tisk-hlavicka

Nejvíce ohroženy chudobou jsou samoživitelky

19.7.2018 Marie Korychová, ČSÚ 40 názorů

Kdo je v Česku ohrožen příjmovou chudobou?

V Česku bylo v roce 2017 ohroženo příjmovou chudobou 9,1 % osob. Jednalo se zejména o samoživitelky s dětmi a jednotlivce starší 65 let. Naproti tomu nízkou míru ohrožení příjmovou chudobou měly domácnosti dvojic jak s dětmi, tak i bez nich.

Složení domácností ovlivňuje také hodnoty dalších indikátorů chudoby, jako jsou míra materiální deprivace a míra nízké pracovní intenzity. Podle výsledků výběrového šetření Životní podmínky (EU-SILC) si domácnosti samoživitelek častěji než jiné domácnosti nemohly dovolit čtyři a více sledovaných položek materiální deprivace. Zhruba čtvrtina osob žijících v těchto domácnostech vykazovala nízkou pracovní aktivitu.

Dvojice s dětmi jsou nejčastějším typem domácnosti

Pro dokreslení situace je třeba se podívat, v jakých typech domácností lidé žijí. Domácnosti samoživitelek se závislými dětmi zahrnují pouze 4 % z celkového počtu hospodařících domácností. Hospodařící domácnost je založena na prohlášení osob, které spolu žijí, že také společně hospodaří, tzn. společně hradí základní výdaje domácnosti, jako jsou strava, náklady na bydlení a ostatní provozní výdaje domácnosti.

Vůbec nejčastějším typem hospodařící domácnosti je dvojice dospělých se závislým dítětem, popř. dětmi (37,0 %). Zhruba v polovině domácností dvojic s dětmi žijí dvě závislé děti, ve třetině jedno dítě a v 15,1 % těchto domácností žijí tři závislé děti a více. Za závislé děti jsou považovány osoby ve věku 0–17 let a také osoby ve věku 18–24 let, které nejsou ekonomicky aktivní a žijí ve společné domácnosti s rodiči.

Dalším typem domácnosti je dvojice dospělých, oba mladší 65 let, který tvoří 13,6 % domácností, dvojici s alespoň jednou osobou 65letou a starší odpovídá 12,6 % českých domácností. Domácnosti jednotlivců mladších 65 let i 65letých a starších pokrývají každá necelých 6 % z celkového počtu domácností. Domácnosti zařazené do kategorie ostatní zahrnují například rodinné domácnosti s dospělými a již ekonomicky aktivními dětmi (8,9 % z celkového počtu hospodařících domácností) a ostatní různorodé typy domácností (11,9 %).

Nízký příjem nejvíce ohrožuje domácnosti samoživitelek

Ze všech typů domácností byly v roce 2017 příjmovou chudobou i materiální deprivací nejvíce ohroženy neúplné rodiny, ve kterých byl také nejvyšší podíl osob s nízkou pracovní intenzitou. Jednalo se především o domácnosti žen samoživitelek, které byly rozvedené (56,2 %) nebo svobodné (31,8 %). Téměř tři čtvrtiny žen samoživitelek pracovaly, přičemž většina (65,6 %) jako zaměstnankyně na plný úvazek, 4,0 % na částečný úvazek a 4,7 % samoživitelek se živilo jako osoby samostatně výdělečně činné. Ekonomicky neaktivních bylo 12,0 % samoživitelek v domácnosti pečujících o děti a 9,4 % nezaměstnaných.

Další skupinou ohroženou příjmovou chudobou byly osoby 65leté a starší hospodařící samy. Tuto skupinu zastupovaly zejména ženy (76,7 %), které byly ovdovělé (76,0 %) nebo rozvedené (14,6 %). Muži starší 65 let hospodařící sami byli také většinou vdovci (56,2 %), na rozdíl od žen byli častěji rozvedení (28,8 %) či svobodní (12,4 %). Celých 97,2 % osob v tomto typu hospodařící domácnosti pobíralo starobní důchod.

Třetí nejohroženější skupinou podle indikátoru míry ohrožení příjmovou chudobou byly domácnosti jednotlivců mladších 65 let. Muži i ženy zde byli shodně zastoupeni, přičemž muži byli převážně svobodní (51,8 %) či rozvedení (40,0 %). Mezi ženami převažovaly rozvedené (46,7 %) následované svobodnými (31,2 %) a vdovami (17,3 %). Celkem 73,1 % jednotlivců mladších 65 let bylo ekonomicky aktivních, 14,2 % již pobíralo starobní důchod, 6,7 % invalidní důchod a 4,3 % bylo nezaměstnaných.

Na rozdíl od míry ohrožení příjmovou chudobou při analýze míry materiální deprivace hodnotili svoji situaci lépe senioři 65letí a starší (5,2 % materiálně deprivovaných) než jednotlivci mladší 65 let (9,2 % materiálně deprivovaných). Tento stav může odrážet celkovou větší skromnost a jistotu příjmů z důchodu u jednotlivců 65letých a starších, případně si mohli stihnout na některé hmotné položky materiální deprivace za svůj život již našetřit (auto, pračka, televize) či častěji uváděli, že neměli problém se splácením dluhů. Naopak jednotlivci mladší 65 let významně častěji oproti jednotlivcům 65letým a starším deklarovali schopnost zaplatit si týdenní dovolenou mimo domov. Zde je vhodné poznamenat, že domácnosti jednotlivců mladších 65 let zahrnují široké věkové spektrum osob, poměrně rovnoměrně jsou zde zastoupeny osoby ve věku od 25 do 64 let.

Dvojice jsou na tom lépe

Příznivější hodnoty ukazatelů chudoby lze pozorovat u domácností tvořených dvojicí dospělých, a to jak se závislými dětmi, tak i bez nich. Odráží se zde vyšší míra pracovní intenzity, ze které plynou vyšší příjmy a dále pak úspory, například u nákladů na bydlení.

U dvojic s nezaopatřenými dětmi činila hodnota míry ohrožení příjmovou chudobou 8,2 %, u domácností dvojic s oběma osobami mladšími 65 let 6,5 % a u domácností dvojic, kde byl alespoň jeden člen 65letý a starší, bylo příjmovou chudobou ohroženo 3,1 % osob.

Domácnosti se závislými dětmi

Podle indikátorů chudoby se v období 2015 až 2017 nejlépe žilo dvojícím s jedním nebo dvěma závislými dětmi. Rozdíly mezi těmito typy domácností nebyly výrazné. Dvojice s jedním dítětem měla mírně lepší hodnoty ukazatele míry ohrožení příjmovou chudobou. Naopak dvojice se dvěma dětmi vycházely lépe v míře nízké pracovní intenzity a v míře materiální deprivace. Mírné rozdíly v posledně jmenovaném ukazateli způsobovaly zejména položky týdenní dovolená mimo domov pro celou rodinu, možnost zaplacení neočekávaného výdaje, placení pravidelných plateb a splátek a vlastní osobní auto, které si mohly poněkud častěji dovolit domácnosti dvojic se dvěma dětmi.

Názory k článku (40 názorů)
Kromtoho Analfabeta 19.7.2018 9:18
*Re: Kromtoho Rozállie 19.7.2018 10:22
**Re: Kromtoho Bobo 19.7.2018 12:9
**Dobrá rada Bobo 20.7.2018 0:27
***Re: Dobrá rada x x 20.7.2018 6:51
****Re: Dobrá rada Bobo 20.7.2018 9:29
*****Re: Dobrá rada atisa 21.7.2018 21:23
******Re: Dobrá rada Bobo 21.7.2018 22:32
*******Re: Dobrá rada Analfabeta 22.7.2018 9:20
********Re: Dobrá rada Bobo 22.7.2018 9:34
**Re: Kromtoho Jana 21.7.2018 8:9
Ale no tak Stáňa Klouzavá 19.7.2018 10:30
*Re: Ale no tak M. Lechnerova 22.7.2018 15:41
**Re: Ale no tak Bobo 22.7.2018 18:0
Pouze... Bobo 19.7.2018 12:5
Bezcitnost Supermanka 19.7.2018 12:59
*Re: Bezcitnost Stáňa Klouzavá 19.7.2018 13:36
*Re: Bezcitnost Analfabeta 19.7.2018 17:47
**Re: Bezcitnost Stáňa Klouzavá 19.7.2018 20:4
***Re: Bezcitnost Bobo 20.7.2018 0:14
****Re: Bezcitnost x x 20.7.2018 6:48
*****Re: Bezcitnost Bobo 20.7.2018 9:19
******Re: Bezcitnost atisa 21.7.2018 21:30
*******Re: Bezcitnost Bobo 21.7.2018 22:40
********Re: Bezcitnost Analfabeta 22.7.2018 9:25
*********Re: Bezcitnost Bobo 22.7.2018 9:37
**********Re: Bezcitnost Analfabeta 23.7.2018 9:19
***********Re: Bezcitnost Bobo 23.7.2018 19:1
************Re: Bezcitnost Analfabeta 23.7.2018 19:34
*************Re: Bezcitnost Bobo 23.7.2018 21:29
************Re: Bezcitnost Apolena 24.7.2018 13:9
*****Re: Bezcitnost Marketa, kluci 16 a 9 20.7.2018 9:21
****Re: Bezcitnost Jana 21.7.2018 8:14
*****Re: Bezcitnost Bobo 21.7.2018 10:48
*****Re: Bezcitnost Apolena 24.7.2018 13:0
**Re: Bezcitnost atisa 21.7.2018 21:33
Je potřeba srovnávat Ivo Patta st., čtyři děti 21.7.2018 11:51
*Re: Je potřeba srovnávat Bobo 21.7.2018 12:54
**Re: Je potřeba srovnávat atisa 21.7.2018 21:36
***Re: Je potřeba srovnávat Bobo 21.7.2018 22:46
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.