tisk-hlavicka

Malá zpráva o velké cestě

12.5.1999 manželé Coufalovi

Nechceme, aby se ve veřejnosti vytvořil dojem, že jsou učitelé zbyteční. To by bylo nesprávné pochopení programu Domácí školy. V našem pojetí nejsou rodiče a učitelé konkurenti, ale spolupracovníci. Rodiče mohou plně uchopit svou nezastupitelnou úlohu ve výchově i vzdělávání dětí.

Nechci se chlubit vzdáleností, na kterou jsme se spolu se s mojí ženou Danielou vzdálili od našeho domova, ale spíše chci naznačit směr, na který se vydala naše škola, naše školství a mnoho rodin z naší vlasti. Tento směr dostal výstižný název, jmenuje se Domácí škola.

V USA je homeschooling běžný, ale my jsme si zdaleka nebyli jisti tím, zda je tento způsob vzdělávání vhodný pro naše podmínky. Naše americká přítelkyně Pamela Bergreen měla jiný názor, ale nechtěla nám nic bližšího vysvětlovat. Říkala jen: "to musíte vidět". (Prozradíme, že je sama matkou a domácí učitelkou tří synů, ze kterých již dva studují velmi úspěšně na univerzitách v USA). Po krátké době přišla s tím, že bychom měli odjet do USA, abychom se mohli setkat s člověkem, který program domácího vzdělávání používá na státní škole.

Brali jsme tuto záležitost spíše informativně než abychom začali uvažovat o takové cestě. Netušili jsme, že tato informace je o Božích záměrech pro naši další práci a přináší nám nové možnosti vzdělávání dětí v naší zemi. Bůh si použil Pam, jejích schopností a možností.

Výsledkem vývoje událostí byl náš poměrně náhlý společný odlet na západní pobřeží USA, do města Vancouveru, stát Washington. Škola, do které jsme byli pozváni, má ve své adrese napsáno "Na Bojišti". Jejím ředitelem je pan Larry Piersen. Tato škola vzdělává žáky z mateřské, základní a střední školy. Děti, studující na střední škole samozřejmě dochází na odborné předměty do školy. Absolvovali jsme několik setkání nejenom s panem ředitelem, ale také s rodiči, kteří své děti vyučují doma. Také jsme viděli vyučování dětí z domácí školy přímo ve školní budově i doma. Naše získané poznatky jsou velmi příznivé. Nechci tím říci, že by nás někdo záměrně přesvědčoval.

Nebylo toho vůbec zapotřebí. Množství získaných informací v nás vytvořilo velmi sympatický obraz vzdělávání dětí v Domácí škole. Tento způsob výuky však lze realizovat pouze je-li matka doma. Může se plně věnovat svým dětem po celý den, je učitelkou všech předmětů. Otec je biblicky ředitelem domácí školy, řeší případné problémy, které se občas mohou vyskytnout a je potřebnou oporou své ženě. Nevyučují se jen "školní předměty", ale děti jsou vedeny po křesťanské cestě. Rodiče mají mnohem více možností formovat charakter svých dětí.

Zapomněli jsme připomenout, že domácí školu zde v USA využívají hlavně křesťanské rodiny. Uvědomují si, že když jsou jejich děti doma, pod působením své rodiny, jsou více uchráněny od mnoha nedobrých vlivů. Pro rodinu, má společný způsob života obrovský význam. Členové rodiny se poznávají i z jiného úhlu, vlastně se neustále všichni učí, mohou společně prožívat mnoho zajímavého a obohacovat se navzájem. Protože však je dobré, aby se děti setkávaly a společně pracovaly i s jinými dětmi, navštěvují podle plánu vyučování ve své škole. Velmi často s nimi na vyučování přichází i jejich matky, které mají příležitost nachystat si program na zadané téma a vyučovat děti, které o daný projekt projeví zájem. Na konzultace dochází děti společně se svými rodiči. Učitel ověřuje, jak se daří postupovat v učivu a především nabízí metodickou i praktickou pomoc. Hlavní odpovědnost za vzdělávání dětí převzali jejich rodiče.

Škola je odpovědná za dosažení úrovně znalostí žáků podle standardů předepsaných státem . Škola nabízí různé semináře pro zájemce z řad rodičů a dětí. Rodiče s dětmi se mohou sejít ve škole v malé skupině a spojit své síly při nějakém projektu. Na jednom z kursů jsme viděli maminku, která vyučovala skupinu dětí rozdílného věku o ptácích. Byla velmi pečlivě připravena, dobře pracovala s dětmi. Děti byly vyučováním nadšené. Rodiče, jsou učiteli svých dětí již od narození, je to přirozené a kdo by mohl lépe znát své děti než jejich rodiče? V domácí škole je pro každého žáka zajištěn individuální přístup, je možné přizpůsobit jeho učební plán podle jeho schopností a potřeb. Pro pomalejší i pro velmi schopné děti je to jedinečný způsob. Odpadá čekání na pomalejší spolužáky a není třeba brzdit děti, které dané učivo zvládají velmi rychle. Ušetří to všem mnoho času. V dětech, kterým se momentálně nějaké učivo nedaří zvládnout, nevzniká pocit nedostatečnosti, protože nejsou zkoušeny před třídou. Mají dostatek času si látku upevnit a procvičit. Nadané děti mají mnohem více možností rozvíjet své obdarování.

Jako velmi důležitý prvek v domácím vzdělávání je motivace žáků k učení. Děti se učí opravdu se učit, ne dělat, že se učí. Postupně v nich roste touha po získávání informací. Při setkávání a rozhovorech s dětmi nás překvapil jejich aktivní zájem o studium a získávání znalostí. Děti se chovaly jako by byly starší a zralejší než jejich vrstevníci. Tento způsob vzdělávání funguje v USA již delší dobu.

Při porovnávání výsledků běžného způsobu vzdělávání ve školách a výsledků správně vedeného domácího vzdělávání výzkumy potvrdily, že žáci domácí školy :

1) Mají velmi rozvinutý motivační stimul směřující je k touze po vzdělávání

2) Umí velmi dobře samostatně pracovat

3) Ăšroveň vzdělanosti je u nich výrazně vyšší, než u dětí vzdělávaných tradičním způsobem

4) Při zapojení do skupiny jiných dětí se téměř vždy stávají neformálními vedoucími skupiny

5) Jejich chování a vystupování působí dojmem dospělejších zralejších lidí než odpovídá jejich kalendářnímu věku.

Jednou ráno nám naši hostitelé s úsměvem ukázali stránku z místních novin, kde se psalo o České republice a o povolení tohoto způsobu vzdělávání. Na obrázku byl M. Farris, pan Roupec a další. To bylo překrásné završení naší návštěvy. Po návratu domů jsme požádali Ministerstvo školství o povolení připojit se k tomuto projektu. Naše žádost byla schválena, a tak jsme se stali druhou školou v České republice s pokusným ověřováním vzdělávacího programu Domácí škola.

Chtěli bychom poděkovat všem těm milým, srdečným a obětavým bratrům a sestrám z USA ze sboru Nové výšiny, kteří nám umožnili návštěvu v USA, starali se o nás, věnovali nám to nejcennější co člověk má - svůj volný čas, své soukromí. Získané zkušenosti jsou pro nás velmi cenné. Vážíme si i odborné pomoci kolegů učitelů ze státní školy ve městě Vancouver ve státě Washington. Snažíme se, aby tento způsob vzdělávání i u nás našel své pevné místo, aby se stal dalším vzdělávacím programem schváleným MŠMT České republiky pro žáky 1. a 2. vzdělávacího stupně ZŠ.

Nechceme, aby se ve veřejnosti vytvořil dojem, že jsou učitelé zbyteční. To by bylo nesprávné pochopení programu Domácí školy. V našem pojetí nejsou rodiče a učitelé konkurenti, ale spolupracovníci. Rodiče mohou plně uchopit svou nezastupitelnou úlohu ve výchově i vzdělávání dětí. Učitelé by měli být připraveni se svými odbornými znalostmi a zkušenostmi kdykoliv poradit a pomoci. Tady vidíme tu pravou spolupráci mezi školou a rodinou.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.