tisk-hlavicka

Sestra nebo bratr?

7.7.2008 Iva Adler Psychologie Dnes 66 názorů

Sourozenci vás ovlivní na celý život.

Se svými sourozenci máme společnou tu nejpodstatnější část své osobní historie -dětství. Sourozenecké vztahy hrají specifickou roli při utváření osobnosti každého z nás. Mají své zákonitosti a ovlivňují nás dokonce i tehdy, když v rodině vůbec neexistují.

Už se zase z pokoje ozývá známý řev: „Mamíí, on mě bije!“ „To není pravda, ona mi bere věci!“ Copak spolu nemohou být chvíli v klidu? Kdy už skončí ty věčné boje? Budou si někdy vůbec pomáhat? Zlepší se jejich vztahy, až budou dospělí?

Kvalitu sourozeneckých vztahů ovlivňuje řada faktorů. Podstatný vliv má věkový rozdíl, ale i počet a pohlaví sourozenců. V těsném závěsu jsou to rodiče, jak svými osobnostními profily, tak kvalitou svého partnerství.

Pořadí napoví

Čím menší je věkový rozdíl mezi sourozenci, tím podobnější jsou problémy, se kterými se setkávají, a tím více je příležitostí ke konfliktům, k soupeření, vzájemnému porovnávání se a boji o vymezování vlastních hranic. Naopak u sourozenců s větším věkovým odstupem jsou aktuální životní rébusy tak rozdílné, že mají minimum styčných bodů a tedy jen málo příležitostí vyvolat konflikt (pomineme-li problémy vyplývající ze skloubení odlišných režimů a zájmů v malém prostoru dětského pokoje). Velký věkový rozdíl, přibližně nad deset let, už přináší mezi tématy obou sourozenců takovou propast, že každý z nich se může cítit v rodině jako jediné dítě.

Počet dětí v rodině ovlivňuje jak vztahově, tak ekonomicky prostor pro každé z nich. Jedináček, který nezažil sourozeneckou rivalitu, si může zkusit představit pocit prvního sólisty na koncertě, který si vychutnává ovace. A najednou se přijde klanět dirigent - komu patří větší díl potlesku a slávy? Prvnímu každopádně menší, když se musí dělit a druhý se „drze“ chce stavět doprostřed pódia. A co když se přijde klanět ještě hráč na první housle? A protože přišel jako třetí, chce mu to publikum vynahradit a potlesk zesílí…

Zjednodušeně lze říci, že tématem prvorozených dětí - dočasných jedináčků - může být někdy pocit ztráty pozornosti, odvržení a snaha najít způsob, jak být pro rodiče nepostradatelný, jak získat zpět svou mocenskou pozici. U nejstarších sourozenců se nejčastěji setkáváme s předčasnou dospělostí a větším sklonům k tradicím.

Tématem druhého dítěte může zase být pocit, že jeho sourozenec je vždycky vpředu, proto ta snaha být alespoň v něčem lepší. Pokud se narodí třetí dítě, nejmladší se stává prostředním -není ani nejlepším, ani nejopečovávanějším. Nejmladší dítě, tedy to, které nejmladším zůstane, má občas potřebu být jiné. Díky rodinné historii mívá také více prostoru a tolerance pro svou „rebelii“, ať už se jedná o oblékání nebo profesi.

Vliv pohlaví sourozenců se při vytváření jejich vzájemných vztahů kombinuje s pořadím. V mnohých rodinách se stále ještě můžeme setkat s názorem, že se narodila „jenom holka“. Prvorozené dívce hrozí větší nebezpečí, že bude nasměrovaná do role zodpovědné pečovatelky a pomocnice v domácnosti a nebude mít třeba dost prostoru pro vlastní dětství. Mladší dívka, zvlášť je-li sestrou bratra, kromě nástrah kladených mladším sourozencům může mít pocit, že její problém je i v tom, že je dívka. V průběhu let svou roli někdy paradoxně sehraje biologický faktor - v určitém období se relativní rozdíl mezi sourozenci změní. Dívky dospívají rychleji a chlapci to sice vnímají, ale nechápou. Vedle fyzicky vyvinuté mladší sestry, která už nemá zájem o dětské hry, pak starší bratr ztrácí i privilegium vyspělosti a hledá způsob, jak se s touto ztrátou vyrovnat, někdy jak z neřešitelné situace uniknout. Takové úniky mohou být nečekaně a překvapivě bouřlivé. Začne překračovat hranice, které třeba až dosud respektoval - množí se například pozdní příchody domů, konflikty v rodině i s učiteli, zhorší se příprava do školy a prospěch, zájmové aktivity ho přestanou bavit, začne se poohlížet po jiné (z rodičovského pohledu zpravidla „horší“) partě kamarádů…

Rodiče zasahují

Všechny naznačené sourozenecké konstelace se mohou nebo nemusí různou měrou naplnit. Tím, kdo má rozhodující vliv na konkrétní vztahy v rodině, jsou ti nejbližší, jejich rodiče a prarodiče. Jsou-li zralými osobnostmi, jejichž jednání je co nejvíce vědomé, dokáží svou vlastní rovnováhu přenášet i do vztahů k dětem a tím jim pomáhají vytvořit i co nejharmoničtější vzájemné vztahy.

V opačném případě si sourozenci mohou někdy vzájemně suplovat nefunkční, málo citlivé, nedostatečně pečující a málo sytící vztahy svých rodičů. Pokud dětem ve vztazích s rodiči něco schází, bývají to zejména nej/starší sourozenci, kteří přebírají zodpovědnost za určitým způsobem nedospělé rodiče. Dostávají se logicky do situací, kde sice mají maximální zodpovědnost, ale v podstatě nemají možnost z principu věci záležitosti ze své dětské pozice vyřešit. Zažívají velmi silný pocit bezmoci a následně úzkost z reakce rodičů na to, že selhali. Právě to jsou chvíle, které se odrazí na jejich budoucím dospělém životě. Například v souvislosti s potřebou neustále mít všechno pod kontrolou nebo všem pomáhat. V obou případech to znamená, že takový člověk na sebe nabírá větší zodpovědnost, než je zdravé.

Pokud dítě za jeho snahu o řešení situací stihne i nespravedlivý trest, bezmoc a úzkost vystřídá hněv a vztek. Přestože vztek způsobilo chování jednoho z rodičů, dítě brzy zjistí, že obrátit tyhle negativní emoce vůči němu pro něj není bezpečné. Bezpečnější je naučit se potlačovat své projevy hněvu a agrese nebo je obrátit proti mladšímu sourozenci. V dospělém věku pak někdy jako převlečený vztek potkáváme symptom „muže, který se směje“.

Jak tedy mohou rodiče pomoci utvářet svým dětem dobré sourozenecké vztahy? Beze zbytku tu platí latinské heslo: verba docent, exempla trahunt, slova poučují, příklady táhnou. Bezpodmínečná láska, podpora a pravdivost jsou tím nejlepším, co můžeme dětem poskytnout. Dokázat to je zároveň jedním z nejtěžších kroků na rodičovské cestě. Mnohdy se těmto atributům zralé, integrované osobnosti musíme sami složitě učit.

Dospělí v zajetí dětských vztahů

Podporujeme-li rozvoj individuality dítěte přiměřeně jeho věku, je to pro něj jako živá voda. Vymezuje hranice, ale uvnitř nich nechává dostatek prostoru pro vlastní vyjádření. I to je základ dobrých sourozeneckých vztahů, který se zúročí v dospělosti - nejsem ani lepší, ani horší než můj sourozenec, jsem stejně jako on individualita a respektujeme se navzájem.

Ve vztazích k našim sourozencům, ve vzájemných sympatiích a antipatiích se odráží zejména obraz našeho neobjeveného „já“, našich nerozvinutých potenciálů. Můžeme celý život vidět nedospělou dětskou optikou svého sourozence jako příčinu našich vlastních neúspěchů a křivd - pokud se nám naskytne šance, budeme si tyto „křivdy“ kompenzovat alespoň na úrovni majetkového vyrovnání.

Nebo svého bratra či sestru nechceme vidět vůbec, protože nám příliš připomíná stará rodinná schémata, jež nám stále svazují nohy a ruce - a současně naši neschopnost je dospěle vyřešit.

Pokud jsme ale skutečně vnitřně dospělí, dokážeme oboustranným poznáváním budovat vztah se svými sourozenci, i když byl v dětství plný hádek a rivality. Nemusíme čekat, až ten druhý udělá první krok. I zde platí: Svět se změní, až se změním já. Díky tomu můžeme objevit i jinou kvalitu sourozeneckého vztahu - sdílení, podporu, hojivou a přijímající lásku.

Přečtěte si: Sourozenecké konstelace Známý psycholog Kevin Leman vtipně vysvětluje význam postavení dítěte v rodině a jeho vliv např. na výběr partnera, volbu povolání i všechny další vztahy v životě člověka. brož., 223 s., 207 Kč

Rodičovské mýty

Všechny své děti musíme mít stejně rádi. Opravdu se nemusíme snažit tvářit se, že máme všechny své děti stejně rádi. Je přirozené, že každé z nich je jiné, má jiný temperament, jiný fenotyp - tj. díky svým genetickým dispozicím jedinečně, osobitě zpracovává vlivy z okolního prostředí. Každé z dětí jiným způsobem ovlivňuje naše projekce, což vztah k nim nezbytně zabarví. Když si matka uvědomí, že dcera má stejně blonďaté vlásky, jako měla babička, možná jí to pomůže pochopit, proč na ni má přísnější měřítka než na jejího bratra, který jako by matce z oka vypadl. Takové uvědomění pomůže vyvážit vztahy k oběma dětem.

Ke všem dětem musíme být stejně spravedliví. Spravedlnost ve vztahu k dětem se často paradoxně projevuje nespravedlivě s ohledem na jejich věkové, vývojové či povahové potřeby. Nebezpečím snahy po spravedlnosti je totiž rovnostářství. Zvládá-li starší sourozenec náročnější požadavky a úkoly, měl by také dostat adekvátní odměnu. Mladší sourozenec je sice stále „mladší“, spravedlivé - a velmi náročné pro rodiče - je pak to, aby ve stejném věku dostávaly děti stejně náročné příležitosti, úkoly a stejné odměny. Což ovšem v praxi znamená, že v jednu dobu nedostávají totéž. V tom jako rodiče velmi často chybujeme. Co si starší sourozenec musí vybojovat, zasloužit, obhájit, dostává se mladšímu samo sebou jako něco známého a samozřejmého. Nebo naopak, mladší sourozenec vyrůstá v protektivním obalu, protože „je ještě malý a nezvládne to“. Příliš malý prostor však deformuje jeho zdravý rozvoj, může podporovat nejistotu, manipulativní chování a tendence k únikovým reakcím.

Starší musí mít rozum. Příkaz být rozumný v tomto případě může představovat příkaz, aby starší sourozenec dovolil mladším nerespektovat hranice a potřeby jeho soukromí. Když staršímu bratrovi bere mladší hračku, je pro unavenou matku tak jednoduché říct: „Tak mu ji nech, když si ji vzal. Je ještě malej a za chvíli ji stejně někde pohodí…“ Někdy funguje předčasně dospělý starší sourozenec jako střed složité komplexní rodinné molekuly - všechny vazby se ho nějak dotýkají a zachycuje napětí mezi nimi.

Děti jsou malá, nechápající stvoření. Naopak. Vidí a vnímají velmi citlivě jakoukoli změnu atmosféry. Proto je důležité s nimi mluvit o všem, co se v rodině děje, způsobem, který jsou schopny přijmout a který je neohrožuje. Tím zároveň pomáháme uvolnit i napětí mezi sourozenci. Velmi často napětí vzniká z toho, že nejsme schopni jasně sdělit své pocity a potřeby a obviňujeme partnera, že nám nerozumí. Pokud se on ještě k tomu není schopen zeptat, je konflikt na světě. Naučíme-li děti sdělovat, ptát se a naslouchat, dáme jim cenný základ dobrých vztahů nejen sourozeneckých.

Sourozenecká rivalita je zdravá a normální. Sourozenecká rivalita a soutěživost je zdravá do té míry, dokud motivuje dítě k tomu, aby to, co dělá, dělalo se zájmem. Škodlivá může být v případě, kdy vyrůstá z porovnávání rodičů, zejména pokud je vyhrocená do podoby: když neuděláš tohle, tak jsi špatný a nebudeme tě mít rádi. („Zase máš dvojku, ty jsi nemožná, podívej se na sestřičku, ta se vzorně učí!“) Někdy rodiče v dobré víře chválí sourozence tak, že izolovaně mladšímu dávají za vzor staršího a naopak. Výsledkem je často pocit křivdy u obou a vzájemný odstup. Není třeba soutěživost sourozenců podporovat. Pokud máme pocit, že je sama od sebe dost zřetelná, zkusíme pomoci každému z dětí najít ve shodě s jeho zájmy a dispozicemi vlastní cíl jeho snažení. (Fakt, že rodiče často kladou na dítě nároky, které plynou především z rodičovských zájmů a ambic, je téma samo o sobě značně obsáhlé.)

Autorka je konzultantka a lektorka v oboru psychologického poradenství a rozvoje osobnosti. Mimo vlastní praxi spolupracuje s dalšími partnery, například Konzultačním a terapeutickým institutem AKTIP, a publikuje.

Názory k článku (66 názorů)
Souhlasím Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 7.7.2008 10:1
*Re: Souhlasím Sima + 2 7.7.2008 10:26
**Re: Souhlasím Lusika 7.7.2008 14:12
*Re: Souhlasím bromelie 7.7.2008 14:47
A jaké je tedy řešení vztahů? Maja 7.7.2008 11:2
*Re: A jaké je tedy řešení vztahů? Koralka 7.7.2008 11:28
**Re: A jaké je tedy řešení vztahů? Jíťa 7.7.2008 12:42
***pokračování Jíťa 7.7.2008 12:52
****Re: pokračování maw 2.8.2008 21:37
**Re: A jaké je tedy řešení vztahů? Dana, dvě děti 7.7.2008 19:5
**Re: A jaké je tedy řešení vztahů? maw 2.8.2008 20:38
*Re: A jaké je tedy řešení vztahů? Lusika 7.7.2008 14:24
**Re: A jaké je tedy řešení vztahů? monika-h 7.7.2008 14:57
***Re: A jaké je tedy řešení vztahů? Lusika 8.7.2008 16:22
*Re: A jaké je tedy řešení vztahů? lklasinka 8.7.2008 14:19
*Re: A jaké je tedy řešení vztahů? lili 12.7.2008 16:58
*Re: A jaké je tedy řešení vztahů? maw 2.8.2008 20:30
**Re: A jaké je tedy řešení vztahů? Líza 3.8.2008 6:40
***Re: A jaké je tedy řešení vztahů? maw 3.8.2008 7:57
****Re: A jaké je tedy řešení vztahů... Líza 3.8.2008 8:8
****Re: A jaké je tedy řešení vztahů... Stáňa a dva kluci 3.8.2008 11:40
*****Re: A jaké je tedy řešení vzta... ...neviditelná... 3.8.2008 12:8
******Re: A jaké je tedy řešení vz... Stáňa a dva kluci 3.8.2008 15:41
*******Re: A jaké je tedy řešení ... maw 3.8.2008 16:49
********Re: A jaké je tedy řešen... Stáňa a dva kluci 3.8.2008 17:58
*********Re: A jaké je tedy řeš... maw 3.8.2008 18:18
**********Re: A jaké je tedy ř... Stáňa a dva kluci 3.8.2008 18:31
***********Re: A jaké je tedy... maw 3.8.2008 19:15
************Re: A jaké je te... Líza 3.8.2008 19:26
*************Re: A jaké je ... maw 3.8.2008 19:29
************Re: A jaké je te... Stáňa a dva kluci 3.8.2008 20:36
*****Re: A jaké je tedy řešení vzta... maw 3.8.2008 16:50
******Re: A jaké je tedy řešení vz... ...neviditelná... 3.8.2008 17:0
****Re: A jaké je tedy řešení vztahů... ZuziP 4.8.2008 0:13
***Re: A jaké je tedy řešení vztahů? Teraza Horáková 3.8.2008 16:33
****Re: A jaké je tedy řešení vztahů... Líza 3.8.2008 17:26
*****Re: A jaké je tedy řešení vzta... Teraza Horáková 3.8.2008 17:31
*****Re: A jaké je tedy řešení vzta... naďa 27.8.2011 1:52
***Re: A jaké je tedy řešení vztahů? Markéta 4.8.2008 11:44
***Re: A jaké je tedy řešení vztahů? Markéta 4.8.2008 11:45
Jedno dítě milovat více, druhé méně??? T... Olga F. 7.7.2008 16:4
*Re: Jedno dítě milovat více, druhé mén... ...neviditelná... 7.7.2008 17:56
*Re: Jedno dítě milovat více, druhé mén... M+4 7.7.2008 18:2
**Re: Jedno dítě milovat více, druhé m... SnowWhite 7.7.2008 19:10
***Re: Jedno dítě milovat více, druhé... +++++ Zuzka + 2 děti 9/2005 a 5/2007 7.7.2008 19:19
****Re: Jedno dítě milovat více, dru... Sima + 2 8.7.2008 8:56
*Re: Jedno dítě milovat více, druhé mén... Linda 7.7.2008 21:37
**Re: Jedno dítě milovat více, druhé m... 10.5Libik12 7.7.2008 23:1
***Jazyky lásky Linda 7.7.2008 23:41
****Re: Jazyky lásky 10.5Libik12 7.7.2008 23:59
**Re: Jedno dítě milovat více, druhé m... sova + 2 sůvátka 7.7.2008 23:26
**pěkné :o) vlad. 8.7.2008 8:36
**Re: Jedno dítě milovat více, druhé m... Mirka 8.7.2008 9:38
*Re: Jedno dítě milovat více, druhé mén... Pole levandulové 8.7.2008 10:31
*Re: Jedno dítě milovat více, druhé mén... Lizzie 12.7.2008 13:52
Na výběr... caira (Vojta1/03,Mates11/04) 8.7.2008 7:23
*Re: Na výběr... +++zuzee 8.7.2008 10:54
**Re: Na výběr... caira (Vojta1/03,Mates11/04) 8.7.2008 12:23
***Re: Na výběr... Koralka 8.7.2008 14:42
****Re: Na výběr... caira (Vojta1/03,Mates11/04) 9.7.2008 8:3
*Re: Na výběr... Ufonka 13.7.2008 21:27
Souhlasím... Lizzie 8.7.2008 23:8
Druhy lásky.. Olga F. 9.7.2008 8:1
*Re: Druhy lásky.. caira (Vojta1/03,Mates11/04) 9.7.2008 8:10
**Re: Druhy lásky.. Mata_ 14.7.2008 18:16
***Re: Druhy lásky.. bromelie 15.7.2008 21:42
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.