tisk-hlavicka

Dřív do školy. Zkrátíme jim dětství?

24.6.2009 Mgr. Lipinská Kateřina Děti a my 166 názorů

Přestože v posledních letech se většina rodičů snaží nástup do školy spíše odložit, jsou i tací, kteří řeší opačný problém. Je dobrý nápad dát dítě do školy dřív, aby mohlo svůj talent patřičně rozvíjet, nebo mu zbytečně krátíme dětství?

U zápisu jste již byli, ale nezbytné rozhodnutí vás asi teprve ještě čeká. Do první třídy může dítě i v pěti letech, je ale nutný souhlas odborníků.

Mnoho rodičů se chvíle, kdy se za potomkem zavřou školní dveře, spíše obává. Obstojí? Najde si své místo v kolektivu a dokáže se poprat se zvýšenými nároky? Navíc tuší, že i jim přibudou starosti. Za některými odklady školní docházky stojí možná spíše nejistota rodičů než nezralost dětí. Školní zralost je ale vysoce individuální. Některé děti jsou skutečně zralé a na školu připravené až v téměř sedmi letech. Je možné, aby jiné této zralosti dosáhly v necelých šesti?

Nic jim neuteče?

Zatímco rodiče vyspělejších dětí mají někdy pocit, že je škoda nechat dítě ve školce další rok, starostliví prarodiče často argumentují tím, že dětem nic neuteče a zbytečně jim zkrátí dětství. Také je pravda, že pokud se do školy dostane nezralé dítě, může mu to ublížit. Během prvního roku ve škole se totiž formuje vztah žáka ke škole a vzdělání i jeho sebevědomí. Bude-li mít pocit přílišných nároků, zdravé sebevědomí ani pozitivní vztah ke vzdělání asi nezíská a problémy se s ním mohou táhnout po celou dobu školní docházky. Dítě, u něhož jsou pochyby o školní zralosti, proto do školy každopádně nepatří.

Jenomže co když dítě na školu zralé je, a přesto zůstane další rok ve školce? Jeho nadání tím neutrpí, ale ani se nerozvine. Dítě vyžaduje nové podněty, a pokud se jich nedostává, začne se nudit. Mohou pomoci rodiče. Chodit s dítětem do zájmových kroužků, jezdit na výlety, sportovat a zásobit jej novými aktivitami a podněty. Je zde ale ještě důležitější argument. Ve většině mateřských škol jsou děti rozděleny podle věku. Předškoláci jsou ve zvláštní třídě a připravují se na vstup do školy. Dítě, narozené na začátku školního roku k nim má věkově nejblíže, takže zpravidla chodí s nimi do třídy. Jak se potom cítí, když většina dětí „smí“ nastoupit do školy a ono, ač se jim ve všem vyrovná, má „propadnout mezi prťata“?

Maminka pětileté Alenky, narozené koncem září, k tomu říká: „Neuvažovala jsem o tom, že bych Alenku dala do školy již letos. Bála jsem se, že tam budou děti s odkladem a ona bude vedle nich příliš malá. Paní učitelka ze školky si mě ale zavolala a sama mi to navrhla. Alenka prý je šikovná, v kolektivu velmi oblíbená a do školy by jít chtěla. Bere prý jako nespravedlnost, že někteří méně šikovní spolužáci tam půjdou a ona nemůže. Promluvila jsem si o tom s Alenkou a byla jsem překvapená, jak moc do školy chce jít. Takže jsme nakonec šly dodatečně k zápisu, kde nám potvrdili, že Alenka se zdá vyspělá dost. Nyní jsme objednané do pedagogicko-psychologické poradny a tam se definitivně rozhodne.“

Talent nerovná se zralost

Jak tedy zjistit, zda o dřívějším nástupu uvažovat? Podnět by neměl vyjít ze strany rodičů, kteří sice své dítě znají nejlépe, ale mají jen omezené srovnání s jinými dětmi. Navíc, my rodiče své děti často vidíme trochu nekriticky (nebo naopak přehnaně kriticky). Nezaujatější pohled by měla poskytnout učitelka v mateřské škole nebo budoucí učitelka při zápisu, kam se samozřejmě můžeme dostavit, i když nejsme rozhodnuti.

Rodiče předpokládají, že je-li jejich dítě nadané a šikovné, může jít i brzy do školy, to ale není tak jednoznačné. Děti se vyvíjejí nerovnoměrně a právě výrazné nadání v některé oblasti často znamená opoždění v oblasti jiné. Zejména vysoce inteligentní děti bývají hravé a sociálně a emocionálně nezralé. Přemýšlíte-li o dřívějším nástupu dítěte do školy, neřiďte se proto jen jeho nadáním. Argument, že oba rodiče jsou vysokoškoláci, a proto je dítě chytré po nich a může do školy nastoupit, je v tomto případě zcela irelevantní.

Knížky místo hraček? Čas na školu

Vyspělost dítěte se částečně pozná na celkovém chování dítěte, i na jeho vzrůstu. Pokud jej více než hračky zajímají knížky, ve školce se již pomalu nudí a chce po vás učit se písmenka nebo číslice, je pravděpodobně správný čas začít se zajímat o školu. Mělo by být schopno se určitou dobu soustředit a správně držet tužku. Je-li ale hravé a rychle střídá činnosti, nejspíše mu ještě rok bez povinností pomůže. Svou roli hrají i biologické charakteristiky, pohlaví a tělesný vzrůst. Dívky vyspívají rychleji než chlapci a kolem šestého roku bývají zhruba o půl roku „napřed“. A malé, drobné děti bývají v kolektivu v nevýhodě.

Nikoli nedůležitým rozhodovacím kritériem je, zda se dítě do školy těší. Přechod není jednoduchý a vysoká motivace dítěte mu pomáhá jej zvládnout. Svědčí navíc o jeho motivační zralosti. Netěší-li se, nesnažte se jej přesvědčit. Stejně tak, pokud má obavy. Ty mohou pramenit i ze změny kolektivu, což může svědčit o jeho sociální nejistotě. A jak má dítě ve škole podávat dobrý výkon, pokud se tam necítí dobře, je stresováno a nedokáže vyjít s ostatními spolužáky?

S návštěvou poradny nespěchejte

Pokud tedy dítě do školy jít chce, zajímá se o školní činnosti, dobře mluví, je dobře adaptováno v kolektivu a celkově se jeví vyspělé, je možno domluvit návštěvu v pedagogicko-psychologické poradně. Kognitivní (poznávací), percepční (smyslovou) a motorickou zralost, která je pro nástup do školy klíčová, lépe posoudí odborník. Bez dostatečně rozvinuté grafomotoriky by se dítě jen těžko učilo psát. Bez schopnosti skládat hlásky ve slova a naopak slova rozkládat v hlásky (tedy sluchové syntézy a analýzy) se nemůže naučit číst ani psát. Nemá-li představu o číselné řadě, nezvládne počítání. Bez souhlasu pedagogickopsychologické poradny dítě před ukončením šestého roku navíc do školy nastoupit nesmí.

Mezi pátým a šestým rokem se děti vyvíjejí velmi rychle a každý měsíc je znát. Proto s vyšetřením zbytečně nespěchejte. Zatímco v lednu nebo v únoru, což je doba zápisů, bude ještě mnoho dětí nezralých, o prázdninách bude již situace zcela jiná. Nejvhodnější je proto domluvit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny poradny zhruba na červen. Zatelefonujte tam ale raději v předstihu a včas si domluvte termín. Před návštěvou dítěti vysvětlete, co jej čeká, ale žádná zvláštní příprava není nutná. Řekněte mu, že chvilku bude pracovat bez vás s paní učitelkou skoro jako ve škole. Že pro ni něco nakreslí, prohlédnou si několik obrázků. Také dostane několik otázek a hádanek. Psycholog přitom posoudí jeho řeč, schopnost soustředění a spolupráce spolu s výše uvedenou kognitivní, percepční a motorickou zralostí (to už mu říkat nemusíte).

V případě, že by se až po nástupu do školy ukázalo, že to byl krok předčasný, je ještě čas to změnit. Lépe než nechat nezralé dítě se ve škole trápit, je vrátit jej do mateřské školy s takzvaným dodatečným odkladem. Za rok to potom může zkusit znovu.

Názory k článku (165 názorů)
dřív ne maja 24.6.2009 9:13
*Re: dřív ano Alenka+Verunka+Matyášek 24.6.2009 9:39
**Re: dřív ano Insula 24.6.2009 10:25
**Re: dřív ano maja 24.6.2009 13:16
**Re: dřív ano Ilona Pelechová 24.6.2009 13:35
**Re: dřív ano Radka/04/06+12/07 24.6.2009 13:44
***Re: dřív ano verča 24.6.2009 15:11
*Re: dřív ne Insula 24.6.2009 10:30
*Re: dřív ne Zdenka_ 24.6.2009 13:21
*Re: chikamichi 25.6.2009 9:15
*nemám na výběr moravacka 28.6.2009 3:13
**nemám na výběr moravacka 28.6.2009 3:17
***Re: nemám na výběr Iva + 3 1.7.2009 15:20
**Re: nemám na výběr mamula 28.6.2009 16:5
Odklad 16.5Salám&Lajka14 24.6.2009 9:21
Rozdíl mezi holkou a klukem DaVinci 24.6.2009 9:25
nedala jsem Insula 24.6.2009 10:10
*Zatím nevím... Lepiota+4 24.6.2009 10:33
*Re: nedala jsem Alenka+Verunka+Matyášek 24.6.2009 15:14
**Re: nedala jsem Insula 24.6.2009 16:32
*Re: nedala jsem Zawgat_Mohammed 24.6.2009 16:55
Zářijové děti Liška s banem :) 24.6.2009 10:21
můj zářiový syn šel do školy dříve Maja 24.6.2009 11:14
*Re: můj zářiový syn šel do školy dříve Moňa 24.6.2009 11:54
**Re: můj zářiový syn šel do školy dří... Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 24.6.2009 12:11
**Re: můj zářiový syn šel do školy dří... Jedůfka / 99,00 24.6.2009 12:21
**Re: můj zářiový syn šel do školy dří... Maja 24.6.2009 16:45
*Re: můj zářiový syn šel do školy dříve Lída,3 kluci a holka 24.6.2009 13:15
**Re: můj zářiový syn šel do školy dří... Lucie + 2 24.6.2009 21:14
***Re: můj zářiový syn šel do školy d... Lída,3 kluci a holka 24.6.2009 21:31
****Re: můj zářiový syn šel do školy... Jedůfka / 99,00 25.6.2009 9:34
****jak??? Insula 25.6.2009 14:22
*****Re: jak??? Margot+1 25.6.2009 15:8
*****Re: jak??? Lucie + 2 25.6.2009 18:41
******Re: jak??? Jedůfka / 99,00 25.6.2009 20:56
******Re: jak??? Myss 27.6.2009 20:37
*Re: můj zářiový syn šel do školy dříve Kristýna, Marky (7), Aňa (2) 28.6.2009 23:31
O celý rok dřív do školy Jedůfka / 99,00 24.6.2009 11:17
*Re: O celý rok dřív do školy Rozálie 24.6.2009 13:57
**Re: O celý rok dřív do školy Zuuuza 24.6.2009 14:4
Neutece, ale... Evca9 24.6.2009 11:52
*Maturanti ve dvaceti Laddy 24.6.2009 15:19
*Re: Neutece, ale... Lizzie 25.6.2009 6:50
*Re: Neutece, ale... Milada. 26.6.2009 0:27
*Re: Neutece, ale... Myss 27.6.2009 20:42
Může to být hodně na škodu kreditka 24.6.2009 11:58
*Re: Může to být hodně na škodu Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 24.6.2009 12:13
**Re: Může to být hodně na škodu ...neviditelná... 24.6.2009 18:9
*Jak u koho Jedůfka / 99,00 24.6.2009 12:14
*Re: Může to být hodně na škodu bromelie 24.6.2009 12:27
*Re: Může to být hodně na škodu Xantipa. 24.6.2009 13:36
**Re: Může to být hodně na škodu martina 24.6.2009 13:37
***Re: Může to být hodně na škodu Xantipa. 24.6.2009 14:1
**Re: Může to být hodně na škodu kreditka 24.6.2009 16:32
BATOLE V PŘEROSTLÉM TĚLE V PRVNÍ TŘÍDĚ -... Marico 24.6.2009 13:51
*Re: BATOLE V PŘEROSTLÉM TĚLE V PRVNÍ T... Radka/04/06+12/07 24.6.2009 13:59
**odklad kvuli vysce radule 24.6.2009 22:58
***Re: odklad kvuli vysce Myss 27.6.2009 20:53
****dotaz- odklad kvuli vysce radule 28.6.2009 22:9
*****Re: dotaz- odklad kvuli vysce kili 28.6.2009 22:48
******Re: dotaz- odklad kvuli vysc... atevi ,3 děti 29.6.2009 12:40
*Re: BATOLE V PŘEROSTLÉM TĚLE V PRVNÍ T... Jedůfka / 99,00 24.6.2009 14:24
**Re: BATOLE V PŘEROSTLÉM TĚLE V PRVNÍ... Jedůfka / 99,00 24.6.2009 14:30
**Drive radeji ne Jana D. 25.6.2009 9:2
***S tím nesouhlasím Jedůfka / 99,00 25.6.2009 10:3
****Re: S tím nesouhlasím Jana D. 25.6.2009 10:23
*****Re: S tím nesouhlasím Jedůfka / 99,00 25.6.2009 11:30
*****Re: S tím nesouhlasím Myss 27.6.2009 21:3
***Re: Drive radeji ne Marico 25.6.2009 13:27
****Re: Drive radeji ne Jana D. 25.6.2009 19:58
****Přestárlá 35ice Sarus, tři děti 25.6.2009 23:45
*****Re: Přestárlá 35ice Milada. 26.6.2009 0:29
***Re: Drive radeji ne Myss 27.6.2009 20:57
*Re: BATOLE V PŘEROSTLÉM TĚLE V PRVNÍ T... *Aida* 24.6.2009 20:33
*Re: BATOLE V PŘEROSTLÉM TĚLE V PRVNÍ T... Sarus 24.6.2009 22:34
**Re: BATOLE V PŘEROSTLÉM TĚLE V PRVNÍ... Sarus 24.6.2009 22:38
*Re: BATOLE V PŘEROSTLÉM TĚLE V PRVNÍ T... Alice 26.6.2009 14:23
*Re: BATOLE V PŘEROSTLÉM TĚLE V PRVNÍ T... Lída+2 26.6.2009 14:58
*Re: BATOLE V PŘEROSTLÉM TĚLE V PRVNÍ T... Marcela 29.6.2009 9:31
řešíme to samé natalka 01 24.6.2009 20:5
*Re: řešíme to samé - nevím Katka,kluci 6 a 10 25.6.2009 9:16
*Re: řešíme to samé Jedůfka / 99,00 25.6.2009 11:21
Dcera šla také o rok dříve do školy Moncaka 24.6.2009 21:10
Na VŠ... Margot+1 25.6.2009 11:39
My Jája 25.6.2009 16:19
Proč krátit dětem dětství Renka + 3 25.6.2009 17:3
*Souhlas Katka,kluci 6 a 10 25.6.2009 17:16
*Re: Proč krátit dětem dětství Lucie + 2 25.6.2009 18:52
**Re: Proč krátit dětem dětství bára 25.6.2009 20:34
***Re: Proč krátit dětem dětství Jedůfka / 99,00 25.6.2009 21:5
****Re: Proč krátit dětem dětství Moncaka 25.6.2009 22:8
*****Re: Proč krátit dětem dětství Jana D. 26.6.2009 14:29
******Re: Proč krátit dětem dětstv... Martina-N 26.6.2009 21:2
*******Re: Proč krátit dětem děts... Jedůfka / 99,00 26.6.2009 23:50
******Re: Proč krátit dětem dětstv... Moncaka 26.6.2009 21:44
*******Re: Proč krátit dětem děts... Jana D. 26.6.2009 23:4
********Re: Proč krátit dětem dě... Ungold 26.6.2009 23:15
*********Re: Proč krátit dětem ... Milada. 26.6.2009 23:50
**********Re: Proč krátit děte... Jedůfka / 99,00 26.6.2009 23:51
********Re: Proč krátit dětem dě... Milada. 26.6.2009 23:17
********Re: Proč krátit dětem dě... Simca,06+07 26.6.2009 23:48
*********Re: Proč krátit dětem ... Milada. 26.6.2009 23:53
**********Re: Proč krátit děte... Simca,06+07 27.6.2009 0:4
***********Re: Proč krátit dě... Milada. 27.6.2009 0:46
************Re: Proč krátit ... Rozina Rosava 27.6.2009 0:48
*************Re: Proč kráti... Milada. 27.6.2009 1:5
**************Re: Proč krá... Jedůfka / 99,00 27.6.2009 1:28
************Re: Proč krátit ... allian* 28.6.2009 9:49
*************Re: Proč kráti... allian* 28.6.2009 9:49
*************Re: Proč kráti... Milada. 28.6.2009 11:3
************Re: Proč krátit ... dulca 29.6.2009 9:27
************Re: Proč krátit ... mamula 1.7.2009 13:59
*************Re: Proč kráti... Milada. 1.7.2009 19:3
***********Re: Proč krátit dě... Líza 27.6.2009 7:6
***********Re: Proč krátit dě... Líza 27.6.2009 7:6
******Re: Proč krátit dětem dětstv... vavatea,3 děti 28.6.2009 14:34
***Re: Proč krátit dětem dětství bejby 27.6.2009 12:54
*Re: Proč krátit dětem dětství bejby 27.6.2009 12:45
**Zajímalo by mě kde je ta hranice.... MM, 2 kluci 27.6.2009 18:31
***Pardon: ...spolkových zemích NĚMEC... MM, 2 kluci 27.6.2009 20:41
***Re: Zajímalo by mě kde je ta hrani... 16.5Salám&Lajka14 27.6.2009 21:1
****Monty, mně nešlo o to... MM, 2 kluci 27.6.2009 23:51
*****Re: Monty, mně nešlo o to... Milada. 28.6.2009 1:1
******Milado, proč myslíš? MM, 2 kluci 28.6.2009 12:6
*******Re: Milado, proč myslíš? Milada. 28.6.2009 13:2
********Já jsem přece netvrdila.... MM, 2 kluci 28.6.2009 15:37
*********Re: Já jsem přece netv... bejby 28.6.2009 16:17
**********Re: Já jsem přece ne... Lída,3 kluci a holka 28.6.2009 17:0
**********Re: Já jsem přece ne... Sylvie 28.6.2009 17:27
*********Re: Já jsem přece netv... Milada. 28.6.2009 19:32
**********Ale ne! Tak znovu (p... MM, 2 kluci 28.6.2009 21:18
**********Re: Já jsem přece ne... mamula 1.7.2009 14:17
*****Re: Monty, mně nešlo o to... 16.5Salám&Lajka14 28.6.2009 18:24
******Já jsem tohle... MM, 2 kluci 28.6.2009 21:24
**Re: Proč krátit dětem dětství Milada. 27.6.2009 19:9
***Re: Proč krátit dětem dětství *Aida* 27.6.2009 19:27
**Re: Proč krátit dětem dětství Líza 27.6.2009 19:44
***Re: Proč krátit dětem dětství bohunak 27.6.2009 19:55
****Re: Proč krátit dětem dětství bejby 28.6.2009 13:29
*****Re: Proč krátit dětem dětství Milada. 28.6.2009 13:48
******Re: Proč krátit dětem dětstv... Milada. 28.6.2009 13:50
*******Re: Proč krátit dětem děts... bejby 28.6.2009 16:13
**Bejby píše trochu drsně a zobecňuje,... MM, 2 kluci 27.6.2009 20:30
***Re: Bejby píše trochu drsně a zobe... bejby 28.6.2009 12:26
****Re: Bejby píše trochu drsně a zo... Lída,3 kluci a holka 28.6.2009 12:30
*****Re: Bejby píše trochu drsně a ... bejby 28.6.2009 12:37
**Re: Proč krátit dětem dětství MarkétaP + 4 dcerky 27.6.2009 20:32
to tu mate fakt vsichni genialni deti? Myss 27.6.2009 21:25
*Re: to tu mate fakt vsichni genialni d... Lála 27.6.2009 22:55
**Re: to tu mate fakt vsichni genialni... Margot+1 28.6.2009 11:3
*Re: to tu mate fakt vsichni genialni d... Simca,06+07 28.6.2009 8:40
*Byrokracie nam to nedovoli margaritah 28.6.2009 12:31
**Re: Byrokracie nam to nedovoli Ungold 28.6.2009 14:18
**Re: Byrokracie nam to nedovoli Lída,3 kluci a holka 28.6.2009 14:22
***Re: Byrokracie nam to nedovoli margaritah 28.6.2009 18:13
Dřív?-jak kdo kdoto 27.6.2009 21:26
*Re: Dřív?-jak kdo 18.11Sauni13 28.6.2009 18:41
**Re: Dřív?-jak kdo Lída,3 kluci a holka 28.6.2009 18:47
***Re: Dřív?-jak kdo Taodvedle 28.6.2009 22:59
Nas k odkladu nuti skolka i kdyz dceri j... K 29.6.2009 23:40
*Re: Nas k odkladu nuti skolka i kdyz d... Sylvie 29.6.2009 23:53
*Také bych bojovala... MM, 2 kluci 30.6.2009 13:40
**Re: Také bych bojovala... Lída,3 kluci a holka 30.6.2009 14:0
*Re: Nas k odkladu nuti skolka i kdyz d... Jedůfka / 99,00 1.7.2009 12:18
*Re: Nas k odkladu nuti skolka i kdyz d... Zdenikova 1.7.2009 15:8
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Fotky podle věku

Poslední fotky z emailového průvodce rodičovstvím.

ValinkaKubaADÉLKAADELINKAmiláček ADELINKAADÉLKA☺VikiBříško

Emailový průvodce rodičovstvím je zdarma pro všechny rodiče od početí do 6 let věku.

Přihlásit k odběru

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě

(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.

Zajimavé odkazy:
   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.