| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

O zkř. lateralitě (ZL) nevím pokolikáté..

 Celkem 13 názorů.
 papajana 


O zkř. lateralitě (ZL) nevím pokolikáté.. 

(3.4.2005 20:46:09)
Když jsem začala učit v dys. třídě a poučená z VŠ (sice málo ale přece) se jala sledovat v papírech z PPP u dětí jejich lateralitu, došlo mi, jak se zkřížená lateralita významně podílí na celkovém obrazu dítěte (teď mě omluvte za ten výraz, prostě mě nic jiného nenapadlo, ale nemyslím to špatně). Ony děti na tom byly motoricky výrazně hůře než jejich "normální" spolužáci. Brzy začaly kolegyně nosit třeba práce nebo vyprávěly o dětech, které měly zcela evidentně znaky ZL. Vždycky koukaly, když jsem si zkusila tímto směrem tipnout a ony to pak v papírech našly. To samozřejmě nepotvrzuje, že to spolu nějak přímo souvisí, taky to mohla být náhoda. Taky jsem ještě v žádné odborné knize nečetla nic, co by bylo na 100 %. To ani nejde, víme toho o lidském mozku tak málo... Nechci tu tvrdit, že ZL souvisí s dyslexií, jen myslím, že je jí věnováno VELMI málo pozornosti a to ke škodě dětí. Vložím sem pár úryvků z různých odborných textů věnujících se této problematice.Třeba vás zaujmou.Všechny se dají najít na netu.

Při čtení textu člověkem se zkříženou lateralitou, kdy vedoucí oko je levé, přichází vnímaný text zakódovaný do nervových vzruchů převážně do centra zraku v pravé hemisféře. Ovšem pravá hemisféra není tak dobře vyvinuta pro porozumění verbálním informacím. A proto dochází zcela jistě k tomu, že informace s verbálním obsahem jsou převedeny přes corpus callosum do hemisféry levé, kde teprve dochází k úplnému a přesnému dekódování a tím také k pochopení verbálních informací. To, že k tomu dochází, je asi dáno fylogenezí, ale od toho nyní odhlédněme. A jestliže dochází k předávání – převádění informací verbálního obsahu z pravé neřečové hemisféry do levé řečové, znamená to rovněž, že cesta vedení je delší a složitější. Snáz tak dojde k nějakému porušení, chybě v přenosu a také v dekódování, a tím také k následné a výsledné chybě v konečném projevu žáka. Platí to při učení, psaní i při pouhém opisu, počítání, mluvení, pohybové aktivitě a dalších projevech, které zde jen naznačím pro stručnost sdělení.
Není divu, že děti se zkříženou lateralitou mají mnoho velmi podobných obtíží ve školní práci. Nejde však o dyslexii, i když problémy se podobají i dalším specifickým vývojovým poruchám učení. Mnohdy se zároveň objeví také syndrom lehké mozkové dysfunkce. Nejde mi o to, co je diagnosticky základní, primární apod. Jde mi o zcela praktickou stránku zkřížené laterality, která se u dětí v poradnách často vyskytuje. A navíc zjištění laterality je přece tak snadné a rychlé a může být dále východiskem k rozšíření diagnostiky. A hlavně snad výhledově k upřesnění diagnostiky, pokud jde o uvedení příčiny. Výčet nejrůznějších projevů a příčin potíží, kdy se nenajde žádný jiný etiologický činitel než zkřížená lateralita, je obšírný. Nabízí se zde myšlenka snadné a jednoduché diagnostiky rodiči i učiteli, ale snadno si domyslíme, k čemu by to mohlo dovést práci s dětmi. Ovšem že se může objevit snaha využít znalost problému ve vlastní prospěch samotným dítětem – např. v pubertě.
Navíc u zkřížené laterality typu LxP, kdy vedoucí ruka je levá, kdežto oko pravé, je v praktických činnostech důsledek pro dítě mnohonásobně těžší.

Jedinci s tzv. “zkříženou lateralitou” (např. s latentním strabismem) vykazují určité odchylky v motorickém chování. Jak v positivním smyslu, kdy se jedná o špičkové sportovce, tak i z pohledu častých muskuloskeletálních změn z přetížení.
V exprimentu jsme kinematicky sledovali chování páteře a pohybových sektorů hlavy, hrudníku a pánve při stoji na jedné noze ve třech situacích: (1) při otevřených očích, (2) při otevřeném pouze dominantním oku a (3) při zrakové orientaci nedominantním okem.
Kinematické záznamy u 135 mladých zdravých dobrovolníků ve stoji na jedné noze v těchto různých situacích vizuální kontroly postury vykazují statisticky významné souvislosti mezi stranovou dominancí oka a charakterem reakce pánve a páteře. Odlišná je zejména skupina probandů s tzv. nevyhraněnou (konkrétně zkříženou) lateralitou oka a končetin.

Stanovení 16 základních typů charakterizuje laterální oblasti pro možnou psychologickou eliminaci laterálních obtíží, pro pedagogicky orientovanou reedukaci, eliminaci laterálně podmíněných dyslektických obtíží. Pomocné laterální typy jsou určeny pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, pro každodenní praxi a neřeší tolik diagnostiku laterální orientace mozkových hemisfér. Výhodou nové typologie je možnost statistického zpracování získaných dat. Zejména se jedná o vyhodnocování zjištěné laterální orientace jednotlivců, skupin, o plánování požadovaných, očekávaných transformací, o sledování průběhu laterálních změn, eliminace laterálních obtíží.
Pozitivním přínosem je zjištění, že obtíže na laterální bázi lze eliminovat nejen psychologickými, ale i dalšími speciálními metodami prostřednictvím odborně erudovaných psychologů, pedagogů, lékařů, kineziologů, logopédů.

Pilotní výzkumy byly uskutečněny ve školním roce 2000/2001 a jejich praktický přínos je zřejmý. Konečným efektem u diagnostikovaných osob se stala skutečnost, že po cílené změně (reedukaci) zjištěné nežádoucí laterální orientace, struktury dochází k eliminaci laterálně podmíněných obtíží, dochází ke kvalitnějšímu využívání intelektových předpokladů. U školní mládeže zaznamenáváme zlepšení v oblastech učení, chování. Pilotní diagnostická šetření s následnou reedukací byla uskutečněna na věkové úrovni od 5 let do 15 let.
V oblasti sledování LSPSIDO dětí u namátkově vybraných tříd dvou základních škol v Krnově (201 dítě ) byl mj. zjištěn výskyt tzv. klasické zkřížené laterality (R x O) u 31,8 % dětí, zkřížené laterality (R x O x U) u 20,4 %, laterálních předpokladů pro funkční negramotnost u 16,9 % dětí. Zajímavě dopadlo srovnání se zjištěním MUDr. K.Maceka u skupiny 747 dětí, které jsou uváděny v manuálu testu laterality (T 116) autorů Žlaba, Matějčka. V oblasti zkřížené laterality zjistil zkříženou lateralitu (R x O) u 30,9 % dětí.
Nově strukturovaná typologie laterality (LSPSIDO) se již nyní stává užitečným nástrojem v diferenciální diagnostice nejen pro obecné psychologické či pedagogické poznání, ale zejména pro vznikající laterální psychologii a pro pedagogiku denního života. Nabízí se nám široké využití v oblasti průmyslu, dopravy, školství, zdravotnictví, sportu apod.
Víme, že intelektové předpoklady člověka nejsou vždy zcela využívány, rozvíjeny, že se nacházíme na začátku nového poznání. Je zřejmé, že dalšími výzkumy můžeme systematicky rozlišit, zkoumat a se znalostí i eliminovat celou plejádu na laterální bázi determinovaných omezení, obtíží. Nejen psychologii se tak nabízí nové paradigma v oblasti rozvoje intelektových předpokladů člověka třetího tisíciletí. Jeho pojmenování je laterální psychologie.

Na stránkách např. http://www.dyslexia-at-bay.com/edupsy.htm se uvádí, že 45% dětí s SPU nebo dyslexií má ZL.
 Petra, 2 kluci 
  • 

Re: O zkř. lateralitě (ZL) nevím pokolikáté.. 

(26.5.2005 1:21:47)
Moc díky za příspěvky o zkřížené lateralitě. Náhodou jsem přišla na to, že jí mám celý život. Prostě jsem střílela ze vzduchovky a koukala jsem se levým okem. Manžel na mě koukal jak na exota. Jinak jsem pravák. Možná proto jsem takové dřevo na určité pohybové činnosti jako jsou míčové hry nebo tanec :-)) Jiné problémy se čtením a psaním jsem nikdy neměla. Náš syn chodí do první třídy. Je, myslím, velmi chytrý hlavně na matematiku. Má trochu problémy se psaním - vynechává písmena a zapomíná na háčky čárky při diktátech a opisech. Občas při matematice poplete znaménka + a -. Také při čtení občasl plete b a d a i jiné. Je od malička vyhraněný pravák. Když se kouká jedním okem, tak používá levé. Asi bude po mně. Můžete mi poradit, co s tím dělat nebo kam v Praze zajít? Dělají tyto testy v PPP? Těžko se mi přesvědčuje paní učitelka, že malej zvládá malou násobilku, když pak napíše, že 7-2=9. Prostě si poplete znaménka. Díky moc za rady
 Jitka a Matyášek 


Re: Re: O zkř. lateralitě (ZL) nevím pokolikáté.. 

(26.5.2005 9:03:48)
Jo, tyhle testy v poradně děláme více než běžně :-)
JJ (PPP - Brno)
 Jáňa+tři sluníčka 


Re: Re: O zkř. lateralitě (ZL) nevím pokolikáté.. 

(26.5.2005 11:05:03)
Ahoj Petro, tak moje starší dcera má také ZL. Pravá ruka a zbytek vlevo. K tomu bohužel také dyslexii a dysortografii. Chtěla jsem vědět, jak je na tom ta mladší (4,5r.) a domluvila jsem si testy v PPP (Praha 8). Standardně prý testují až předškoláky,ale na požádání mi Katku "udělali". Bohužel mi jen potvrdili, co jsem si z pozorování myslela já sama. Má úplně stejné "křížení" jako Vendy. Manžel je pravák(asi "čistej") a já levák(hóóódně "špinavej"). Tak prý co jsme si mysleli,když jsme si spolu pořizovali děti?!?! Naštěstí snad Katy nevypadá na LMD, ale jeden nikdy neví, že ? Jana
 Šárka 
  • 

Re: Re: O zkř. lateralitě (ZL) nevím pokolikáté.. 

(26.5.2005 11:38:34)
Petro,
na Tvém místě bych byla úplně v klidu a určitě netahala synka na nějaká vyšetření. Problémy nemá, všechno zvládá, tak proč plašit se zkříženou lateralitou. Že si prvňák přehodí písmenka – no a co? Já učím na vysoké škole, žádnou LMD ani zkříženou lateralitu nemám a občas se mi to stane taky.
A že udělá někdy chybu v počítání? Píšeš, že umí malou násobilku, tak soudím, že jej příklady typu 5-1 nudí a není při nich tak soustředěný. Učitelce nic nevysvětluj, když o to ona nestojí, stejně to totiž v takovém případě nemá cenu. Buďte v pohodě, syna chval za to, co umí. Když bude mít třeba i dvojku z počtů, na tom přece vůbec nezáleží – důležité je, jestli umí počítat, ne?
 Verera 


Špatné držení tužky - poradíte? 

(1.6.2005 16:05:28)
Někde v předchozích příspěvcích někdo psal o špatném držení tužky. Syn půjde v září do školy a zvykl si držet tužku jen palcem a ukazováčkem, když ho zkusím upozornit, většinou přestane kreslit nebo to zkusí správně, ale prý mu to nejde. Dokáže tímto způsobem držet i silné trojhranné tužky, o kterých jsem slyšela, že ani špatně držet nejdou.
Syn docela hezky kreslí, takže mu to zatím asi nevadí, ale mám obavy že bude mít problémy s psaním. Je tu ještě jedna věc- ve školce se naučil psát asi ve 4 letech, ale jako samouk píše zásadně písmenka zdola nahoru a zprava doleva a má to už asi dost zafixované. Nemáte někdo zkušenosti s podobným psaním, případně jak moc to vadilo ve škole a co by mohlo pomoci? Díky za každou radu.
 Líza 


Re: Re: držení tužky 

(1.6.2005 17:53:58)
Věro, takhle píše i moje dcera, ale jen tiskací písmenka, a předpokládám, že to nevadí, protože učit se budou psací (ty jsem jí přesně z tohohle důvodu zakázala :-)))
 Lída+2 


Re: Re: Re: držení tužky 

(1.6.2005 20:35:46)
Tak to jak předškolní děti píšou tiskací písmenka prý nevadí během prvního 1/2roku se to ve škole srovná. Tvrdí mi paní učitelky ze školyk ¨z naší logopedické třídy a oni většinou nekecají.
 Petra, 2 kluci 
  • 

Re: Re: Re: O zkř. lateralitě (ZL) nevím pokolikáté.. 

(6.6.2005 11:32:51)
Šárko, díky za podporu. Dvojka z češtiny nás asi stejně nemine. Jsem zvědavá, kolikrát se syna někdo zeptá "jaké bylo vysvědčení" a jsem zvědavá na reakce. No, zkusím ještě pí. učitelku přesvědčit.
 Milena, 3 koťátka 


Re: O zkř. lateralitě (ZL) nevím pokolikáté.. 

(6.6.2005 23:10:14)
Papajano, moc děkuji za zajímavý příspěvek. Starší dcera má také zkříženou lateralitu /p.ruka, l. oko, p. hemrisfera/. V poradně mi doporučili, aby hodně kreslila, navlíkala korálky, vystřihovala, cvičila jemnou motoriku, měla hodně pohybu. Zajímalo by mě, jak bych jí ještě mohla pomoct. V čem spočívá pomoc psychologů, lékařů a kineziologů, o kterých se píše v článku?
Děkuji za odpověď.
 Evka 73 


Re: Re: O zkř. lateralitě (ZL) nevím pokolikáté.. 

(10.6.2005 10:30:47)
Ahoj,
nevím jestli to tu už někdo nedoporučoval, ale nám moc pomohlo procvičovat lateralitu na takových namalovaných čtverečkách. Zkusím to popsat. Namaluješ dva čtverečky vedle sebe, do jednoho uděláš třeba šikmo čáru od pravého horního okraje k levému dolnímu okraji a ještě třeba do jedné poloviny puntík. Dítě potom musí stejný obrázek nakreslit do toho prázdného čtverečku. Ze začátku nám to vůbec nešlo, hodně to dcera kreslila zrcadlově, postupně už se to zlepšovalo. Až to bude připadat, že je to jednoduché, můžeš třeba čtvereček rozdělit v polovině čarou, levou polovinu ještě rozdělit jednou podélně a pravou třeba přeškrtnout. Takových vymyšlených tvarů máme doma spoustu.
Evka
 Milena, 3 koťátka 


Re: Re: Re: O zkř. lateralitě (ZL) nevím pokolikáté.. 

(10.6.2005 20:07:43)
Evo, děkuji za typ. Předkresluješ to na čistý papír, nebo na čtverečkovaný nebo linkovaný?
 Evka 73 


Re: Re: Re: Re: O zkř. lateralitě (ZL) nevím pokolikáté.. 

(11.6.2005 11:28:03)
Já jsem si nakreslila na bílý papír čtverečky o velikosti 1,5 x 1,5 cm, ty nechala okopírovat a pak jenom dokreslovala ornamenty. Čtverečkovaný papír mi nedoporučili na PPP, protože ty čverečky pak děti matou.
Evka

Komerční sdělení

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2020 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.