tisk-hlavicka

Po odhalené záměně dětí nás čeká v porodnicích násilí?

2.11.2007 Martina Suchánková, HAM 302 názorů

K mimořádné protiprávní události došlo v pátek 26. října 2007 na Berounsku. Rodiče Eva Hanzelková a její partner vyjádřili po porodu v hořovické nemocnici přání odejít domů.

K mimořádné protiprávní události došlo včera, v pátek 26. října 2007 na Berounsku. Rodiče Eva Hanzelková a její partner vyjádřili po porodu v hořovické nemocnici přání odejít domů. Požádali tedy ošetřujícího lékaře o předložení tzv. negativního reversu, jehož podpisem by potvrdili, že odcházejí se svým zdravým dítětem zcela dobrovolně, ze své vůle. Zdravotníci nejenže odmítli tento dokument připravit, ale měli tendenci rodičům v samotném odchodu bránit. Rodiče nakonec i přes nesouhlasné stanovisko z porodnice domů odjeli.

Je třeba zdůraznit, že dle vyjádření obou rodičů i přítomné duly bylo narozené dítě prohlédnuto primářem dětského oddělení MUDr. Antonínem Duchanem a shledáno naprosto zdravým. Během několika hodin do jejich bydliště dorazila výprava ve složení: dvě sociální pracovnice, doprovázené policií a vůz záchranné služby s výzvou, aby jim rodiče vydali dítě, které se musí vrátit do porodnice. Rodiče vysvětlili, že miminko bylo po porodu uznáno zdravým, využili tedy svého práva a zcela v souladu se zákonem odešli z pro ně nevyhovujícího prostředí porodnice domů. Sociální pracovnice jim však předložily usnesení o předběžném opatření - dokument, který nesl čerstvé razítko a podpis berounského okresního soudce JUDr. Jaroslava Zalejského, v němž je uvedeno, že dítě je nezbytné bezodkladně odvézt zpět do porodnice.

Matka s dítětem ve voze záchranné služby doprovázena otcem v rodinném autě byli nuceni vrátit se zpět na příslušné oddělení hořovické nemocnice, kde jsou dosud. V České republice, stejně jako ve většině zemí EU, je možné zcela legálně rodit ambulantně. Zdejší porodnice se ovšem snaží v tom rodičům bránit - dosud se odvolávaly na metodický pokyn MZ ČR, který doporučuje, aby i zdravý novorozenec zůstal v porodnici pod dohledem lékařů alespoň prvních 72 hodin po porodu. Toto doporučení však není pro rodiče právně závazné, má povahu pouze a výhradně doporučení ze strany zdravotníků, nezakládá tedy žádné právo lékaři ukládat rodičům či dětem jakékoliv povinnosti či omezení! Jde o tzv. "první volbu", kterou jim zdravotník nabízí… Uvědomělí rodiče tedy mnohdy odcházeli či odcházejí s dětmi domů, ať už podepsali negativní revers či nikoliv. Tento případ je naprosto ojedinělý a mimořádný v tom, že porodnice bezprecedentně a nezákonně využila (v případě zdravého dítěte a matky spíš zneužila) státní moci a donutila rodiče k povolnosti soudní cestou.

Tento případ má podle nás velkou společenskou nebezpečnost, ve smyslu vydávání rozhodnuti soudy resp. soudci, které se neopírají o správný výklad zákona a vůbec celkové neuznávání rodičovských práv.

Vyjádření právníků a dalších osob

K případu se vyjádřil mluvčí MZ Tomáše Cikrt. Ten vyslovil názor, že toto opatření nemá žádnou právní oporu. Podle Cikrta se v odůvodnění, které soudce vydal, ani nepíše, že by dítě bylo v nějakém špatném zdravotnim stavu, jen ze příliš brzy matka opustila nemocnici.

Z odůvodnění soudce: Na zaklade lékařské zprávy bylo zjištěno, ze matka svévolně opustila oddělení...Vzhledem ke krátké době po narozeni je dítě, pakliže bude mimo nemocniční péči, ohroženo na zdraví, eventuálně i na živote...(z usneseni okresního soudu Beroun)

Soudcovo odůvodnění je v rozporu s právním rozborem, který HAMu poskytl JUDr. Ondřej Dostál, ohledne ambulantních porodů a metodického pokynu MZ. Ondřej Dostál, se také zabývá zdravotnim právem a spolupracuje i s MZ.

Vyjádření JUDr. Ondřeje Dostála:

Soudcovo odůvodnění je v rozporu s právním rozborem, který již dříve poskytl HAMu. JUDr. Ondřej Dostál : Rozbor se týkal ambulantních porodů a prohlášení MZ k propouštění fyziologických novorozenců (metodický pokyn MZ).

Nesprávnost soudcovského rozhodnutí se tedy zakládá na dvou věcech:

A) §23 zákona 20/1966 Sb. skutečně umožňuje lékaři postupovat v zájmu nezletilce i přes nesouhlas rodičů. Aby ale bylo možno tuto výjimku použít, musí být současně splněny všechny její podmínky, které zákon uvádí. Text podmínky zní: "Je-li neodkladné provedení vyšetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytné k záchraně života nebo zdraví dítěte...". Musí tedy zároveň jít o stav, který dítě ohrožuje na zdraví a životě ("nezbytné") a zároveň o stav akutní, nikoliv stav, který zde sice zrovna není, ale teoreticky by mohl nastat ("neodkladné"). Situace skutečně opravňující zásah lékaře bez souhlasu rodičů sice možná nastávají, ale budou velmi vzácné; v naprosté většině zásahů proti vůli rodičů půjde o situace, které se pod text výjimky prostě nedají podřadit, lékař tedy postupuje protiprávně.

B) Nezkoumám, zda je postup doporučený Metodickým pokynem, resp. ČGPS, pro dítě věcně prospěšný či ne. Z hlediska práva je podstatné, že jde o doporučení, nikoliv povinnost uloženou rodičům/dítěti. Lze tvrdit, že lékař má na základě tohoto Metodického pokynu povinnost nabídnout rodičce 3-denní hospitalizaci, pokud pacientka chce, a poučit ji o tom, že je to dle české medicínské vědy to nejlepší. Doporučený postup je tedy určitou "první volbou", kterou lékař nabízí. Pokud ale rodička chce něco jiného, nezakládá tento pokyn žádné právo lékaři ukládat jí nějaké povinnosti či omezení.

Vyjádření JUDr. Zbyňka Valenty

Případ, ke kterému došlo v porodnici v Hořovicích , povazujeme za zcela nezákonný a bezprecedentní V České republice je, stejně jako ve velké většině zemi EU, zcela legální rodit kdekoliv. Řada zen tedy rodit i doma, jistá část rodiček se všk z různých důvodů rozhodne porodit miminko sice v porodnici, nicméně po porodu a po shledání miminka zdravym hodlá odejit na zaklade vlastni zadosti domu.

V naší zemi existuje Metodicky pokyn MZ, na jehož zakladě má lékař nabídnout rodičce hospitalizaci v délce trvání cca 72 hodin. Jde vsak o pouze doporučený postup, o jakousi "první volbu"... Pokud se rodiče rozhodnou jinak, nezakládá tento pokyn žádné právo lékaři ukládat rodičům či novorozenci jakákoliv omezeni či povinnosti! Metodický pokyn proste nemá povahu obecně závazného právního předpisu! Právní situace je tedy zcela jasna...

Situace by byla jiná, kdyby byl novorozenec bezprostředně ohrožený na životě a zdraví, v tom případě by bylo možné provést léčebný či preventivní zákrok i bez souhlasu rodičů. Tyto případy nastat sice mohou, jsou vsak výjimečné a tentokrát tomu tak rozhodne nebylo. Primář MUDr. Antonín Duchan po vyšetření novorozence konstatoval, ze jde o zdravé dítě... Usneseni berounského okresního soudce o předběžném opatřeni je dle názoru velké vetešiny odborníků nezákonné, vyklad je nesprávný. Na zaklade čeho bylo o cele věci rozhodnuto v rozporu se zákonem, zda mel soudce v rukou chybné informace z nemocnice či ze strany sociálních pracovnic či zda nebyl znalý práva v teto oblasti, zatím není zřejmé...Jak již jsem naznačil, případ je zcela bezprecedentní a skandální a dle našeho názoru připomíná praktiky totalitní společnosti, kde instituce rozhodovaly za občany v zajmu zachovaní jejich "zdánlivého blaha". Je to o to smutnější, že od pádu komunismu uplynulo již téměř osmnáct let.

Názory k článku (282 názorů)
demokracie je jen pojem vvv_vladulka 2.11.2007 9:29
*Re: demokracie je jen pojem pres hubu 2.11.2007 9:40
**Re: demokracie je jen pojem hanka 2.11.2007 11:52
***Re: demokracie je jen pojem Sylvie 2.11.2007 11:59
****Re: demokracie je jen pojem hanka 2.11.2007 12:50
*****Re: demokracie je jen pojem Sylvie 2.11.2007 13:1
*****Re: demokracie je jen pojem marketa 3.11.2007 18:45
*****Re: demokracie je jen pojem Blanka, 4 děti 3.11.2007 21:37
****Re: demokracie je jen pojem Ella 2.11.2007 17:16
***Re: demokracie je jen pojem Lenelka 2.11.2007 12:0
****souhlas Marketa 3.11.2007 18:47
*****Re: souhlas Janast 3.11.2007 21:47
***Re: demokracie je jen pojem čtenářka 4.11.2007 23:59
*Re: demokracie je jen pojem suzann 2.11.2007 11:30
*????? OLIVIE 2.11.2007 13:57
**Re: ????? Věrka a 3 kluci 2.11.2007 14:17
***Re: ????? Zuzana, 2 vnoučata 5.11.2007 13:20
**Re: ????? Lucka + 2 zlatíčka 2.11.2007 14:32
***Re: ????? Věrka a 3 kluci 2.11.2007 15:4
****Re: ????? Věrka a 3 kluci 2.11.2007 15:6
****Re: ?????souhlasím s oběma možno... Míša 3.11.2007 12:2
*****Re: ?????souhlasím s oběma mož... Novali 3.11.2007 13:39
****Re: ????? Katka 3.11.2007 19:44
*****Re: ????? MarkétaP + 4 dcerky 3.11.2007 19:50
******Re: ????? Katka 3.11.2007 19:59
******Re: ????? paní Čápová 5.11.2007 8:56
*******Re: ????? MarkétaP + 4 dcerky 5.11.2007 10:24
*****Re: ????? Jana Z. 3.11.2007 19:55
******Re: ????? Katka 3.11.2007 20:3
*******Re: ????? Marketa 3.11.2007 20:17
********Re: ????? Katka 3.11.2007 20:26
*******Re: ????? Jana Z. 3.11.2007 21:6
********Re: ????? MarkétaP + 4 dcerky 3.11.2007 21:12
*********Re: ????? Jana Z. 3.11.2007 21:59
**********Re: ????? MarkétaP + 4 dcerky 3.11.2007 22:9
***Re: ????? OLIVIE 2.11.2007 15:41
***Re: ????? Dana 2.11.2007 16:8
***Re: ????? macy,4dcery 4.11.2007 21:54
**Re: ????? Dana 2.11.2007 15:53
**Re: ????? Šerlok Homeless 3.11.2007 8:8
***Re: ????? OLIVIE 3.11.2007 19:50
***Re: ????? TřebaJana 5.11.2007 7:17
**Re: taky nechápu Romana 7.11.2007 21:9
***Re: taky nechápu mirka, iva 5, šárka 34 měs, bříško 9.12.2007 13:43
*Re: demokracie je jen pojem Iveta Foffová, 2děti 3.11.2007 15:37
**Re: demokracie je jen pojem Ráchel, 3 děti 3.11.2007 18:50
**Re: demokracie je jen pojem Marketa 3.11.2007 18:56
***Re: demokracie je jen pojem Šerlok Homeless 3.11.2007 19:32
**Re: demokracie je jen pojem Mitzi 3.11.2007 22:21
**Re: demokracie je jen pojem Pája 3.11.2007 23:30
***Re: demokracie je jen pojem Lenka, Daniel 6 ,Dominika 0,5 4.11.2007 7:41
**Re: demokracie je jen pojem KvětaS 6.11.2007 1:28
***Re: demokracie je jen pojem Lenka, Daniel 6 ,Dominika 0,5 6.11.2007 5:52
*zodpovědnost především Eva 4.11.2007 18:1
**Re: zodpovědnost především Marketa 4.11.2007 19:43
**Re: zodpovědnost především miklis 5.11.2007 10:4
***Re: zodpovědnost především Sylvie 5.11.2007 10:18
****Re: zodpovědnost především Markéta, syn 5 l. 5.11.2007 12:25
*****Re: zodpovědnost především Sylvie 5.11.2007 13:30
******Re: zodpovědnost především Markéta, syn 5 l. 5.11.2007 14:31
*Re: demokracie je jen pojem eva 5.11.2007 9:58
**Re: demokracie je jen pojem Sylvie 5.11.2007 10:20
***Re: demokracie je jen pojem zuzini 5.11.2007 11:37
***Re: demokracie je jen pojem Cow :-) 5.11.2007 11:47
****Re: demokracie je jen pojem Sylvie 5.11.2007 12:2
*****Re: demokracie je jen pojem Cow :-) 5.11.2007 12:23
******Re: demokracie je jen pojem Sylvie 5.11.2007 13:34
*******Sylvie, Cow :-) 5.11.2007 13:45
********Re: Sylvie, Sylvie 5.11.2007 13:52
*****Re: demokracie je jen pojem Cow :-) 5.11.2007 12:26
Moralni kredit kveta19 2.11.2007 9:31
*To je opravdu hnus! foxyik+Sofie 10/03+ Alex05/07 2.11.2007 9:35
*Re: Moralni kredit Katka 2.11.2007 10:12
**Re: Moralni kredit JankaP 2.11.2007 10:21
**Re: Moralni kredit Sylvie 2.11.2007 10:22
***Re: Moralni kredit kveta19 2.11.2007 10:27
****Re: Moralni kredit suzann 2.11.2007 11:36
**Re: Moralni kredit Insula 2.11.2007 12:11
*Re: Moralni kredit suzann 2.11.2007 11:33
*Re: Moralni kredit Insula 2.11.2007 12:10
**Re: Moralni kredit Sylvie 2.11.2007 12:24
***Re: Moralni kredit Jana Z. 2.11.2007 12:46
****Re: Moralni kredit Insula 2.11.2007 12:50
*****Re: Moralni kredit Jana Z. 2.11.2007 13:10
******Re: Moralni kredit Insula 2.11.2007 13:15
*******Re: Moralni kredit Sylvie 2.11.2007 13:18
********Re: Moralni kredit Sylvie 2.11.2007 13:20
***Re: Moralni kredit Insula 2.11.2007 12:49
****Re: Moralni kredit Sylvie 2.11.2007 12:55
*****Re: Moralni kredit Insula 2.11.2007 13:7
******Re: Moralni kredit Sylvie 2.11.2007 13:10
*******Re: Moralni kredit Insula 2.11.2007 13:13
**Hergot tak kdyz je pediatr na dovole... Tereza 5.11.2007 18:6
***Re: Hergot tak kdyz je pediatr na ... Martina, Tomášek 07/06 5.11.2007 18:29
link na CENTRU-paní Eva Hanzelková kveta19 2.11.2007 9:39
*Re: link na CENTRU-paní Eva Hanzelková... suzann 2.11.2007 11:39
respekt, demokracie a odpovědnost katka+katka 2.11.2007 9:51
Chápu a držím palce! JankaP 2.11.2007 10:3
*Re: Mne by klidně pustili třetí den, LENKA, Alešek, Lucinka 2.11.2007 10:13
nevim... Lucie a dve deti 2.11.2007 10:27
*Re: nevim... JankaP 2.11.2007 11:14
*Re: nevim... suzann 2.11.2007 11:50
*Re: nevim... Hanka 3.11.2007 0:26
**Re: nevim... HelenaPa 5.11.2007 8:15
***Re: nevim... ...neviditelná... 5.11.2007 8:57
Zase případ, kdy si lékař hraje na Boha Viktorie 2.11.2007 10:30
*Odpovědnost očima pediatra Mab 2.11.2007 11:54
**Re: Odpovědnost očima pediatra Sylvie 2.11.2007 12:5
***Re: Odpovědnost očima pediatra Katka 3.11.2007 20:16
****Re: Odpovědnost očima pediatra Sylvie 3.11.2007 21:3
*****Re: Odpovědnost očima pediatra Katka 4.11.2007 16:5
**Re: Odpovědnost očima pediatra Mickey Knox 2.11.2007 13:41
***Re: Odpovědnost očima pediatra suzann 2.11.2007 14:30
****Re: Odpovědnost očima pediatra Mab 3.11.2007 16:44
**Re: Odpovědnost očima pediatra katka+katka 2.11.2007 15:57
***Kdyz nastanou komplikace , tak sna... Tereza 5.11.2007 18:13
**Re: Odpovědnost očima pediatra Dana, dvě děti 2.11.2007 16:15
***Re: Odpovědnost očima pediatra Insula 4.11.2007 11:5
****Re: Odpovědnost očima pediatra Marketa 4.11.2007 12:16
****Re: Odpovědnost očima pediatra Sylvie 4.11.2007 12:20
**Re: Odpovědnost očima pediatra Hanka 3.11.2007 0:3
***Re: Odpovědnost očima pediatra Mab 3.11.2007 16:50
****Re: Odpovědnost očima pediatra Hanka 5.11.2007 20:17
*****Re: Odpovědnost očima pediatra Beezi,V+J 5.11.2007 20:25
******Re: Odpovědnost očima pediat... Hanka 5.11.2007 22:58
*******Re: Odpovědnost očima pedi... Cow :-) 6.11.2007 1:41
********Re: Odpovědnost očima pe... Hanka 7.11.2007 20:18
*******Re: Odpovědnost očima pedi... Beezi,V+J 6.11.2007 9:26
********Re: Odpovědnost očima pe... Hanka 7.11.2007 20:5
Nechápu.. Linda 2.11.2007 10:31
*Re: Nechápu.. Ha a Nan 2.11.2007 10:41
*Re: Nechápu.. Beezi,V+J 2.11.2007 10:43
*Re: Nechápu.. suzann 2.11.2007 11:53
**Re: Nechápu.. Blanka, 4 děti 3.11.2007 22:17
Jak to bude s palcením? Viktorie 2.11.2007 10:47
*Re: Jak to bude s placením? Mab 2.11.2007 11:39
*Re: Jak to bude s palcením? Insula 2.11.2007 12:21
**Zkusenos ze zahranici Marketa 3.11.2007 20:14
***Re: Zkusenos ze zahranici Insula 4.11.2007 11:11
****Tomu se u nás říká... Pavlína, Míša 2,5 roku, Ríša 3 měsíce 5.11.2007 13:16
Zastani horoviceke porodnice Odetka 2.11.2007 11:36
*Re: Zastani horoviceke porodnice suzann 2.11.2007 11:40
*Re: Zastani horoviceke porodnice & 2.11.2007 11:43
*Re: Zastani horoviceke porodnice"... kveta19 2.11.2007 11:49
*Re: Zastani horoviceke porodnice ela-ela 2.11.2007 11:49
**Re: Zastani horoviceke porodnice Beezi,V+J 2.11.2007 11:52
*Re: Zastani horoviceke porodnice Beezi,V+J 2.11.2007 11:51
*Re: Zastani horoviceke porodnice Insula 2.11.2007 12:4
**Re: Zastani horoviceke porodnice ela-ela 2.11.2007 12:37
***Re: Zastani horoviceke porodnice Insula 2.11.2007 13:1
**Re: Zastani horoviceke porodnice Sylvie 2.11.2007 12:41
***Re: Zastani horoviceke porodnice suzann 2.11.2007 12:46
***Re: Zastani horoviceke porodnice Insula 2.11.2007 12:52
*Re: Zastani horoviceke porodnice Petra+Mišák 2.11.2007 13:21
*Re: Zastani horoviceke porodnice Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 2.11.2007 18:6
*Re: Zastani horoviceke porodnice Odetka 2.11.2007 19:21
**Re: Zastani horoviceke porodnice zuzini 2.11.2007 19:27
**To asi nestalo, Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 3.11.2007 7:50
***Re: To asi nestalo, Evelyn1968,2děti 3.11.2007 11:1
****Re: To asi nestalo, dezzied 4.11.2007 10:40
*Re: Zastani horoviceke porodnice Šerlok Homeless 3.11.2007 19:28
*Re: Zastani Gynekologicko-porodnické k... Eva,syn Jonáš 4.11.2007 19:10
*Re: Zastani horoviceke porodnice saskia, dve deti 5.11.2007 18:58
**Re: Zastani horoviceke porodnice Cow :-) 6.11.2007 0:53
***Re: Zastani horoviceke porodnice Cow :-) 6.11.2007 1:4
to je otazka... huhu, holky 4.5 a 2.5 2.11.2007 11:55
*Re: to je otazka... Lenelka 2.11.2007 12:5
**Re: to je otazka... huhu, holky 4.5 a 2.5 2.11.2007 13:21
***Re: to je otazka... Sylvie 2.11.2007 13:44
****Re: to je otazka... Pudicitia 2.11.2007 19:45
*****Re: to je otazka... Sylvie 3.11.2007 15:1
***Re: to je otazka... Kristina 5.11.2007 15:55
****Re: to je otazka... oprava Kristina 5.11.2007 15:58
****Re: to je otazka... Cow :-) 6.11.2007 0:8
****Re:prosim? Pudicitia 6.11.2007 8:25
*Re: to je otazka... Viktorie 2.11.2007 12:10
**Re: to je otazka... kveta19 2.11.2007 13:39
**Re: to je otazka... Dana, dvě děti 2.11.2007 16:26
*Re: to je otazka... Petra+Mišák 2.11.2007 13:24
**Re: Zkuste objektivnější pohled Hanka 2.11.2007 14:42
***Re: Zkuste objektivnější pohled Mickey Knox 2.11.2007 14:53
****Re: Zkuste objektivnější pohled Hanka 2.11.2007 15:2
*****Re: Zkuste objektivnější pohle... Mickey Knox 2.11.2007 15:7
******Re: Zkuste objektivnější poh... Hanka 2.11.2007 15:16
***Re: Zkuste objektivnější pohled parishilton 2.11.2007 14:58
****Re: Zkuste objektivnější pohled Hanka 2.11.2007 15:6
*****Re: Zkuste objektivnější pohle... Mickey Knox 2.11.2007 15:11
******Re: Zkuste objektivnější poh... Hanka 2.11.2007 15:18
*******Re: Zkuste objektivnější p... Mickey Knox 2.11.2007 15:22
******seminar Mickey Knoxe Pudicitia 3.11.2007 21:20
***Re: Zkuste objektivnější pohled Jana Z. 2.11.2007 15:1
****Re: Zkuste objektivnější pohled Hanka 2.11.2007 15:10
*****Re: Zkuste objektivnější pohle... Mickey Knox 2.11.2007 15:13
*****Re: Zkuste objektivnější pohle... ...neviditelná... 2.11.2007 15:22
*****Re: Zkuste objektivnější pohle... Lenelka 2.11.2007 15:24
*****Re: Zkuste objektivnější pohle... Dana, dvě děti 2.11.2007 16:32
*****Re: Zkuste objektivnější pohle... Sylvie 2.11.2007 16:34
******Re: Zkuste objektivnější poh... Sylvie 2.11.2007 16:35
***Re: Zkuste objektivnější pohled Insula 2.11.2007 15:8
****Re: Zkuste objektivnější pohled Hanka 2.11.2007 15:13
*****Re: Zkuste objektivnější pohle... Ráchel, 3 děti 2.11.2007 16:6
*****Re: Zkuste objektivnější pohle... Kamil 2.11.2007 17:8
******Re: Zkuste objektivnější poh... Petra+Mišák 6.11.2007 11:12
*****Re: Zkuste objektivnější pohle... leli 3.11.2007 16:12
***Re: Zkuste objektivnější pohled Mlada 2.11.2007 15:16
***Re: Zkuste objektivnější pohled Jane 2.11.2007 15:20
***Re: Zkuste objektivnější pohled Dana, dvě děti 2.11.2007 16:28
***Re: Zkuste objektivnější pohled LaraKroft 3.11.2007 11:13
****Re: Zkuste objektivnější pohled LaraKroft 3.11.2007 13:18
***Re: Zkuste objektivnější pohled Linda 3.11.2007 14:26
****Re: Zkuste objektivnější pohled PajaMM 3.11.2007 14:38
*****Re: Zkuste objektivnější pohle... Linda 3.11.2007 16:5
******Re: Zkuste objektivnější poh... PajaMM 3.11.2007 16:12
*******Re: Zkuste objektivnější p... Linda 3.11.2007 22:48
********Re: Zkuste objektivnější... Lenelka 3.11.2007 23:3
********Re: Zkuste objektivnější... Sylvie 4.11.2007 9:20
******Re: Zkuste objektivnější poh... PajaMM 3.11.2007 16:13
******Ale no tak, Margot+1 3.11.2007 16:30
*******Re: Ale no tak, Linda 3.11.2007 22:30
********Re: Ale no tak, Margot+1 4.11.2007 12:27
******Re: Zkuste objektivnější poh... Dana, dvě děti 4.11.2007 13:40
****Re: Zkuste objektivnější pohled Jana Z. 3.11.2007 16:20
pediatrička parishilton 2.11.2007 14:24
*Re: pediatrička Helena 6.11.2007 17:13
Co mi na článku od HAM vadí Tes 2.11.2007 15:1
*Re: Co mi na článku od HAM vadí - neso... JankaP 2.11.2007 15:8
**Re: Co mi na článku od HAM vadí - ne... Stáňa+Ondra (* r. 94) 2.11.2007 15:33
**Re: Co mi na článku od HAM vadí - ne... Zuzana27 2.11.2007 19:22
***Re: Co mi na článku od HAM vadí - ... zuzini 2.11.2007 19:32
****Re: Co mi na článku od HAM vadí ... MarkétaP + 4 dcerky 2.11.2007 20:10
***jen dve kategorie? Vlaďka+Daniel 3/05 2.11.2007 21:48
****Re: jen dve kategorie? MarkétaP + 4 dcerky 2.11.2007 22:10
****Re: jen dve kategorie? Sylvie 3.11.2007 15:37
*****Re: jen dve kategorie? Sylvie 3.11.2007 15:40
*****Re: jen dve kategorie? Vlaďka+Daniel 3/05 4.11.2007 19:49
******Re: jen dve kategorie? Sylvie 4.11.2007 20:11
*Re: Co mi na článku od HAM vadí OLIVIE 2.11.2007 15:44
*Re: Co mi na článku od HAM vadí Veronika+3kluci 2.11.2007 16:3
**Re: Co mi na článku od HAM vadí Ráchel, 3 děti 2.11.2007 16:12
***Re: Co mi na článku od HAM vadí Bára 2.11.2007 17:49
NADSTANDART DENISA 2.11.2007 18:58
*Re: NADSTANDART Hanka 3.11.2007 0:41
**Re: NADSTANDART Lucka 3.11.2007 9:16
***Re: NADSTANDART LaraKroft 3.11.2007 12:43
****Re: NADSTANDART Kudlanka 3.11.2007 18:45
potvrzení o převzetí do péče Helena 2.11.2007 19:21
Soudce si spletl nárok rodičky s její po... Šerlok Homeless 2.11.2007 20:56
Moje zkušenost s hořovickou porodnicí Petrajda 3.11.2007 0:40
*Re: Moje zkušenost s hořovickou porodn... Šerlok Homeless 3.11.2007 8:3
**Co se muze taky stat... Lucka 3.11.2007 8:21
***Re: Co se muze taky stat... Martina 3.11.2007 17:8
****Re: Co se muze taky stat... & 3.11.2007 18:34
****Re: Co se muze taky stat... zuzini 3.11.2007 19:17
***Re: Co se muze taky stat... Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 4.11.2007 16:46
****Re: Co se muze taky stat... Irena, 2 deti 5.11.2007 0:26
*****Re: Co se muze taky stat... Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 5.11.2007 7:12
******Re: Co se muze taky stat... Irena, 2 deti 6.11.2007 17:37
**Re: Moje zkušenost s hořovickou poro... Marketa 3.11.2007 20:50
***Re: Moje zkušenost s hořovickou po... Sylvie 3.11.2007 21:10
***Ještě odkaz na vyjádření nemocnice Petrajda 3.11.2007 22:18
zdraví miminka draga, syn 9měsíců 5.11.2007 10:20
*Re: zdraví miminka mm 6.11.2007 21:8
AKTUÁLNÍ INFORMACE okopirovano 5.11.2007 11:21
* AKTUÁLNÍ INFORMACE Cow :-) 5.11.2007 11:42
**Re: AKTUÁLNÍ INFORMACE MarkétaP + 4 dcerky 5.11.2007 12:56
*Re: AKTUÁLNÍ INFORMACE gatto 5.11.2007 22:49
rozhovor s pani hanzelkovou okopirovano 5.11.2007 11:57
*Re: rozhovor s pani hanzelkovou huhu, holky 4.5 a 2.5 5.11.2007 12:37
*Re: rozhovor s pani hanzelkovou teta 5.11.2007 18:26
**Fiiiiha 4 hodiny DENISA 5.11.2007 19:36
***Re: Fiiiiha 4 hodiny jana38 5.11.2007 22:42
****Re: Fiiiiha 4 hodiny Veronika+3kluci 6.11.2007 13:54
** rozhovor s pani hanzelkovou Cow :-) 6.11.2007 0:36
***Re: rozhovor s pani hanzelkovou Beezi,V+J 6.11.2007 9:46
***Re: rozhovor s pani hanzelkovou teta 6.11.2007 12:12
Uvažovaná doporučení pro časné propouště... Sylvie 6.11.2007 22:50
druhá strana Monika, dvě dcery 7.11.2007 15:34
druhá strana Monika, dvě dcery 7.11.2007 15:36
*Já nevím, co se tady všichni bouříte? Apolena. 7.11.2007 16:56
**Re: Já nevím, co se tady všichni bou... zuzini 7.11.2007 17:59
*Re: druhá strana Šerlok Homeless 9.11.2007 15:9
*A ještě jednou - na vysvětlenou Šerlok Homeless 9.11.2007 15:42
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.