tisk-hlavicka

Jsou počítače pro děti?

17.2.2005 Mgr. Dana Moravcová, MŠ Čtyřlístek Informatorium 3-8 124 názorů

Děti se ve svém budoucím životě neobejdou bez dovednosti obsluhovat výpočetní i digitální techniku. Mají se proto učit pracovat na počítači již v mateřské škole?

V květnu 2003 jsem se zúčastnila evropské konference o předškolním vzdělávání v informační společnosti. Konference se konala v Bruselu za účasti zástupců devatenácti evropských zemí, USA a Jižní Afriky. Konference byla uspořádána z důvodu potřeby podělit se o dosavadní zkušenosti a poznatky a výsledky výzkumů s využíváním ICT (Information and Comunication Technologies) v předškolním věku.

Zástupcům České republiky, Maďarska a Polska, kteří se konference zúčastnili, zněly přednesené požadavky na vybavení mateřských škol digitální technikou jako utopie. Proto byl vznesen, vzhledem ke specifickému postavení zemí bývalého „východního bloku“, požadavek uspořádat schůzku zástupců těchto zemí a diskutovat o jejich problémech a zkušenostech.

Počítače u sousedů

Na základě získaných informací o vybavení škol v Maďarsku a Polsku, ale i na základě vlastní zkušenosti z návštěvy mateřských škol v Maďarsku a na Slovensku se domnívám, že ve srovnání s těmito zeměmi jsme na tom ve vybavení mateřských škol technickými prostředky v Čechách asi nejlépe i vzhledem k již pokračující realizaci projektu IBM vybavování školek počítači s programem Kidsmart. Vybavení mateřských škol v Čechách není všude stejné. Specifické postavení ve vztahu k menším městům a venkovu má Praha, ale i zde jsou rozdíly mezi jednotlivými obvody.

V letošním roce jsem navštívila mateřské školy na Slovensku a v Maďarsku. Možná by taková návštěva byla užitečná pro ty ředitelky a učitelky, které si stěžují na nedostatek prostředků na vybavení škol. Měla jsem pocit, že se tu zastavil čas. Prostředí navštívené mateřské školy mi připomnělo období, kdy všechny školy v Československu byly jednotně vybavovány ústředními dodávkami z Komenia a tak si byly podobné „jako vejce vejci“. Jedinou audiotechnickou pomůckou, kterou jsem objevila v navštívené mateřské škole na Slovensku, byl přenosný kufříkový magnetofon a gramofon. Při dotazu na vybavení výpočetní technikou alespoň pro potřeby ředitelky se paní ředitelka pouze od srdce zasmála.

V Maďarsku je situace obdobná, ale snad se tu blýská na lepší časy. Tady již získávají školy počítače alespoň pro administrativní práci ředitelky. Při dotazu na možnost využívání počítače ve výchovně vzdělávací práci byla reakce stejná jako na Slovensku.

Počítač jako pomůcka

Osobně mám již šestileté zkušenosti s využíváním počítače v mateřské škole při práci s dětmi. Dva počítače jsme získali díky sponzorským darům od rodičů. Počítač v předškolním vzdělávání jsem chápala a chápu především jako novou metodu práce s dětmi, díky které umožním dětem postupně si zvykat na počítač jako přirozenou součást prostředí. Tyto děti se narodily do informační společnosti a bez dovednosti používat výpočetní techniku v běžném životě se neobejdou.

Tak jak zaznělo i na konferenci, všechny děti bez rozdílu mají právo seznámit se s ICT v souladu se specifickými zvláštnostmi danými věkem. Současná situace v Čechách je taková, že ne všechny rodiny mají dostatek prostředků, aby umožnily svým dětem přístup k počítači a k prostředkům ICT. Proto by v závislosti na možnostech mohla umožnit první kontakt s počítačem právě mateřská škola.

Proti mé představě o funkci počítače pro děti jsou odborníci v chápání využívání ICT v předškolním věku dále. Jak bylo uvedeno na konferenci, rychle se měnící technická společnost si žádá změnu lidského myšlení, a proto je třeba děti již od útlého věku na tyto změny připravovat. Je třeba je aktivně vést k učení se novými způsoby a metodami, podporovat schopnost učit se a komunikovat vytvářením vhodných dovedností. Je třeba děti připravovat na nutnost využívání technologií v jejich každodenním životě tím, že budou využívat počítačů, programovatelných hraček i elektroniky a budou zběhlé ve využívání vybavení, které podporuje jejich učení a komunikaci. Vzniká potřeba integrovat využívání ICT do kurikulí pro předškolní vzdělávání, aby byly děti v budoucnu schopné ICT správně používat.

Nedomnívám se, že je nutné zařazovat seznamování dětí předškolního věku s informačními a digitálními technologiemi do osnov (RVP PV). Možnost využívání počítače vnímám jako alternativní, doplňkovou metodu a záleží na vedení školy, zda se rozhodne tuto metodu využít či ne (záleží na vybavení, zájmu a schopnostech učitelů, rodičů atd.). Pokud se však vedení školy rozhodne počítač využívat, potom by měla být tato skutečnost zohledněna ve školním vzdělávacím programu a následně zapracována do třídních vzdělávacích programů.

Děti zkoušejí „kamerovat“

Skutečnost, že děti se rodí do informační společnosti, je jednoznačná. To, že se ve svém budoucím životě neobejdou bez dovednosti obsluhovat výpočetní i digitální techniku (peněžní bankomaty, mobilní telefony, domácí spotřebiče, video, televizory, digitální kamery, fotoaparáty a další elektrotechniku), není podle mého názoru důvodem k tomu, abychom záměrně vytvářeli situace, při kterých by měly děti obsluhu těchto přístrojů nacvičovat.

Možná jsem ve svém názoru ovlivněna situací týkající se vybavení škol v České republice. Mateřské školy disponují televizory, videi, videokamerami, fotoaparáty, ředitelky používají počítače včetně Internetu. Někde se již používá výpočetní technika i pro vzdělávání dětí. Většinu z těchto přístrojů využíváme, ale vzhledem k pořizovacím nákladům nemůžeme nabídnout tuto techniku pro potřebu dětí stejným způsobem, jaký byl prezentován na konferenci jednou z ředitelek mateřské školy ve Skotsku. Můžeme jim ale ukázat, k čemu přístroje slouží a jak se s nimi zachází. Jistě žádná z nás neodmítne dítě, pokud projeví zájem zkusit „kamerovat“, jak děti s oblibou říkají, udělat snímek nebo zapnout televizor.

Také programovatelné hračky jsou koncipované pro používání jedním dítětem a vzhledem k nákladům na pořízení nebudou asi běžným vybavením našich mateřských škol. Domnívám se, že v evropských zemích, jako je Francie, Německo, Velká Britanie, je situace jiná. Podle mého názoru je finanční situace tamních škol lepší, a proto nevznikají problémy při potřebě vyměnit poškozený přístroj nebo hračku.

Rodiče sledují dítě na počítači

Na konferenci mne velmi zaujal požadavek na vytvoření digitálního portfolia pro každé z dětí. Možnost jeho vytvoření by naplnila alespoň částečně požadavky na evaluaci danou RVP PV. Jedná se o vytvoření a aktualizaci webové stránky pro každé dítě od doby, kdy začalo navštěvovat mateřskou školu. V aktualizaci stránek následně pokračuje základní i střední škola. Učitelé i rodiče získávají ucelený přehled o vývoji a pokrocích dítěte. Podmínkou je návaznost a spolupráce jednotlivých typů škol, vybavení, dovednost a časový prostor stránky vytvořit a aktualizovat, zajištění přístupu rodičů k Internetu.

V zemích Evropské unie mají školy pro realizaci většinou dobré podmínky. Mateřské školy jsou zpravidla součástí budov základních škol. Školy mají potřebné vybavení jak pro počítačové zpracování, tak i vybavení pro pořizování podkladů pro tvorbu webových stránek (digitální kamera, fotoaparát). A co je hlavní, na škole jsou odborníci, kteří získané podklady zpracují a aktualizují a pečují o stránky dětí.

V jedné ze skotských škol mají dokonce učitelé k dispozici vlastní laptopy, které zapůjčí na požádání rodičům, aby jim umožnili přístup k Internetu a mohli si prohlédnout stránku svého dítěte. Každá stránka má své přístupové heslo, které zná jenom škola a rodič z důvodu ochrany před zneužitím.

Článek vyšel v tištěné verzi časopisu Informatorium 3-8, který vydává Portál.

INFORMATORIUM 3-8 je časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a školních družinách.
Názory k článku (124 názorů)
Nevim Kaca 17.2.2005 10:21
*Počítač do Mš?Proč ne jitka (dcery 11 let a 3 roky) 18.2.2005 13:12
**Re: Počítač do Mš?Proč ne Kaca 18.2.2005 14:40
**Re: Počítač do Mš?Proč ne Alča + Verča(2) 18.2.2005 21:47
**Re: Počítač do Mš?Proč ne Renata 23.2.2005 8:17
**Re: Počítač do Mš?Proč ne Jana 26.2.2005 19:53
***Re: Počítač do Mš?Proč ne-názor jitka (dcery 11 let a 3 roky) 26.2.2005 23:37
****Re: Počítač do Mš?Proč ne-názor Nadia@ 27.2.2005 6:52
**Re: Počítač do Mš?Proč ne Renda 15.11.2006 14:27
*Stejně je to nemine Lena 4.8.2011 10:30
Nevim Kaca 17.2.2005 10:21
*Re: Nevim difo 17.2.2005 10:29
**Re: Nevim Líza 17.2.2005 11:10
***Re: Nevim MirkaEyrová 17.2.2005 11:25
****Re: Nevim Líza 17.2.2005 11:33
****Re: K Vašim příspěvkům moc výhra... Xantipa 17.2.2005 11:56
*****Re: K Vašim příspěvkům moc výh... MirkaEyrová 17.2.2005 15:57
******Re: K Vašim příspěvkům moc v... Xantipa 18.2.2005 19:0
*******Procházky Zuzana 18.2.2005 22:35
*******Re: K Vašim příspěvkům moc... Zuzana 18.2.2005 22:42
********Re: Re:Nesouhlasím s Teb... Xantipa 20.2.2005 13:15
*********Re: Re:Nesouhlasím s T... Líza 20.2.2005 13:19
**********Re: Re:Nesouhlasím s... Xantipa 20.2.2005 13:57
***********Re: Re:Nesouhlasím... Líza 20.2.2005 14:1
**********Procházky ve školkác... MirkaEyrová 20.2.2005 17:59
***********Re: Procházky ve š... *Aida* 20.2.2005 19:39
************Re: Procházky ve... MirkaEyrová 20.2.2005 20:6
*************Re: Procházky ... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 20.2.2005 20:44
**************Re: Procházk... MirkaEyrová 20.2.2005 21:4
********Re: Re:Nesouhlasím s Teb... Xantipa 20.2.2005 13:15
*********Re: Re:Nesouhlasím s T... MirkaEyrová 20.2.2005 19:40
**********Re: Re:Nesouhlasím s... Xantipa 21.2.2005 10:51
***********Re: Re:Nesouhlasím... MirkaEyrová 21.2.2005 11:39
************Re: Re:Nesouhlas... Xantipa 21.2.2005 12:5
****Re: Nevim ...neviditelná... 17.2.2005 13:24
****Re: Nevim Toranoko 18.2.2005 14:42
*****Re: Nevim lida +2 18.2.2005 14:56
******Re: Nevim MirkaEyrová 19.2.2005 0:21
*******Re: Nevim MirkaEyrová 19.2.2005 0:41
*******Re: Nevim Šáry 19.2.2005 9:10
********A ještě Shrek Šáry 19.2.2005 9:55
********Re: Nevim zufi 19.2.2005 13:4
***Re: Vim Mike 19.2.2005 20:21
****Re: Vim ...neviditelná... 19.2.2005 20:37
*****Re: Vim Marta 19.2.2005 20:45
******Re: Vim ...neviditelná... 19.2.2005 20:55
*******Re: Vim Marta 19.2.2005 21:3
*******Re: Vim JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 19.2.2005 21:12
********činčily ve škoce ne. EvčaK 20.2.2005 13:22
*********Re: činčily ve škoce n... Marta 20.2.2005 13:48
**********Re: činčily ve škoce... Líza 20.2.2005 13:59
***********Re: činčily ve ško... Marta 20.2.2005 14:7
************Re: činčily ve š... Líza 20.2.2005 14:11
************Re: činčily ve š... Cockney 20.2.2005 14:24
*************Re: činčily ve... Marta 20.2.2005 14:39
**************Re: činčily ... Cockney 20.2.2005 14:48
***************Re: činčil... Cockney 20.2.2005 15:35
**************Re: činčily ... ...neviditelná... 21.2.2005 17:54
***************Re: činčil... Marta 21.2.2005 21:26
***********Re: činčily ve ško... ...neviditelná... 20.2.2005 14:22
*********Re: činčily ve škoce n... Marta 20.2.2005 13:50
**********Re: činčily ve škoce... EvčaK 20.2.2005 13:56
O čem to bylo? Psychouš 17.2.2005 11:7
*Re: O čem to bylo? Gréta 17.2.2005 11:18
**Re: O čem to bylo? ...neviditelná... 17.2.2005 12:0
***Re: O čem to bylo? ...neviditelná... 17.2.2005 12:12
****Re: O čem to bylo? JaninaH 17.2.2005 13:22
***Re: O čem to bylo? Gréta 17.2.2005 13:41
***Re: O čem to bylo? Zuzana 18.2.2005 22:48
****Re: O čem to bylo? ...neviditelná... 19.2.2005 14:20
*****Dítě a sítě Zuzana 19.2.2005 14:50
*Re: O čem to bylo? EvčaK 17.2.2005 12:30
**Re: O čem to bylo? ...neviditelná... 17.2.2005 12:35
***Re: O čem to bylo? EvčaK 17.2.2005 12:58
**Nevim, nevim, jestli autorka sluzebn... Lida +2 17.2.2005 12:42
***Re: Nevim, nevim, jestli autorka s... Líza 17.2.2005 12:50
****Re: Nevim, nevim, jestli autorka... Lida +2 17.2.2005 13:50
*****Re: Nevim, nevim, jestli autor... Líza 17.2.2005 13:56
***To je omyl Psychouš 17.2.2005 12:53
****Re: To je omyl Evule,Vojta 5/04,Hynek 5/06 17.2.2005 13:0
*****Re: To je omyl Líza 17.2.2005 13:8
******Ve školce komunivat aktivně ... EvčaK 17.2.2005 13:16
******Re: To je omyl Jana Z. 17.2.2005 13:44
*******Re: To je omyl Lida +2 17.2.2005 13:52
*******Re: To je omyl Lucie, Amaia+Eneko+Julen 17.2.2005 16:25
*******Re: To je omyl Líza 17.2.2005 18:56
*******Re: To je omyl Iva(dvě dcery 6a8let 21.2.2005 13:2
*****Re: To je omyl Psychouš 17.2.2005 13:22
******Re: To je omyl Evule,Vojta 5/04,Hynek 5/06 17.2.2005 14:13
******Re: To je omyl Lida +2 17.2.2005 14:14
*******Re: To je omyl ...neviditelná... 17.2.2005 15:23
********Re: To je omyl Lida +2 17.2.2005 16:1
*********Re: To je omyl ...neviditelná... 17.2.2005 16:44
**********Nadměrné učení EvčaK 17.2.2005 17:28
***********Re: Nadměrné učení Lida +2 17.2.2005 18:15
************Re: Nadměrné uče... ...neviditelná... 17.2.2005 18:29
*************Re: Nadměrné u... EvčaK 18.2.2005 7:37
***********Re: Nadměrné učení MirkaEyrová 17.2.2005 18:37
************Re: Nadměrné uče... Lida +2 18.2.2005 12:54
**********Re: To je omyl Lida +2 17.2.2005 18:29
***********Re: To je omyl MirkaEyrová 17.2.2005 18:59
***********Re: To je omyl Jana Z. 17.2.2005 19:10
***Re: Nevim, nevim, jestli autorka s... Evule,Vojta 5/04,Hynek 5/06 17.2.2005 12:53
***Nevíte prosím někdo... Leticie 17.2.2005 14:5
****Re: Nevíte prosím někdo... Evule,Vojta 5/04,Hynek 5/06 17.2.2005 14:31
*****Re: Nevíte ... Dik Leticie 17.2.2005 15:47
***PC v MŠ = podpora vzdelávacieho pr... Ivan + 3-ročný syn 23.5.2005 9:4
*Re: O čem to bylo? Iva  17.2.2005 13:55
*Re: O čem to bylo? Tatiana, Alex 8, Nina 6 23.2.2005 14:27
Proč ne? Zuzana 18.2.2005 22:21
*Dejme dětem sebe, ne počítač! Jana 19.2.2005 21:36
**Re: Dejme dětem sebe, ne počítač! Gabina dva kluci 23.2.2005 19:27
**Re: Dejme dětem sebe, ne počítač! Pavel 16.10.2011 12:49
Posloupnos učení Honza 2.3.2005 19:28
To snad ne! babuška, Adélka, Kačenka 9.3.2005 13:2
*Re: To snad ne! Jitka 13.3.2006 12:11
**Re: To snad ne! ...neviditelná... 13.3.2006 12:35
**Re: To snad ne! Lída,3 kluci a holka 13.3.2006 18:15
Nesouhlasím s počítačem ve školkách Petr Skoumík, student 3.10.2005 2:53
*Re: souhlasím s počítači pro děti Daria, dcerky 4 roky a 1 měsíc 19.5.2006 19:19
**Re: souhlasím s počítači pro děti Jana 9.10.2008 0:50
*** počítače pro děti sona 10.1.2012 8:44
Prosba o pomoc marka 19.10.2009 11:24
Mám nápad Tomáš 11.7.2015 22:1
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.