tisk-hlavicka

Manifest za aktivní porod

9.3.2000 3 názory

Janet Balaskas (viz více informací o autorce)

1. U každého porodu, který probíhá bez zábran, pozorujeme značný neklid: žena chodí, stojí, sedá si do dřepu, klečí, leží a volně pohybuje svým tělem, aby si našla nejpohodlnější a nejvhodnější polohy. V průběhu přirozeného, zdravého porodu není možné zůstat v jedné poloze, pokud se žena řídí svými instinkty - porod je aktivní, zahrnuje sled různých poloh, není to pasivní " slehnutí ".

2. Po tisíciletí rodily ženy na celém světě v určité formě vzpřímené nebo přikrčené polohy, obvykle s nějakou oporou. Nehledě na rasu či kmen, stejné vzpřímené polohy převládaly v Africe, Americe, Asii, Evropě i jinde. Pro primitivní ženy byly tyto polohy spontánní a přirozené. Historici zcela potvrzují etnologické důkazy o tisícileté převaze vertikální polohy.

3. V současné době je většina žen z České republiky uvězněna v nemocnici v poloze vleže nebo v polosedě. Tato praktika nemá logiku ani není potřebná. Vzhledem k jejímu přetrvávání se však porod v našich moderních nemocnicích stále více komplikuje a navíc stoupají náklady; ze zcela přirozeného procesu se stala lékařská záležitost a z rodící ženy pasivní pacient. Žádný jiný savec nezaujímá tak nevýhodnou polohu v tak kritický okamžik.

4. Výzkumy odhalují závažné nedostatky polohy vleže při porodu:

 • Poloha na zádech je jedinou polohou, ve které dochází ke stlačení hlavních abdominálních cév podél páteře: stlačení velké srdeční artérie ( sestupná aorta ) může způsobit poruchy plodu, neboť přítok krve ( tj. i kyslíku ) do dělohy a placenty je omezen. Stlačení velkých žil, které vedou do srdce ( vena cava inferior ), ztěžuje zpětný krevní tok a přispívá k hypotenzi a dalším oběhovým problémům, zvyšuje se riziko krvácení.

 • Poloha vleže nevyužívá výhody plynoucí z pohybu svalů dna pánevního a kyčelních kloubů. Ignoruje pomoc, která se nabízí při ohýbání kolen a kyčlí, tj. ostrý úhel, který vzniká přitažením kolen k hrudi (stejně jako při dřepu ) a který otevírá a rozšiřuje pánev na maximum. V poloze vleže omezuje váha těla pohyblivost kostrče, zužuje průměr pánevního vchodu mezi sponou kosti stydké a kostrčí, přičemž se ztrácí asi 30 procent možného otevření ve srovnání s polohou v dřepu nebo v kleče.

 • Při poloze na zádech bez ohybu páteře se směr síly dělohy vzpírá gravitaci. Pro každý předmět je jednodušší k povrchu zemi spadnout, než se klouzat paralelně k němu ( Newtonův gravitační zákon). Je snazší vypudit nenarozené dítě směrem k zemi než podél horizontu, přičemž se plýtvá energií a úsilím, způsobuje to bolest a prodlužuje trvání porodu.

 • Při zaujetí polohy vleže v II. době porodní se perineální tkáně neroztahují rovnoměrně se silným tlakem na posteriorní část. Poloha vleže v II. době porodní neumožňuje tkáním hráze se rovnoměrně roztáhnout, což zvyšuje riziko vzniku perineálních trhlin. Vzhledem k tomuto faktu se indikuje epiziotomie ve vyšší míře, než je nutné, což přispívá k většímu stresu a bolesti.

5. Změna polohy je důležitější než jediná optimální nebo nejlepší poloha během celého porodu. Poloha, která je však nejbližší přírodním zákonům, je dřep a jeho obměny, a má název fyziologická poloha. Poloha při porodu je fyziologicky účinná v případě, že

 • nedochází ke stlačení cév

 • pánev je plně pohyblivá

 • tělo pracuje v souladu s gravitací

Dřep s podporou je zvláště efektivní v II. době porodní. Tato poloha způsobuje:

 • maximální tlak uvnitř pánve

 • minimální svalové úsilí

 • optimální uvolnění perinea

 • optimální okysličování plodu

Ve dřepu je vstup hlavy plodu nebo naléhající části do matčina pánevního vchodu snazší, přímému naléhání hlavy na děložní hrdlo se dostává podpory, neboť pánevní vchod směřuje nahoru a východ dolů, což vytváří vhodný úhel pro sestup.

6. Věříme - v souladu s četnými výzkumy z posledních 50 let, že aktivní porod má následující výhody:

 • není narušen přirozený rytmus a kontinuita porodu

 • stahy dělohy jsou silnější, pravidelnější a častější

 • podporuje se dilatace děložního hrdla

 • mezi kontrakcemi je možné větší uvolnění, zatímco nitroděložní tlak je trvale vyšší

 • I. a II. doba porodní jsou kratší. Některé srovnávací výzkumy prokázaly zkrácení trvání porodu o více než 40 % u skupiny , která byla ve vzpřímené poloze.

 • více pohodlí, méně stresu a bolesti, a tedy snížené požadavky na analgezii

 • lepší stav novorozence

 • ženy mají pocit, že se plně účastní a že porod je v jejich moci, častěji prožívají porod jako krásnou zkušenost

7. Po aktivním porodu má matka pocit, že dítě skutečně porodila, a ne že z ní bylo vytaženo. Matka a její dítě se procesu plně účastnily a když se na sebe podívají tváří v tvář, jsou oba bdělí, nezdrogovaní a zdraví. Toto nepochybně vede k nejlepšímu možnému způsobu vytváření vazby mezi rodičem a dítětem.

8. Porod je nejen slavnostní událostí v rodině, ale také kritickým a nejistým okamžikem, který v sobě obsahuje napětí nad konečným výsledkem. Umění porodit dítě a umění porodníků je vysoce ceněno v každé společnosti. Domníváme se však, že v moderním a západním světě umění porodníků díky technickým vymoženostem zcela zastínilo umění rodičky, takže většina žen již neví, jak rodit děti.

Porod dítěte znamená pro většinu žen výjimečný čin, který je částečně instinktivní a částečně je třeba vědět, jak na to. Pro většinu věcí máme nějaké dovednosti a porod není žádnou výjimkou. Myslíme si, že tato rovnováha dovednosti a síly musí být obnovena tím, že rodička, matka, si bude znova hájit tento instinktivní potenciál a sílu.

9. Na základě výsledků výzkumů, různých aktuálních studií a zděděného instinktu lze předvídat, že určité změny v polohách při porodu jsou nevyhnutelné a projeví se ve vedení porodu a v přípravě ženy na porod. Budoucí matka nepotřebuje jen získat znalosti o těhotenství a porodu, o růstu a vývoji miminka, ale také přiměřenou tělesnou přípravu. Potřebuje znát účinky různých vzpřímených poloh a čerpat z nich útěchu, aby si mohla aktivně a efektivně pomoci při porodu vlastních dětí. Může jí také prospět naučit se ovládat svou mysl a dostat se do hlubšího kontaktu s vlastním vnitřním světem a hlubokým instinktivním potenciálem pro porod dětí.

10. Na závěr lze říci, že žádná žena, která prožila aktivní porod, nebo kdokoli, kdo byl svědkem mnoha aktivních a pasivních porodů, nepochybuje o tom, že aktivní porod je snazší, bezpečnější a prospěšnější pro matku a dítě. Způsob, kterým se naše děti narodí, ovlivňuje jejich budoucí život a kvalitnější zážitky při porodu nám pomáhají vytvořit lepší svět. Obvykle si pod přirozeným porodem představíme porod bez aplikace farmak, avšak v plném smyslu je skutečně přirozený aktivní porod.

Názory k článku (3 názorů)
Aktivní porod Šárka, syn 13 let, dcera 10 let 10.3.2000 7:41
Manifest Jindriska Jackova, 1 dite 12.3.2000 18:8
Konečně něco konstruktivního a logického Milada, tři dcery a syn 29.3.2006 11:20
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.