tisk-hlavicka

Vadí, když dítě před vstupem do školy umí číst?

24.5.1999 Matějček Zdeněk Portál 84 názorů

Jistě není vhodné dítě před začátkem školy doma „učit“. Jsou ale děti, které se číst a psát naučí spontánně samy. Máme jim v tom bránit?

V letošním prvním čísle časopisu Praha 10, což je čtrnáctideník desátého pražského obvodu, čtu v jinak věcném článku Před vstupem do školy tento odstavec: „Jako zcela negativní se pro dítě nastupující do první třídy (po dlouholetých zkušenostech) jeví znalost čtení, psaní a počítání (přes číslici deset). Dítě s takovými znalostmi se potom nudí, rozptyluje pozornost ostatních, a tím se snižuje kvalita celé výuky. Dítě potom (a s ním jeho rodiče) obvykle přehlédne okamžik, kdy na probíranou látku přestává stačit a pozdější náprava je značně obtížná a komplikovaná.“

Článek napsaly tři paní učitelky, které – jak se dočítáme – se odvolávají na dlouholeté zkušenosti. Dovoluji si k jejich tvrzení připojit několik poznámek. Mám totiž zato, že věc má obecnější dosah.

Jde o pověru!

A nic na tom nemění skutečnost, že se v kruzích učitelských sem tam dosud udržuje. A stejně tak na tom nic nemění dlouholeté zkušenosti paní učitelek. Věci se prostě mají jinak! Věděl to ostatně již Jan Ámos Komenský, když ve své Velké didaktice poprvé definoval školní zralost dítěte.

Děti do školy vstupují na různém stupni svého psychického vývoje, mají různé nadání, různý temperament, různé sklony a záliby – zkrátka jsou to individuální lidské bytosti. Jakožto dětští psychologové jsme zpravidla ochránci dětí ve vývoji spíše opožděných, s inteligencí podprůměrnou a v jednotlivých jejích složkách nerovnoměrně rozvinutou. Tentokrát se však musím zastat dětí nadaných nadprůměrně, neboť ony nejčastěji vstupují do školy se znalostmi, jež paní učitelky pokládají za „zcela negativní“.

Naučit číst, psát a počítat dítě, které k tomu není psychicky zralé, je před šestým rokem tak obtížné, že to prakticky ani nepřichází v úvahu. Zkuste to! U dětí s nižšími intelektovými schopnostmi to trvá třeba léta. Vždyť proto máme zvláštní školy. Naproti tomu je určité procento dětí, které se tomu naučí bez mučení většinou docela samy. A kdo je aspoň trochu sleduje, vidí, že jim to dělá skutečné intelektuální potěšení. Já sám mám „sbírku“ asi osmdesáti dětí, které se naučily číst před koncem svého čtvrtého roku. Loni jsme dělali průzkum na mateřských školách v různých oblastech naší republiky. Shodně nám vyšlo, že přibližně 2 až 4 % dětí před vstupem do školy čtou prakticky na úrovni druhého pololetí prvního ročníku. Vyšetřoval jsme chlapce, který v šesti letech počítal na úrovni dvanácti let. Budeme takovýmto dětem bránit, aby se něčemu „školnímu“ náhodou nenaučily? Jak to dokážeme? A bude to mít nějaký smysl?

Základem psaní je grafomotorická vyspělost, základem čtení a českého pravopisu je schopnost dítěte sluchovou analýzou rozkládat slova v hlásky a sluchovou syntézou hlásky ve slova skládat. Základem počítání je představa číselné řady a pojem počtu. Je nejvýš účelné, abychom věděli, zdali dítě tyto základní předpoklady školní výuky má, když do školy nastupuje. Jen tak zachytíme včas všechny ty dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod., a budeme moci včas pomáhat. O tom by měl být informován učitel už v první třídě a ne aby se to pracně objevovalo až později.

Ale co je na citovaném názoru paní učitelek zvlášť zarážející, je jejich představa, že „dítě s takovými znalostmi se potom nudí“. Představa vskutku scestná. Předně tedy, k vysoké inteligenci zpravidla patří, že dítě takto obdařené si zábavu a práci najde – ledaže by mu v tom někdo bránil.

Jádro problému

A tady je jádro problému. Ano, byly doby, kdy si učitelé představovali, že děti mají dělat všechno stejně, umět všechno stejně, jednoho dne být všechny na téže stránce téže učebnice, že ten, kdo vyčnívá nahoru či dolů, prostě do této školy nepatří. Měl by se změnit, nebo jít někam jinam. Blahoslavený průměr!

Jenomže tyto doby by už měly být dávno za námi. (Zdá se, že tak docela nejsou.) Jestliže se dítě nadané, s dovednostmi vyššími než průměrnými ve své třídě nudí, je to velká obžaloba paní učitelky – a nikoliv argument pro zabrzdění dítěte ve vývoji a utlumení jeho schopností.

Naopak, zaměstnat takové dítě na úrovni jeho schopností, poskytnout mu ono intelektuální potěšení v souladu s jeho nadáním, to by mělo samozřejmě patřit k profesním ambicím učitele. Tady prostě žádné výmluvy neplatí. Rád bych viděl ředitele školy, inspektora, ministra školství, který by doporučil učitelům, že mají ty vyspělejší děti přibrzdit, jen aby se nenudily a mohly pak pěkně s ostatními postupovat.

A že by dítě a jeho rodiče nepostřehli okamžik, kdy přestává na probíranou látku stačit? Jednak by to opět bylo na pováženou, kdyby je na to paní učitelka včas neupozornila – neboť kdo jiný by to měl dříve postřehnout? Jednak se tu opět ozývá ona prastará představa, že úkolem školy je „probrat látku“ a nikoliv děti něčemu naučit. Jestliže dítě na začátku školy už umí číst, psát a počítat přes desítku (to bez pochopení počtu nejde), měly by být paní učitelky rády, že mají (bez práce) kus práce za sebou a nemusejí se lopotit s probíráním „látky“. Ta „látka“ ostatně k ničemu moc není, zato umět číst, psát a počítat je něco pro život. A pro život má škola děti připravovat. To učil Jan Ámos Komenský také již před 350 lety!

Názory k článku (84 názorů)
Díky..... Iveta Rydlová (5ti letá dcera) 26.5.1999 11:48
*Re: Díky..... Petra Drápalová,syn 7let 15.1.2001 13:20
**Re: Díky..... Oli Zao 16.12.2009 12:18
*Souhlasím Kateřina, devítiletá dcera 10.11.2002 11:12
**Re: Souhlasím - do školy dřív Šárka, syn 6 let 17.10.2006 10:7
***Re: Souhlasím - do školy dřív Monika 17.10.2006 10:34
****Re: Souhlasím - do školy dřív Šárka, prvňačka 18.10.2006 14:42
*****Re: Souhlasím - do školy dřív perdita 18.10.2006 15:3
******Re: Souhlasím - do školy dří... Lída+2 18.10.2006 15:6
***Re: Souhlasím - do školy dřív Hazentla 4.9.2007 9:40
****Re: Souhlasím - do školy dřív Lída,3 kluci a holka 4.9.2007 9:58
*****Re: Souhlasím - do školy dřív Žabi 5.9.2007 7:57
******Re: Souhlasím - do školy dří... Žabi 5.9.2007 8:4
*****Re: Souhlasím - do školy dřív lipoo 5.9.2007 19:51
******Re: Souhlasím - do školy dří... Moncaka 5.9.2007 21:55
*******Re: Souhlasím - do školy d... lipoo 6.9.2007 21:52
******šikana ve školce Hazentla 6.9.2007 9:2
**Re: Souhlasím berunka 2.9.2007 19:6
***Jiný problém Žabi 3.9.2007 8:58
****Re: Jiný problém Lída+2 3.9.2007 10:17
*****Re: Jiný problém lucie štíchová 2 děti 16.12.2007 20:38
******září 2008? Jana 25.12.2007 20:1
*******Re: září 2008? lipoo 25.12.2007 23:4
*******Re: září 2008? Lída+2 26.12.2007 15:30
********Re: září 2008? Jana 26.12.2007 18:10
****Re: Jiný problém huhu, holky 4 a 2 3.9.2007 15:49
*****Re: Jiný problém Lída+2 3.9.2007 16:39
******Re: Jiný problém Moncaka 3.9.2007 22:18
*******Re: Jiný problém Lída+2 4.9.2007 6:6
****Re: Jiný problém berunka 3.9.2007 22:15
*Re: Díky..... Sami 1.9.2010 10:28
nevadí Hana Verflova 6.8.1999 16:34
*Re: nevadí Alena Obrátilová 13.11.1999 20:22
Výborný článek Šárka Adámková 1.9.1999 16:23
Čtení Andrea Pavlíková 21.10.1999 8:16
*Re: Čtení Altair 20.2.2000 8:6
**Re: Čtení Káťa Stejskalová (dcera předškolák) 21.1.2001 14:47
***Re: Čtení Hanka, 2 malé holky 22.1.2001 11:20
***Re: Čtení Mirka 13.6.2001 20:42
****Re: Čtení Míša, syn 4 roky 13.6.2001 21:49
Vadi, kdyz dite pred vstupem do skoly um... Blanka, dcera(11let), syn(10let) 21.10.1999 11:31
Čtení? Nevadí! Šárka, syn 13 let, dcera 10 let 10.1.2000 15:9
*Vybírejte učitele !! Simona, dcery 4 a 13 let 9.10.2001 2:4
šikulka Marcela Wenigerová, dcera 5 let 20.4.2000 23:20
*Re: šikulka Marie ,dve deti 27.4.2000 11:18
**odpověď pro Marii : šikulka Marcela Wenigerová 28.4.2000 6:17
***Pěkně zformulováno Petra 2.3.2009 1:1
čte, píše i počítá... Eva Pavlíková 8.6.2000 12:54
zkostnatělé školství adámková daniela 15.6.2000 15:50
*Re: zkostnatělé školství Nika + syn 8 28.6.2000 16:34
**Re: zkostnatělé školství Hanka, 2 dcery 31.7.2000 16:0
Jsou mu tři roky a čte. Lenka, Honzík 3,5 let 18.1.2001 21:50
*Čtení předškoláčků... Šárka, syn 14 let, dcera 11 let 20.1.2001 3:52
*Re: Jsou mu tři roky a čte. Helena ,dva kluci 22.1.2001 13:26
*Mám nechat 3letou dceru učit se číst? Renka tři děti 11, 8 a3 roky 29.2.2004 14:13
**Re: Mám nechat 3letou dceru učit se... Lída, 3 kluci a holka 1.3.2004 14:7
Není to spíš naopak? Klára 17.9.2002 21:17
*Není Marie71 2.9.2007 23:14
**Jak je to s odpovědností školy? Marťule+4 6.9.2007 8:7
***jednotridky huhu 6.9.2007 10:18
***Re: Jak je to s odpovědností školy... lipoo 6.9.2007 21:56
***Re: Jak je to s odpovědností školy... Mlada 7.9.2007 10:53
nadané děti to mají těžké Míla, dva kluci, 3 a 2 roky 15.12.2002 23:12
*Re: nadané děti to mají těžké Mirka, 1 dítě 16.12.2002 16:41
**Re: nadané děti to mají těžké Míla, dvě děti 16.12.2002 23:42
***Re: nadané děti to mají těžké Mirka, 1 dítě 17.12.2002 11:37
***Daltonská škola Mirka, 1 dítě 17.12.2002 21:34
****Re: Daltonská škola JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 22.12.2002 15:8
*****Re: Daltonska škola na Slovens... Marianna, Košice, Slovensko  24.6.2004 22:5
******Re: Daltonska škola na Slove... Mirka Kassaiova 12.3.2009 17:5
do skoly o rok drive. jandova 7.4.2003 23:1
*Re: do skoly o rok drive. Helena 16.4.2004 11:47
**Re: do skoly o rok drive. Lucka, 1 dcera 6 let 1.10.2004 23:30
***Re: do skoly o rok drive. Eli děti 6+4roky 30.10.2004 22:45
Brzské čtení a psaní Hanka a syn Jakub - 9 let 20.2.2006 8:23
*Re: Brzské čtení a psaní Lída,3 kluci a holka 20.2.2006 8:30
**Re: Brzské čtení a psaní Hanka a syn Jakub 21.2.2006 17:42
***Re: Brzské čtení a psaní Světlana 28.2.2006 12:0
****Je na čtení a psaní brzy? Marie 28.2.2006 16:21
***Re: Brzské čtení a psaní Světlana 28.2.2006 12:1
****Re: Brzské čtení a psaní Soňa , dcera prvňáček 21.3.2006 9:4
****Re: Brzské čtení a psaní Babi best 28.2.2009 18:52
Uklidnění Vlasta, 3 robátka z toho jeden prvňák 2.9.2007 23:54
Naučila jsem číst ve čtyřech a svého syn... Cat + Michael 9.4.2005 3.3.2009 21:47
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.