tisk-hlavicka

Úskalí české řeči

21.12.2005 Milada Tichá, Olomouc Informatorium 3-8 35 názorů

Před deseti až patnácti lety měly děti problémy především s výslovností R a Ř. V současné době se ve větší míře vyskytují závady v měkčení (š, č, ž, ě, i).

Za padesát let práce v různých logopedických poradnách jsem se setkala s mnoha dětmi z mateřských škol, a tak bych si dovolila říct, že je pro děti důležité nejen mít doslova srdce na dlani, poněvadž učitelky suplují péči rodičů, ale i kromě určitých vědomostí a dovedností také dobrý řečový projev a především správnou výslovnost. Zvláště ve třídách nehomogenních, kde menší děti mají ještě „právo“ mluvit všelijak. Platí a bude platit i v tomto směru, že příklady táhnou“.

I když moderní vynálezy silně konkurují řeči coby dorozumívacímu prostředku, bude i v budoucnu v mnoha směrech tím hlavním činitelem. Proto by řeč neměla být opomíjena. A to jak obsah projevu, tak správná výslovnost jednotlivých hlásek. Kdy, co a jak by mělo dítě říkat, je známo. Jenže stále se setkáváme s předškoláky, kteří mají nějakou tu hlásku pěkně zkomolenou. Jako důvody jsou uváděny: nedostatek komunikace s okolím, málo vyvinutý fonematický sluch, celková motorická neobratnost atd.

Před deseti až patnácti lety měly děti problémy především s výslovností R a Ř. V současné době se ve větší míře vyskytují závady v měkčení (š, č, ž, ě, i) a hláskách zvukově si podobných (d, t), l tvrdě vyslovovaného. Kromě výše zmíněných důvodů vidím problém v logicky vysvětlitelném pozorování dítěte pohybů osob na obrazovkách, jejich projevů jako celku, bez možnosti se více zaměřit na pohyb rtů či sluchem dobře rozlišit slova se zvukově podobnými hláskami.

Takové závady v řeči nepůsobí jejich nositeli žádné zdravotní obtíže, jenom v počátečním školním bloudění a vnikání do tajů slov leckdy pěkné problémy. Časté jsou i nesprávně artikulovaná s, c, z, ale ta se přibližně stejně vyskytovala dříve jako dnes. Lze tomu zabránit? Nelze. Televizní pohádky jsou dobrým lákadlem a také pro rodiče, v dnešním životním poklusu, přispěním pro získání času ať už k odpočinku nebo k práci. Jak pomoci? Obrátit se na odborníka a pak doma (často i za vydatné pomoci paní učitelky z mateřské školy) sluchově nasměrovat příslušnou hlásku v její správné podobě. Aby v dospělosti mohli všichni mluvit nejen „k věci“, ale i plynně bez různě zkomolených hlásek.

Článek vyšel v tištěné verzi časopisu Informatorium 3-8, který vydává Portál.

INFORMATORIUM 3-8 je časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a školních družinách.
Názory k článku (35 názorů)
výslovnost markéta, Tereza 7/03 21.12.2005 8:34
*Re: My "pšinkáme" Míša + Andulka 4/2004 21.12.2005 11:55
Logopedie ve školce Lucka 21.12.2005 10:32
*Re: Logopedie ve školce ...neviditelná... 21.12.2005 10:37
**Re: Logopedie ve školce Lucie 22.12.2005 11:7
**Re: Logopedie ve školce Lucka 22.12.2005 13:56
***Re: Logopedie ve školce ...neviditelná... 22.12.2005 14:50
****Re: Logopedie ve školce ...neviditelná... 22.12.2005 14:56
*****Re: Logopedie ve školce Lucka 25.12.2005 18:33
******Re: Logopedie ve školce ...neviditelná... 25.12.2005 19:33
*******Re: Logopedie ve školce Líza 26.12.2005 6:6
********Re: Logopedie ve školce Linda Norová 26.12.2005 8:55
*********Re: Logopedie ve školc... ...neviditelná... 26.12.2005 17:4
*Re: Logopedie ve školce Markéta J.+ Martínek, skoro 4 21.12.2005 10:40
**Re: Logopedie ve školce markéta, Tereza 7/03 21.12.2005 12:53
Logopedie Marie, syn 7 let 21.12.2005 11:19
*Re: Logopedie oliff 21.12.2005 11:33
**Re: Logopedie Monika 21.12.2005 13:11
***Re: Logopedie Ira+M(2/02)+K(1/04)+M(2/07) 21.12.2005 13:20
****Re: Logopedie Monika 22.12.2005 7:23
**Re: Logopedie Marie, syn, 7 let. 22.12.2005 13:32
logopedie Jana 22.12.2005 10:54
*Re: logopedie Lída,3 kluci a holka 22.12.2005 11:2
*Re: logopedie Alka 22.12.2005 11:14
*Re: logopedie ...neviditelná... 22.12.2005 11:57
**Re: logopedie ...neviditelná... 22.12.2005 11:59
*Re: logopedie Rosie 22.12.2005 19:58
**Re: logopedie ...neviditelná... 22.12.2005 21:45
Je vyslovnost opravdu dulezita? SiRena2 22.12.2005 20:14
Díky za informace Olina 23.12.2005 7:48
*Re: Díky za informace Líza 23.12.2005 7:51
*Re: Díky za informace ...neviditelná... 23.12.2005 9:26
**mluveni Marketa + 29tt 23.12.2005 11:46
***s-š,c-č alu 31.12.2005 21:31
***Re: mluveni Verera 3.1.2006 8:0
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.