tisk-hlavicka

Jak poznat ty nejlepší hračky? Napoví symbol kvality

Udělování chráněného symbolu kvality Správná hračka – vybráno odborníky má dlouhou nepřetržitou tradici.

Jak to začalo? Šlo o přirozený pokus vyrovnat se po roce 1989 s chaotickou situací na trhu, náhle zaplavovaném do té doby neslýchaným množstvím výrobků bez regulace a kontroly.

Pro hračkářský obor, pěstovaný u nás s velkou péčí od konce 50. let (Expo Brusel), to byla situace šokující. Zanikly i organizace, které s rozmyslem a ve velkém zajišťovaly centrální nákupy pro školy. Z dřívějších oborových komisí a kolegií vznikala občanská sdružení, která se snažila situaci zpřehlednit. V našem oboru tak vzniklo Sdružení pro hračku a hru, v němž se angažovali zejména prof. Václav Kubát, Daniel Titěra a Ing. Jiří Šťastný. Zatímco Václav Kubát působil na žižkovské škole a ve svazu umělců, v „terénu“ mezi výrobci a také publikačně byl činný Daniel Titěra. Stál u vypracování pravidel soutěže pro Sdružení pro hračku a hru a pro Asociaci předškolní výchovy v čele s doc. PhDr. Evou Opravilovou a PhDr. Jaroslavou Cardovou. Výsledkem spolupráce těchto partnerů ve spojení s fakultní mateřskou školou na Palmovce vedenou Mgr. Ludmilou Šprachtovou a s Pedagogickým centrem Praha, bylo pořádání každoročních Salonů hraček a hodnocení přihlášených hraček, spojené od roku 1994 s označením Správná hračka – vybráno odborníky.

Co je předmětem hodnocení

Hračky a herní předměty jsou určené dětem předškolního a mladšího školního věku, tedy přibližně do 11 let věku dítěte. Teritoriální omezení původu hraček není žádné. S výjimkou prototypů (autorských hraček) je podmínkou k hodnocení, aby hračka byla testována oprávněnou zkušebnou, případně měla Prohlášení o shodě CE.

Způsob hodnocení

Komise zkoumá pedagogicko-psychologickou způsobilost hračky, provedení ve vztahu k výchovnému účelu, možnosti didaktického využití, funkčnost z hlediska určení – pro děti předškolního věku, event. mladšího školního věku, handicapované děti; hračky určené pro domov, hračky pro dětská zařízení a kolektivní hru. Na rozdíl od zákonem stanovených kritérií, která ověřují autorizované zkušebny, není naše hodnocení měřitelné, kvantifikovatelné. Jde o kolektivní znalecké posouzení, jehož výrokem je buď „ano“, nebo „ne“: buď je kvalita Správné hračky přiznána, nebo není. Proto je důležité nejen odborné složení poroty, ale i dlouhodobá práce v ní.

Propagace

Jak je informována odborná i laická veřejnost v ČR? Po zániku Salonů, zaměřených na mateřské školy, zůstala jen propagace v interních sděleních Asociace předškolní výchovy a Sdružení pro hračku a hru. Průlom do „ticha kolem Správné hračky“ se podařil v roce 2010, kdy se poprvé nově graficky zpracované osvědčení o Správné hračce předávalo slavnostně na společenském večeru veletrhu For Toys v Praze v Letňanech.

Při oslovení rodičovské veřejnosti a předškolních pedagogů mají více ponětí o značce Správná hračka – vybráno odborníky pedagogové. Je to i tím, že mnohé firmy zasílají nabídky školám elektronickou cestou, kdy má pedagog či přímo ředitel školy možnost si podrobně nabídku prohlédnout včetně přiloženého loga.

Logo Správná hračka je mi známé, vím, že pod ním nenajdu hračku pro děti, která nebude ověřená a bude pouze komerční záležitostí. Při výběru hraček pro naši MŠ sleduji jejich účelnost, bezpečnost, samozřejmě estetickou stránku, kterou by měly zaujmout na první pohled. A to jak dítě, tak i dospělého. Velmi oblíbené jsou u nás hračky s různou variabilitou využití a také ty, které vydrží dětské zacházení a hned se nerozbijí. Preferujeme samozřejmě přírodní materiály, zejména dřevo, před plasty a máme hned několik oblíbených domácích výrobců,“ sděluje ředitelka MŠ Tolstého z Prahy 10 Jitka Křížová.

Někteří učitelé a ředitelé informace o Správné hračce mají, také je ale mnoho těch, kteří se s touto značkou neměli možnost seznámit. Je to i vlivem přesyceného trhu, zahlcováním hračkami od dealerů, pracujících pro různé firmy, ale i poptávkou dětí a především nedostatkem času, protože vše si nastudovat vyžaduje dostatek času a určité úsilí. A jak je to s rodiči? Jakými kritérii se zabývají při výběru hraček pro své předškolní děti?

Cíl hodnocení „Správná hračka“

Cílem je podpora vývoje, výroby i prodeje správných hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou populací. Má se tak dít povzbuzováním tvůrců (autorů – designérů), poskytováním orientace jak pro výrobce a dovozce, tak pro prodejce. Zároveň je cílem i ovlivňování zákazníků, kteří by měli Správné hračky v obchodech žádat a pro své děti kupovat.

V letech 1994 až 2023 bylo oceněno více než 400 hraček a herních předmětů (= cca 28 hraček za rok), posuzován byl přibližně dvojnásobek. Je to jen zlomek z množství nabízených hraček, ale může sloužit jako příklad pro vlastní hodnocení a výběr hraček podobných kvalit. Záleží jen na nás.

Správná hračka – vybráno odborníky

V září tohoto roku byl uzavřen již třicátý ročník soutěže „Správná hračka – vybráno odborníky“. Jedním z hlavních iniciátorů vzniku tohoto projektu byla v roce 1994 paní docentka Eva Opravilová, dlouholetá a nyní emeritní předsedkyně Asociace předškolní výchovy. Právem byla u příležitosti životního jubilea 28. 10. vyznamenána prezidentem republiky medailí 1. stupně za zásluhy v oblasti výchovy a školství. Celé své odborné působení podřídila především zájmu dítěte. K tomu patřila nerozlučně i snaha napomoci skutečně dobrým hračkám v jejich cestě k dětem.

Správná hračka – vybráno odborníky je společným projektem Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy. Cílem je podporovat tvorbu, výrobu a prodej dobrých hraček a rozšiřovat je mezi dětskou populací. Předmětem hodnocení jsou hračky a herní předměty, určené především předškolním dětem. Prodávané hračky u nás jsou povinně označeny symbolem CE. Ale pozor: certifikovaná bezpečnost a zdravotní nezávadnost hraček se však netýká toho, co je pro rozvoj dítěte nejdůležitější – estetické a výchovné kvality.

Správná hračka – vybráno odborníky jako nadstandardní hodnocení je tedy významnou pomůckou pro rodiče i pedagogy při rozhodování o nákupu hraček. Proto vyhledávejte hračky se zeleným označením a žádejte je v prodejnách, kde rádi nakupujete! Oceněné hračky dostupné na trhu si můžete prohlédnout na www.hrackobrani.cz/spravna-hracka.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.