tisk-hlavicka

Síla prvního dojmu

2.7.2015 Eva Kubová Psychologie Dnes

Zasahuje do našich životů víc, než jsme ochotni vůbec si připustit.

Někdy to může být začátek lásky na celý život, jindy nevysvětlitelná averze, někdy díky němu získáme dobrou práci nebo přátele na celý život. Občas ale kvůli prvnímu dojmu báječné šance míjíme a ani o tom nevíme.

Dar, který chrání i mate

Význam prvního dojmu bývá často zdůrazňován v souvislosti s veřejným vystupováním nebo třeba s přijímacím pohovorem. Při výběrovém řízení, na obchodní schůzce, při jednání s novým zákazníkem – zkrátka vždy, kdy se setkáváme s někým neznámým, je naprosto klíčový právě první dojem. Jak moc je významný, dokládá skutečnost, že většina z nás, aniž si to uvědomuje, na první dojem plně spoléhá. Když v potemnělé uličce rychle vyhodnotíme osobu blížící se k nám jako nebezpečnou a raději utečeme, může jít o spásu. Nezapomínejme ale, že mechanismus, o kterém hovoříme, je ve své podstatě skutečně evolučně prastarou záležitostí, nejde tedy zrovna s dobou. Není plně uzpůsoben dnešní složité a často nepřehledné sociální struktuře, nerozumí modernímu pojetí rolí ani společenským pozicím. A to je hlavní důvod, proč dnes potřebujeme vzdělání v tomto směru. Tak například přijdou-li na jednání dva muži různé výšky, nejspíš automaticky budete předpokládat, že vyšší z nich bude zastávat i vyšší funkci a bude to právě on, komu věnujete v prvních sekundách větší pozornost. Opak však může být pravdou a možná tato maličkost zhatí výsledek jednání… Výzkum, který provedli Timothy A. Judge a Daniel M. Cable v roce 2004, odhalil, že vůdcovství spojujeme nevědomě s impozantní postavou. Badatelé se zaměřili na zodpovězení otázky, jak vypadají ředitelé 500 nejvýznamnějších firem v USA. Odpověď byla jednoznačná. Muži, běloši, vysocí 182 cm a více. V populaci USA je okolo 14,5 % mužů vysokých nad 180 cm, mezi řediteli společností je ovšem počet těchto mužů 58 %. Tuto souvislost nalezneme i mezi výškou postavy a dosaženým platem.

Wilson v roce 1968 provedl experiment, který ukazuje totéž z druhé strany. Totožná osoba byla jednou představena probandům jako student univerzity Cambridge a po druhé jako profesor univerzity. Poté měli odhadnout jeho výšku. Čím vyšší byl společenský status hodnocené osoby, tím ji pozorovatelé považovali za fyzicky vyšší. Jak vidno, v určité situaci nám hrátky s prvním dojmem mohou hlavu pořádně zamotat a situaci spíše zkomplikovat. Zejména pokud se do hry dostanou faktory zkreslující vnímání, jako je např. haló efekt, kategorizace, stereotypy, předsudky, atribuční chyby, ukvapené nebo jinak zkreslené soudy.

Další informace naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Wellness Víkend   |   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.