re: Kače... teta 21.1.2009 19:52
*****************Re: Ka... Lassie66 21.1.2009 19:56
*****************Re: Ka... Sylvie 21.1.2009 20:6
******************Re: K... teta 21.1.2009 20:24
*******************Re: K... Grainne 21.1.2009 20:27
********************Re: K... teta 21.1.2009 20:42
*********************Re: K... Sylvie 21.1.2009 21:2
*********************Re: K... Grainne 21.1.2009 21:46
*******************Re: K... Lassie66 21.1.2009 20:27
*******************Re: K... Sylvie 21.1.2009 20:38
*******************Re: K... Kohnova 21.1.2009 22:0
*****************Re: Ka... Amazonka 4D 21.1.2009 20:8
***************Re: Kačenc... Amazonka 4D 21.1.2009 19:48
****************Re: Kače... Lassie66 21.1.2009 19:50
*************Re: Kačence Kopřiva Dvoudomá 22.1.2009 10:33
**************Re: Kačence Kopřiva Dvoudomá 22.1.2009 10:50
***********Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 19:14
***********Re: Kačence Lenelka 21.1.2009 19:17
*****Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 18:22
******Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 18:25
*****Re: Kačence Lassie66 21.1.2009 18:27
***Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 18:2
****Re: Kačence MirkaM 21.1.2009 18:7
*****Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 18:12
***Teto MirkaM 21.1.2009 18:3
****Re: Teto Sylvie 21.1.2009 18:9
***Re: Kačence myš 21.1.2009 18:49
****Re: Kačence Janaůl 21.1.2009 23:21
*Re: Kačence Denyna 21.1.2009 17:43
*Re: Kačence Amazonka 4D 21.1.2009 17:50
*Re: Kačence 13.9Estella16 21.1.2009 19:6
*Re: Kačence Kačka, por.as, 2 děti 21.1.2009 21:26
**Re: Kačence kili 21.1.2009 21:41
***Re: Kačence leli 21.1.2009 23:39
****Re: Kačence zuzini 21.1.2009 23:54
*Re: Kačence leli 21.1.2009 23:19
*Re: Kačence brzobohatka 22.1.2009 16:8
**Re: Kačence leli 22.1.2009 16:27
**Re: Kačence Dája 23.1.2009 8:38
Neplašme zbytečně moc, stejně jsme dob... vendyna (Janinka + Alenka) 21.1.2009 19:34
*Re: Neplašme zbytečně moc, stejně js... 16.5Salám&Lajka14 21.1.2009 19:44
**Re: Neplašme zbytečně moc, stejně ... Grainne 21.1.2009 19:50
***Re: Neplašme zbytečně moc, stejně... 16.5Salám&Lajka14 21.1.2009 19:57
****Re: Neplašme zbytečně moc, stej... Lassie66 21.1.2009 20:4
****Re: Neplašme zbytečně moc, stej... Grainne 21.1.2009 20:9
**Re: Neplašme zbytečně moc, stejně ... kreditka 21.1.2009 19:51
*Re: Neplašme zbytečně moc, stejně js... Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 21.1.2009 20:24
**Re: Neplašme zbytečně moc, stejně ... Jana 21.1.2009 23:19
***Re: Neplašme zbytečně moc, stejně... Stáňa a dva kluci 21.1.2009 23:22
***Re: Neplašme zbytečně moc, stejně... & 21.1.2009 23:23
**Re: Neplašme zbytečně moc, stejně ... vendyna (Janinka + Alenka) 22.1.2009 11:32
***Re: Neplašme zbytečně moc, stejně... Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 22.1.2009 17:49
****Re: Neplašme zbytečně moc, stej... vendyna (Janinka + Alenka) 22.1.2009 20:0
*****Re: Neplašme zbytečně moc, st... Beezi,V+J 22.1.2009 20:15
******Re: Neplašme zbytečně moc, ... vendyna (Janinka + Alenka) 22.1.2009 20:32
*******Re: Neplašme zbytečně moc,... Beezi,V+J 22.1.2009 20:52
********Re: Neplašme zbytečně mo... kili 22.1.2009 20:59
*****Re: Neplašme zbytečně moc, st... cizinka1 22.1.2009 20:45
******Re: Neplašme zbytečně moc, ... vendyna (Janinka + Alenka) 23.1.2009 9:27
*******Re: Neplašme zbytečně moc,... cizinka1 23.1.2009 10:54
********Re: Neplašme zbytečně mo... vendyna (Janinka + Alenka) 23.1.2009 16:55
********Re: Neplašme zbytečně mo... vendyna (Janinka + Alenka) 23.1.2009 17:28
*********Re: Neplašme zbytečně ... myš 23.1.2009 17:52
*********Re: Neplašme zbytečně ... cizinka1 23.1.2009 18:47
*Re: Neplašme zbytečně moc, stejně js... Jana 21.1.2009 23:16
*Re: Neplašme zbytečně moc, stejně js... Alous 22.1.2009 13:32
**Re: Neplašme zbytečně moc, stejně ... vendyna (Janinka + Alenka) 22.1.2009 14:31
Ke clanku Kohnova 21.1.2009 21:40
*Re: Ke clanku kili 21.1.2009 21:44
**Re: Ke clanku Kohnova 21.1.2009 22:2
Bezohlednost a následky? Sidhártha 21.1.2009 22:29
*Re: Bezohlednost a následky? Jana 21.1.2009 23:12
**Re: Bezohlednost a následky? Mickey16 21.1.2009 23:33
***Re: Bezohlednost a následky? Jana 22.1.2009 13:38
**Re: Bezohlednost a následky? zuzini 22.1.2009 0:1
***Re: Bezohlednost a následky? zuzini 22.1.2009 0:2
****Re: Bezohlednost a následky? Luly 22.1.2009 8:50
*****Re: Bezohlednost a následky? Luly 22.1.2009 8:51
******Re: Bezohlednost a následky? Amazonka 4D 22.1.2009 9:14
*******Re: Bezohlednost a následk... Luly 22.1.2009 10:15
********Re: Bezohlednost a násle... Amazonka 4D 22.1.2009 10:25
*********Re: Bezohlednost a nás... Luly 22.1.2009 11:58
**********Re: Bezohlednost a n... adelaide k. 22.1.2009 12:1
***********Re: Bezohlednost a... Luly 22.1.2009 12:12
************Re: Bezohlednost... adelaide k. 22.1.2009 12:28
*************Re: Bezohledno... Luly 22.1.2009 12:36
**************Re: Bezohled... Luly 22.1.2009 12:40
***************Re: Bezohl... Amazonka 4D 22.1.2009 12:59
**************Re: Bezohled... cizinka1 22.1.2009 13:0
***************Re: Bezohl... cizinka1 22.1.2009 13:13
**********Re: Bezohlednost a n... Amazonka 4D 22.1.2009 12:19
Stačí vidět :) irlev 22.1.2009 10:25
Nesuď pokud nezažiješ Přátelé a známí 22.1.2009 10:48
*Re: Nesuď pokud nezažiješ adelaide k. 22.1.2009 11:0
**Re: Nesuď pokud nezažiješ Přátelé a známí 22.1.2009 11:37
***Re: Nesuď pokud nezažiješ Amazonka 4D 22.1.2009 11:57
****Re: Nesuď pokud nezažiješ Přátelé a známí 22.1.2009 12:39
*****Re: Nesuď pokud nezažiješ adelaide k. 22.1.2009 12:43
******Re: Nesuď pokud nezažiješ Přátelé a známí 22.1.2009 12:48
*****Re: Nesuď pokud nezažiješ Amazonka 4D 22.1.2009 12:52
******Re: Nesuď pokud nezažiješ Přátelé a známí 22.1.2009 12:55
***Re: Nesuď pokud nezažiješ adelaide k. 22.1.2009 11:58
****Re: Nesuď pokud nezažiješ Přátelé a známí 22.1.2009 12:25
*****Re: Nesuď pokud nezažiješ adelaide k. 22.1.2009 12:36
******Re: Nesuď pokud nezažiješ Přátelé a známí 22.1.2009 12:44
*******Re: Nesuď pokud nezažiješ adelaide k. 22.1.2009 12:48
********Re: Nesuď pokud nezažije... Přátelé a známí 22.1.2009 12:53
*Re: Nesuď pokud nezažiješ vendyna (Janinka + Alenka) 22.1.2009 16:6
**Re: Nesuď pokud nezažiješ cizinka1 22.1.2009 17:16
porod císařským řezem x.sky 22.1.2009 11:55
*Re: porod císařským řezem Jana 22.1.2009 13:46
*Re: porod císařským řezem Alous 22.1.2009 14:4
**Re: porod císařským řezem Amazonka 4D 22.1.2009 14:14
***Re: chikamichi 22.1.2009 14:56
****Re: Amazonka 4D 22.1.2009 15:52
DÍKY:-) Cow :-) 22.1.2009 20:44
*Re: DÍKY:-) kili 22.1.2009 21:14
**Re: DÍKY:-) Cow :-) 22.1.2009 21:39
***Re: DÍKY:-) kili 22.1.2009 21:43
****Re: DÍKY:-) Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 22.1.2009 21:50
*****Re: DÍKY:-) Anni&Annika 22.1.2009 22:1
******Re: DÍKY:-) Cow :-) 22.1.2009 22:13
*******Re: DÍKY:-) Anni&Annika 22.1.2009 22:23
********Re: DÍKY:-) Anni&Annika 22.1.2009 22:24
*********Re: DÍKY:-) Cow :-) 22.1.2009 22:35
**********Re: DÍKY:-) Anni&Annika 22.1.2009 22:40
****Re: DÍKY:-) cizinka1 22.1.2009 21:52
Předčasně narozené dítě zuzini 22.1.2009 21:1
*Re: Předčasně narozené dítě kili 22.1.2009 21:4
*Re: Předčasně narozené dítě kili 22.1.2009 21:4
**Re: Předčasně narozené dítě zuzini 22.1.2009 21:57
***Re: Předčasně narozené dítě kili 22.1.2009 22:0
***Re: Předčasně narozené dítě Beezi,V+J 22.1.2009 22:1
****Re: Předčasně narozené dítě kili 22.1.2009 22:4
*****Re: Předčasně narozené dítě Kohnova 22.1.2009 22:10
*****Re: Předčasně narozené dítě Beezi,V+J 22.1.2009 22:11
******Re: Předčasně narozené dítě kili 22.1.2009 22:20
*******Re: Předčasně narozené dít... Beezi,V+J 22.1.2009 22:25
********Re: Předčasně narozené d... kili 22.1.2009 22:28
*********Re: Předčasně narozené... zuzini 22.1.2009 23:12
**********Re: Předčasně naroze... kili 22.1.2009 23:22
*Re: Předčasně narozené dítě Lendis, Rarášek 03/07 23.1.2009 14:3
Bonding a otec zuzkasim 22.1.2009 22:1
*Re: Bonding a otec Anni&Annika 22.1.2009 22:8
**Re: Bonding a otec kili 22.1.2009 22:16
**Re: Bonding a otec zuzkasim 23.1.2009 13:14
Poděkování autorka 22.1.2009 23:11
*Re: Poděkování ...neviditelná... 22.1.2009 23:14
Rvouci miminka na sesterne Veronika 25.1.2009 14:49
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.