tisk-hlavicka

Mé děti nepatří státu

7.9.2001 Dan Drápal 35 názorů

Když jsem v roce 1992 odjížděl se svou rodinou na několik měsíců do USA, měl jsem k domácí škole podobně nedůvěřivý vztah, jako velká část naší populace.

Stačil však dvoutýdenní pobyt v rodině se čtyřmi dětmi, která homeschooling praktikovala, a pohled na statistická data, která dokládala převahu více než milionu doma vzdělávaných dětí nad jejich vrstevníky ze státních škol. U nás běží experiment s domácí školou již několik let, a přestože se jedná o desítky, maximálně stovky dětí, výsledky mají již dostatečnou vypovídací hodnotu. Ve prospěch domácí školy hovoří naprosto jednoznačně.

Odkud tedy pramení snaha domácí školu opět utlumit? Komentáře Jany Bendové a Ireny Steinhauserové v MFD z pondělí 20. srpna mají bohužel pravdu v tom, že za odporem ministerstva školství proti domácí škole nejsou objektivně zjistitelná fakta, nýbrž ideologická nevraživost. Jana Bendová je skeptická co se týče odporu proti současnému likvidátorskému kurzu ministerstva. Nevím, zda zvítězíme, mlčet bychom však neměli.

Není pochyb o tom, že naprostá většina rodin praktikujících domácí školu se hlásí ke křesťanství. Jejich vztah k rodinnému životu jako takovému není indiferentní, je předmětem jejich neustálé reflexe, což je dáno tím, že společnost jako celek je rodině jako takové stále méně nakloněna. Ačkoli na našich školách se dosud nestřílí v takové míře jako v USA, motivem řady zájemců o domácí školu je ochránit děti před šikanou, násilím, drogami. Není pochyb o tom, že domácí škola právě toto umožňuje. Nadprůměrných výsledků dosahuje domácí škola už díky prostému faktu, že vyučující (nemusí to být vždy matka) se může dětem věnovat individuálně a tempo výuky přizpůsobuje potřebám a schopnostem dítěte.

Ministerstvo zvolilo typicky český přístup. Domácí školu rovnou nezakáže, ale omezí ji. Bude jen pro nějak handicapované nebo naopak nadprůměrné děti (což je, pravda, v české kotlině také nezřídka určitý handicap). Jelikož z podstaty věci bude řada dětí jaksi na hraně, bude velmi těžké objektivně rozhodnout, zda je už dítě dostatečně retardováno nebo naopak dostatečně geniální. Výborná hrací plocha pro případnou korupci! Na jednu stranu chceme rovnostářství, na druhou stranu se vytváří řada příležitostí dosáhnout svého, když někdo přimhouří oči. Jak známé! Nic nového pod sluncem!

Ministerstvo by udělalo lépe, kdyby zveřejnilo statistiky. Pokud se ministerským úředníkům zdá, že dat je u nás dosud málo, nechť se pídí po výsledcích v jiných zemích. A nejde jen o výsledky studijní. Zajímavé by bylo uvést, kolik promile těch, kdo prošli domácí školou, mělo později problémy se zákonem, a kolik tomu bylo v průměru celé společnosti. Užitečnost domácí školy by vyvstala nade všechnu pochybnost. Kdyby se domácí škola rozšířila, dlouhodobě by to znamenalo snížení nákladů na základní školství, ale i na policii, justici a vězeňství. Možná by bylo více peněz na vysoké školství, jemuž se prostředků tolik nedostává!

Názory k článku (35 názorů)
K domaci skole .... Jirka 8.9.2001 1:13
domaci skola Daniela: jeden dospely syn 8.9.2001 3:49
*Re: domaci skola Miška, 3 děti 8.9.2001 9:36
"Škola" a "vzdělání" není totéž Barbora Černíková, 2 děti (1 a 4,5 roku) 8.9.2001 21:13
*Re: Jirka 9.9.2001 22:35
deti nepatri rodicum Zuzana 8.9.2001 23:10
*Re: deti nepatri rodicum Jirka 9.9.2001 16:27
**Re: deti nepatri rodicum Adriana, 2 deti (8 a 4 roky) 10.9.2001 5:59
domácí škola Agata, syn 7 let 10.9.2001 8:43
mé dítě nepatří státu Zuzana,32 let,syn 8 let 10.9.2001 13:45
domácí škola a křesťanství Líla 11.9.2001 22:21
*Re: domácí škola a křesťanství Mirka 12.9.2001 18:6
chabé argumenty proti domácí škole Jan,dvojčata 12.9.2001 21:49
*Re: chabé argumenty proti domácí škole Miška, 3 děti 12.9.2001 22:56
**Re: chabé argumenty proti domácí ško... Jirka 13.9.2001 2:36
***ještě chabější argumenty proti do... Jan,dvojčata 13.9.2001 11:17
****Re: ještě chabější argumenty pr... Mirka 13.9.2001 19:34
*****Re: ještě chabější argumenty ... Jan,dvojčata 14.9.2001 10:1
******Re: ještě chabější argument... Mirka 17.9.2001 15:26
*******Re: ještě chabější argume... Jan,dvojčata 21.9.2001 19:17
********Re: ještě chabější argu... Mirka 22.9.2001 19:14
*********Re: ještě chabější ar... Jan,dvojčata 24.9.2001 12:12
**********Vegetariáni? Mirka 24.9.2001 17:10
***********biobaby biobaby 24.9.2001 20:51
***********Re: Vegetariáni? Jan,dvojčata 25.9.2001 19:0
************Re: Vegetariáni? Míša, syn 4,5 roku 26.9.2001 8:1
*************Re: Vegetarián... Mirka 26.9.2001 13:10
**************Re: Vegetari... Jan,dvojčata 26.9.2001 13:49
***************Re: Vegeta... Mirka 27.9.2001 7:20
****************Ještě Ja... Mirka 27.9.2001 10:59
**************Domácí škola... Míša, syn 4,5 roku 26.9.2001 14:45
***************Re: Domácí... Mirka 27.9.2001 14:13
****************Re: Domá... Míša, syn 4,5 roku 27.9.2001 15:2
*****************Re: Do... Míša, syn 4,5 roku 27.9.2001 18:12
**************Děti do škol... Míla, 2děti 13.11.2001 21:54
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.