tisk-hlavicka

Jsou hračky z PVC zdraví škodlivé?

7.1.2000 Přes práh

Někteří světoví výrobci hraček, např. firmy Lego a Brio, zastávají politiku “PVC free” - bez PVC. Chicco přestává vyrábět hračky z měkčeného PVC pro děti mladší tří let. Některé firmy, např. Mattel, oznámily opatření k redukci ftalátů v některých svých výrobcích. Naše ministerstvo zdravotnictví však nadále mlčí.

Hračky z PVC

Pískací figurky, zvířátka do vany, umělohmotné obrázkové knížky, nafukovací hračky. To je jen pár příkladů plastových hraček, které běžně kupujeme našim nejmenším. Většinou přitom netušíme, že některé z nich mohou vážně ohrozit jejich zdraví.

Na výrobu některých hraček se používá umělá hmota PVC (polyvinylchlorid). Vlastní PVC je tvrdé, neohebné, a působením světla a teploty se znehodnocuje. Aby se získalo měkké PVC vhodné pro výrobu dětských hraček, přidává se do něj množství přídavných látek - tzv. změkčovadel. Nejčastěji používanými změkčovadly jsou chemické látky zvané ftaláty. Ty nejsou s vlastním plastem pevně spojeny, ale plují kolem polymerní kostry plastu podobně jako voda v houbě. Jestliže děti hračky cucají, okusují nebo žvýkají, změkčovadla se z PVC uvolňují a dostávají se do dětského organismu.

Dánská a holandská studie ukázaly, že změkčovadla se z PVC hraček uvolňují ve větších množstvích, než je přípustné. Na základě pokusu a následných výpočtů Dánský úřad pro životní prostředí uvedl, že v konkrétním případě “nejhorší” testované hračky může dítě přijmout z jednoho kousacího kroužku firmy Chicco až 2219 mikrogramů ftalátů na jeden kilogram tělesné hmotnosti za den, a to za předpokladu, že dítě hračku kouše po dobu 3 hodin. Tato hodnota odpovídá 40krát vyššímu množství DINP (diisononylftalátu) než je akceptovatelný denní příjem stanovený Evropskou komisí.

Rovněž holandská vláda nechala nedávno provést podobný pokus, při němž se zjistilo, že děti, které cucají či koušou hračky z měkčeného PVC, mohou přijmout 1 až 2 miligramy ftalátů denně. Na základě těchto pokusů Holanďané odhadli, že u 5 až 50 % dětí kousajících kroužky z PVC je překračován akceptovatelný denní příjem pro chemickou látku DINP.

Vědecké studie prokázaly, že přijímají-li laboratorní zvířata s potravou změkčovadla, která se používají i pro výrobu hraček z PVC, dochází k vážnému poškozování jejich zdraví. V minulosti byl pro výrobu měkčených hraček z PVC nejčastěji používán ftalát DEHP (diethylhexylftalát). Poté, co ho Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer) označil za potenciální lidský karcinogen, nahradily jej některé firmy ftaláty jinými. Podle nejnovější studie Greenpeace je dnes nejčastěji používaným změkčovadlem DINP (diisononylftalát). Ačkoliv DINP je prozkoumán méně než DEHP, vykazuje i DINP testovaný na laboratorních zvířatech podobné toxikologické vlastnosti jako DEHP. Zaznamenané účinky zahrnují poškození jater a ledvin, poruchy reprodukčního systému, zvýšený výskyt určitých forem rakoviny a negativní vliv na vývoj a metabolismus. Nedávno bylo zjištěno, že DINP, podobně jako další ftaláty, může působit jako “hormon disruptors” a tak negativně působit na endokrinní systém u lidí. Jestliže dochází k zdravotním poruchám u laboratorních zvířat, nelze vyloučit i pravděpodobnou újmu na zdraví dětí.

Kampaň Greenpeace

Proti měkčeným PVC hračkám zahájilo Greenpeace informační kampaň poté, co několik nezávislých laboratoří prokázalo, že zdraví kojenců a batolat by mohlo být ftaláty ohroženo . Česká pobočka zadala ve spolupráci s deníkem Mladá fronta DNES testování hraček nakoupených na našem trhu. To provedla akreditovaná laboratoř ve Zlíně. Výsledky potvrdily, že i z našich hraček se uvolňují vyšší množství ftalátů, než je přípustné (Test MF DNES, 10. prosince 1997, Magazín Greenpeace 1/98).

Po těchto výsledcích následovalo dlouhé korespondování s Ministerstvem zdravotnictví. Greenpeace se opakovaně obracelo na MUDr. Jiřího Vytlačila, hlavního hygienika ČR, aby využil svých kompetencí a přijal kroky, které by pomohly prodeji rizikových hraček zamezit. Navrhovali, aby hlavní hygienik vydal alespoň stručné prohlášení, že si je vědom určitého rizika, které hračky z měkčeného PVC představují a vyzval prodejce, aby tyto hračky dětem nenabízeli. Nemůžeme mít přísnější zákony než v EU, sdělila nám MUDr. Foltýnová, ředitelka odboru hygieny, epidemiologie a mikrobiologie. Hlavní hygienik prý žádné prohlášení vydávat nehodlá, protože není patrné, že by veřejnost o tuto záležitost projevila větší zájem. Ke Dni matek v loňském roce předalo Greenpeace ministryni zdravotnictví Zuzaně Roithové petici proti používání měkčeného PVC na výrobu dětských hraček, kterou podepsalo 2182 občanů.

Jiný názor panuje ve světě. I evropská komisařka pro ochranu spotřebitelů Emma Bonino prohlásila: “Jestliže tu existují reálné obavy opírající se o toxikologické studie, které ukazují škodlivost měkčených PVC hraček, pak je lepší být opatrný a chránit zranitelnou skupinu kojenců a batolat.” Někteří světoví výrobci hraček, např. firmy Lego a Brio, zastávají politiku “PVC free” - bez PVC. Chicco přestává vyrábět hračky z měkčeného PVC pro děti mladší tří let. Některé firmy, např. Mattel, oznámily opatření k redukci ftalátů v některých svých výrobcích. Naše ministerstvo zdravotnictví však nadále mlčí.

Co můžete udělat vy?

Sledujte pečlivě etikety kupovaných hraček. Nekupujte neoznačené hračky. Podle Nařízení vlády 171/1997 je každý prodejce povinen označit, z jakého materiálu je hračka vyrobena (pro výrobky z PVC platí označení: VINYL nebo písmeno V, PVC, nebo symbol “3” v trojúhelníku). Vyhledávejte a kupujte hračky vyrobené v bezpečných, zdraví neohrožujících, alternativních materiálů.

Účinky ftalátů na zdraví

Pomocí výzkumu na zvířatech byly Vědeckým výborem SCTEE identifikovány tyto účinky

  • rakovina jater a další účinky na játra

  • změny na struktuře štítné žlázy

  • atrofie varlat, zejména u nedospělých zvířat, a omezená tvorba spermatu

  • účinky na vaječníky

  • snížená plodnost a reprodukční toxicita

  • embryotoxicita, včetně retardace a mal-formace vývoje kostry, poškození centrál-ního

  • nervového systému

  • leukémie

  • snížená chuť k jídlu a tělesná hmotnost

Účinky při nejnižších dávkách se projevují zejména na funkci jater.

Všechny tyto poznatky jsou založeny na pokusech se zvířaty, většinou hlodavci. Mnoho účinků se projevuje při vystavení mnohem větším dávkám, než které přicházejí v úvahu při péči o dítě - děti by musely sníst značné množství umělohmotných hraček každý den. Největší obavy jsou z dlouhodobých důsledků toxikace nízké úrovně, kterou je zvláště obtížné rozlišit.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!

Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.