tisk-hlavicka

Cvičení pro zdravý vývoj dítěte II

17.7.2000 Iva Dolínková Portál

Nástupem do školy se zcela změní život nejen malého školáčka, ale i celé rodiny. Nastanou školní povinnosti a nároky na tělesnou kondici se zvýší.

Dítě se musí naučit rozdvojit pozornost, soustředit se, vydržet klidně sedět a dávat pozor. Učí se školním návykům, které je budou provázet celý život. Jak správně sedět, jak držet tužku či pero, jak sklonit sešit při psaní, jak si rozložit školní pomůcky atd.

Je třeba si uvědomit, že pletenec ramenní je zodpovědný za funkci ruky a její jemné motoriky. Pokud svalstvo není pevné a nemá správnou svalovou souhru, má dítě problémy s psaním. Drží tužku křečovitě, zbytečně na ni tlačí, písmo je roztřesené. Nestačí jen uvolňovat zápěstí, musíte se zaměřit i na pletenec ramenní.

V lidském vývoji existují tři klíčové body, které na sebe navazují a v závěru umožní vzpřímené držení těla. Jsou to vzpřímení z pletence ramenního, pletence pánevního a plosky nohy. Všechny ovlivňují držení těla během celého života a je proto vhodné tyto svalové souhry pravidelně procvičovat.

Cvičení mladších školních dětí bych doporučovala rozdělit do dvou částí. První cvičení tří až pětiminutové zařadíme ráno po probuzení. Bude zaměřené na prodýchání a protažení svalstva. Správné dýchání je důležité nejen pro vnitřní orgány, ale také příznivě ovlivňuje držení těla. Poloha horních končetin určuje, do kterého segmentu vzduch bude proudit. Vždy cvičíme v dobře vyvětrané místnosti, každý cvik opakujeme maximálně čtyřikrát. Častější opakování vede k překysličování centrální nervové soustavy a mohlo by se objevit nezadržitelné zívání.

Druhé cvičení bych doporučovala zařadit mezi odpolední školní přípravu. Dítě má možnost se odreagovat a bude s větší chutí pokračovat v učení. Ani toto cvičení by nemělo přesahovat 5 až 10 minut. Mělo by být zaměřeno na protažení přetížených svalových skupin, posílení oslabených svalových skupin a rovnováhu. nejideálnější je odpolední cvičení s velkým míčem (viz seriál Cvičíme na míči v Děti a my 1 – 9/98). Dá se ovšem cvičit i bez míče. Důležité je propojit každý cvik se správným nádechem nosem v lidové poloze a výdechem ústy při práci.

Ranní cvičení

Horní hrudní dýchání – Dítě leží na zádech, dolní končetiny pokrčené, horní končetiny podél těla, dlaně otočené vzhůru. Hlava je v prodloužení páteře, brada svírá s krkem pravý úhel. Nadechujeme nosem na 4 doby, pohyb očí směřuje vzhůru.


Vydechujeme ústy na 6 dob, pohyb očí směřuje dolů. Opakujeme 4x. Pohyb očí ovlivní uvolnění svalů podél páteře, zejména krční.

Dolní hrudní dýchání – Dítě leží na zádech, dolní končetiny pokrčené, šlapky se opírají o podložku. Horní končetiny uložené ve svícnu. Hlava v protažení páteře, brada svírá s krkem pravý úhel. Nádech nosem na 4 doby, výdech ústy na 6 dob se současným zvednutím hlavy nad podložku (pofoukáme bříško).


Břišní dýchání – Dítě leží na zádech, dolní končetiny pokrčené, šlapky se opírají o podložku, horní končetiny pokrčené na bříšku. Nádech nosem do bříška na 4 doby – bříško se vyklene, plynulý výdech ústy na 6 dob – bříško splaskne.Přefukování – Dítě leží na zádech, dolní končetiny pokrčené, šlapky se opírají o podložku, horní končetiny podél těla, dlaně otočené vzhůru. Nádech nosem do břicha na 4 doby, na 4 doby zadržíme dech, přičemž přetlačíme vzduch z dutiny břišní do dutiny hrudní, výdech z dutiny hrudní ústy na 6 dob. Opakujeme 2x.

Následuje nádech nosem do dutiny hrudní na 4 doby, přetlačení vzduchu z dutiny hrudní do dutiny břišní na 4 doby. Výdech ústy na 6 dob z dutiny břišní.Protažení – Dítě leží na bříšku, horní končetiny ve vzpažení, dlaně dolů, dolní končetiny v protažení. Hlava se opírá o čelo. Nádech nosem na 4 doby, výdech ústy na 6 dob se současným protažením do délky. Opakujeme 4x.Odpolední cvičení

Moucha – Dítě leží na zádech, hlava v prodloužení páteře, brada svírá s krkem pravý úhel. Horní i dolní končetiny jsou drženy kolmo ke stropu, zápěstí a hlezna sklopená tak, aby se dlaně a plosky nohou opíraly o pomyslný strop.
V tomto základním postavení se dítě nosem na 4 doby nadechne a při výdechu ústy (bzz) současně do rytmu rozpažuje a roznožuje. Lokty a kolena zůstavají napnutá. Obměnou může být střídavý pohyb vpřed a vzad (jakoby se lezlo po čtyřech po stropě).

Pokud chceme cvik ztížit, můžeme zvednout hlavzu od podložky tak, aby hlava směřovala k hrudníku. Při tomto cviku trupové svalstvo udržuje rovnováhu, na dlaně a plosky nohou působí gravitace, kterou musejí horní i dolní končetiny udržet. Opakujeme 4x.

Kolo – Dítě leží na zádech, hlava v prodloužení páteře, brada svírá s krkem pravý úhel. Horní končetiny podél těla, dlaně otočené vzhůru, těžiště těla na lopatkách. Dolní končetiny přitažené k bříšku napodobují jízdu na kole. Plynule nadechujeme nosem na 4 doby, vydechujeme ústy na 6 dob. Rytmus šlapání měníme (pomalu šlapeme do kopce, rychleji z kopce, středně rychle na rovině). Opakujeme 4x.


Letadlo – Dítě leží na bříšku, horní končetiny složené pod čelem, dolní končetiny napnuté, hlava se opírá o čelo. V klidové poloze se dítě nadechne nosem na 4 doby, při výdechu ústy na 6 dob letadlo vzlétne – tzn. zvedne se hlava a horní končetiny 1 cm od podložky (ne více!). Dolní končetiny musejí zůstat na podložce. Opakujeme 4x.Šipka – Dítě leží na bříšku, hlava opřená o čelo, dolní končetiny napnuté, horní končetiny sepnuté k sobě v protažení. V klidové poloze nádech nosem na 4 doby, při výdechu na 6 dob nadlehčí horní a dolní končetiny 1 cm nad podložku, hlava zůstává opřená o čelo. Opakujeme 4x.Kočka – Dítě klečí na čtyřech, hlava v prodloužení páteře, horní končetiny svírají s trupem pravý úhel, lokty jsou vypnuté, opora o plně rozevřené dlaně. Dolní končetiny svírají s trupem pravý úhel, nárty se opírají o podložku. Těžiště je rovnoměrně rozloženo na dlaně a kolena. Nádech nosem v klidové poloze, při výdechu ústy vyhrbíme hřbet co nejvíce vzhůru. Opakujeme 4x.Střecha – Dítě klečí na čtyřech, hlava v prodloužení páteře, dolní končetiny svírají s trupem pravý úhel, prsty se opírají o podložku, horní končetiny jsou uloženy co nejblíže u kolen, opírají se o dlaně. Nádech nosem v klidové poloze na 4 doby, výdech ústy na 6 dob se současným napnutím dolních končetin s došlapem na celé plosky nohou, horní končetiny zůstávají opřené o dlaně. V konečné pozici znovu nadechneme na 4 doby a při výdechu se vracíme do základního postavení. Opakujeme 4x.
Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!

Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.