tisk-hlavicka

Zdravotní problémy dítěte jsou přímo úměrné nepohodě v rodině

22.6.2016 MUDr. Pavel Biskup

Pokud je dítě vystaveno nepohodě ve škole, například šikaně, jeho zdravotní problémy též gradují.

Problémy se sexuálním zráním dítěte, se sebevražednými tendencemi dítěte, s vážným zdravotním problémem dítěte, problémy s dítětem s postižením, zda dítě užívá pravidelně léky či zda dítě bylo v posledním roce hospitalizováno, to jsou zásadní položky zdravotních problémů, se kterými se v běžné populaci potýká 15 % dětí. V ohrožených rodinách, které jsou ve sledování nevládních organizací, je výskyt zdravotních problémů u dětí ještě vyšší, a to 22 %. Z toho položka „vážný zdravotní problém dítěte“, například vada sluchu, vada zraku, poruchy učení a podobně, se vyskytuje jak v běžné populaci – v 8 %, tak v ohrožených rodinách – ve 22 %. Stejně významná je položka „dítě užívá pravidelně léky“, kde v běžné populaci rodiče podávají opakovaně léky 8 % a v ohrožených rodinách 10 % dětí se zdravotními problémy.

Zdravotní stav dětí ještě více zhoršují špatné životní podmínky, špatná sociální situace rodičů a vztahy mezi rodiči. Například v rodinách se zkušenostmi s kriminalitou, fyzickým či psychickým násilím stoupá výskyt zdravotních problémů dítěte až na 40 %. V rodinách s výchovnými problémy se se zdravotními problémy potýká 34 % dětí. Problémy ve škole, což mohou být velké kázeňské nebo prospěchové lapálie, ale i šikana, se výskyt zdravotních problémů zvyšuje na 31 %.

Výzkum Predikce ohrožení rodiny v rámci projektu Primární prevence ohrožení rodiny dokazuje, že nárůst zdravotních problémů dítěte je přímo úměrný nepohodě v rodině, například je-li svědkem domácího násilí. Výzkum dokazuje, že pokud je dítě vystaveno nepohodě ve škole, například šikaně, jeho zdravotní problémy též gradují.

Pro dětské lékaře jsou zjištěná statistická data výzkumu nedobrou zprávou. Ukazují, že poměrně vysoký počet dětí se zdravotními problémy nemá takovou péči, kterou by zasloužily mít. Jedná se nejen o děti se zdravotním problémem z takzvané běžné populace, ale především o děti se zdravotním problémem z rodin ohrožených, byť ve sledování nevládních organizací.

Podrobné výsledky výzkumu naleznete na webu Nadace Sirius.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!

Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.