tisk-hlavicka

Cvičení pro zdravý vývoj dítěte III

25.9.2000 Iva Dolínková Portál

Začít s pravidelným ranním cvičením není nikdy pozdě. Rodiče, kteří vedou od raného dětství dítě důsledně ke správným návykům, mají v období puberty s potomkem daleko méně problémů než rodiče benevolentní.

Ranní prodýchání a protažení svalů nabudí pohybový aparát, okysličí orgány a připraví nás pro celodenní zátěž jak psychickou, tak tělesnou. Cvičíme opět maximálně 5 až 10 minut ráno po probuzení v dobře vyvětrané místnosti.

Po cvičení následuje osobní hygiena spojená s otužováním a vydatná snídaně. Zejména v období růstu potřebuje dítě vyváženou stravu bohatou na vápník, bílkoviny, minerály a vitaminy – nezapomínejme na to! I děti, které odmítají snídat, dostanou hlad, pokud si zacvičí.

Při preventivních prohlídkách adolescentů bývá velmi často zjištěno vadné držení těla, v závažnějších případech skolióza, juvenilní kyfóza atd. Příčinou je dysbalance svalová, tzn., že některé svalové skupiny jsou trvale přetěžovány (ty se zkracují), jiné ochabují v důsledku chybného zapojení do pohybu. Další příčinou je neschopnost automaticky zvládnout výchozí polohu, což má za následek chybné řetězení zapojujících se svalů do daného pohybu, tzn. chybnou koordinaci pohybu.

Nezbytnou podmínkou kvalitního pohybu je schopnost aktivní centrace libovolného segmentu těla a schopnost realizovat potřebnou sílu v daném pohybu. Je to proces velmi složitý, řízený centrální nervovou soustavou a jejím periferním vyjádření.

Proto dětem, u kterých došlo k poruchám svalové souhry, nestačí kondiční cvičení. Aby došlo k nápravě, musí být rehabilitace cílená, efektivní, na základě podrobného rozboru pohybu. Léčebná tělesná výchova má být vedena odborníkem. Platí zásada, čím dříve začneme cíleně s dítětem pracovat, tím větší máme šanci na úspěch. V období dospívání touží každý jedinec být něčím výjimečným, touží se stát již konečně dospělým, mít sílu, svaly, touží dělat zakázané, a tím vyniknout nad svými vrstevníky.

V posilovnách jsou vidět čím dál mladší ročníky a je velmi málo posiloven, ve kterých jsou schopni svým klientům dobře poradit. Nadměrné zátěže vedou pak organismus k obraně. Ta aktivizuje obranný systém, jehož cílem je minimalizovat zátěž v místě bolesti. Následkem je výpadek aktivní centrace daného segmentu, svalové spasmy, dlouhodobá bolest, narušení koordinace pohybu.

Veďte proto své dítě k všestrannému pohybu. Kolektivní sporty naučí mladého člověka disciplíně, sociálnímu chování, pomohou mu najít sama sebe. V individuálních sportech se naučí být zodpovědný za prohru i výhru. Naučí se prohrávat, ale také zakusí pocit štěstí při zaslouženém vítězství, zvedne si sebevědomí.

Návody na cvičební jednotku

Leh na zádech, horní končetiny podél těla, hlava v prodloužení páteře, dolní končetiny se opírají ploskami o podložku. Nádech nosem na 4 doby, při výdechu na 6 dob, vypneme kolena tak, aby plosky nohou směřovaly kolmo ke stropu.

V náročnějším provedení současně aktivujeme ohýbače hlavy a trupu tak, abychom zvedli hlavu nad podložku se současným zvednutím paží, dlaně směřují kolmo ke stropu.

Leh ze sedu: dolní končetiny pokrčené, paty se opírají o podložku, horní končetiny v předpažení, sepnuté k sobě, lopatky co nejvíce stažené dolů k páteři. Hlava v protažení. Nádech nosem na 4 doby, při výdechu na 6 dob hlavu přitahujeme k hrudníku se současným pokládáním trupu směrem k podložce.

V úhlu 45 stupňů výdrž, znovu nadechneme nosem na 4 doby a při výdechu na 6 dob se plynule vracíme do výchozí polohy.

Leh na břiše, hlava v prodloužení páteře, opírá se o čelo, horní končetiny uložené do svícnu, dolní končetiny napnuté. Nádech nosem na 4 doby, při výdechu na 6 dob posuneme těžiště směrem ke kosti stydké (stažením břišní stěny se současným vtažením konečníku). Horní končetiny opřeme o lokty, lopatky stáhneme směrem dolů a k páteři, předloktí otočíme dlaní směrem k hlavě, palec směřuje vzhůru. Hlavu odlehčíme 1 cm od podložky, čelo směřuje stále k podložce.

Leh na břiše, hlava v prodloužení páteře, opírá se čelo. Horní a dolní končetiny mírně od sebe tak, aby úhlopříčka procházela od třetího prstu směrem k opačné patě. Nádech na 4 doby, při výdechu na 6 dob protáhneme do délky protilehlé končetiny (tzn. levou horní končetinu a pravou dolní končetinu a naopak). Hlava zůstává ležet na podložce.

Sed na patách, horní končetiny ve vzpažení ve tvaru V, ruce se opírají o dlaně, lopatky směřují dolů k páteři, hlava v prodloužení páteře, brada svírá s krkem pravý úhel. Nádech nosem na 4 doby, při výdechu na 6 dob přitáhneme pravou horní končetinu k levé tak, aby došlo k úklonu trupu, ale pozor!! – bez souhybu pánve! Cvičíme na obě strany.

Klek na čtyři, hlava v prodloužení páteře, horní a dolní končetiny svírají s trupem pravý úhel. Těžiště rozložené na dlaně, kolena a bérce. Nádech na 4 doby, při výdechu na 6 dob co nejvíce vyhrbit se současným vtažením břišní stěny a konečníku. Postavení horních a dolních končetin se nemění!

Klek na čtyři, výchozí poloha jako u předcházejícího cvičení, nádech nosem na 4 doby, při výdechu na 6 dob se plynule podíváme přes rameno na paty se současným úklonem trupu. Cvik opakujeme i na druhou stranu.

Klek na čtyři, výchozí poloha jako u předcházejícího cvičení. Nádech nosem na 4 doby, při výdechu horní končetina provádí pohyb do upažení se současnou rotací trupu, hlava sleduje pohyb. Cvik opakujeme i na druhou stranu.

Klek na čtyři, výchozí poloha jako u předcházejícího cvičení. Nádech nosem na 4 doby, při výdechu na 6 dob suneme pravé koleno k levé dlani a opačně. Pozor, ramena se nesmějí vysunout vzhůru k uším. Lopatky zůstávají co nejblíže k páteři, hlava zůstává v protažení páteře.

Turecký sed, hlava v prodloužení páteře, brada svírá s trupem pravý úhel, horní končetiny ve svícnu, dlaně směřují k hlavě, palce vzad. Nádech nosem na 4 doby, při výdechu na 6 dob stahujeme lokty k tělu. Nádech nosem na 4 doby, při výdechu na 6 dob vracíme lokty zpět do výchozího postavení.


Turecký sed, hlava v prodloužení páteře, brada svírá s trupem pravý úhel, horní končetiny ve vzpažení zevnitř. Nádech nosem na 4 doby, při výdechu na 6 dob střídavé vytažení horních končetin do délky, následuje uvolnění se současným sklonem hlavy a povolením horních končetin do klína.

Každý cvik opakujeme 3 až 5x, dbáme na přesné dodržení výchozí polohy, nikdy necvičíme se zadrženým dechem. Nadechujeme i vydechujeme nosem. Výdech je vždy o 2 doby delší než nádech.

Aby došlo k nápravě poruch svalové souhry, musí být rehabilitace cílená, efektivní, připravená na základě podrobného rozboru pohybu.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!

Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.