tisk-hlavicka

O dulách

1.6.2001 Mgr. Vlasta Jirásková 6 názorů

Během porodu žena potřebuje nejen vědomí, že je nablízku profesionál, který by věděl, jak zvládnout případné komplikace, ale potřebuje i klid, povzbuzení, možná pohlazení, masáž, otřít čelo či podat sklenici vody.

Mnohé výzkumy potvrzují pozitivní vliv nepřetržité přítomnosti speciálně vyškolené doprovodné osoby při porodu na celkový průběh a výsledek porodu. Tuto skutečnost uznává také Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO). Stále více se i u nás mluví a píše o tom, že způsob, jakým žena rodí a přivádí děti na svět, se odráží na jejím sebevědomí, na jejím vztahu k dítěti, na dítěti samotném, atmosféře v rodině a v důsledku i na celé společnosti.

Během porodu žena potřebuje nejen vědomí, že je nablízku profesionál, který by věděl, jak zvládnout případné komplikace, ale potřebuje i klid, povzbuzení, možná pohlazení, masáž, otřít čelo či podat sklenici vody. Po zdravotní stránce o rodičku při porodu pečují porodní asistentky a porodníci; ti ji v různé míře mohou také morálně podporovat. Čím dál více i českých dvojic se rozhoduje pro přítomnost otce u porodu. Většinou se shodnou na tom, jak společně prožitý porod obohatil jejich vztah a stal se jednou z klíčových událostí jejich společného života. Výzkumy ukazují, že otcové, kteří se účastní příchodu svého potomka na svět a mají s ním raný kontakt, si k dítěti snáze vytvářejí vřelý a pevný citový vztah a více a snadněji se zapojují do péče o něj. Partner bývá rodičce při porodu velikou oporou, ale i on ho prožívá jako velice silný citový zážitek a je pro něj proto obtížné, aby s chladnou hlavou reagoval a vždy věděl, jak své ženě pomoci, a to i po absolvování užitečného předporodního kurzu.

V minulosti bývalo běžné, že rodičku při porodu doprovázely ženy (v některých částech světa se tento zvyk udržel dodnes). Kromě porodní báby to mohla být zároveň i matka, teta, sestra nebo sousedka. Na tuto tradici dnes navazují duly. Jejich význam zejména ve Spojených státech sílí, mít dulu u porodu se stává téměř módní záležitostí. Kdo to tedy dula je a jakou úlohu při porodu plní?

Dula je žena (sama může, ale nemusí být matkou), která se rozhodla poskytovat rodičkám během porodu nepřetržitou morální podporu a hledat prostředky, jak jí i po fyzické stránce porod usnadnit. Podporuje rovněž partnera rodičky, je-li přítomen, a pokud si to on přeje, může mu poradit, jak ženě co nejúčinněji pomáhat. U porodu rodičku nepřetržitě provází, je však diskrétní a snaží se nezasahovat, vycítí-li, že si to žena či dvojice nepřeje. Dnes "diplomované duly" (certified doula) ve Spojených státech procházejí odbornou přípravou. Dula sama neposkytuje zdravotnické služby, její činnost doplňuje péči porodníků a porodních asistentek, kteří mají na starost zdravotní stav matky a dítěte. Když se stane, že má porodní asistentka nebo lékař plné ruce práce s matkou nebo s miminkem, dula může rodičce svou přítomností a klidnými slovy nadále dodávat pocit bezpečí. Je v přímém vztahu s rodičkou (a jejím partnerem), ale nevstupuje do vztahu mezi rodiči a zdravotníky. Budoucí rodiče si ji většinou sami vyhledají a sami zaplatí (s výjimkou těch, kteří se pojistili u pojišťovny, která služby duly pokrývá). Některé americké porodnice spolupracují s dulami a jejich služby zprostředkovávají osamělým matkám.

Duly nabízejí předporodní návštěvu, nepřetržitou péči během porodu, poporodní návštěvu a rozšířenou poporodní péči. Při úvodní předporodní návštěvě dula s budoucí maminkou (a jejím partnerem) projde porodní plán a probere s ní, co dalšího při porodu považuje za důležité a co si přeje. Zopakují si vhodné porodní polohy, význam správné výživy a pak si nastávající rodiče můžou s dulou popovídat o všech svých případných obavách z porodu a narození dítěte. Do porodu se rodiče můžou na dulu obracet s dalšími otázkami. Když žena začne mít porodní bolesti, zavolá dule, a ta za ní většinou přijede domů. Dula dokáže podle fyziologie těla, výrazu tváře a řeči rodičky rozpoznat, jak porod postupuje. S rodiči se dohodnou, kdy se odebrat do nemocnice či do porodního domu nebo zatelefonují porodní asistentce, která bude doprovázet porod v domácnosti. Během všech fází porodu, dula pozorně sleduje reakce rodičky a může jí poradit změnu polohy, nabídnout masáž, povzbudivá slova nebo užitečné mlčení. Předem rodiče informuje o výhodách a nevýhodách nemedikalizovaných porodů i možných lékařských intervencí. Je připravena doprovázet a povzbuzovat každou ženu, ať se rozhodne pro jakýkoliv způsob porodu nebo se porod jakkoliv vyvine. Lékaři a ostatní zdravotníci bývali zpočátku zaskočeni přítomností další osoby na porodním sále, avšak dnes si už mnozí pochvalují, že se jejich klientkám dostává zvláštní pozornosti a ty pak bývají spokojenější s celkovým průběhem porodu. Po narození miminka může dula poradit s kojením a s péčí o novorozeně. "Poporodní duly" pomáhají i s domácností, se staršími dětmi a celkově přispívají ke hladšímu startu nové rodiny.

V nejznámější a nejčastěji připomínané studii o významu duly (M. Klaus a J. Kennell: Mothering the Mother, 1993,) se uvádí, že její přítomnost u porodu snižuje počet císařských řezů o 50%, délku první porodní doby o 25%, použití oxytocinu o 40%, užívání léků proti bolestem o 30%, použití kleští o 40%, žádosti o epidurální anestezii o 60% a že přispívá k nižší teplotě rodičky. Služby duly mají pozitivní vliv na kojení, na délku času, který matka s dítětem tráví i na výskyt poporodní deprese. Matky, které doprovází dula, samy hodnotí osobnost svého dítěte, jeho schopnosti a zdravotní stav pozitivněji.

Květen slaví americké porodní asistentky, předporodní instruktorky, duly, někteří porodníci a rodiče jako měsíc dul. Elektronický týdeník Midwifery Today E-News u jeho příležitosti na pokračování uváděl vyznání žen, které se pro toto povolání rozhodly. Jedna z nich napsala: "Když se rodící ženě podívám do očí a uvidím v nich svou setru, matku, dceru a přítelkyni, mám pocit, že dělám něco užitečného. Žena si při porodu zasluhuje plnou pozornost a v porodnici také ochranu. Její partner většinou potřebuje ujistit, že se neděje nic neobvyklého. Normální porod beze stresu je pro miminko navýsost důležitý. Snažím se nabízet to, čeho se mně při prvním porodu bez duly nedostalo: poskytovat pocit bezpečí, pochopení a úlevu, jako jsem objevila během svého druhého porodu." (Deb Wood, MTEN 3/19, 5.5.2001).

Ženy si navždy zapamatují i nejdrobnější detaily porodu. Nevymažou si z paměti nerudné okřiknutí, nezájem nebo pocit opuštěnosti. Stejně tak v nich po zbytek života zůstanou vlídná slova člověka, který je doprovázel a láskyplně povzbuzoval.

Více informací v angličtině:

www.dona.org

www.midwiferytoday.com

www.birthworks.org

Fotografie: Kathy Grey Farthing , USA

Názory k článku (6 názorů)
místo duly epidurál Antonína Pařízková - Mrázková 2.6.2001 1:40
*Re: místo duly epidurál Magda 2.6.2001 23:26
**Re: místo duly epidurál Naďa - dula Podkrkonošská 11.1.2004 0:6
***Re: místo duly epidurál zenobia 11.1.2004 9:14
****Re: místo duly epidurál Naďa - dula Podkrkonošská 11.1.2004 22:49
Koukněte na dobrý info web, pujdete li k... Vbloger 14.10.2009 2:2
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.