tisk-hlavicka

Jak učím dceru anglicky

Nejsem ambiciózní matka, která své dítě nutí do všemožných aktivit, aby z něj byl v šesti letech génius. Z vlastní zkušenosti ale vím, jaký je rozdíl v osvojení si základu cizího jazyka v dětství a později. Rozhodla jsem se proto dceru seznámit s angličtinou.

Ohledně výuky cizích jazyků u předškolních dětí panují různé názory a i dětští pedagogové a psychologové se liší v doporučení, v jakém věku dítě začít učit. Rozhodla jsem se učit Markétku způsobem co nejpodobnějším tomu, jakým se učila mateřštinu. Dokud Markétce nebyly tři roky, naše cizojazyčné náznaky se spíše míjely účinkem, dcerka byla zmatená, když jsme přešli na cizí jazyk, a nejevila žádnou snahu porozumět. Zpravidla jsem byla při svých pedagogických pokusech usazena rozzlobeně pronesenou větou „Nemluv tak!“ Byla ochotná vzít zavděk pouze oblíbeným Muzzym (televizní angličtinou pro nejmenší).

Krátce po dosažení třetího roku se situace změnila a dítko přestalo být odmítavé, dokonce jevilo zájem o to, jak se která slovíčka řeknou. Podle Lenky Šulové, která přednáší vývojovou psychologii na FF UK, by děti v době osvojování mateřštiny, tedy alespoň do tří let, neměly být rušené cizím jazykem. Je proto možné, že Markétku další jazyk v tomto období opravdu rušil a mátl.

Když už to šlo, začaly jsme zařazovat angličtinu do svých her a oprášily jsme dětská leporela. Zpočátku jsem se snažila dítě přimět k řeči, chtěla jsem, aby Markétka opakovala po mně a reagovala na otázky. Záhy jsem ale zjistila, že to není dobrý způsob. V tomto období se dítě nedokáže učit cíleně a vrůstání do cizího jazyka musí probíhat pozvolně. Důležité je zejména spojení s nějakou zajímavou činností a vlastní aktivita dítěte. Podle amerického lingvisty Stephena Krashena by se osvojení cizího (druhého) jazyka mělo podobat osvojení jazyka mateřského. Je důležité tzv. předřečové období, kdy dítě ještě samo nemluví, ale naslouchá a vstřebává jazyk. Mělo by mít možnost setkávat se s jazykem v různých situacích a při různých aktivitách, spojovat jej s hrami a činností. Optimální je interakce v příjemné atmosféře s člověkem, který tímto jazykem mluví, ovšem bez nutnosti reagování dříve, než je dítě připravené. Později, když již dítě rozumí, je typickou odezvou činnost. Tedy ne slovní odpověď, ale splnění prosby, až později dítě postupně začíná mluvit. Tento postup by měl platit i při výuce dalšího jazyka.

Napadá mě souvislost s teorií vrozené gramatiky amerického lingvisty Noama Chomskyho. Jedná se o to, že děti se již rodí s předpoklady pro tzv. univerzální gramatiku. Jedná se o jazykový vzorec, šablonu, do níž mohou dosadit jakýkoli světový jazyk. Pro porozumění a pochopení jazyka a následné dosazení do šablony pravděpodobně potřebují předřečové období, kdy nemluví a pouze „vstřebávají a dosazují“.

Samozřejmá a spontánní

Nemohu zatím posoudit, nakolik mé dítě využije nyní získaný jazykový potenciál v budoucnu, mohu ale popsat výsledek po necelém roce „hraní s angličtinou“. O prázdninách jsem dcerku vzala s sebou na několikadenní setkání se zahraničními kolegy. Komunikovalo se samozřejmě jen v angličtině a víceméně automaticky jsem přešla na angličtinu i ve styku s ní. Nemohu říct, že by zpočátku nebyla překvapená, ale do nové situace se vpravila skoro rychleji než já. Překvapilo mě, jak rychle se „aktivoval skrytý potenciál“. Dítě se sice během tak krátké doby nedokázalo naučit nová slovíčka nebo mluvit v celých větách, udivovala mě ale její schopnost porozumět, v souvislém celku odhalit známá slovíčka a vydedukovat alespoň přibližný smysl řečeného. Schopnost diferencovat fonémy klesá již od osmého měsíce života, naštěstí ale klesá poměrně pomalu až do puberty. Z tohoto hlediska je Markétka díky svému věku ve výhodě a lze předpokládat, že jednou získaná schopnost rozlišovat fonémy anglického jazyka jí zůstane i v případě, že by jazyk zapomněla a po delší době se k němu vrátila. Souvislost mezi dobou, kdy se jedinec začal učit cizí jazyk a jeho schopností porozumět mluvenému, pozorují ostatně nejen učitelé cizích jazyků u svých žáků, ale sama na sobě i většina lidí, kteří se v dětství cizí jazyk učili. Z tohoto důvodu by se tedy měla výuka zahájit před pubertou. Otázkou, na niž se názory odborníků různí, je pouze přesné časové období.

Někteří psychologové se domnívají, že je vhodnější vyčkat nástupu dítěte do školy a začít s cizím jazykem až po kvalitním osvojení mateřštiny, tedy i čtení a psaní. Jako důvody uvádějí většinou větší zralost dítěte, snazší a efektivnější učení. Osvojené čtení a psaní též poskytuje větší výběr aktivit. Svou roli pravděpodobně hraje i osobní zkušenost s příliš ambiciózními rodiči, kteří ve snaze, aby jejich dítě bylo co nejlepší nebo co nejlépe připravené, ho mohou přetížit a zahltit. Jiní jsou toho názoru, že je vhodné začít s výukou cizích jazyků ve věku předškolním (například Mertina Gillernová, 2003). Kromě již zmíněné schopnosti diferencovat fonémy a zvýšené citlivosti na jazykové podněty vyzdvihují absenci zábran a kontroly - jinak řečeno, děti se nestydí říci něco špatně.

Tohle všechno jsem měla možnost na své dcerce pozorovat. Je velmi společenská a do seznamování se s novými lidmi se vrhla s vervou a nadšením, jaké by jí leckterý pokročilý student mohl závidět. Nejvíce mě ale udivovala samozřejmost, s jakou reagovala na otázky a vybídnutí v cizím jazyce. Někdy reakce nebyla správná, protože zcela neporozuměla, ale vždy byla samozřejmá a spontánní a na dítěti bylo vidět, s jakou dychtivostí cizí jazyk chytá. Doufám tedy, že mé rozhodnutí učit své vlastní dítě nebylo chybné a krom příjemně stráveného času přinejmenším dcerku motivovalo k další výuce.

Názory k článku (103 názorů)
Ranné hraní ano, učení ne Simeona a 3 11.1.2008 9:51
*Re: Ranné hraní ano, učení ne Simeona a 3 11.1.2008 9:55
*Neumím anglicky Dana 11.1.2008 12:3
**Re: Neumím anglicky KačkaH 15.11.2008 18:46
*Re: Ranné hraní ano, učení ne Dana, dvě děti 12.1.2008 17:56
*ANJ učit nebo neučit? A jak začít? cheva 13.1.2008 15:23
**Re: ANJ učit nebo neučit? A jak začí... Líza 13.1.2008 15:33
***Re: ANJ učit nebo neučit? A jak za... cheva 13.1.2008 16:0
***Re: ANJ učit nebo neučit? A jak za... KačkaH 15.11.2008 18:52
**Re: ANJ učit nebo neučit? A jak začí... KačkaH 15.11.2008 18:51
**Re: ANJ učit nebo neučit? A jak začí... renny2 17.10.2010 12:13
*Re: Helen Doron Lara, syn 1 rok 13.1.2008 19:21
**Re: Helen Doron Katushka 13.1.2008 20:1
**Re: Helen Doron Líza 14.1.2008 4:56
***Re: Helen Doron Alicee 14.1.2008 7:27
****Re: Helen Doron HelaV 15.1.2008 0:15
*****Re: Helen Doron KačkaH 15.11.2008 18:55
Mít takovou maminku... Vladan 11.1.2008 11:7
*Souhlas Lizzie 11.1.2008 12:43
**Dvojjazyčné rodiny Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 14.1.2008 9:20
*Jiný názor Jaja 14.1.2008 14:3
**Konečně kvalitní názor Iris 14.1.2008 18:31
***Re: Konečně kvalitní názor SnowWhite 19.1.2008 22:33
****:-))))) Paralýza Iris 21.1.2008 12:50
**Re: Jiný názor Luca 26.1.2008 17:22
Anglicky nenásilně Dagmar, dvě holčičky, 2a 4 roky 11.1.2008 11:7
*Re: Anglicky nenásilně Verka351 11.1.2008 12:19
**Po anglicky s chlapcami .Žaba 11.1.2008 13:8
***Re: Po anglicky s chlapcami Ridwen2 11.1.2008 13:25
****Re: Po anglicky s chlapcami Lizzie 11.1.2008 14:1
*****Re: Po anglicky s chlapcami Mortadela 11.1.2008 14:47
******U nás Katka,kluci 5 a 8 11.1.2008 14:58
******Re: Po anglicky s chlapcami Lizzie 11.1.2008 15:7
****Re: Po anglicky s chlapcami Jíťa 11.1.2008 17:50
**Re: Anglicky nenásilně Simeona a 3 11.1.2008 17:50
***Re: Anglicky nenásilně Katka Lip. 11.1.2008 23:17
Učím v MŠ angličtinku Venice+3 11.1.2008 15:14
*Angličtinaxlogopedické problémy Venice+3 11.1.2008 15:27
**Re: Angličtinaxlogopedické problémy JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 11.1.2008 16:44
***Re: Angličtinaxlogopedické problém... Tvoje horší já 11.1.2008 17:43
***Re: Angličtinaxlogopedické problém... Evas2 14.1.2008 16:13
****Re: Angličtinaxlogopedické probl... Líza 14.1.2008 17:30
*****Re: Angličtinaxlogopedické pro... Evas2 14.1.2008 20:25
******Re: Angličtinaxlogopedické p... Líza 15.1.2008 5:22
*******Re: Angličtinaxlogopedické... Evas2 15.1.2008 14:16
********Re: Angličtinaxlogopedic... Líza 15.1.2008 14:21
*********Re: Angličtinaxlogoped... Cow :-) 15.1.2008 14:27
*********Re: Angličtinaxlogoped... Evas2 18.1.2008 21:5
**********Re: Angličtinaxlogop... Líza 19.1.2008 6:25
********Re: Angličtinaxlogopedic... ...neviditelná... 15.1.2008 23:19
*********Re: Angličtinaxlogoped... Lída,3 kluci a holka 16.1.2008 9:8
**********Re: Angličtinaxlogop... SnowWhite 17.1.2008 22:45
**********Re: Angličtinaxlogop... Evas2 18.1.2008 20:16
***********Re: Angličtinaxlog... SnowWhite 18.1.2008 20:28
************Re: Angličtinaxl... Evas2 18.1.2008 23:48
*************Re: Angličtina... SnowWhite 19.1.2008 16:4
**************Re: Angličti... SnowWhite 19.1.2008 16:7
***********Re: Angličtinaxlog... Líza 18.1.2008 20:53
************Re: Angličtinaxl... Evas2 18.1.2008 22:14
**Re: Angličtinaxlogopedické problémy Lída,3 kluci a holka 11.1.2008 18:31
cizí jazyky gorilka a mládě 11.1.2008 15:17
*Odpověď Venice+3 11.1.2008 17:47
**Re: Odpověď JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 11.1.2008 18:6
***Re: Odpověď štěpánka 11.1.2008 19:37
**Re: Odpověď Líza 11.1.2008 18:10
nevim jak to zladnem. jana  11.1.2008 19:12
*Re: nevim jak to zladnem. Líza 11.1.2008 19:16
*Re: nevim jak to zladnem. gorilka a mládě 11.1.2008 19:41
**Re: nevim jak to zladnem. Simeona a 3 11.1.2008 20:32
***ahoj gorilka a mládě 11.1.2008 20:47
***Re: nevim jak to zladnem. eva, 2 holky 14.1.2008 4:18
**Re: nevim jak to zladnem. kotz 14.1.2008 21:26
Jak to zařídit Róza - 05,08 11.1.2008 20:2
*Re: Jak to zařídit sally 12.1.2008 4:19
Hmmmmmm Zuzka, Tereska 18m 11.1.2008 20:31
*Re: Hmmmmmm Katka Lip. 11.1.2008 23:28
**Re: Hmmmmmm Líza 12.1.2008 4:54
***Re: Hmmmmmm JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 12.1.2008 9:17
Nevím..... Danila, kluci 3 a 4,5 12.1.2008 2:43
*Re: Nevím..... Verča 14.1.2008 8:38
*Re: Nevím..... Myss 16.1.2008 11:1
*Re: Nevím..... SnowWhite 19.1.2008 16:32
Spíš negativní zkušenost Havvah71+2xmazlíci TP 23.4.09 12.1.2008 10:26
*Moje zkušenost s angličtinou Jája 12.1.2008 15:44
**Re: Moje zkušenost s angličtinou Evka 14.1.2008 14:46
Nepochopeni... Katka Lip. 12.1.2008 18:22
*Re: Nepochopeni... Lizzie 12.1.2008 18:43
*Re: Nepochopeni... Lizzie 12.1.2008 18:43
*Re: Nepochopeni... Ufonka 12.1.2008 21:22
*Souhlas s tebou,Katko Jája 12.1.2008 22:37
*Re: Nepochopeni... Líza 13.1.2008 7:1
**AJ Ester 13.1.2008 18:39
*schopnosti a dovednosti čaroda 14.1.2008 0:12
**Re: dvojjazycnost. ...neviditelná... 14.1.2008 9:46
***Re: dvojjazycnost. Sarka, dve deti a treti v ocekavani 15.1.2008 6:0
****Re: dvojjazycnost. Myss 16.1.2008 13:47
*****Re: dvojjazycnost. SnowWhite 19.1.2008 23:35
moje zkusenost lezeleze 16.1.2008 14:55
*Re: moje zkusenost monika 18.1.2008 14:8
**Re: moje zkusenost SnowWhite 19.1.2008 16:18
***Re: moje zkusenost monika 21.1.2008 12:1
****Re: moje zkusenost Terca 3.2.2008 18:36
Angličtina pro děti hravě Andrea, syn dva a půl roku 2.6.2011 12:18
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.