tisk-hlavicka

Zdravá výživa - nový předmět na školách?

6.3.1999 Portál 2 názory

Nezbytnost začít s primární prevencí ischemické choroby srdeční již v dětském věku byla hlavním impulsem pro projekt s názvem Lékařsko–učitelské dny, který pro pedagogy připravilo Fórum zdravé výživy (FZV) a nadace Dětské srdce ve spolupráci s MŠMT ČR.

Hlavním cílem již pěti třídenních seminářů bylo ukázat pedagogům, k jakým důsledkům vede nesprávná výživa a nezdravý životní styl. Odborných seminářů se zúčastnilo 513 pedagogů základních a středních škol postupně z celé ČR.

Nutnost vzdělávat pedagogy v oblasti prevence kardiovaskulárních nemocí již nastínily výsledky průzkumu Stravovací zvyklosti mezi dětmi a mládeží, který provedlo FZV v roce 1996. Z názorů dotazovaných studentů totiž vyplynulo, že pouze dvě procenta dotázaných důvěřuje informacím, které jim poskytují jejich učitelé.

„Učitelé patří mezi zvláštní skupinu obyvatel, lišící se od průměrné české populace jak vzděláním, tak svojí činností. Z toho vyplývá na jedné straně poměrně nízký výskyt kuřáků a na druhé straně vysoká konzumace kávy mezi učiteli. Překvapující je také fakt, že 45,9 % pedagogů, kteří se zúčastnili Lékařsko–učitelských dnů, se nepamatuje, kdy naposledy absolvovali preventivní lékařskou prohlídku. S tím souvisí skutečnost, že téměř stejné procento zúčastněných nezná svou hladinu cholesterolu v krvi, přestože se u jedné třetiny zúčastněných v rodině vyskytlo srdeční nebo cévní onemocnění,“ řekl na tiskové konferenci prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., vědecký pracovník Kardiocentra FN Motol v Praze.

-r-

Názory k článku (2 názorů)
Komentář ke článku: Zdravá...... Jana, syn 11 let 29.4.1999 14:53
stravování Hedvika Čepová 5.12.2000 21:48
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.