tisk-hlavicka

Čtvrtá mezinárodní konference o domácích porodech

30.3.2000 Marie Vnoučková

Zážitky a postřehy z mezinárodní konference o porodech doma s výzvou pro všechny na závěr. Amsterodam 16. až 18. březen 2000.

Díky Zuzaně Štromerové, která vše domluvila a od Velvyslanectví Holandského Království peníze vyzískala, mohlo se třináct Čechů této konference zúčastnit. Byli to lékaři, porodní asistentky a rodiče.

První den: Celkový pohled na péči o matku a dítě.

Pilíře bezpečnosti domácích porodů v podání Marian van Huis prezidentky královské organizace holandských porodních asistentek jsem neslyšela.

Celosvětová kvalita péče o matku a dítě sister Ann Tompson (GB) byla hlavně o situaci v zemích třetího světa, kde téměř neexistuje jiné míst pro porod, než domov. Africké státy vynaloží průměrně dva dolary na péči o jednu těhotnou ženu. Mnoho žen během těhotenství a porodu umírá, dětská úmrtnost je vysoká.

Jak se měnilo místo porodu. Z domova do nemocnice a zas zpátky domů. Eugen Declarcq (USA). Sociologický průzkum kolik, kdy a kde se v Americe narodilo dětí. Posledních deset let se doma rodí asi 2% dětí. Toto číslo je celkem stabilní. V celých Spojených státech je pouze asi 7000 porodních asistentek.

Odpoledne byly semináře:

 • Transport před porodem a resuscitace novorozence

 • David a Goliáš – nezávislá asistentka versus oficiální struktury

 • Antikoncepční poradna po porodu

 • Porod doma nebo v nemocnici

 • Poporodní péče v Holandsku

 • Aktuální situace kolem porodů doma v České republice

 • Vyhoření v medicínské profesi

 • Holandské porodní asistentky ve stávce!!!!

  Nedalo se stihnout vše. Tak tedy: David a Goliáš byl o jednom konkrétním případu, kdy v Irsku nechala porodní asistentka ženu tři dni s porodními bolestmi doma. Nevím jak to dopadlo, ale dostala se před soud, který je v Irsku složen ze dvou soudců a dvou porodních asistentek. Psaly o tom noviny. Kopie těch článků jsme dostaly. Kdyby si to chtěl někdo přečíst tak, mu to dám. Poporodní péče v Holandsku je skvělá. Asi tak 2 hodiny před plánovaným porodem zavolá porodní asistentka mateřskou sestru, což je speciálně pro domácí porod vyškolená zdravotnice .Ta přijde do dmu asi hodinu před porodem. Připraví oblečky na miminko a pomáhá porodní asistentce. Když ta zpravidla dvě hodiny po porodu odchází, mateřská sestra vykoupe dítě, obleče jej, stará se o to, aby bylo správně kojeno, přebaluje jej, sleduje jak matka krvácí. O tom všem vede dokumentaci. Dále vaří, pere, stará se o starší děti pokud tam jsou. Zajišťuje chod domácnosti po dobu asi osmi dnů (většinou jen přes den, na noc chodí pryč). Porodní asistentka přijde jen když je jí třeba. Po osmi dnech převezme dítě do péče dětská sestra, která přijde na návštěvu a dále si zve dítě do poradny. Porodní asistentka prohlídne ženu po skončení šestinedělí. O domácích porodech v Česku hovořil Regionální neonatolog pro jihomoravský kraj MUDr. Aleš Roztočil. Řekl, že v České republice se doma nerodí, ženy zde chodí rodit do porodnic. Sem tam to nějaká omylem nestihne, ale to je výjimečné. Že by některá žena chtěla rodit doma, s tím se podle svých slov opravdu nesetkal.

  Ten den jsme ještě měli možnost vidět dokumentární film o Amsterodamské škole pro porodní asistentky. Bylo v něm krásně ukázáno, jak si sebevědomé, silné, vzdělané porodní asistentky vychovávají své kolegyně a následovnice. Již při přijímacím pohovoru zjišťují motivaci, mentální a emoční vyspělost uchazeček. Nejedna po pohovoru plakala. Některé zklamáním, jiné nečekaly, že to bude tak silné. První rok se učí fyziologii. Záhy začnou dělat těhotenskou poradnu a chodit k porodům. Po jednom vysilujícím dni konstatuje studentka, že je unavená. Ano, říká její učitelka, my pracujeme 24 hodin denně, je to vyčerpávající. Přitom se obě s planoucím srdcem usmívají. V druhém ročníku se učí patologii. Nastěhují se do nemocnice. Spolu tam jí, spí, baví se. Občas některé zapípá vysílačka a jde k porodu. Během třetího ročníku odejdou ty, které zjistí,že to není pro ně to pravé. Ve čtvrtém roce se připravují na závěrečné zkoušky. Jedna studenta říká: je to škola kde jsem se nejvíc naučila sama o sobě, teď vím, kdo já jsem a to je asi tak všechno. Radost z úspěšných zkoušek je obrovská. Ještě slavnostní večer, Hippokratova přísaha a můžou začít pracovat samostatně. Celý film byl dojemný a krásný. Jeho protagonistky byly promítání přítomny. Bylo na nich vidě, že jsou šťastny.

  To jejich starší kolegyně se již tak neusmívají. Potýkají se s problémem, který je obvyklý u povolání, kde dotyčný pracuje s emocemi jiného člověka – vyhořením. Nevím jestli to byly holandské porodní asistentky, nebo zdali to vůbec byly porodní asistentky, ale v jednu chvíli jsem vešla do sálu a na jevišti se odvíjelo úžasné divadlo několika žen. V popředí byla porodní asistentka zjevně na odchodu k porodu se dvěma typickými brašnami a jednou aktovkou, v které jí neustále zvonil mobilní telefon. Volalo jí střídavě několik žen v různých stádiích těhotenství a porodu, každá vždy mluvila tak jako kdyby ona jediná byla na světě a porodní asistentka samozřejmě věděla o ní vše v tom jistém okamžiku. Mezitím volala úřednice z pojišťovny a jiná porodní asistentka a tchýně jedné rodičky a samozřejmě její vlastní dítě, kterému je doma smutno a které ji miluje. Bylo to vtipné a přesné. Sálem to bublalo a vřelo. A jak to skončilo? Porodní asistentka se zhroutila. Spadla jako podťatá.

  Den druhý: Kulturní odlišnosti v péči o matku a dítě

  Dopolední program jsem téměř celý propásla, alespoň napíšu o jaké lahůdky jsem přišla.Aleid

  Rensen ředitel ZOO mluvil o tom Porody zvířat a lidí jsou si podobny?

  Pak mluvila Hakar Mapondera nejvyšší představitelka Zimbabwské organizace porodních asistentek.

  Betty-Ann Daviss z Kanady mluvila o kulturním střetu aktivistů za domácí porody a profesionální zdravotní péči.

  Přišla jsem až na davovou smací meditaci, kterou předváděl Dhyan Sutorius.Poprosil všechny přítomné, aby se sesedli k sobě a nenechali žádné místo prázdné. Obě nohy jsme měli na zemi. Uvolněně jsme seděli. Oči zavřené. Ticho, klid.Pak jsme začali mručet. A víc, a silněji. Pak jsme se začali smát. Různě se to opakovalo. Nepamatuji si to přesně. Bylo to úžasné. Cítila jsem, jak se mi záda narovnávají a hlava letí vzhůru. Rušil mě jenom hovor sousedů z jedné strany a pusto z druhé. Seděla jsem totiž u uličky. Kdyby to někoho zajímalo, dostaly jsme písemný návod.

  Odpoledne byly semináře nebo jsme mohli jet do školy pro porodní asistentky, a nebo, a tam jsem jela já, se podívat do porodního centra. Uvítala nás jeho ředitelka Beatrijs Smulders.A začala vyprávět. V sedmdesátých letech, když se rozhodla toto centrum založit nerodilo se doma tak hojně jako dnes. V současné době porodí doma asi 60% ze všech těhotných žen. Jak to dělají? Mají celý zdravotní a sociální systém rozdělený na primární a sekundární. Primární péči zajišťuje praktický doktor (GP) a porodní asistentka (PA). Ti pracují ve svých ordinacích a chodí na návštěvy domů ke svým klientům. Sekundární péči zajišťují odborní lékaři v nemocnicích. Mezi těmito dvěma sférami je silná hranice. Na těhotenství, porod a šestinedělí se nahlíží jako na přirozený proces. Žena v průběhu těhotenství navštěvuje porodní asistentku. Ta pouze v případě odchýlení od fyziologické normy pošle ženu ke gynekologovi. Ten, když problém vyřeší vrátí ženu zase zpět do péče PA. Porod začne doma a skončí na nejbezpečnějším místě. Nejčastěji je to doma, někdy je to v nemocnici. Těhotné v Holandsku jsou řazeny do čtyř kategorií:

 • A – žádné riziko = primární péče

 • B – možné riziko = konzultace mezi prim. a sekund. péčí

 • C – riziko = nemocnice , sekund. péče

 • D – riziko místa (transport by byl nebezpečný) = nemocnice a

  porodní asistentka

  Na to kam která žena patří , jsou vypracovány přesná pravidla. Když žena bez rizika rodí v nemocnici, žádná pojišťovna jí to nezaplatí.

  V samotném centru se nerodí. Jsou tam ordinace porodních asistentek, s miminkem se chodí k dětské sestře na kontroly, je tam jedna velká místnost na přednášky, tělocvik, jógu, tanec a zpěv. Centrum se rozrůstá i do okolních domů. Vedle je obchod pro těhotné a děti s veškerým sortimentem. Od knih až po kočárky. Naproti je kavárna a další část centra. Vize je: obsadit celou ulici. Vypudit auta . Zasadit stromy.

  Den třetí: Co ženy očekávají, chtějí a dostanou

  ´Dopoledne byla přehlídka toho, co komu dobrého se podařilo. Zuzana Štromerová mluvila o pražském CAPu a byly pochválena .

  Pak nastoupil pěvecký sbor matek, otců a těhotných z Belgie. Bylo jich asi jen deset, ale bylo to krásný. Břicha, děti a krásný zpěv. Kdyby to někoho zajímalo, mám to nahraný.

  Pak byly semináře . Chtěla jsem jít na Nikdo nesmí nikdy odloučit ode mne moje dítě, ale bylo plno. Tak jsem šla na Juliana van Olphen (USA): Zážitky na celý život vycházející ze vztahu mezi rodičkou a porodní asistentkou. Nelitovala jsem.

  Odpoledne bylo vyhlášení ceny Astrid Limburg, což byla porodní asistentka, která se zasloužila o to,aby se porod v Holandsku vrátil domů. Letos cenu získala Italka. Bohužel si nepamatuji jméno. Pak už jen hudba a KONEC.

  Loučení. Američanka vypadající jak anděl, obyčejné Skotky, Dánky, Norky, klidné Islanďanky, vyjukané Japonky, černošky ze Zimbabwe, bělošky z Nového Zélandu, Estonky měkkých tvarů a měkkého srdce a všichni ostatní se rozjíždí domů. Všude je to podobné. Medicínský porod vládne naší civilizaci. Všude je co zlepšovat. Nashledanou někdy zas!!!!!

  Marie Vnoučková

  P.S.

  1.,2.,3. června bude každoroční mezinárodní setkání občanských sdružení podobných našemu. Letos to bude ve Vídni. Kdo by chtěl jet, dejte mi vědět. Až mi přijde pozvání, pošlu Vám ho.

  Na 5. května (Mezinárodní den porodních asistentek), chystáme happening. Hesla přibližně tato: Každá žena má právo na svou porodní asistentku, Chceme samostatné, svéprávné porodní asistentky atd. Kdyby měl někdo nějaký nápad, dejte prosím vědět.

  Chtěla bych abychom uspořádali v dohledné době seminář na téma Domácí porod. Máte-li někdo zkušenost o kterou se chcete podělit nebo nějaký názor, ozvěte se prosím.

  Za HAM Marie Vnoučková, Nová 152, Zuzany, 252 25 Tel: 02/579 60 362

 • Názory k článku (0 názorů)
  Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
  Vyhledávání článků podle věku

  Seriály

  Vývojové tabulky

  Těhotenství

  Dítě


  Zajimavé odkazy:
  Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.