tisk-hlavicka

Asistovaná reprodukce přináší úspěchy, ale i dilemata

6.1.2010 Lenka Šimková 210 názorů

Kromě klasické in vitro fertilizace (umělé mimotělní oplodnění "ve zkumavce") se v současnosti hovoří hlavně o tom, zda by nemělo být i u nás možné v některých případech tzv. surogátní mateřství.

Asistovaná reprodukce přinesla za více než 25 let, kdy se bouřlivě rozvíjí, nejen naději, ale i zcela reálné a nepopiratelné úspěchy, dala mnoha tisícům párů možnost stát se rodiči biologicky vlastních dětí. Zdá se, že alespoň v našem prostředí již není nijak zásadně zpochybňována jako léčebná metoda.

Kromě klasické in vitro fertilizace (umělé mimotělní oplodnění "ve zkumavce") se v současnosti hovoří hlavně o tom, zda by nemělo být i u nás možné v některých případech tzv. surogátní mateřství (dítě by "odnosila" náhradní matka a po porodu by se o ně nadále starali jeho biologičtí rodiče). Tato metoda je technicky možná, v některých státech je povolena, jinde nikoli, podle některých právních výkladů u nás není ani zakázána, ani povolena. Proto se v jednom z center asistované reprodukce rozhodli zveřejnit, že surogátní mateřství v některých případech svým pacientkám umožňují. Ředitel této kliniky popsal, jak jeho centrum postupuje, a vyjádřil se, že jde především o právní problém (více zde) .

Odvaha přiznat to, co pravděpodobně dělají i jinde, je sympatická. Začít o této věci hovořit totiž dává možnost ji také nějakým přijatelným způsobem regulovat, ať už se nám osobně surogátní mateřství zdá přijatelné, a nebo ho zcela zavrhneme. Případné odstranění právní bariéry, která staví pacienty, lékaře a konec konců i surogátní matky do pozice na hraně zákona, a tedy i velké nejistoty, by však zdaleka nevyřešilo všechny pochybnosti a dilemata v rozhodování, která všichni zúčastnění musejí udělat.

Za současné situace, kdy o tom, čím procházejí, těžko mohou s někým hovořit, aniž by se obávali možných problémů se zákonem, jsou tak pacienti ve velmi nezáviděníhodné situaci. Dovoluji si tak usuzovat z praxe poradny Ratolest, kam se obracejí právě klienti - pacienti center asistované reprodukce, kteří často velmi těžce prožívají léčbu, a to aniž by jejich diagnóza byla tak zásadní, že by věděli, že jinou šanci než surogátní mateřství nemají. Předpokládám, že pokud se takový pár za současné situace odhodlá navštívit nějakého nezávislého odborníka, bude to spíše ojedinělé, protože se bude snažit vše udržet v tajnosti. Právě to však vůbec nesvědčí tomu, aby pacienti měli prostor a klid, aby mohli vše pečlivě promyslet a aby mohli společně v páru i s ohledem na své chtěné dítě prodiskutovat všechny důsledky svých rozhodnutí i do vzdálenější budoucnosti. Jako zvláště znepokojivé se mi jeví napětí mezi biologickým (genetickým) a sociálním rodičovstvím, otázky, kterak a kdy vzniká pouto mezi matkou, resp. rodičem a dítětem a které pouto je to silnější - to sociální, či to biologické ("krev mé krve")? Jinak řečeno - máme se na surogátní mateřství dívat jen jako na technickou záležitost, něco jako "pronájem dělohy", jak bývá někdy opravdu označováno, a nebo máme zahrnout také úvahy o tom, jestli náhodou nevystavujeme dítě předáním biologickým rodičům ztrátě, o které sice nemůže samo mluvit, ale možná se vskrytu odehrává? A nemůže být tato ztráta nějakou zátěží, s níž se dítě bude obtížně vyrovnávat? Jakoby zcela odjinud, ale přesto blízko k těmto a podobným otázkám má mediálně dobře známý případ zaměněných děvčátek z Třebíče. Co vlastně bylo pro koho z rodičů a proč tou důležitou hodnotou, aby mohli dítě vnímat jako své, kde v těchto úvahách byl zájem dítěte, jak si vlastně zájem dítěte představujeme, myslíme na něj již v průběhu těhotenství a nebo až po porodu? A s čím je v našich myslích spojen? Jen např. se zdravým životním stylem během těhotenství, anebo i s něčím jiným, jako třeba s citovým poutem, které si těhotná žena k dítěti postupně během devíti měsíců vytváří? Myslím, že všechny tyto otázky se týkají nejen smutného případu z Třebíče, ale i těch, kdo uvažují o možnosti, že budou hledat surogátní matku. A že je potřeba, aby vyhlédli i do budoucna a zodpověděli si otázku, zda bude početí a těhotenství rodinným tajemstvím a nebo jsou připraveni jednou dítě s okolnostmi jeho příchodu na svět seznámit? Pokud ano, budou pak připraveni, že dítě možná bude chtít objevit i své další kořeny? Tajemství často ani tak ne svým obsahem, ale právě tím, že jsou tajná, působí skrytě, avšak o to více mohou způsobovat problémů. Jak se budou rodiče stavět k tomu, když dítě nebude zcela zdravé, a to z nejrůznějších důvodů (surogátní matka v průběhu těhotenství onemocní tak vážně, že to může mít vliv i na dítě, dítě bude trpět následky komplikovaného porodu a nebo bude mít nějaké jiné potíže, které se objeví až dlouho po jeho narození)? Další otázkou je, zda surogátní matkou mát být neznámá žena, kterou by jinak asi rodiče nepotkali, nebo to může být třeba sestra nebo matka ženy, jež např. nemá dělohu, takže vlastní dítě porodit nemůže. Od toho se pak odvíjejí další otázky, např. jak může ovlivnit vztahy uvnitř rodiny to, že dceři vnučku porodila babička atd.? Toto všechno a ještě mnoho dalších otázek si musejí pacienti, kteří se k využití nabídky surogátního mateřství rozhodují, zodpovědět. Dnes většinou sami, což je špatně, protože čím více mohou lidé diskutovat, tím více mohou věci promýšlet a ujasňovat si, co chtějí, proč to chtějí a zda budou s to již navždy unést také důsledky svých rozhodnutí.

Odpovědi různých párů mohou být velmi odlišné, co by je ale mělo spojovat, by mělo být vnitřní přesvědčení budoucích rodičů, že se rozhodli informovaně, že vědí, do čeho chtějí jít a do čeho už nikoli. Mělo by to být zcela jejich rozhodnutí, které budou připraveni unést i v budoucnu, i když pak možná přijdou nějaké komplikace.

Zcela ve stínu surogátního mateřství je nyní problematika dárcovství oocytů, spermatu a nebo embryí - zdá se, že veřejnost tyto možnosti jako způsoby řešení některých druhů neplodnosti vcelku bez problémů již přijala. Jednotlivé páry však i zde, i když v menší míře než u surogátního mateřství, musejí řešit otázky důležitosti biologického (genetického) a sociálního rodičovství. A i zde platí, že lidé by se měli rozhodovat tak, aby jejich rozhodnutí v sobě do budoucna nesla co nejméně potenciálních rizik pro ně samotné, pro jejich rodiny i pro jejich děti.

Ačkoli v článku jsou zmiňovány především nezodpovězené otázky a možná rizika, je potřeba uvést, že i děti, které jsou počaty zcela přirozenou cestou, se mnohdy rodí do velmi komplikovaných vztahů. I tyto děti mohou zažít a také zažívají nejrůznější ztráty. Vždy pak záleží na mnoha okolnostech a především reakcích dospělých, jak se s těmito ztrátami nebo obtížnými životními situacemi děti vyrovnají. Pokud však o některých rizicích víme dopředu, měli bychom je při svém rozhodování brát v potaz, protože pak jim také můžeme lépe čelit. A vyřeší-li se u surogátního mateřství právní otázky, bude více prostoru i na zvážení toho, co bude pro jednotlivce, pár i celou rodinu znamenat jeho využití na emociální i vztahové úrovni.

Dodatek autorky: za sebe mohu dodat jediné - článek jsem psala z pozice člověka, který naštěstí nebyl nikdy osobně vystaven takovémuto rozhodování, takže si mohu dovolit říci, že přes všechny pochybnosti a velkou opatrnost nevím, jak bych se v obdobné situaci rozhodovala. Evidentně však mezi námi jsou páry, které se nakonec rozhodnout musejí. A ty by měly ve svém rozhodování dostat veškerou podporu.

Autorka je vedoucí projektu Ratolest v konzultační a vzdělávací skupině G&I, (www.g-i.cz/ratolest)

Názory k článku (210 názorů)
Zajímavý článek Liška s banem :) 6.1.2010 9:25
*Re: Zajímavý článek Ecim 6.1.2010 9:34
**Re: Zajímavý článek Liška s banem :) 6.1.2010 9:37
***Re: Zajímavý článek Ecim 6.1.2010 9:43
****Re: Zajímavý článek Tuliša 6.1.2010 9:56
*****Re: Zajímavý článek Osamělá 6.1.2010 10:24
******Re: Zajímavý článek Ecim 6.1.2010 17:7
*******Re: Zajímavý článek Jíťa 6.1.2010 19:59
********Re: Zajímavý článek Ecim 6.1.2010 20:53
********Re: Zajímavý článek Ecim 6.1.2010 20:58
*Re: Zajímavý článek Ecim 6.1.2010 17:12
Proč potřebujeme biologicky vlastní poto... bonsoir 6.1.2010 10:56
*Re: Proč potřebujeme biologicky vlastn... Osamělá 6.1.2010 11:12
**Re: Proč potřebujeme biologicky vlas... Rozina Rosava 6.1.2010 11:37
***Re: Proč potřebujeme biologicky vl... Osamělá 6.1.2010 12:20
****Re: Proč potřebujeme biologicky ... Jiřka 6.1.2010 14:37
*****Re: Proč potřebujeme biologick... Ecim 6.1.2010 17:34
*Re: Proč vlastní a ne adoptované? Bosorka2 6.1.2010 11:23
**Re: Proč vlastní a ne adoptované? remus 6.1.2010 11:28
***Re: Proč vlastní a ne adoptované? Rozina Rosava 6.1.2010 11:31
****Re: Proč vlastní a ne adoptované... remus 6.1.2010 12:13
*****Re: Proč vlastní a ne adoptova... Hanka 75 6.1.2010 21:42
******Re: Proč vlastní a ne adopto... remus 6.1.2010 21:52
***Re: Proč vlastní a ne adoptované? Jíťa 6.1.2010 21:8
****Re: Proč vlastní a ne adoptované... remus 6.1.2010 21:56
*****Re: Proč vlastní a ne adoptova... Jíťa 6.1.2010 22:40
**Re: Proč vlastní a ne adoptované? Jíťa 6.1.2010 20:24
***Re: Proč vlastní a ne adoptované? Líza 7.1.2010 5:30
****Re: Proč vlastní a ne adoptované... Zasjaj. 7.1.2010 5:46
*****Re: Proč vlastní a ne adoptova... Líza 7.1.2010 5:49
******Re: Proč vlastní a ne adopto... Zasjaj. 7.1.2010 5:59
*Re: Proč potřebujeme biologicky vlastn... Rozina Rosava 6.1.2010 11:30
**Re: Proč potřebujeme biologicky vlas... Winky 6.1.2010 12:16
***Re: Proč potřebujeme biologicky vl... Rozina Rosava 6.1.2010 15:38
***Re: Proč potřebujeme biologicky vl... Ecim 6.1.2010 17:43
***Re: Proč potřebujeme biologicky vl... Hanka 75 6.1.2010 21:51
**Re: Proč potřebujeme biologicky vlas... bonsoir 6.1.2010 13:38
***Re: Proč potřebujeme biologicky vl... Rozina Rosava 6.1.2010 13:54
***Re: Proč potřebujeme biologicky vl... Blanka+Adámek 6.1.2010 14:22
***Re: Proč potřebujeme biologicky vl... Jíťa 6.1.2010 21:24
***Re: Proč potřebujeme biologicky vl... Hanka 75 6.1.2010 22:7
****Re: Proč potřebujeme biologicky ... jary 7.1.2010 10:16
***Re: Proč potřebujeme biologicky vl... Kvakina + Pavlík 10.1.2010 13:52
**Re: Proč potřebujeme biologicky vlas... jary 7.1.2010 10:10
*Re: Proč potřebujeme biologicky vlastn... kreditka 6.1.2010 11:45
*Re: Proč potřebujeme biologicky vlastn... RaDus&holky 6.1.2010 14:19
*Re: Proč potřebujeme biologicky vlastn... Jíťa 6.1.2010 20:5
**Re: Proč potřebujeme biologicky vlas... Jíťa 6.1.2010 20:12
***Re: Proč potřebujeme biologicky vl... RaDus&holky 6.1.2010 21:50
****Re: Proč potřebujeme biologicky ... Jíťa 6.1.2010 22:10
*****Re: Proč potřebujeme biologick... RaDus&holky 7.1.2010 21:13
*Re: Proč potřebujeme biologicky vlastn... Brebina, E+M 10.1.2010 15:5
Je to složité Tvoje horší já 6.1.2010 11:36
*Re: Je to složité Rozina Rosava 6.1.2010 11:45
**Re: Je to složité Tvoje horší já 6.1.2010 14:16
*Re: Je to složité Radka+04/06+12/07 6.1.2010 12:4
**Re: Je to složité Jíťa 6.1.2010 21:38
***Re: Je to složité Tvoje horší já 6.1.2010 21:42
****Re: Je to složité Jíťa 6.1.2010 22:31
*Re: Je to složité Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 6.1.2010 12:12
**Re: Je to složité Jája 6.1.2010 12:34
***Re: Je to složité Rozina Rosava 6.1.2010 12:39
****Re: Je to složité Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 6.1.2010 13:46
***Re: Je to složité Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 6.1.2010 13:45
****Re: Je to složité Jája 6.1.2010 16:54
*****Re: Je to složité Hanka 75 6.1.2010 22:24
***Re: Je to složité Ecim 6.1.2010 17:22
****Re: Je to složité Ecim 6.1.2010 17:23
**Re: Je to složité Tvoje horší já 6.1.2010 14:13
***Re: Je to složité bohunak 11.1.2010 3:12
*Re: Je to složité Hanka 75 6.1.2010 22:17
**Re: Je to složité Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 7.1.2010 7:20
***Re: Je to složité jary 7.1.2010 10:27
****Re: Je to složité Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 7.1.2010 18:52
Vlastní dítě Ivatema 6.1.2010 12:1
*Re: Vlastní dítě Radka+04/06+12/07 6.1.2010 12:8
**Re: Vlastní dítě jary 7.1.2010 10:30
***Re: Vlastní dítě Jíťa 7.1.2010 20:9
Darování vajíček Radka+04/06+12/07 6.1.2010 12:10
*Re: Darování vajíček Rozina Rosava 6.1.2010 12:26
**Re: Darování vajíček Katka,kluci 7 a 10 6.1.2010 15:26
**Re: Darování vajíček Jíťa 6.1.2010 22:50
***Re: Darování vajíček maja 10.1.2010 20:41
****Re: Darování vajíček eevka 10.1.2010 21:11
*Re: Darování vajíček Osamělá 6.1.2010 12:30
**Re: Darování vajíček Rozina Rosava 6.1.2010 12:32
***Re: Darování vajíček Osamělá 6.1.2010 12:37
****Re: Darování vajíček Rozina Rosava 6.1.2010 12:44
*Re: Darování vajíček fisperanda 6.1.2010 15:6
*Re: Darování vajíček Astrit 6.1.2010 17:3
**Re: Darování vajíček Radka+04/06+12/07 6.1.2010 18:9
***Re: Darování vajíček Astrit 6.1.2010 21:51
*Re: Darování vajíček olina, dvojčata Linda a Samuel 6.1.2010 17:23
**Re: Darování vajíček Radka+04/06+12/07 6.1.2010 18:11
***Re: Darování vajíček Violet 6.1.2010 21:12
****Re: Darování vajíček maja 10.1.2010 20:46
***Re: Darování vajíček Jíťa 6.1.2010 23:5
***Re: Darování vajíček olina, dvojčata Linda a Samuel 7.1.2010 12:40
*Re: Darování vajíček Kabuki 6.1.2010 21:38
*Re: Darování vajíček Jíťa 6.1.2010 22:4
Jsou dva druhy *Aida* 6.1.2010 15:15
Aféra v městečku Astrit 6.1.2010 16:2
*Re: Aféra v městečku Rozina Rosava 6.1.2010 16:13
**Re: Aféra v městečku Astrit 6.1.2010 16:48
***Re: Aféra v městečku Rozina Rosava 6.1.2010 17:18
****Re: Aféra v městečku- od autorky Lenka** 7.1.2010 8:24
*****Re: Aféra v městečku- od autor... Blanka+Adámek 7.1.2010 12:21
***Re: Aféra v městečku sarmi 6.1.2010 20:47
****Re: Aféra v městečku Astrit 6.1.2010 21:30
*****Re: Aféra v městečku sarmi 8.1.2010 9:4
******Re: Aféra v městečku Astrit 8.1.2010 20:58
***Re: Aféra v městečku bravad 6.1.2010 20:50
****Re: Aféra v městečku maja 10.1.2010 20:54
***Re: Aféra v městečku maja 10.1.2010 20:51
*Re: Aféra v městečku Ecim 6.1.2010 17:14
*Re: Aféra v městečku Ecim 6.1.2010 18:16
*Re: Aféra v městečku BaM 6.1.2010 23:20
Záměna dětí Zuzu (Terezka, 9.měsíců) 6.1.2010 16:24
*Re: Záměna dětí Dalila 6.1.2010 17:47
*Re: Záměna dětí štěpánka 6.1.2010 17:49
**Re: Záměna dětí Zuzu (Terezka 9,5 měsíce) 6.1.2010 19:14
*Re: Záměna dětí Jíta 6.1.2010 23:18
neuveřejněný članek annnnna 7.1.2010 0:28
*Re: neuveřejněný članek snejdi 7.1.2010 0:54
*Re: neuveřejněný članek Astrit 7.1.2010 8:59
**Re: neuveřejněný članek jary 7.1.2010 10:50
*z pohledu nevěřícího Ecim 7.1.2010 10:11
**Re: z pohledu nevěřícího Radka+04/06+12/07 7.1.2010 12:17
***přirozené plánování rodičovství Ecim 7.1.2010 12:28
****SEX z pohledu věřícího Hanka, 2 kluci, 2001 a 2004 9.1.2010 21:51
*****Re: SEX z pohledu věřícího Ecim 12.1.2010 21:16
***Re: z pohledu nevěřícího magggi synáček z léta09 7.1.2010 12:43
****Re: z pohledu nevěřícího Ecim 7.1.2010 12:57
****Re: z pohledu nevěřícího Radka+04/06+12/07 7.1.2010 13:5
*****Re: z pohledu nevěřícího Ecim 7.1.2010 13:16
******Re: z pohledu nevěřícího magggi synáček z léta09 7.1.2010 18:7
*******Re: z pohledu nevěřícího Ecim 7.1.2010 18:15
********Re: z pohledu nevěřícího magggi synáček z léta09 7.1.2010 18:18
****Re: z pohledu nevěřícího dobri 7.1.2010 20:9
*****Re: z pohledu nevěřícího magggi synáček z léta09 7.1.2010 20:21
******Re: z pohledu nevěřícího dobri 8.1.2010 21:55
*****Re: z pohledu nevěřícího Jíťa 7.1.2010 20:43
*****Re: z pohledu nevěřícího Hanka 75 7.1.2010 21:59
****Re: z pohledu nevěřícího Jíťa 7.1.2010 20:18
*****Re: z pohledu nevěřícího magggi synáček z léta09 7.1.2010 20:30
**Re: z pohledu nevěřícího Ráchel, 3 děti 7.1.2010 14:3
***Re: z pohledu nevěřícího Ecim 7.1.2010 15:59
***Re: z pohledu nevěřícího Ecim 7.1.2010 16:6
***Re: z pohledu nevěřícího Ecim 7.1.2010 16:10
***Re: z pohledu nevěřícího Ecim 7.1.2010 16:21
****Re: z pohledu nevěřícího 16.5Salám&Lajka14 7.1.2010 16:26
*****Re: z pohledu nevěřícího Lassie66 7.1.2010 16:40
******Re: z pohledu nevěřícího Ecim 7.1.2010 17:36
*******Re: z pohledu nevěřícího Ecim 7.1.2010 17:51
******Re: z pohledu nevěřícího Ecim 7.1.2010 17:44
*****Re: z pohledu nevěřícího madelaine 7.1.2010 16:43
*****Re: z pohledu nevěřícího Ecim 7.1.2010 17:40
***názory Ecim 7.1.2010 17:32
****Re: názory Ecim 7.1.2010 21:2
*****Re: názory Jíťa 7.1.2010 22:24
******Re: názory Ecim 7.1.2010 22:35
*co bych poradila Ecim 7.1.2010 11:47
**Re: co bych poradila Jíťa 7.1.2010 19:56
*Opačný případ Iris 7.1.2010 15:10
Z pohledu zmateného magggi synáček z léta09 7.1.2010 11:2
*Re: Z pohledu zmateného annnnna 7.1.2010 13:36
**Re: Z pohledu zmateného Xantipa. 7.1.2010 13:54
***Re: Z pohledu zmateného maja 10.1.2010 21:3
**Re: Z pohledu zmateného Ecim 7.1.2010 16:6
***Re: Z pohledu zmateného magggi synáček z léta09 7.1.2010 18:15
****Re: Z pohledu zmateného Ecim 7.1.2010 18:24
*****Re: Z pohledu zmateného magggi synáček z léta09 7.1.2010 18:36
****Re: Z pohledu zmateného Teraza Horáková 8.1.2010 0:39
*Celá naše generace prošla takovým zach... Iris 7.1.2010 18:23
**Re: Celá naše generace prošla takový... magggi synáček z léta09 7.1.2010 18:37
***Re: Celá naše generace prošla tako... Iris 8.1.2010 9:52
****Re: Celá naše generace prošla ta... maja 10.1.2010 21:6
*****Adopce rovnou z porodnice Iris 11.1.2010 8:57
*Re: Z pohledu zmateného Jíťa 7.1.2010 22:20
**Re: Z pohledu zmateného magggi synáček z léta09 7.1.2010 22:41
***Re: Z pohledu zmateného Jíťa 7.1.2010 23:36
****Re: Z pohledu zmateného magggi synáček z léta09 8.1.2010 0:9
*****Re: Z pohledu zmateného annnnna 8.1.2010 0:26
*****Re: Z pohledu zmateného Jíťa 8.1.2010 0:28
******Re: Z pohledu zmateného magggi synáček z léta09 8.1.2010 0:38
*******Re: Z pohledu zmateného Teraza Horáková 8.1.2010 0:40
********Re: Z pohledu zmateného magggi synáček z léta09 8.1.2010 0:55
*********Re: Z pohledu zmatenéh... Teraza Horáková 8.1.2010 1:4
**********Re: Z pohledu zmaten... magggi synáček z léta09 8.1.2010 1:12
***********Re: Z pohledu zmat... Teraza Horáková 8.1.2010 1:17
*******Ještě z jiného pohledu :-) bobí + 3 11.1.2010 2:28
****Re: Z pohledu zmateného annnnna 8.1.2010 0:17
*****Re: Z pohledu zmateného magggi synáček z léta09 8.1.2010 0:28
**Re: Z pohledu zmateného Teraza Horáková 8.1.2010 0:29
nechtěné embryjko annnnna 8.1.2010 8:58
*Re: nechtěné embryjko & 8.1.2010 9:5
*Re: nechtěné embryjko magggi synáček z léta09 8.1.2010 9:50
**Re: nechtěné embryjko annnnna 8.1.2010 10:49
*Re: nechtěné embryjko Jíťa 8.1.2010 13:0
sam nevim jak bych se zachovala... Lybicka + dva kluci 8.1.2010 15:30
Názor z druhé strany Erika 9.1.2010 21:52
Miniko mi donosila jiná Domika - syn a dcera 10.1.2010 10:55
*Re: Miniko mi donosila jiná Hilly. 10.1.2010 11:14
*Re: Miniko mi donosila jiná Lenka** 10.1.2010 18:22
**Re: Miminko mi donosila jiná - od au... Lenka** 10.1.2010 18:36
**Re: Miniko mi donosila jiná Domika- syn a dcera 14.1.2010 7:28
Nesuďte dne před večerem Katka999 10.1.2010 16:5
Zajímavý článek Radkina Honzáka Tvoje horší já 10.1.2010 18:20
reakce na článek osmak 11.1.2010 14:32
*Re: reakce na článek gervin 15.1.2010 10:34
Vyhledávání článků podle věku

Fotky podle věku

Poslední fotky z emailového průvodce rodičovstvím.

ValinkaKubaADÉLKAADELINKAmiláček ADELINKAADÉLKA☺VikiBříško

Emailový průvodce rodičovstvím je zdarma pro všechny rodiče od početí do 6 let věku.

Přihlásit k odběru

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě

(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.

Zajimavé odkazy:
   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.