tisk-hlavicka

Už má zase mokrou postel

13.9.1999 Mgr. Ivana Češková Portál 2 názory

V našich zemích je vysoce ceněno, pokud se dítě brzy naučí dodržovat čistotu. Maminky se mezi sebou často chlubí, že jejich děťátko již chodí na nočník a v noci nepotřebuje pleny.

Pokud v tom některé naopak zaostává, pak to chápou jako problém velmi brzy, mnohdy i před třetím rokem věku dítěte. Přitom podle mezinárodních klasifikací nemocí je noční pomočování považováno za nemoc v Evropě až po pátém, v USA dokonce po šestém roce věku dítěte.

Noční pomočování (enuréza) znepříjemňuje život jak dítěti, tak jeho rodičům. Jde o intimní záležitost, o níž se příliš nemluví, dítě se za ni stydí a trápí ho následně třeba to, že nemůže jezdit na školy v přírodě nebo na letní tábory. Rodiče se obávají jet na letní dovolenou, což v konečném důsledku tvoří uzavřený kruh, kdy tyto obtíže působí na psychiku dítěte, a tím se pak situace dále zhoršuje. Kde tedy hledat příčinu?

Co poradí dětská lékařka?

„Příčin může být celá řada. Je důležité v této situaci poznat dítě po všech stránkách. K pomočování může docházet v důsledku organického poškození ledvin či močového měchýře. O tom vypoví laboratorní vyšetření krve a moči, případně ultrazvukové vyšetření břicha a ledvin, které vyloučí případné organické poškození těchto orgánů,“ říká MUDr. Olga Durová. „Je dobré provést také odborné krční vyšetření, protože i zvětšená nosní mandle může ovlivňovat noční pomočování. Dalším důvodem enurézy mohou být paraziti ve stolici, kteří dráždí oblast kolem konečníku, což může vést k pomočení. Pokud se všechna provedená vyšetření ukáží jako negativní, pak je nutné hledat příčinu jinde. Neorganická enuréza může být způsobena nedostatečností nervového systému, kdy mozek nedovede dostatečně ovlivňovat močový měchýř, resp. jeho svěrač, což vede k pomočení. V poslední době se stále častěji objevují příčiny vycházející z psychogenního základu.“

Jakou zkušenost má dětský psychiatr?

MUDr. Marie Foltýnová: „Nezřídka se jedná o záležitost dědičnou. Pokud jeden z rodičů měl v dětství tyto potíže, je velice pravděpodobné, že dítě je bude mít také a lze předpokládat, že stejně, jako se jich kdysi zbavil rodič, postupně se jich zbaví i dítě.

Někdy se dítě pomočuje proto, že jeho celkový psychický vývoj je poněkud opožděn nebo probíhá z různých důvodů nerovnoměrně. Jedná se o děti s poruchami pozornosti a aktivity (dřívější označení lehká mozková dysfunkce), kdy vlivem nějakého problému v době porodu nebo kolem porodu nervová soustava nedozrává přesně tak, jak by měla, a vznikají různé funkční nedostatky.

Jindy se jedná o pomočování v době, kdy se narodí mladší sourozenec nebo kdy dochází k nejrůznějším kolizím uvnitř rodiny – k hádkám mezi rodiči, rozvodu, alkoholismu rodičů. Pomočování může také úzce souviset s problémy ve škole.“

Jaký je pohled homeopata?

„Je prokázáno, že k nočnímu pomočování mohou být predispozice, ale také může dojít k porušení rovnováhy dítěte,“ říká MUDr. Eva Dopitová. „Postižena mohou být jak děvčátka, tak i chlapci. U děvčátek trvám na odborném vyšetření, protože se může jednat o vrozené vady močových cest nebo genitálu. U chlapců je to nejčastěji psychosomatická příčina.

Homeopat musí zkoumat celkový stav dítěte, prostředí, ve kterém žije, dobu, kdy nejčastěji k pomočování dochází. Mnohé případy neorganického pomočování vznikají z důvodu podvědomého strachu. Dětský věk je plný strachů, které mohou být nejrůznějšího původu – z autoritativních rodičů, z nedostatku lásky, z opuštění, z odhalení, z neúspěchu, ze tmy, ale i strach z trestu, že se v noci pomočí nebo že večer nedostane napít. Určitý podíl na enuréze mohou mít i některé léky – hlavně sedativa. Dítě se pak stává naprosto nevzbuditelné. Také předčasná touha rodičů po odstranění plen spojená s nočním vysazováním ne zcela vzbuzeného dítěte na nočník může vést k prohloubení tohoto problému, protože dítě si spojí skutek se snem a enuréza je dále utvrzována.

Jak postupovat, pokud pomočování přetrvává i ve školním věku?

1. Nechat provést vyšetření, které vyloučí organické příčiny. Pokud je však potvrdí, léčí se konkrétní onemocnění.

2. Nedělat z pomočování problém. Negativní hodnocení či dokonce trestání je zcela zbytečné a škodlivé, protože dítě za to skutečně nemůže a není v jeho silách toto ovlivnit.

3. Nenásilně a ne za každou cenu se zaměřit na úpravu pitného režimu. Dbát na to, aby děti dostatečně pily především v dopoledních a odpoledních hodinách, nikoliv až v podvečer, protože tak dostávají ledviny největší zátěž na noc, což také může být příčinou nočního pomočení.

4. Chválit dítě, pokud se mu podaří, aby noc byla suchá. Dodávat dítěti sebedůvěru, projevovat mu lásku, mazlit se s ním.

5. Vytvářet příjemnou rodinnou atmosféru. Snažit se odstranit psychologickou příčinu v rodině nebo v přetížení dítěte.

6. V nutném případě použít léky, které jsou v určitém stadiu nezbytné a také mohou pomoci.

Názory k článku (2 názorů)
trpiiim Lenka 9.8.2004 8:47
pomoc a pochopení alexa 28.3.2009 22:23
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.