tisk-hlavicka

Dětí se speciálními potřebami ve školkách i školách přibývá

9.10.2018 Martina Poskočilová, ČSÚ

Mění se také struktura postižení, kvůli kterým děti speciální přístup ve škole potřebují.

I když se podíl dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských a základních školách časem příliš nemění, jejich absolutní počet se vzhledem k aktuálně silným ročníkům školkových a školních dětí zvyšuje. Za posledních deset let jich bylo výrazně více integrováno do běžných mateřských, základních i středních škol. A mění se také struktura postižení, kvůli kterým děti speciální přístup ve škole potřebují.

Děti se zdravotním postižením nebo zdravotním či sociálním znevýhodněním jsou označovány jako děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Při svém vzdělávání potřebují podporu například v podobě speciálních učebnic, speciálních didaktických či kompenzačních pomůcek, úpravy vzdělávacího programu nebo je pro ně třeba zajistit asistenta pedagoga.

Dětí se SVP bylo v uplynulém školním roce v mateřských školách přes 10 tis. Jejich počet se za posledních deset let zvýšil o více než 2 tis., což odpovídá celkovému nárůstu počtu dětí v mateřinkách. Stabilně tak představují necelá tři procenta školkových dětí. Co se ale za poslední desetiletí výrazně proměnilo, je podíl těchto dětí ve speciálních a běžných zařízeních. Zatímco ve školním roce 2007/2008 bylo 80 % dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních třídách a školkách, v roce 2017/2018 už to bylo „pouze“ 65 %. Více než třetina dětí navštěvovala běžné třídy.

Podíl vybraných příčin SVP ve školních letech 2007/2008, 2012/2013 a 2017/2018 (%)

Narůstá počet dětí s vývojovými poruchami a autismem

Mezi nejčastější problémy školkových dětí patří vady řeči, i když jejich procentuální zastoupení pozvolna klesá (50,5 % v roce 2017/2018 vs. 58,2 % v roce 2007/2008). Naopak stále častějšími příčinami SVP jsou vývojové poruchy a autismus. Jejich podíl se za poslední desetiletí zdvoj- až ztrojnásobil (ze 4,3 na 8,4 % v případě vývojových poruch a ze 3,6 na 10,3 % v případě autismu). Otázkou zůstává, zda dětí s těmito poruchami ve školkách přibývá, či zda se zlepšila diagnostika potíží, anebo jsou do této kategorie zařazovány i děti, které by dříve byly zahrnuty spíše mezi děti s mentálním nebo kombinovaným postižením.

Podíl dětí se SVP integrovaných do běžných tříd ve školních letech 2007/2008, 2012/2013 a 2017/2018

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.