tisk-hlavicka

Kde se berou násilníci?

16.1.2004 PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D., PedF Uk Praha Informatorium 3-8 37 názorů

Už v mateřské škole můžeme u některých dětí pozorovat projevy agresivního chování. Tyto děti záměrně druhým ubližují, ničí hračky. Dá se takovému chování předejít?

Agrese a násilné chování bylo tématem druhého odborného setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc. v polovině června 2003 v aule Pedagogické fakulty UK v Praze. Dr. Koukolík na úvod své přednášky připomněl všem přítomným tři mediálně známé případy, na nichž demonstroval hrozivost destruktivního chování. V březnu 1996 bývalý učitel tělocviku ve škole ve Skotsku zastřelil 13 dětí a jejich učitelku, roku 1999 v den výročí narozenin Adolfa Hitlera dva studenti ve státě Colorado mučili a zavraždili ve své škole 12 spolužáků a učitele a v dubnu 2002 osmnáctiletý student v Německu zastřelil 13 učitelů, 2 spolužáky a policistu.

Prezentaci odstrašujících případů doplnil MUDr. Koukolík charakteristikami násilníků a zdůraznil, že již předchozí chování těchto „deprivantů“ naznačovalo známky násilného chování či určité sklony k němu. Úvodní část ukončil řečnickou otázkou: „Dalo se těmto tragickým případům předejít?“

Co je násilné chování

Následně se věnoval rozlišení i definování agrese a násilného chování. Zdůraznil, že agrese je „normální druh chování, jehož smyslem je ve volné přírodě přežití“, avšak násilné chování je „patologická agrese, jejímž smyslem je něco poškodit, někomu ublížit nebo jej zabít“. Zajímavé bylo seznámení s jednotlivými druhy agrese. Např. hostilní agrese je založená na afektu, její hnací silou je hněv a na druhé straně agrese instrumentální je promyšlenou činností.

Další část přednášky byla věnována problematice vlivu dědičnosti a vlivu prostředí na násilné chování. Z výsledků dlouhodobých výzkumů vyplývá, že vliv obou faktorů je vzájemně nezávislý, ale ve skutečnosti se „sčítá“. MUDr. Koukolík upozornil, že projevy agresivního chování lze vysledovat již u dětí v kojeneckém i batolecím věku a v období mezi třetím a šestým rokem dítěte se objevují určité rozdíly mezi útočností chlapců a dívek. Bez zajímavosti jistě není skutečnost, že míra agresivity roste v průběhu dospívaní a rané dospělosti lidského jedince. Přestože agresivita u lidí bývá v průběhu života stabilní, existuje část násilně jednajících dětí, které se v dospělosti přestanou násilně chovat a obráceně.

Příčiny násilného chování

Společnost stále hledá odpovědi na příčiny vzniku násilného chování a faktory, které toto chování podněcují. Dr. Koukolík naznačil určité souvislosti s antisociálními poruchami chování, například jednou ze závažných příčin tohoto chování je kouření matky v těhotenství v případě, že očekává chlapce. Velkou roli sehrává i samotná vazba mezi matkou a dítětem (o čemž svědčí např. klasické výzkumy chování dětí dlouhodobě odloučených od matek) a samozřejmě i násilí, zanedbávání i zneužívání uvnitř rodiny, jak mezi dospělými, tak i mezi jejich dětmi, ale samozřejmě i v rámci ostatních druhů rodinných vztahů.

Je prokázáno, že násilí v rodinách probíhá v určitých cyklech a přenáší se z generaci na generaci (z dětských obětí násilí se v průběhu dospívání a dospělosti stávají pachatelé násilí), neboť „děti vystavené ve vlastní rodině opakovanému násilí se často naučí odchylně zpracovávat neutrální i přátelské informace z prostředí, protože je považují za nepřátelské“.

Násilí v televizi

Pro většinu přítomných jistě nebylo překvapující tvrzení, že značný vliv na šíření negativního chování lidských jedinců mají rychlé sociální proměny a hromadné sdělovací prostředky, mezi nimiž lze za nejvlivnější označit televizi. Je však potřeba si uvědomit, že mediální násilí není jediná možná příčina destruktivního chování dětí a dospívajících, neboť se uplatňují i vlivy jiné a to tak, že jednotlivé vlivy nepůsobí izolovaně, ale vždy komplexně v určitém kontextu.

Mediální násilí však představuje příčinu, jejíž vliv je možno omezit. Mnohými studiemi bylo prokázáno, že nejúčinnější vliv televizního násilí je pravděpodobně v období dětství, a to do osmi let dítěte. Na základě těchto výsledků americká pediatrická společnost vyzvala rodiče, aby jejich děti do dvou let vůbec nesledovaly televizní vysílání s ohledem na vývoj citových, poznávacích a sociálních vztahů ke členům rodiny.

„Násilníci“ v MŠ

Po přednášce následovala diskuze, kterou vedla Doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Dr. Koukolík odpovídal na množství zajímavých otázek vztahujících se především k pedagogické praxi. Např. na otázku, co má dělat učitelka mateřské školy, když zpozoruje, že se dítě chová agresivně, odpověděl, že je třeba spolupracovat s rodinou, s dalšími odborníky a smířit se, „že ne všechny bitvy jsou vyhrané bitvy, musíme se všichni naučit prohrávat, ale i vyhrávat a radovat se z drobných úspěchů…“

Organizátory akce byly Asociace předškolní výchovy a katedra primární pedagogiky PedF UK Praha. Dr. Koukolíkem precizně připravená názorná prezentace pomocí CD Rom umožnila přítomným rekapitulaci hlavních myšlenek, ale současně i orientaci v částech lidského mozku pro pochopení vztahu násilného chování a činnosti mozku.

Článek vyšel v tištěné verzi časopisu Informatorium 3-8, který vydává Portál.

INFORMATORIUM 3-8 je časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a školních družinách.
Názory k článku (37 názorů)
Jak přispět ke změně Naďa - dula Podkrkonošská 16.1.2004 21:8
mám agresivní dítě? míšanek 16.1.2004 21:58
*Re: mám agresivní dítě? Linda, Lukasek 14 mes. 18.1.2004 3:3
**Rada? Jířa, 2 kluci a bříško 18.1.2004 11:19
***Re: Rada? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 18.1.2004 13:59
***Re: Rada? Naďa - dula Podkrkonošská 18.1.2004 18:4
****Re: Rada? míšanek 18.1.2004 21:32
*****Re: Rada? Hu 18.1.2004 22:43
******Ještě k agresivitě Katka, 3-letá holčička 19.1.2004 8:1
*******nejsem sama!hura Iva, syn 3 roky 19.1.2004 10:23
*******nejsem sama!hura Iva, syn 3 roky 19.1.2004 10:24
********Ty co agresivní nejsou Helena 23.4.2004 10:22
******Bezmezná láska? Bettina,syn 8 let 25.1.2004 23:32
*******má zkušenost Petra, Anna 3 12.2.2004 22:48
*******Re: Bezmezná láska? Marta, 3 deti 4 - 9 let 18.4.2004 13:24
*******Re: Bezmezná láska? Tereza Nováková,20měs. syn 4.9.2004 17:0
********Re: Bezmezná láska? Marťa11 4.9.2004 18:31
*********Re: Bezmezná láska? Líza 5.9.2004 7:56
**********Re: Bezmezná láska? Šáry 5.9.2004 10:39
***********Re: Bezmezná láska... Líza 10.9.2004 9:58
**********Re: Bezmezná láska? Marťa11 5.9.2004 10:51
********Re: Bezmezná láska? Eliška 16.5.2007 23:11
*******Re: Bezmezná láska? Eli a Daneček (4) 16.5.2007 23:3
*******Re: Bezmezná láska? petra 19.10.2008 23:7
**Re: mám agresivní dítě? Moni+2 21.1.2004 14:0
**Re: mám agresivní dítě? Míša,tříletý-Vilík 13.9.2004 21:43
**Re: mám agresivní dítě? Míša,tříletý-Vilík 13.9.2004 21:46
***Re: mám agresivní dítě? Andrea 17.11.2004 0:30
*Re: mám agresivní dítě? Pavla 27.5.2005 15:36
**Re: mám agresivní dítě? Štěpánka+Tom11/00+Maty07/03 28.5.2005 2:24
Nasilne chovani-teorie Misa3 8.2.2004 12:22
...neco od tatky Rene (Franta 3, Barbora 2, ?? 0) 31.10.2004 14:46
Trocha teorie k pochopení vývoje dítěte Tom, 2 děvenky 11.11.2004 23:15
*Re: Trocha teorie k pochopení vývoje d... Šáry 11.11.2004 23:44
**Re: Trocha teorie k pochopení vývoje... Tom, 2 děvenky 15.11.2004 7:26
***Re: Trocha teorie k pochopení vývo... Martina 17.11.2004 1:16
****Re: Trocha teorie k pochopení vý... Tom, 2 děvenky 17.11.2004 2:9
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.