tisk-hlavicka

Jak zabránit uvíznutí „V síti“! Víte, jaké změny probíhají u náctiletých?

13.3.2020 Radka Liebezeitová Linka bezpečí

Jaké to bylo, když vám bylo dvanáct, třináct? Vzpomínáte si?

Vzpomínáte si? Možná se Vám vybaví střípky z událostí a pocitů, které jste v té době zažívali. V dokumentu V síti, který právě vstupuje do kin, je situace pochopitelně odlišná, stejně jako doba i způsob komunikace. Avšak rodící se zvědavost z objevování svého vlastního těla, budí zájem u dospívajících stejně tehdy jako teď. Čím vším musí děti a jejich rodiče projít, aby úspěšně zvládli období adolescence?

Změny v těle, mysli a prožívání po desátém roce života nabírají na obrátkách. Jako nová výzvase k tomu všemu přidává online prostředí. To je vidět i v novém dokumentu drsně popisujícím realitu především dívčího světa na poli kyberprostoru. Nejen, že zatřásl naší představou o nevinném dospívání, ale především šokuje svojí zvrácenosti, drzosti a účelovou manipulaci některých dospělých mužů. Zejména ale ukazuje na naší nevědomost v oblasti online světa v souvislosti s dětmi a dospívajícími.

Ověřování atraktivity u dospívajících

Svět se změnil. Něco podstatného však zůstává. Vývoj. Z období sexuální latence – relativního klidu – mezi 5 a 9 rokem, se s hormonálním probouzením ozývá u dětí řada otázek. Kým jsou, komu se líbí, jaké chování vyvolá chtěnou reakci, jestli si mohou vybírat, případně jak vylepšit svůj vzhled nebo celkový projev.

S počínající adolescencí dívky zdůrazňují svojí rodící se ženskost, na rozdíl od chlapců, kterým jejich hormonální přerod sotva začal a naběhne o rok nebo dva později. Některé dívky na sebe upozorňují výstřihy, náušnicemi nebo dalšími doplňky, které mají podtrhnout jejich sexualitu. Jiné nikoliv. Ale i to je součást procesu proměny. Nejedná se o výzvu k sexuálnímu aktu, ale spíš o hrdou proklamaci ženských předností a patří ke zdravému vývoji.

Formování sebehodnocení a sebedůvěry je v tomto věku klíčové a bude určovat, jak se k sobě bude člověk vztahovat i v budoucnosti. Jedná se o věk, kdy emoční, fyzické i intelektuální zrání hraje důležitou roli v zařazování se do společnosti. Takové hledání může probíhat i online. Ověřování své vlastní atraktivity je tedy důležitý a přirozený proces a je potřeba jím projít. Pokud možno bezpečně.

Cílem tedy není zákaz surfování na internetu a navazování kontaktů. Ale úspěšné ověření si svého postoje ve společnosti. Také ale budování vzájemného vztahu mezi dětmi a rodiči postavený na důvěře. K tomu je třeba vědět toho o světě – sexuálním a online nevyjímaje – co nejvíc a učit se v něm pohybovat. Také ale říct si o pomoc, když na to samo dítě nestačí.

Sexuální výchova – téma pro rodiče i děti

Na rovinu si řekněme, že dnes přes veškerou osvětu nebo spíš přístup k informacím ještě mnoho dospělých lidí, rodičů i pedagogů není schopno s dětmi otevřeně o sexu mluvit. Sami sexuální výchovou neprošli, a ani dnes není ukotvena v zákoně a školních osnovách. To se zdá být největší kámen úrazu.

Schopnost rodičů reagovat na otázky dítěte a aktivně přicházet s tématy sexuality přirozeně a ve vhodném věku, závisí na mnoha okolnostech. Na výchově, kterou rodiče prošli, náboženském vyznání, vzdělání, kulturním začlenění, ale také třeba na věku nebo osobnostních rysech rodičů. Pokud v některých z těchto oblastech mají rodiče výrazné rezervy, co se týká sexuální tématiky, výsledkem je STUD.

A právě stud rodičů, nedostatek jejich vlastní zkušenosti s mluvením o sexu otevřeně, a schopnost vystoupit z jejich komfortní zóny, je jednou z podstatných překážek, proč děti nemají dostatek informací a přirozeně navázanou komunikaci s rodiči nebo pedagogy v této oblasti. Dostanou-li se děti do smyčky sextingu nebo sexuálního predátorství, není pro ně automatické, (často spíš nemyslitelné), svěřit se rodičům.

A pokud se dítě rodičům svěří a rozhodnou se problém řešit, musí tak často překonat hlavně sami sebe. A to vůbec není snadné. …pro začátek je ale dobré si právě toto uvědomit.

Otázky z Linky bezpečí:

Jak vypadá penis, vagína, jaké to je při orgasmu, masturbaci, co je sex, jak se dělá pohlavní styk?“ To je jen stručný výběr z otázek sexuální tématiky v hovorech na Lince bezpečí. Dotazy týkající se sexu zaujímají na Lince přední místa. Jen v loňském roce byly na druhém místě, hned po nelichotivém prvenství oblasti „Psychických potíží „. Konkrétně 6 051 kontaktů. Znamená to tedy, že mnoho dětí tyto informace nezískává tam, kde by měly. Od rodičů.

TIP pro rodiče na překonání studu v souvislosti s mluvením o sexu: Zkuste si nacvičit odpovědi na výše uvedené otázky a říct si je nahlas nebo vzájemně s partnerem. S dětmi to pak půjde snáz.

Vina

Je třeba ale zdůraznit, že vina leží VŽDY na straně predátora. I když se může zdát, že dívka nebo chlapec svým jednáním jakkoliv ke komunikaci s predátorem přispěl, jedině dospělý je schopen zohlednit všechny aspekty svého chování a zodpovědnost leží na jeho bedrech. Morálně, eticky, právně. Požadování jakýchkoliv sexuálních praktik, fotek nebo vydírání, ohrožování mravních hodnot, je vždy překročením zákona. V jaké míře a s jakým postihem je na posouzení policie a soudu. Dítě nebo dospívající nenese vinu za to, že byl predátorem loven. Málokdo z takto postižených dospívajících si to však uvědomuje. A právě snímání viny významně přispívá úlevě.

Závěrem

Před tím, než se vrhneme na tipy a rady, jak postupovat v ohrožujících situacích i prevenci v kybreprostoru, považuji za důležité shrnout, co se v tomto citlivém věku děje s dětmi, rodiči a proč. Pokud toto víme, bude mnohem přirozenější vstřebat a aplikovat dobře míněné rady. V dalším příspěvku se budeme věnovat už jenom jim.

Chcete se dozvědět více o Lince bezpečí nebo ji podpořit? Více informací najdete zde.
Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.