| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Názory k článku Stav dětí ve světě v roce 2000 (výroční zpráva UNICEF)

 Celkem 4 názorů.
 Lenka Slabová 
  • 

Vize opravdu rovná se provize. 

(24.10.2000 14:03:31)
Nic se nemůže srovnávat s Boží vizí. Nic se nemůže srovnávat s vizí člověka, který slouží životu na bázi Boží lásky, božích zákonů a zákonitostí. Především by se měli celé národy, vlády národů včetně těch "dole" obracet ke zdroji. Dnešek vždy vytváří zítřek. Pokud se vede politika, která vyžaduje rozdělení na chudé a bohaté, na rozvojové a vyspělé státy, na kapitalistické, socialistické a jiné, pokud dovolíme, aby bohatá vrstva menšiny v materiální rovině vykořisťovala bohatší většinu dejme tomu v duchu a v duši, potom jenom sklízíme ovoce svého rozhodnutí. Jsme zodpovědni za naše volby v každodenním životě a za to komu a čemu sloužíme. Nemáme právo přehlížet ale naše hroutící se životy a životy našich národů pod tíhou lži a nepokojů, které vyvolávají materiálně zvrácení nebo duševně "nezdařilý", duchovně nezralý lidé. Kde není pravda není ani svoboda. Kde se pravé potřeby nahrazují uvěle vytvářenými potřebami a naplňování potřeb se děje podle naší náladovosti, potom jenom z lidí děláme živé mosty na přejití pro naše ambice a uspokojování našich žádostí těla. Nejsme-li zdravě živeni pro zdraví růst jedince, rodiny a národů, nemůžeme chtít vidět kolem sebe zdravé jedince. Kdo to zastaví, kdo si něco odřekne, kdo zaplatí pravou cenu za to, abychom si mohli vzájemně prospívat a nepřekáželi jsme si v našem žití?

Bylo by mnoho, co psát o čem se "nahlas" zamýšlet, jeden biblický verš říká, abychom neházeli perly sviním, jiné že slovo ze srdce božího je ostřejší než dvojsečný meč, mocné, živé - působící na rozhraní duše a ducha. Jsme ve válce a kdo to neví, je na straně poraženého. Systém tohoto světa je již poražen. Nemusíme se skrývat s tím, co již bylo odryto před 2.000 lety: "Směle volejme - řvěme jako lev po spravedlnosti, k našemu Otci nebeskému, on slyší - ON je dnes - včera i zítra stále tentýž, stejný, nemění se ON je živý a zdravý. Pokud my lidé jsme ztratili rozum a obrátili svá srdce k věčné lži, potom potřebujeme věčnou pravdu. Zdroj našeho života je vždy připraven nám sdělit v duchu a v pravdě kdo jsme, kde chybujeme a dát nám milost k nápravě, milost litovat a přijmout změnu. Nebudeme-li pokrytci a půjdeme-li již konečně jako lidstvo bez kompromisu, postavíme-li se na stranu Božího přítele, víteze nad smrtí nebudeme se muset denně se smrtí potkávat na každém kroku.
"Nemějme obavy, ON si s tím poradí - budeme-li hledět na něj, očekávat od něj, mluvit - řvát s plnosti k němu odpověď je na blízku.
Nehledejme už jednou konečně odpověd u nedokonalého člověka - sobecky smýšlejících ambiciozních představitelů "nevím čeho", hledejme kdo jsme, proč žijeme jako zvířata na hnojišti lidstva, kde se šíří zápachy, které nazýváme vůní.
N E M Á M E C O Z T R A T I T

za evangelizační tým
Bratra Martina Njamby ze Zambie
Lenka Slabová

PRACUJTE S NÁMI PRO NEBE
kontakt: Mnjamba@yahoo.com

Chceme se sklonit k chudým, je to Boží Vůle, Bůh to chce, podpoří a co On sám začne to také dokončí

Zajímá nás, co se děje s dětmi v Kongu, Kamerunu, Nigerii, Zimbamve ...

Český člověk potřebuje nápravu od kořene, od základu, blahobyt nepřišel skrze rozrůstající se kapitalismus a ti co nám dovezli kapitalismus a ti kdo ho přivítali s otevřenou náručí pro postoj svých srdcí oslepli. Zapomněli nám dodat, že zatajili, že kapitalisté začínali s EVANGELIEM.
Odkrytá tajemství jsou tajemství zjevená. Zjevme světu, kdo je člověk a jeho nepřítel, potom Bůh se postará o další. Na nás záleží první krok. MY VŠICHNI SE PODÍLÍME NA ZVĚRSTVECH PÁCHANÝCH KOLEM NÁS.
Nic nám neprospívají návštěvy delegátů typu Dalajlama. Změna nepřichází z venčí, ale zevnitř
"A na počátku bylo slovo"
Životy se nedají koupit v igelitových sáčcích a ani uměle podporovaná politika nemůže zjevit život. Jenom komplikujeme dílo Boží, sami jsou ztrápení a opilí ale ne božím "svatým vínem Ducha Svatého"
 Lenka Slabová 
  • 

Reakce na clanek: "Vize opravdu rovná se provize." 

(24.10.2000 14:43:29)
• Vize opravdu rovná se provize. ()
( 24.10.2000 14:03:31, Lenka Slabová - ke článku Stav dětí ve světě v roce 2000 (výroční zpráva UNICEF) )
Nic se nemůže srovnávat s Boží vizí. Nic se nemůže srovnávat s vizí člověka, který slouží životu na bázi Boží lásky, božích zákonů a zákonitostí. Především by se měli celé národy, vlády národů včetně těch "dole" obracet ke zdroji. Dnešek vždy vytváří zítřek. Pokud se vede politika, která vyžaduje rozdělení na chudé a bohaté, na rozvojové a vyspělé státy, na kapitalistické, socialistické a jiné, pokud dovolíme, aby bohatá vrstva menšiny v materiální rovině vykořisťovala bohatší většinu dejme tomu v duchu a v duši, potom jenom sklízíme ovoce svého rozhodnutí. Jsme zodpovědni za naše volby v každodenním životě a za to komu a čemu sloužíme. Nemáme právo přehlížet ale naše hroutící se životy a životy našich národů pod tíhou lži a nepokojů, které vyvolávají materiálně zvrácení nebo duševně "nezdařilý", duchovně nezralý lidé. Kde není pravda není ani svoboda. Kde se pravé potřeby nahrazují uvěle vytvářenými potřebami a naplňování potřeb se děje podle naší náladovosti, potom jenom z lidí děláme živé mosty na přejití pro naše ambice a uspokojování našich žádostí těla. Nejsme-li zdravě živeni pro zdraví růst jedince, rodiny a národů, nemůžeme chtít vidět kolem sebe zdravé jedince. Kdo to zastaví, kdo si něco odřekne, kdo zaplatí pravou cenu za to, abychom si mohli vzájemně prospívat a nepřekáželi jsme si v našem žití?

Bylo by mnoho, co psát o čem se "nahlas" zamýšlet, jeden biblický verš říká, abychom neházeli perly sviním, jiné že slovo ze srdce božího je ostřejší než dvojsečný meč, mocné, živé - působící na rozhraní duše a ducha. Jsme ve válce a kdo to neví, je na straně poraženého. Systém tohoto světa je již poražen. Nemusíme se skrývat s tím, co již bylo odryto před 2.000 lety: "Směle volejme - řvěme jako lev po spravedlnosti, k našemu Otci nebeskému, on slyší - ON je dnes - včera i zítra stále tentýž, stejný, nemění se ON je živý a zdravý. Pokud my lidé jsme ztratili rozum a obrátili svá srdce k věčné lži, potom potřebujeme věčnou pravdu. Zdroj našeho života je vždy připraven nám sdělit v duchu a v pravdě kdo jsme, kde chybujeme a dát nám milost k nápravě, milost litovat a přijmout změnu. Nebudeme-li pokrytci a půjdeme-li již konečně jako lidstvo bez kompromisu, postavíme-li se na stranu Božího přítele, víteze nad smrtí nebudeme se muset denně se smrtí potkávat na každém kroku.
"Nemějme obavy, ON si s tím poradí - budeme-li hledět na něj, očekávat od něj, mluvit - řvát s plnosti k němu odpověď je na blízku.
Nehledejme už jednou konečně odpověd u nedokonalého člověka - sobecky smýšlejících ambiciozních představitelů "nevím čeho", hledejme kdo jsme, proč žijeme jako zvířata na hnojišti lidstva, kde se šíří zápachy, které nazýváme vůní.
N E M Á M E C O Z T R A T I T

za evangelizační tým
Bratra Martina Njamby ze Zambie
Lenka Slabová

PRACUJTE S NÁMI PRO NEBE
kontakt: Mnjamba@yahoo.com

Chceme se sklonit k chudým, je to Boží Vůle, Bůh to chce, podpoří a co On sám začne to také dokončí

Zajímá nás, co se děje s dětmi v Kongu, Kamerunu, Nigerii, Zimbamve ...

Český člověk potřebuje nápravu od kořene, od základu, blahobyt nepřišel skrze rozrůstající se kapitalismus a ti co nám dovezli kapitalismus a ti kdo ho přivítali s otevřenou náručí pro postoj svých srdcí oslepli. Zapomněli nám dodat, že zatajili, že kapitalisté začínali s EVANGELIEM.
Odkrytá tajemství jsou tajemství zjevená. Zjevme světu, kdo je člověk a jeho nepřítel, potom Bůh se postará o další. Na nás záleží první krok. MY VŠICHNI SE PODÍLÍME NA ZVĚRSTVECH PÁCHANÝCH KOLEM NÁS.
Nic nám neprospívají návštěvy delegátů typu Dalajlama. Změna nepřichází z venčí, ale zevnitř
"A na počátku bylo slovo"
Životy se nedají koupit v igelitových sáčcích a ani uměle podporovaná politika nemůže zjevit život. Jenom komplikujeme dílo Boží, sami jsou ztrápení a opilí ale ne božím "svatým vínem Ducha Svatého"

Citace ze Starého Zákona:
IZAIÁŠ 51:20-23
"Synové tvoji omráčeni jsouc, leží na rozcestí všech ulic, jako bůvol v leči, plni jsouce prchlivosti Hospodinovy, žehrání Boha tvého.
A protož slyš nyní toto, ztrápená a opilá, ale ne vínem:
Takto praví Pán tvůj, Hospodin a Bůh Tvůj, vedoucí při lidu svého: Aj, beru zruky tvé kalich hrůzy, i kvasnice kalicha prchlivosti mé, nebudeš ho píti více.
Ale dám jej do ruky těch, jenž tě ssužují, kteříž říkali duši vé: Sehni se, ať přes tě přejdeme, jimž jsi podkládala jako zemi hřbet svůj, a jako ulici přecházejícím."
/napomenutí k očekávání na splnění modlitby za vysvobození a odpověď na ni/

Nechť se nám všem dobře daří jako našim duším
ZDAR NEPŘIJDE SKRZE DOBRÉ LIDSKÉ PLÁNY, ALE SKRZE BOŽÍ NEJLEPŠÍ, skrze vize zjevené duchem božím k řešení každodenních malých i velkých věcí v našich životech, v jeho nejlepším čase.
PROČ ne právě teď, proč ne právě dnes na přelomu 2000/2001 po Kristu? Čas je naše lidské měřítko
ke vstupování do pravých dobrých božích skutků, pokud jsme v životě tady na Zemi, tak je to ten správný čas.
Nebuďme v zajetí času, ani místa, ani tradic, ani touhy jiných, kteří nejsou schopni udělat ten pravý rozhodný krok.

Přejeme Vám hodně smělosti, božích zdrarů a Boží pomazání pro Vaši práci na jeho poli. Nesklízíme statky, ale lidské duše, které očekávají na naplnění základních potřeb nezbytných pro život. Buďte povzbuzeni v celém Vašem týmu, Vy i Vaši partneři, do další záslužné práce.


Lenka Slabová


 Ota 
  • 

Stav plnění úmluvy v ČR a přístup nevlád. org. 

(15.2.2002 6:08:30)
Stav plnění úmluvy v ČR a přístup nevládních organizací postrádá investigativní konstruktivní žurnalistiku.Kde jsou uveřejněny dokumenty hodnotící a opatření co s tím bude dále? To je počtení.Chybí legislativní smršt v této oblasti? I diskuze? Ota
 princezna 
  • 

Kdo za to může? Bohaté státy ne! A za Aids taky ne. 

(19.12.2002 12:27:01)
Chudoba a nemoci ve světě, hlavně v Africe, jsou velkými problémy. To ale neznamená, že je třeba hledat viníky. Bohaté státy za chudobu jiných států rozhodně nemohou.

A k tomu AIDS. Největším problémem na zemi je právě počet obyvatel, který se neustále zvětšuje. Naše Země není schopna uživit nekonečné množství lidí. Právě AIDS je přirozený prostředek redukování počtu obyvatel, např. v té Africe. Je to kruté, ale je to tak. Navíc proč se to tam tak šíří? Nejspíš proto, že tam všichni spolu souloží mezi sebou. Západní země se Africe snaží pomáhat stejně jen ze strachu z rozšíření této nemoci, ne ze solidarity. Pokud bychom sami neměli strach, tak nám bude jedno, co se děje jinde.

Komerční sdělení

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2023 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.