| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Názory k článku Integrace po česku

 Celkem 56 názorů.
 Jana038 


Moje zkušenost 

(26.10.2007 11:00:59)
Ne sice osobní - míněno s mým dítětem - ale vlastně pracovní. Já jsem nebyla asistent, ale pracovala jsem ve škole (spojené s MŠ) kam ještě do školky nastoupil klučina, který právě takovéhleho asistenta pedagoga (je to správný výraz? - škola žádala o peníze na něho, nebyl to jistojistě osobní, placený rodiči). Nevím "papírově" co chlapeček potřeboval, takové ty oficiální názvy. Jen jsem pozorovala, že mu "jeho" paní učitelka vysvětlovala více, déle a podrobněji než "celotřídní" paní učitelka např. při obědě ve školní jídelně jak to chodí. Letos už by měl být v první třídě, protože ale už ve zmíněné škole nepracuji, tak nevím.
Ať si o vedení té školy myslím co chci (mé subjektivní zkušenosti), tak co se týká integrace "jiných" dětí, měli tam dvě - výše zmíněného klučinu a tuším ve 4. třídě chlapce s Downem. A paní učitelky naprosto v pohodě a dokonce i "velcí machři deváťáci" nikdy ani slůvkem neublížili. Naopak vždycky normálně odpověděli onomu klučinovi s DS, který se zcela bez zábran a ostychu ptal všech na všechno.
Takže závěr: myslím, že když se chce, tak to jde. A vím, že všechny školy bojují o peníze jak jen mohou. Prostě všude je to o lidech...
 Úja 
  • 

Re: Moje zkušenost 

(26.10.2007 23:18:07)
Já myslím, že tu nebyl dostatečně zdůrazněn ještě jeden aspekt oné integrace: tedy nejde zdaleka jen o to, aby se handicapované dítě mohlo zapojit do běžného kolektivu (i když toto je samozřejmě hlavním cílem příslušného rodiče), ale stejně důležité je, aby se společnost naučila žít a vycházet s dětmi a vůbec s lidmi, kteří jsou jakkoli jiní (a toto je věc celospolečenské důležitosti). Snažit se zapojit dítě se specifickými potřebami do "normální" školy není jen vyhověním "jedné mámě, která nechce z nějakého záhadného důvodu dát dítě do speciální školy", ale je to podle mne věc, která má velký a POZITIVNÍ dopad na celý kolektiv třídy či školy, to je o toleranci v praxi, o učení se jak jednat nebo nejednat s člověkem, který je "jiný", je to o uvědomění si, že každý má svoji cenu.
Přeju Macešce hodně sil a ať se zadaří!
 Tizi 
  • 

Re: Moje zkušenost 

(27.10.2007 21:39:46)
Nepíšu to jako sarkasmus, ale opravdu nechápu proč by to mělo mít velký a POZITIVNI dopad na celou třídu a školu. Já chodila do školy za doby, kdy žádní asistenti nebyli. Pokud si pamatuji, byl tam jen jeden chlapec, který to chvíli zkoušel a pak, když to nezvládal, odešel do zvláštní školy. Nikdo se mu nesmál, nikdo ho nešikanoval. Nemyslím, že bych já nebo mi kamarádni ať už ze základky nebo střední školy byli méně tolerantní k lidem se specifickými potřebami nebo že bychom si nebyli schopni jiných lidí vážit.
 Soňa + 2 děti 
  • 

integrace má význam 

(27.10.2007 23:08:50)
Ahoj Tizi,
není to sarkazmus, spíš jen nevíš, o co všechno úplně jde, jedna věc je, že jste ty a tvoji spolužáci nikoho nešikanovali a nesmáli jste se jim, byli k nim tolerantní atd., druhá věc je, že bližší a aktivní soužití ti dává možnost otevřít si další obzory, vidět svět i z jiné stránky a zamýšlet se nad věcma, které by tě v kolektivu zdravých ani nenapadly. To teď nemůžeš vědět, protože jsi to nepoznala. Já naprosto souhlasím s Újou, že to je pozitivní a obohacující nejen pro "hendikepovaného" žáka a jeho rodinu, ale i pro všechny ostatní. Bohužel naše legislativa tomu zatím moc nenapomáhá.
 Soňa + 2 děti 
  • 

Re: integrace má význam 

(27.10.2007 23:22:06)
Mimochodem, Maceško, dcerka je MOC šikovná :)
 Boba + 3 
  • 

Re: Moje zkušenost 

(29.10.2007 21:55:28)
Tizi, precti si jeste jednou cos napsala a odpoved najdes ve svem vlastnim prispevku
 karin 
  • 

Re: Moje zkušenost 

(30.10.2007 0:50:52)
No to je právě to, že kdyby třeba ten pomalejší spolužák měl tehdy někoho, kdo by se mu víc věnoval, ani by do té zvláštní školy nemusel. Taky jsme tehdy měly spolužačku, která trpěla dyslexií a dysgrafií, ale na to tehdy nikdo nepřišel a tak dostávala pořád jen špatné známky a všichni pedagogové na ni kašlali. Integrace je dobrá z mnoha důvodů, nejen že to pomáhá tomu zdánlivě "nezařaditelnému" dítěti se zapojit a účastnit se normálního života, ale ostatní děti to učí velké toleranci a tomu, že se na jakkoliv postižené dívají jako na zcela normální součást života. V Německu např. integrují i děti psychicky postižené (Down syndrom, autismus), tak i tělesně (vozíčkáře, nevidomé atd.), ne ve všech školách, ale je to velmi časté, mají své asistenty a zapojují se do života třídy se zdravými. V kontaktu s těmi zdravými jsou pak také schopni dělat větší pokroky než kdyby byly s podobně postiženými v izolaci. Tož tak.
 Šíšovi 


nezávidím ti 

(26.10.2007 11:08:39)
Opravdu to není jednoduchá situace.

Bydleli jsme kousek od jedné specialní školy a abych pravdu přiznala, své dítě bych tam nedala ani v křečích... Protože jsme měli možnost vidět, jak se k dětem chovají, ztratila jsem k takovým zařízením úplně důvěru (je to jen můj subjektivní názor, v mnohém tam dětem pomáhají!!!).

V jedné mateřské škole mi dokonce vnucovali osobních asistenta pro mého syna, a to není postižený, jen trochu pomalejší... Já nesouhlasila, protože jsem nechtěla, aby se syn dostal mimo kolektiv.

Ono hodně záleží na lidech!
 JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 


Re: nezávidím ti 

(29.10.2007 17:50:35)
Šíšo, nevim, o co šlo u vás, jen bych chtěla reagovat na poznámku "aby se nedostal mimo kolektiv". Mám syna s poruchou komunikace a jeho asistentka velkou část práce s ním věnuje právě tomu, aby mezi děti zaplul - pomáhá mu rozumět různým situacím a dělá tak trošku překladatelku. Když vidí, že ji zrovna nepotřebuje a vše funguje jak má, tak ho pustí a jde chvíli pomáhat někomu jinému. Já dělám asistentku jiným dětem a krom učiva se taky starám o to, aby se dokázaly zapojit do činností, při kterých je třeba spolupráce. A denně vidim, že bez asistenta by se spousty věcí naopak nemohly zúčastnit.
 Hanka, 3děti v PP 
  • 

integrace 

(26.10.2007 11:36:42)
Z vlastní zkušenosti vím, že integrace není vždy jednoduchá - v některých ojedinělých případech může být i kontraproduktivní, ale podle toho, co vím, mi připadá, že u tvé dcery je naopak velmi užitečná.Záleží pochopitelně i na realizaci. Sama jsem pracovala jak v integrované MŠ, tak ve speciální škole. Je mi jasné, že některé děti mohou ve speciální škole hodně ztratit. Pokud jde ochotu integrovat a o asistenty, také si myslím, že to záleží na škole. Vím o dětech s výraznými handicapy, kterým velmi prospělo, že byly integrovány alespoň v prvních ročnících ZŠ, i když už to potom opravdu dál nebylo možné.(Ale to, myslím, není váš případ.)Máme v našem městě jednu školu, která se v tomto směru hodně angažuje. Klade to pochopitelně větší nároky na učitele i na asistenty, ale myslím, že je to ve prospěch dětí, které z toho dokáží benefitovat.Držím palce
 Vážný 
  • 

Antidiskriminační zákon 

(26.10.2007 14:46:10)
Vyčkejte na antidiskriminační zákon, vládní návrh (vliv EU) obsahuje:

§ 1

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech
...
i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování,
...
§ 3

(1) Nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.

(2) Nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního postižení se rozumí také odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání, aby mohla využít pracovního poradenství, nebo se zúčastnit jiného odborného vzdělávání, nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení.

(3) Při rozhodování o tom, zda konkrétní opatření představuje nepřiměřené zatížení, je třeba vzít v úvahu
a) míru užitku, kterou má osoba se zdravotním postižením z realizace opatření,
b) finanční únosnost opatření pro fyzickou nebo právnickou osobu, která je má realizovat,
c) dostupnost finanční a jiné pomoci k realizaci opatření a
d) způsobilost náhradních opatření uspokojit potřeby osoby se zdravotním postižením.

 Ladka 
  • 

finance 

(26.10.2007 15:10:43)
Maceško,
já tedy nevím, jak zapůsobit, aby škola o prostředky na pedagogického asistenta žádala. Jiná běžná škola ve vašem okolí nepřipadá v úvahu?
Ale ptali jste se už, zda vám může někdo přispět na osobního asistenta? Může to být např. Charita nebo sociální odbor městského úřadu, ke kterému příslušíte. V některých městech Charita otevřela kontaktní a poradní místa, kde bezplatně radí i v těchto situacích. Některé místní organizace "Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí" tuto poradnu také nabízí a určitě by věděli, kde se obrátit s žádostí o finanční výpomoc za osobní asistenci i jak pokračovat v případě problémů ze strany školy. Nevím, kde bydlíte, ale pokud v menší obci, pak by se po neúspěchu jinde nezdráhala požádat o příspěvek zastupitelstvo vaší obce - i tam mají možnost příspěvků za tímto účelem.
Určitě vás to bude stát dost vyřizování, ale vzdělávání a sociální integrace vaší dcery za to rozhodně stojí. Nedala bych se jen tak.


A ještě bych ráda podotkla k jednomu příspěvku: tam se autorka obávala, zda osobní nebo pedagogický asistent nevyloučí dítě z kolektivu. Je to právě naopak: tento asistent má za úkol kromě pomoci ve vzdělávacích činnostech také dbát o to, aby jemu svěřené dítě se do kolektivu zapojovalo. Asistent má spolupracovat se školou, rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou a jednat tak, aby to bylo ve prospěch dítěte.
 Lizzie 


Re: finance 

(26.10.2007 16:18:22)
Pedagogický asistent opravdu nevyloučí dítě z kolektivu. Na střední škole (pravda trochu vyšší věková skupina, ale stejně) měla asistentku jedna holčina, která kdysi (myslím) prodělala obrnu a měla potíže s hybností, asistentka pomáhala, ale neomezovala.
Maceško, je mi líto, že máš takové starosti se získáním asistenta. Nás kdysi ,,učili", že by to mělo být běžné, přístupné atd..ale realita je opět o něčem jiném.
Držím pěsti.
 maceška 


Re: finance 

(26.10.2007 21:45:32)
Díky, podobné organizace tu jsou taky, ale problém je, že se brání přispívat na osobní asistenci pro dítě, které má mít asistenta pedagogického. Je to celkem logické, taky mají omezené prostředky. Snažím se vše chápat v širších souvislostech a nezahořknout, ale někdy mám opravdu vztek. Holčina, která s Michalkou pracuje, si občas hrábne hluboko do svých rezerv, učitelé s ní zdaleka nemají tolik práce a starostí, ale dostává směšné peníze ... jak dlouho jí může vydržet nadšení a síla? Jako pedagogická asistentka by na tom byla o něco lépe, i když ani v tomto případě nejde o žádnou životní výhru.
 Ivana Procházková 


Re: finance 

(26.10.2007 23:02:00)
Maceško,
pokud vám to není proti srsti, zkuste oslovit soukromé firmy z vašeho okolí s žádostí o finanční dar určený na zajištění osobního asistenta Michalky. Prostě rozešlete dopisy s touto žádostí na všechny možné s.r.o. a a.s., spousta firem tímto způsobem přispívá a majitelé jsou zpravidla radši, když se jedná o adresné použití finančních prostřeků. Jen bude třeba, aby dar (účelově vázaný)proběhl mezi firmou a nějakou nadací, kterou byste za tímto účelem oslovili, aby (A) dar byl u příjemce osvobozený od daně z příjmů a (B) firma si ho odečetla z daňového základu. Je to obvyklá praxe v obdobných případech.

Jen tak mimochodem, v té souvislosti mě napadá, že naše firma nemá pro tento rok doposud určeno umístění finančních prostředků pro použití jako dary, tak mi napište na tento e-mail: TDfirma@seznam.cz, třeba s tím něco půjde udělat.
 Ivana Procházková 


Re: finance 

(26.10.2007 23:05:12)
pardon, chtěla jsem napsat:
(A) dar byl u příjemce osvobozený od daně darovací
 Daniela 
  • 

Re: finance 

(27.10.2007 10:57:29)
K reakci k prispevku" take mam obdobnou, mit asistenta neni o vylouceni, ale naopak o zarazeni ditete co nejvice do kolektivu. Stejne tak specialni skola neznamena vzdy zlo, nekdy je to ku prospechu ditete, vim o cem mluvim, mam doma 2 deti pro ktere by nasteva ZS byla neprimerena vzhledem k jejich stavu.
Na me prispevek pusobil spise tak, ze maminka neprijmula fakt o stavu ditete a jde o udrzeni ve skupine "normalni, bezne" coz na jednu stranu chapu, na druhou stranu je otazka na kolik to muze ublizit ditku.
 Petra, Marek + bříško 
  • 

Re: finance 

(29.10.2007 9:18:11)
Jsem speciální pedagog a učím na Speciální škole pro zrakově postižené. Moje zkušenost je taková, že ne všechny děti jsou opravdu vhodné k integraci, i když je teď trend se na speciální školy dívat skrz prsty. Stává se nám, že nevidomé dítě k nám přeřadí ze základní školy, kde bylo integrováno, třeba v 8 nebo 9 třídě a my zjistíme, že si neumí třeba ani založit samo papír do stroje a další sebeobslužné činnosti. Na druhou stranu jsou děti, pro které je integrace výborná. Záleží na jednotlivci. Také jsem učila chlapce s Aspergrovým syndromem a dnes je na střední škole, ikdyž speciální a vše zvládá vcelku dobře. Jen jsem měla ve třídě 9 dětí a tak byl čas na všechny.
Je pravdou, že s novou vyhláškou teď můžeme mít ve třídách dětí až 14. Je- li mezi nimi pár dětí nevidomých, pár pracujících s televizní lupou a nějaké to hyperaktivní dítko- v tomto počtu už individiální přístup dá velkou fušku. A také strašně záleží na vedení školy a přístupu učitelů. Džím palce, ať se vám podaří najít kvalitního pedagog. asistenta a ať se dcerce ve škole daří.
 Ráchel, 3 děti 
  • 

Re: finance 

(29.10.2007 9:52:50)
chci se zeptat - jak to myslíš s tím papírem do stroje? vy učítě nevidom psát na stroji? neptám se ironicky - ale k čemu jim to v dneešní době bude?
 m 
  • 

Re: finance 

(29.10.2007 14:06:32)
nezlob se, ale určitě jsi slyšela o tzv. slepeckém"- Braillově písmu. Nevidomí se učí psát na Pichtově psacím stroji, který píše v Braillu.
 Ráchel, 3 děti 
  • 

Re: finance 

(29.10.2007 14:57:24)
jo tak to jooo! díky za vysvětlení :) já fakt představila, jak ťukaj do normálního psacího stroje a přišlo mi to divný :D No, ale nebylo byl možné, aby (teda alsepoň některé) nevidomé děti byly integrované a tyhle "specialty" se naučili třeba v kurzech, které by jim byly určeny? Dcera chodí do školy, kde je několik integrovaných dětí s různým handicapem (včetně nevidomé dívky) a připadá mi to velmi přínosné pro obě strany.
 m 
  • 

Re: finance 

(29.10.2007 14:06:32)
nezlob se, ale určitě jsi slyšela o tzv. slepeckém"- Braillově písmu. Nevidomí se učí psát na Pichtově psacím stroji, který píše v Braillu.
 Kristina 
  • 

Re: finance 

(29.10.2007 8:09:21)
Maceško, Vaše holčička je opravdu velice šikovná, myslím, že zdaleka nejen každé dítě v jejím věku by dokázalo něco takového nakreslit. Já např.určitě ne.. držím Vám palce, aby vše se školou dobře dopadlo a myslím, že holčička může být v životě úspěšná. S takovými dětmi je sice hodně práce,chce to obrovskou trpělivost, na druhou stranu zase často bývají výjimečné v dobrém slova smyslu. Také má štěstí, že má Vás, protože jsou rodiče, kteří trpělivost s dětmi nemají a to v takovém případě je pak přímo katastrofa.
 Jíťa, dvě děti 
  • 

nadaný autista 

(26.10.2007 17:11:47)
Mám syna, kterému byl diagnostikován Aspergerův syndrom, to je něco podobného jako vysokofunkční autismus. Je velmi nadaný, ale sociálně jinde než ostatní děti. Kvůli nadání přeskočil první třídu a jelikož je narozený v červenci, jeho spolužáci jsou o 1 až 2,5 roku starší, což už je dost, ale tím, jak je jiný, by jeho vztahy se stejně starými dětmi byly nejspíš stejné. Je samotář, partnerem k rozhovoru pro něj je jen dospělák, s dětmi komunikuje jen když ho některé osloví. Když se ho zeptám, s kým ve škole kamarádí, tak odpoví, že se všemi. Bližšího kamaráda ale nemá a ani ho asi nepotřebuje. Školu zvládá bez asistenta, paní psycholožka se přikláněla k názoru, že bychom to měli zkusit bez něj, kdyby to syn nezvládal, tak teprve potom o něj zažádat. Prý je dobré, aby se syn snažil sociálně začleňovat co nejsamostatněji a nenaučil se spoléhat na asistenta (určitě záleží na míře poruchy, není autista jako autista). První rok ve škole vůbec nebyl pro syna jednoduchý, musel se prokousat spoustou obtíží, jenom než se naučil dojít samostatně zpřed školy ke své třídě znamenalo překonat spoustu překážek a naučit se spoustu úkonů (rodiče autistů jistě vědí o čem je řeč). V době, kdy už to zvládal celkem dobře, se např. stalo, že ho pan ředitel našel brečícího sedět na lavičce před třídou půl hodiny po začátku vyučování. Když zjišťoval, co se stalo, vyplynulo, že syn přišel ke třídě ve chvíli, kdy už byly všechny děti i paní učitelka ve třídě a začínalo vyučování a on byl z toho zmatený a nevěděl, co má dělat (podotýkám, že vůbec neměl důvod mít strach přijít pozdě, ve škole se to - obzvlášť v první třídě absolutně toleruje).
Nebo mě napadla úsměvná historka, která dobře vystihuje přemýšlení dětí s autismem. Syn se učil chodit samostatně na přírodovědný kroužek v DDM (zase jen zpřed budovy, abych nemusela složitě parkovat). Dveře měly zvenku kliku, ale budova byla většinou zamčená, muselo se zazvonit a někdo přišel odemknout. Nejdřív jsem syna dva měsíce vodila nejdříve dovnitř, později ke dveřím a potom přišel ten okamžik, kdy jsem si představovala, že by to mohl zvládnout sám. Nejdřív jsem mu vysvětlila, že tedy přijde ke dveřím, zazvoní a počká až mu někdo odemkne. Byl dost nejistý, viděla jsem, jak přemýšlí a po mém už dost nervózním naléhání řekl: "Mami, já to nezvládnu. Co když vezmu za kliku a ty dveře budou odemčené. Co budu dělat potom?"
Teď je syn ve čtvrté třídě a díky úžasné paní učitelce a vstřícnému přístupu školy udělal neuvěřitelné pokroky. Zvládá samostatně úkony, o kterých se nám před pár lety ani nesnilo. Pravda je, že každou novou situaci se musí poctivě naučit, ale jde to už snáž. Je to asi kompenzace toho, že spoustu věcí se učit klasickým způsobem nemusí vůbec, prostě si je pamatuje. Opravdu jde ale o přístup, ve škole klasického typu by určitě trpěl a bez asistenta by to nezvládl, takže o nejbližší škole jsem ani neuvažovala.
 Ifka 
  • 

Jsme bohužel v ČR 

(26.10.2007 17:28:12)
Tento článek mi opět připomenul fakt, že se do školství dává stále málo peněz. Mnozí lidé si myslí, že když učitelé stávkují, bojují jen za své vyšší platy, ale oni to myslí většinou tak, aby se dávalo více peněz do škol všeobecně, tzn. na pomůcky, na sportovní a technické vybavení, na kurzy (např. asi před půl rokem se zrušily kurzy počítačů pro učitele), samozřejmě také na školy vysoké či na výzkum vědců (takový vědec z Čech je oproti kolegovi ze západu chudák) a v neposlední řadě také peníze na asistenty pro děti, které to potřebují. Ach jo, kdy si naše vlády tohle uvědomí...?
 maceška 


Re: Jsme bohužel v ČR 

(26.10.2007 21:56:14)
Ano, myslím, že přesně tak to je. Škola rozvíjí aktivity, o které nechce ostatní děti ochudit tím, že zaplatí asistentku...není to jednoduchá situace ani pro ně. Vlastně mi celý zákon připadne podle známého českého pořekadla, že vlk se nažral a koza zůstala celá. A to nemluvím o ponižujícím jednání při posuzování zdravotního stavu, ani o tom, že úřad práce a OSSZ nejsou schopni si nejen předat informace o zdrav. stavu dítěte, ale ani vzájemně uznat rozhodnutí jednoho či druhého úřadu. Jako bychom snad měli nějaké potěšení z toho, že máme nestandartní dítě!
(Máme, ale jinak než jak jsem to myslela výše :-)
 zuzkasim 
  • 

Re: Jsme bohužel v ČR 

(29.10.2007 23:06:19)
Ano, celý zákon je přesně takový, jak jsi ho popsala. Neměla jsem tohle u nás na škole na starosti, jen vím, že jsme na 2 tělesně postižené žáky na vozíku žádali taky osobního asistenta. Protože se jednalo hlavně o přesuny o přestávkách, pomoc na toaletu, při přípravě věcí na hodinu apod., tak to časově spočítali jen na hodinu či dvě denně (při tom tam ten člověk musí sedět celé vyučování) a peníze kraj taky odmítl navýšit. Už nevím, jak to náš ředitel zařídil, že asistent na škole je.
 Ladka 
  • 

Re: Jsme bohužel v ČR 

(31.10.2007 14:27:15)
Aha, Maceško. Vidím, že problém nemáte s pořízením osobního asistenta, ale s tím, že pedagogický je lepší. No, samozřejmě. Kraj se z toho vyvlíkl hezky, přitom: co je pro rozpočet kraje náklady na asistenta? Ale co s tím, vůbec nevím.


Ale ještě přidám odkaz na www.muzes.cz - původně časopis (Můžeš), který informuje zdravotně i jinak handikapované občany o legislativních normách, praxi a sdruženích, která mohou pomoci. Také se tam často objevuje téma integrace do škol. My odebíráme časopis, webovky jsem jen prolítla. Třeba se bude někomu z vás, kdo hledáte podobné informace, hodit.
Ještě existuje časopis Vozíčkář, ten se ale věnuje především otázkám spojených s pohybově a kombinovaně postiženými, ostatní okrajově. Kdyby vás zajímaly www a nenašli na netu, zkusím se v časopise podívat (teď jej nemám u sebe).
 Lucka 2děti 
  • 

kontakt 

(26.10.2007 19:47:50)
Maceško, zkus kontaktovat paní dr. Janu Vachulovou ze Střediska rané péče Praha na e-mail: praha@ranapece.cz, do předmětu dejte pro dr. Vachulovou. Specializuje se na problematiku integrace dětí s postižením do běžných škol, takže bude vědět i jaké máte možnosti, co se asistenta týče, případně třeba poradí organizace, které by Vám pomohly asistenta zafinancovat. Přeji hodně štěstí, Lucka
 ali 
  • 

Re: kontakt 

(26.10.2007 21:06:11)
Maceško, my jsme sice vesnická škola, ale i tady funguje asistent. Je pro 2děti - jeden je epileptik a druhá holčička potřebuje víc času na pochopení učiva. Vím, že ta asitentka dělá pouze 3/4 úvazek a vím, že si škola žádala sama. Dostali od státu konkrétně příspěvek na tyto dvě děti . Takže bych to zkusila znovu u vedení školy.
 maceška 


Re: kontakt 

(26.10.2007 21:49:26)
Problém není v tom, že by škola nezažádala, ale že nedostali z kraje navýšení fin. prostředků na asistenta, pouze svolení jej zaměstnat (a zaplatit z rezerv).
 Jorix 


Re: kontakt 

(27.10.2007 0:35:20)
Maceško, škola si může zažádat nikoli o příspěvek na asistenta, ale na integraci konkrétního dítěte, jak píše Ali v minulém příspěvku. Je to v zákoně, přesné označení bohužel nevím. Když škole ten příspěvek přiznají, dostává na toho konkrétního žáka vyšší dotaci, než na ty ostatní. Napadá mě, že by se možná dal ten asistent zaplatit z toho, ale nevím, jak vysoká ta částka je - zjišťovala jsem to spíš okrajově.

Mrkni na http://www.ppp-olomouc.cz/olomouc/Obsah/dokumenty/doporucenypostup.rtf
- píše se tam: "5. Příplatek je určen pouze na mzdové prostředky pedagogů a dalších pracovníků podílejících se na práci s dítětem nebo žákem a na nákup neinvestičních speciálních a kompenzačních pomůcek a učebnic, případně na jejich zapůjčení. Finanční prostředky nemohou být použity na úhradu investičních výdajů."

Ale je možné, že jsem mimo mísu a tohle už máte vyřešené (potažmo škola) - v tom případě se omlouvám za dlouhý příspěvek.
 JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 


Re: kontakt 

(29.10.2007 18:01:47)
Maceško, takhle jsme to měli s Bojkem. Ředitelka zažádala o ped. asistenta a oni jí ho schválili přesně tim stylem že ho tam může mít, ale peníze jí nedaj, musí ubrat jinde. Tak šla na úřad znovu a znovu. Nevim jak to nakonec dokázala, ale dokázala. Neni možný u vás víc naléhat?

Jinak s tim placením osobního asistenta souhlasim - to nic neřeší. Jednak pro někoho, kdo dělá pedagogickou práci je plat osobbního asistenta málo a druhak je potřeba, aby se úřady tohle naučily řešit.
 maceška 


Re: kontakt 

(30.10.2007 7:06:49)
Jestli to nebude tím, že jsme ze stejného kraje :-)
Naše škola holt asi nemá tu potřebu dělat si "nepřátele" nebo navyšovat potíže s krajem kvůli Michalce. V APLA mi řekli, že není možné, abychom my jako rodiče suplovali povinnosti školy, ale taky nevědí, jak to v praxi zařídit. Ve škole mi řekli, že integrované dítě mít pedagogického asistenta MŮŽE, ale nemusí, tzn. není povinností školy ho zajistit. Pokud stojíme o to, aby do naší školy chodila, ať teda chodí, ale asistenta si musíme zajistit sami. Je to jediná škola, nemáme na výběr (všude jinde by musela dojíždět, a toho bohužel schopná není). Navíc tím, že asistentka není zaměstnancem školy, vznikají další potíže, např. potřebuje pro Míšu chystat individuální plán, pomůcky do výuky, testy, apod., a nemá přístup k počítači. Je to fajn holka a jsme rádi, že to dělá, Michalce to moc pomůže, ale ten přístup mě štve, a nevím, jak to změnit. Napadlo mě napsat na zastupitelstvo, jenže máme ve škole děti, a hrozně nerada bych jim nějak "přitížila". Takže se do toho obuju až budou mít povinnou školní docházku za sebou :-)
 JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 


Re: kontakt 

(30.10.2007 16:49:38)
Hm, tak mě dnes ředitelka řekla, že jak si myslela, že už to pochopili a jen to musí hodit na papír, tak to zas vypadá, že nepochopili nic a jsme tam, kde jsme byli :-( Čili jsem tu včera byla předčasně optimistická. V příštích dnech se chystá znovu na úřad a má podezření, že jí nechtěj dát peníze natruc - že nechci dát dítě do speciální třídy. Kdybych ho tam dala, tak by asistenta zaplatili. Co doporučuje klinickej psycholog, o čem jsou přesvědčení rodiče a za čim stojí školka zřejmě není podstatný, pan úředník si to chce rozhodnout sám a evidentně má jasno.

No nic, tak budu dál dávat schopný asistentce almužnu a doufat, že ji uživí přítel.

 maceška 


Re: kontakt 

(26.10.2007 21:58:00)
Děkuji, zkusím to :-)
 Margita 


Re: kontakt 

(28.10.2007 12:28:49)
Maceško, jen bych opakovala rady, které už někdo napsal (líp než bych to uměla já :-) Chci jenom říct, že mě tak trochu tozesmálo, jak psycholožka a odbornice na postižení nechápala, proč bych se zdráhala dát malého do české školy (mno, jak tak koukám, tak i do americké, ale to je jedno). Začala mi vyprávět, jak je to všechno ošetřené, že by tady mohl nejspíš chodit do běžné školy s asistentem a já nevím, co všechno. Myslela to dobře a určitě nám předala užitečné informace, ale bylo mi jasné, že tohle všechno by fungovalo jen v ideálním případě. (Otázku etnické odlišnosti už nepochopila vůbec a její reakce byla naprosto neadekvátní.) Určitě by to NĚKDE šlo, ale chtěla bych to vidět v praxi. A to náš malý nemá autismus a buď zváldne školu běžným způsobem, nebo se možná bude těžko vysvětlovat, k čemu by mu byl asistent...

Bylo by opravdu dobré nějak to vzkázat zákonodárcům...snad ten antidiskriminační zákon opravdu pomůže, ale nevím. Nedej se! Když už nic nepomůže, snad by nějaká poradna (pro lidská práva?) vzala váš případ a bojovala za vás... (Taková americká rada, co? :-) Moc vám přeju, aby to vyšlo. Jo a děkuji za výtvarné ukázky, Michalka je fakt nadaná!
 Radka, Míša+Víťa 01/05 


Zkus přímo KÚ 

(27.10.2007 17:25:28)
Maceško, zkus se obrátit přímo na krajský úřad, že škola odmítá ze svých rezerv asistenta zaměstnat. Jsou schopni se školou ze své pozice jednat a třeba je přesvědčit, případně by dali peníze navíc účelově určené právě na pedagoga. Můžu se zeptat z jakého kraje jste?
Hodně štěstí.
 Evas2 


K integraci 

(29.10.2007 1:11:33)
Ahoj,
před 10 lety jsem jako studentka speciální pedagogiky také pracovala jako asistentka vysoce funkčního autisty integrovaného v běžné třídě ZŠ. Tehdy mne financovalo ( ovšem jednalo se o částku spíše symbolickou) sdružení Rytmus; nemám na ně už žádné kontakty, ale pokud vím, toto sdružení stále existuje a zabývá se integrací. Určitě by se dali najít na internetu a mohli by přinejmenším poradit.. Přeji mnoho zdaru.
 Alička 


Re: K integraci 

(29.10.2007 9:19:46)
Maceško, naše dcera chodí do spec. logo školy, má gen. vadu a potřebuje pedagogického asistenta, taky má ve třídě chlapečka s Aspergrovým syndromem. Mají společného asistenta, protože to oba zvládají s částečnou pomocí. Asistenta jim dodala APLA a hradí ho taky ona. Potom jak už tu někdo psal si zažádej u organizace Rytmus, odtud jsem měli asistenta v první třídě, taky plně hrazený Rytmem, ale ten se myslím věnuje Praze, nevím odkud jste :-) Jinak by ti v APLE měli poradit. Potom si škola může zažádat o peníze na asistenta, ale to jsi myslím psala, že neprošlo.
Peníze na osobního asistenta můžeš získat na sociálce, dřív se to jmenovalo POB (péče o osobu blízkou) a dnes si nemůžu přesně vzpomenout :-)
 JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 


Re: K integraci 

(1.11.2007 6:53:20)
Jmenuje se to příspěvek na péči. Já ho na syna třeba mám (Maceška jen menší částku), stačí nám na asistentku i dojíždění do školky v sousedním městě, ale má to i druhu stránku - co ta asistentka.
Náhodou jsem sama dosud dělala oficálně osobní asistentku. Jednak plat osobní asistentky je nižší než pedagogické, natož plat učitelky, kterou bych se svym vzděláním taky mohla dělat (já náhodou nechci, protože mám sama dítě s problémem a chci ho brát z MŠ v poledne, takže mi to vyhovuje, ale kolik lidí to má jako já, že... a kde teda asistentky brát), druhak mi nenabíhala žádná praxe, takže když teď oficiálně přecházim do role učitelky, zase budu mít plat jako kdybych ještě nikde nic neodučila a co mě trápí momentálně je, že jsem se chtěla hlásit na pedagogicko-psychologický poradenství a tam mě vezmou jen pokud budu mít minimálně rok pedagogickou praxi. Další drobnosti jsou, že osobní asistent pracuje na dohodu, takže má placený jen odpracovaný hodiny - když mi onemocní dítě a zůstanu s nim doma, nedostanu nic. No a na co jsme narazili teď - žádáme o hypotéku a práce na dohodu se nepočítá do příjmu.

jsou to jakoby drobnosti, ale je jich docela dost a já třeba teď mám u syna skvělou asistentku, který zatim tohle nevadí, protože studuje, ale až skončí, tak i když by ji to u syna bavilo, půjde kvůli těm "drobnostem" učit.
 Claudius 
  • 

A co ja s tim mam delat? 

(29.10.2007 14:53:35)
Mne je 29 a az nedavno mi terapeutka rekla, ze podle jejiho odhadu bych mohl mit Aspergera. Jsem bezradny v socialni interakci, chodim mezi lidi, ale nevim si s nimi rady, skoro vubec si nepopovidam, nikde nenachazim nikoho, s kym by mi bylo dobre, a mam dlouhodobe pokleslou moralku. A co s tim ted mam delat? Asistenta mi asi nikdo delat nebude.
 Marcela 
  • 

snad 

(29.10.2007 15:45:53)
Já bych asi zkusila nějaký úřad - sociálka, město, kraj, nebo tak něco. Nebo třeba u nás ve školce funguje speciální pedagogické centrum pro zrakově postižené děti. A zajišťují tam mimo jiné školním dětem právě i asistenty. Nemají děti s jinými problémy taky nějaké takové centrum?

Přeju Vám at to dobře dopadne.

Marcela
 ydney 


Stejna zkusenost 

(31.10.2007 9:57:53)
Mame v rodine taky dite v 6. tride, ktere potrebuje asistenta. Ma svalovou atrofii a nezvladne bez asistenta ani otevrit pouzdro.Vzhledem k financnim moznostem rodiny i skoly je s nim ve tride maminka. Nic jineho se nepodarilo vymyslet.
 JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 


Re: Stejna zkusenost 

(1.11.2007 13:42:38)
Ydney, s tímhle problémem by měl mít příspěvek na péči přinejmenším těch 9 tisíc, ne?
 ydney 


Re: Stejna zkusenost 

(6.11.2007 15:06:51)
Jo, tak nejak. Tusim, ze jim tech 9 tisic nakonec priklepli. Ale z ceho by zili, kdyby tech 9 tisic dali nejakemu asistentovi. Nemohou si to dovolit.
 Petr, 2 hošani 


rada-kontakt 

(31.10.2007 11:02:12)
Dobrý den!

Mám syna se stejnou diagnózou a v Ostravě si užívám vstřícného postoje Krajského úřadu, který pro tyto děti otevřel speciální třídu s integrační perspektivou.
Chci vám doporučit, abyste se o radu obrátila na sdružení Rain Man:www.rain-man.cz
 Věrka 
  • 

Integrace po česku 

(31.10.2007 22:57:52)
Moc se divím, že asistenta nechtějí zajistit, neboť asistent je placen z grantu, o který je nutné dvakrát ročně žádat. Na této pozici jsem působila tři roky.
 Peťa77 
  • 

Ahoj Maceško:-) 

(2.11.2007 6:42:24)
doufám, že si na mne ještě pamatuješ, jsem adoptivní maminka malé Markétky.
Jak sehnat peníze na pedagogického asistenta ti bohužel neporadím...Myslím, že všechny nápady, které jsem měla, tu již byly vyřčeny.
Chtěla jsem jen napsat svou čerstvou zkušenost, kterou mám s jednou speciální školou v Pardubicích (nevím, jestli jsi myslela tu samou, která ti byla doporučena), jmenuje se Svítání a já do ní chodím na praxi, neboť studuji Speciální pedagogiku v HK. Důležité je říci, že je to škola soukromá, což ale také odpovídá kvalitě péče o děti. V každé třídě je kromě pedagoga i asistent pedagoga a osobní asistent, případně více, dle potřeb dětí. V praxi to vypadá tak, že počet dětí = často počtu dospělých. Díky tomu se s dětmi udělá opravdu velký kus práce! sama jsem prošla třídou autistickou, rehabilitační, bývalou zvláštní, pomocnou (dnes speciální a praktickou), existuje i zde praktická škola, tranzitní program...prostě jsem unešena, jak toto zařízení funguje. Má vlastní auta-tranzity, kterými děti sváží do školy a zase je odváží domů. Za asistence dospělých, samozřejmě. Co tím chci říct? Že třeba taky někde u vás existuje takhle skvělá škola, která nabízí podobné služby a Michalce by tam bylo dobře. Na druhou stranu chápu, že chceš, aby chodila do běžné ZŠ...ale někdy je lepší ustoupit...
Každopádně přeju hodně sil k boji s úředním šimlem!
 JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 


Re: Ahoj Maceško:-) 

(2.11.2007 15:12:43)
Peťo, ve Svítání jsou děti s mnohem vážnějšími problémy, než má Michalka a táhly by ji dolů. Ona je na tom vcelku dobře a může se od zdravých dětí hodně naučit.
 Peta77 


Re: Ahoj Maceško:-) 

(4.11.2007 5:33:54)
Ahojky Jeno,
Macešku neznám osobně a tím pádem ani Michalku. Já jen vím, že ve Svítání jsu různé děti s různými stupni autismu, jestli to tak lze říci...Některé mají "jen" autistické rysy. Ale je fakt, že je u nich často přidružena MR různého stupně...Takže pakliže je Michalka intelektově zcela v pořádku, asi by se pro ni přesně Svítání nehodilo...Jen jsem přemýšlela "na papír" o jiných možnostech než boji, často marném, s byrokracií...
 maceška 


Re: Ahoj Maceško:-) 

(6.11.2007 22:36:03)
Ahoj Peto,to víš, že si pamatuju :-) Jak se vám daří?
Díky za snahu poradit a pomoci (díky všem!), ale Jena ti odpověděla za mě. Důvody, proč chceme Michalku integrovat, jsou naprosto zřejmé, když ji poznáš: ona prostě "kopíruje" vzory, které má ve svém okolí. Má snahu být jako ostatní, a i když se všechno musí složitě učit, a její nejčastější požadavky jsou "jak je to přesně", "kvalitní" a "zákon", díky zdravým dětem se učí těm běžným vzorcům chování. Zatím pořád ještě nevzdáváme možnost, že svoje nadání jednou zúročí :-)
 Linda, 2 kluci 
  • 

integrace 

(2.11.2007 16:14:47)
Pracuji ve skole ve ktere integrovali 6 vozickaru, z toho 2 vyzaduji asistenta. Skola zadala prizpevek od Magistratu na pomucky i asistenta dostala penize. Jde jen o to aby zamestnavatel dokazal vyplnit 1 tabulku a vcas ji poslal na skolsky odbor a asistenta nemusite platit. Je to prinos nejen pro postizene studenty, ze mohou studovat mezi zdravymi detmi,ale hlavne prinos pro zdrave studenty, kteri se nauci zit s detmi postizenymi, rozumet jim a pomahat. U nas to funguje dobre.
 Milena 3 dcery 
  • 

Autismus a legislativa 

(3.11.2007 0:24:05)
Milá Maceško,
doporučuji účast na semináři OS AUTISTIK - Autismus a lidská práva, viz pozvánka na www.brno.apla.cz, kde bude přítomna z MŠMT doktorka Marta Teplá s příspěvkem Právo na vzdělání. Konkrétně Váš případ, který není bohužel zdaleka ojedinělým, by tam bylo více než vhodné nadnést. Integrace našich dětí do běžných škol je sice právně možná, ale praxe je ubohá. Držím Vám a všem průkopníkům na této cestě hodně vytrvalosti a sil. Že to není cesta lehká vím sama nejlíp z vlastní zkušenosti. Zdraví Milena
 maceška 


Re: Autismus a legislativa 

(6.11.2007 22:40:03)
Mileno, díky, je to sice všední den, což je pro nás složité, ale zkusíme se já nebo manžel zúčastnit.
 Simona Hofmanová 
  • 

Osobní asistent 

(23.5.2008 14:59:54)
Dobrý den .
Nevím kde sice bydlíte ale existuje jakési sdružení které jse jmenuje Rytmus a to po požádání ze strany školy a psychologa zajištuje osobního asistenta který je hrazen združením rytmus a dobrovolných rádců, případně se nějak podílí i škola. Zkuste se podívat na jejich stránky a třeba vám pomohou. Držím palce a hodně štěstí. Simona

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2022 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.