tisk-hlavicka

Mýty a legendy o dvojčatech

6.3.1999

Narození dvojčat byl jev kdysi dosti neobvyklý, proto se často odrážel v legendách a mýtech.

Zdvojenost v přírodě se někdy vysvětluje jako zjevení nadpřirozeného zásahu bohů. Proto je mnoho bohů z různých náboženství zobrazováno jako dvojčata. V různých částech světa vznikaly různé mýty. V kmenovém či kočovném společenství se často narození dvojčat považovalo za zlé znamení, které odráželo nedostatečné zásoby potravy, nebo domněnku o cizoložství matky. Předpokládá se také, že vývoj tabu krvesmilství mohl přispět k negativnímu pohledu na narození dvojčat, neboť právě styky mezi blízkými příbuznými mohly často vyústit k narození dvojčat nebo vícečat. Avšak doba pokročila a názory na narození dvojčat se změnily. Namísto zabíjení narozených dvojčat v krizových dobách, jsou v současnosti dvojčata uctívána jako symbol plodnosti.

Mýty, které prohlašují dvojčata za bohy se objevují ve stabilnějších společnostech, ve kterých příchod více než jednoho dítěte nebyl hrozbou hladovění nebo jiného strádání. Zájem o dvojčata se znovu a znovu objevuje v mytologii mnoha kultur. Dvojčata lze nalézt v mýtech Aztéckých i Babylonských. Nejčastěji mají pododobu bojovníků, budovatelů, léčitelů, symbolizují plodnost či světlo, jsou potomky vzduchu, vody nebo hromu. Peruánští Indiáni uctívali bohy-dvojčata Apocatequil a Piquerao jako vládce hromu a blesku. Domorodé kmeny ze severozápadu severní Ameriky věřily, že dvojčata jsou ve skutečnosti lososi v přestrojení za člověka. Pro jiné kmeny představovalo jedno dvojče dobro, druhé zlo a bylo vysíláno do podsvětí. Podobné pohledy na dvojčata měli i Siouxové. Egypťané a Uganďané zase věřili, že placenta je neúplné dvojče, které má svou duši, a proto se s dvojčaty se jednalo se zvláštním respektem. Některé kmeny pohřbívaly své mrtvé dokonce s vlastní placentou.

Dvojčata se objevují i v Bibli. Jákob a Ezau, synové - dvojčata Izáka a Rebeky, byli předurčeni být každý jiný, jak po fyzické stránce, tak i po citové. Z Bible je jasné, že to byla dvojvaječná dvojčata. Jejich boje začaly už v matčině lůně - první zaznamenaný případ dvojčatovské rivality - a po celý život stále bojovali o prvenství. Další biblická dvojčata jsou Perez a Zerach, Jákobova vnoučata. Také oni bojovali o právo prvorozeného.

Nejznámější příběh o sporu dvojčat je vyprávění o Romulovi a Removi. Tento příběh začíná v období hladomoru, kdy narození dvojčat představovalo problémy s nedostatkem potravy. Romulus a Remus byla odložená dvojčata, která odkojila samice vlka. Těmto dvojčatům se podařilo založit město Řím, ale v souboji o moc nakonec Romulus Rema zabil.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.