tisk-hlavicka

Proč jsi zlý?

3.6.2005 Renata Špačková Rodina a škola 46 názorů

Davidovi je pět let, a přestože už chodí do mateřské školy druhým rokem, velmi obtížně hledá kamarády. Zažene je většinou výpady své nenadálé agrese.

Mívá často konflikty a problémy s ostatními dětmi, fyzicky je napadá, občas se objeví i verbální agrese formou nadávek. Vyrušuje, šaškuje, odmítá řízené aktivity, občas bezdůvodně hází hračkami a křičí. Problém je částečně i v rodině. Maminka vychovává ještě mladšího bratra, v rodině chybí otec. Celková sociální úroveň rodiny je nižší. Navíc situaci komplikuje i nález odborného lékaře. Chlapec dochází na psychiatrii a užívá léky na zklidnění.

Kde se agresivita bere?

S projevy agresivity se lze setkat již v předškolním věku. Objevuje se jako agresivita verbální – dítě je drzé, používá vulgarismy a hrubá slova, křičí. Objevit se mohou také činy – dítě rozbíjí záměrně věci, vyvolává fyzické konflikty s druhými, pere se, fyzicky dětem ubližuje.

Verbální agresivitou se dítě většinou odreagovává. Agresivní chování a jednání se projevuje ve chvíli, kdy má dítě pocit, že je zanedbané, nepochopené, chce si za každou cenu získat pozornost dospělých.

Při boji proti agresivitě je důležitá rodina – dítě by se nemělo setkávat s agresivním chováním a jednáním ve své rodině. Důležitá je klidná, pohodová atmosféra, ocenění všech členů rodiny, včetně dětí. I rodiče a vychovatelé by se měli dokázat ovládnout, umět regulovat a ventilovat svůj vztek či hněv vhodným, přijatelným způsobem a neuchylovat se k různým formám agresivního chování a jednání.

Jak reagovat na agresivitu?

Omezení či odstranění agresivity je úkol vyžadující trpělivost, toleranci a pochopení. Nutná je spolupráce rodiny a školy, mnohdy musí být přizván odborník, protože problémy chování spojené s agresivitou mohou způsobovat i různé problémy v oblasti psychologické, psychiatrické či zdravotní.

Vyhneme se hubování, trestání či křiku. Těmito negativními projevy dítě utvrzujeme v tom, že o něj nestojíme, že ho nechápeme. Docílíme tím pouze toho, že dítě může být naopak ještě vzdorovitější, odreagovává své zklamání další agresí. Domluva a vysvětlování také nejsou vhodnou reakcí – dítě získává nežádoucí pozornost na základě jeho agresivního chování a jednání. A tak se projevy agrese mohou nadále opakovat a dítě je „odměněno“ pozorností rodičů a vychovatelů, což ho jen utvrzuje o správnosti jeho chování a jednání. Má pocit, že je nyní pro rodiče a vychovatele důležité.

Správnou variantou je nevěnovat agresivnímu jednání a chování pozornost, přehlížet ho. Nutné je však předejít zranění dítěte či někoho dalšího, případně rozbití věcí a předmětů. Dítě bychom měli odvést na bezpečné místo a vysvětlit mu, že se s ním budeme bavit až se uklidní. Není vhodné a přípustné dítě někde zavírat či zamykat! Naopak – skvělá je možnost, kdy může být rodič či vychovatel dítěte nablízku. Ve chvíli, kdy se dítě zklidní, může rodič či vychovatel hned pozitivně reagovat na změnu. Od dospělých však tento přístup vyžaduje pevné nervy, neústupné dodržování dohod a zásad – zvláště v krizových situacích.

Ocenění a láska

Dítě musí poznat, že nám na něm záleží, umíme jej ocenit v běžných situacích, pochválit. Tyto normální situace, kdy se dítě projevuje klidně a bez problémů, je nutné posilovat. Za každý hezký den dítě může dostat do sešitu nálepku či obrázek. Za plnou stránku pochval následuje přiměřená odměna – dítě například zvolí, kam půjde rodina v neděli na výlet. Dítě musí získat sebedůvěru a jistotu, aby opustilo model agresivního chování. Důležité je pozitivní vnímání dítěte rodiči a vychovateli, i když dítě občas obtíže s agresí má.

V kolektivních zařízeních je možná spolupráce a pomoc i ostatních dětí, které přebírají vzory chování a jednání od pedagoga. Velmi důležitá je spolupráce s rodiči. Především vhodná výchova v rodině může pomoci odstranit agresivní chování.

David chodí do školky rád. Snažíme se posilovat jeho pozitivní chování častou pochvalou. Velkým úspěchem je, že chlapec začal rád malovat a kreslit. I přes občasné problémy, které má s dětmi, se snažíme, aby byl dětmi pozitivně přijímán. Přehlížení různých výpadků a výkyvů v chování je obtížné, ale jedině tak lze obtíže u chlapce odstranit. Spolupráce s maminkou je také náročná. Nyní se chlapec podrobí vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Cílem je získat i závěry posouzení chování a jednání dítěte pro práci v mateřské škole se souhlasem matky. Davídek dochází také na logopedii. Vzhledem k problémům se soustředěním, zvýšené hravosti, logopedickým obtížím, omezenému sluchovému vnímání, neschopnosti dokončit občas zadaný úkol i problémům v oblasti chování je matkou zvažován odklad školní docházky, který předběžně navrhla mateřská škola. Věřím, že čas i trpělivost pedagogů a matky chlapci pomůže, aby se projevy agresivity výrazně snížily, zlepšilo se soustředění a zklidnění dítěte, což by jistě usnadnilo i jeho přechod a následně zvládnout první třídy základní školy.

Názory k článku (46 názorů)
Zkusila bych kineziologii Jana 3.6.2005 10:3
*Re: Zkusila bych kineziologii Lucie 7.6.2005 9:58
Neumim si to predstavit LuckaP 3.6.2005 12:35
*Re: Neumim si to predstavit Gabriela 3.6.2005 14:52
**Re: Neumim si to predstavit ZuziP 3.6.2005 15:0
***Jistě, Gabriela 3.6.2005 15:41
****Re: Jistě, ZuziP 3.6.2005 15:46
*****Co s tim teda? Ucitelka 1. tridy 3.6.2005 17:54
******Re: Co s tim teda? Jana 7.6.2005 11:29
*****Vytrhnute z kontextu LuckaP 3.6.2005 19:51
*Re: Neumim si to predstavit Blanka 2.11.2005 8:40
Jak se SPRÁVNĚ zachovat? Riana, syn 10 let 3.6.2005 13:55
*Re: Jak se SPRÁVNĚ zachovat? Ivana syn 2 roky 3.6.2005 14:40
**Re: Jak se SPRÁVNĚ zachovat? Věrka, 2 a 3 6.6.2005 16:7
**Re: Jak se SPRÁVNĚ zachovat? Romana a Ondřej, 3 a kousek 7.6.2005 16:51
***Re: Jak se SPRÁVNĚ zachovat? miki, koblinka 12/03 9.6.2005 23:47
****Re: Jak se SPRÁVNĚ zachovat? ZuziP 10.6.2005 8:27
*Re: Jak se SPRÁVNĚ zachovat? Jana 3.6.2005 14:50
**Re: Jak se SPRÁVNĚ zachovat? anicka, dominik 08/04 3.6.2005 15:57
***Re: Jak se SPRÁVNĚ zachovat? Katka,kluci 3 a 6 3.6.2005 16:21
****Re: Jak se SPRÁVNĚ zachovat? Šáry 3.6.2005 16:49
**Re: Jak se SPRÁVNĚ zachovat? Vanda 4.6.2005 9:44
**Re: Jak se SPRÁVNĚ zachovat? Danča 4.6.2005 20:47
*Re: Jak se SPRÁVNĚ zachovat? ronniev 7.6.2005 23:18
**Skvely napad Alena D. 7.6.2005 23:47
**Re: Jak se SPRÁVNĚ zachovat? Milada, dcera 6, syn 4 23.6.2005 11:5
Jak řešit vztek? Pawlí 4.6.2005 10:20
*Re: Jak řešit vztek? anicka, dominik 08/04 4.6.2005 11:9
**Re: Jak řešit vztek? Jana, Káťa 19 měsíců 4.6.2005 12:42
***Re: Jak řešit vztek? Alena D. 4.6.2005 17:34
****Re: Jak řešit vztek? Božka, 2 dievčatká 4.6.2005 20:11
*****Re: Jak řešit vztek? Tana, Borka 2r. 7.6.2005 14:48
Řešení hněvu Alena, synové 8 a 1 4.6.2005 20:19
Co mi poradíte? Jana, Vojta 3 roky a Anička 3 měsíce 4.6.2005 21:2
*Re: Co mi poradíte? Lucka 4.6.2005 22:23
*Re: Co mi poradíte? Katka,kluci 3 a 6 6.6.2005 16:2
*Re: Co mi poradíte? Iva Svobodocva, Klarka 01/06, Karolinka 05/08 9.10.2008 22:20
nejcastejsi pripad nevyrovnanosti deti Darius 6.6.2005 20:13
*Re: nejcastejsi pripad nevyrovnanosti ... Jana 7.6.2005 11:39
*Re: nejcastejsi pripad nevyrovnanosti ... difo 7.6.2005 12:8
**Re: nejcastejsi pripad nevyrovnanost... Jana 7.6.2005 13:37
***Re: nejcastejsi pripad nevyrovnano... ronniev 7.6.2005 23:13
***Re: nejcastejsi pripad nevyrovnano... Jana 8.6.2005 6:39
*Re: nejcastejsi pripad nevyrovnanosti ... jitka 10.6.2005 23:51
**Re: nejcastejsi pripad nevyrovnanost... Jana 13.6.2005 6:49
**Re: nejcastejsi pripad nevyrovnanost... Baška  26.7.2005 14:30
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.