tisk-hlavicka

Nadané děti 3

13.8.2002 PhDr. Eva Vondráková, Společnost pro talent a nadání Informatorium 3-8 2 názory

Už víme, jaké jsou typické projevy nadaných dětí předškolního věku. Ve třetí části našeho seriálu se budeme věnovat praktickým doporučením při jejich výchově a vzdělávání.

Zvýšená pozornost je ve světě věnována programům pro vyhledávání a rozvoj nadaných předškoláků. Jsou také zjišťovány souvislosti a hledány indikátory, signalizující už v časném věku budoucí zařazení dítěte do dvou krajních kategorií nadaných z hlediska pozdější úspěšnosti: expertů, tedy těch, kteří vyniknou ve svém oboru, a těch, jejichž výkon je výrazně pod úrovní předpokládaných schopností. V ohrožené kategorii nacházíme velmi často nadané dívky.

Méně úspěšné nadané dívky

Nadanými dívkami se zabývala jedna z nich, americká psycholožka Barbara Kerr. Je absolventkou jedné ze škol pro mimořádně nadané děti, které vznikly v USA poté, co byl v Sovětském svazu vypuštěn první Sputnik. Vláda USA se tehdy rozhodla učinit opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti vědy a techniky. K tomu samozřejmě patřilo vyhledávání a rozvoj talentů. Barbara Kerr začala deset let po maturitě hledat příčiny výrazně vyšší úspěšnosti chlapců v dosaženém vzdělání i pracovním uplatnění. Startovní podmínky – tedy inteligence a kvalita vzdělávání, to znamená moderní výukové metody, vynikající pedagogové i vybavení školy, byly pro obě skupiny stejné.

Jak to, že dívky, ač dosáhly vyššího vzdělání a profesionálně se uplatnily lépe než většina ostatních dívek v USA, byly ve srovnání se svými spolužáky ze školy pro mimořádně nadané děti později podstatně méně úspěšné? Psycholožka zjistila, že pokud nadané dívky selhávají ve výukovém procesu, společnost v nich nehledá oběti problémů či poruch učení. Spíše považuje nadané dívky za průměrná individua, která prostě nemohou fungovat nad hranicemi svých schopností. Tak tomu je v prostředí, které nedokáže akceptovat nebo zužitkovat jejich mimořádné nadání.

Ti, kdo chtějí umožnit nadaným plný rozvoj, musí podporovat identifikaci jejich nadání, rozvíjet silné stránky dětí, posilovat jejich sebedůvěru a motivovat je k vlastnímu úsilí představami budoucích osobních i profesionálních cílů. Mnoho vynikajících osobností se už v předškolním věku zajímalo o obor, ve kterém později vynikly. Podobně byl např. jako dítě motivován Heinrich Schlieman k objevení Troje.

Jak vést nadané dívky?

Mnoho lidí se domnívá, že nadané děti žádnou zvláštní pomoc nepotřebují, že si pomohou samy. Ve skutečnosti však, zvláště nadané dívky, potřebují být v průběhu dětství, dospívání a adolescence vedeny rodiči, učiteli a poradci, mají-li dosáhnout co největšího rozvoje svého potenciálu.

Neumaž se!

Zapamatujte si důležité pravidlo: Nechcete-li, aby lidé zacházeli s holčičkou jako s křehkou květinkou, neoblékejte ji tak. Šatičky, které se nesmějí umazat, zabraňují dětem v běhání, skákání, lezení a nutí dítě k pasivitě. V mateřské škole má mít dívka oblečení, které jí umožní aktivně si hrát, a ne dávat pozor, aby se neumazala. Výrazné, jasné, ale ne příliš něžné barvy vyjadřují její podnikavost. Mnoho předškolních holčiček trvá na tom, co si chce vzít na sebe. Smyslem rozepří s maminkou však nejsou šaty, ale asertivita, kterou bychom měli podporovat. Holčička si může obléknout a umazat šaty, které si vybere.

Hračka není jen panenka

Vybírejte celou škálu hraček, aby si dívka nemusela hrát jen s panenkami. Podporujte její zájem o hračky, které umožňují manipulaci s předměty a aktivní řešení problémů. Dívka potřebuje trénovat, aby získala pocit, že dokáže něco zvládnout a zvýšila tak svou sebedůvěru. Vysvětlete předškolačce, že si nemusí hrát jen s hračkami pro holčičky. To neznamená, že byste ji měli odrazovat od klidné a tiché hry. Jenom se ujistěte, že má přístup a že je povzbuzována k využití celé nabídky hraček. Je důležité, jak jsou v mateřské škole děti vedeny s ohledem na sexuální role.

Čtení místo spaní

Mateřská škola již striktně netrvá na odpoledním spaní, má místo toho „čas pro odpočinek“, kdy si děti mohou v klidu číst nebo prohlížet obrázky, pokud se jim nechce spát. Zdá se, že nadané dívky potřebují více než spánek odpolední čas o samotě, ale určitě jsou mezi nimi značné individuální rozdíly. Školka by na ně měla brát zřetel. Mnoho nadaných holčiček si chce číst, nebo zkoušet psát. Od ničeho z toho by neměly být zrazovány, protože jsou k tomu často zralé. Důležitý je také individuální čas pro práci se skládankami, mechanickými hračkami, stavebnicemi, hudebními nástroji a výtvarná práce, zvláště když se dítě o tyto činnosti zajímá.

Rozvíjející programy pro předškolní děti mohou uspokojit hlad dítěte po intelektuální stimulaci nebo po příležitosti rozvíjet a procvičovat své schopnosti. Pokud se dívka pouští do těchto činností s radostí, nemusíte se bát, že ji přetěžujete. Pouštějte se s ní do dalších činností a sledujte, zda ji „baví“ – ať je to hra na hudební nástroj, karate, poslouchání příběhů či cokoliv, co by mohlo být zajímavé.

Televize a povídání

Dávejte si pozor na televizní programy, na stereotypy sexuálních rolí v pořadech pro děti i pro dospělé. Pokaždé s dětmi o významu těchto rolí diskutujte a sdílejte s nimi své pocity, týkající se toho, na co se díváte. Vaše komentáře pomohou dívce lépe odolávat tlakům ke konformitě a průměrnosti, kterým bude vystavena. Dívka by měla vědět, v čem spočívá práce lidí, které vidí, když jde nakupovat nebo cestuje. Zejména jí umožněte vidět ženy v různých zaměstnáních. Udělejte si čas pro odpovědi na její otázky. Vyhraďte si každý den pár minut času jenom pro ni. Pomůže jí to získat pocit, že její zvídavost vás těší.

Článek vyšel v tištěné verzi časopisu Informatorium 3-8, který vydává Portál.

INFORMATORIUM 3-8 je časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a školních družinách.
Názory k článku (2 názorů)
text vola Kuba Zavrel 2.12.2008 9:33
*více vědět, více být Effelein 25.9.2009 12:12
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.