tisk-hlavicka

Muži, kteří neimponují

22.11.2011 PhDr. Novák Tomáš Psychologie Dnes 114 názorů

Je hodný, spořádaný, pracovitý, pomáhá v domácnosti. Na první pohled ideální manžel – jenže se ukazuje, že právě takoví muži ženám příliš neimponují.

Je to už 35 let, kdy MUDr. Miroslav Plzák na ryze odborném fóru prohlásil, že v manželství nestačí být hodný, snaživý, seriózní, vstřícný a ženě pomáhající k tomu, abychom se (my muži), nenarazíme-li na potvoru, hřáli u trvalého tepla rodinného krbu. Pohoda onoho zdroje tepla je pak u potentních jedinců dlouhodobě decentně okořeněna kvalitně již v páru zaběhaným sexem.

Primář Plzák poukázal na to, že nadměrně hodný muž, zvláště pak tzv. sexuální loudil, může být pro partnerku sexuálně atraktivní asi tak jako delfín, to jest nijak. Revoluční na této úvaze nebylo její faktické jádro, novinkou byla určitá forma rehabilitace ženy z onoho páru. Její jednání – opouštění manžela – již nebylo považováno za šlapání si po štěstí, ale za jev pochopitelný a zdůvodnitelný. Zdánlivě nelogickým opuštěním jsou v dlouhodobém partnerském vztahu totiž zvýšeně ohroženi takzvaně neimponující muži. Obraz neimponujícího muže posléze Plzák rozvinul do konceptu „3 S“ – muže slušného, slabého a seriózního. Inspirován zřejmě faktem, že i Tři mušketýři byli čtyři, popsal později společně s Frýbovou v beletristické podobě muže čtvrtého S – „skřeta“, směřujícího až k vraždě ze žárlivosti.

Synové neimponujících otců

Jedním z mála statisticky nesporně prověřených poznatků vědy o manželství je existence jakési sociální dědičnosti. Zvláště v zátěžových podmínkách máme tendenci jednat v rodině podobně, jako kdysi jednal ve výchozí rodině rodič stejného pohlaví. Komplementárně k tomu pak máme sklon volit coby protějšek osobu připomínající rodiče opačného pohlaví. Zároveň se ovšem zdůrazňuje prvek vývoje. Jednotlivé projevy se časem přece jen poněkud mění se společenským vývojem. Základní ladění ovšem zůstává. Synové neimponujících mužů, narození v polovině sedmdesátých let minulého století, dnes již dospěli, a Plzákovu charakteristiku lze citovat i pro ně beze změny, snad ji pouze doplnit.

Neimponující muž je pracovně dobře zařazen, v zaměstnání je svědomitý a snaživý. Ve vztahu k instituci manželství i při výchově dětí je zodpovědný, proklamuje spíše konzervativní hodnoty, řád. Manželství je pro něj „slib na celý život“. Manželce pomáhá v domácnosti. Tito muži přejímají některé domácí práce, a to i ty tradičně považované za „ženské“, a jsou schopni, respektive ochotni, jejich systematického výkonu. Vůči partnerce bývají pozorní, dávají jí dárky, nezapomínají na narozeniny či výročí sňatku. Jsou spořiví, nemají rádi zbytný luxus pro radost. Nicméně jsou ochotni investovat do vybavení domácnosti i rodinné dovolené. Bývají čistotní.

Ilustrativní pro způsob, jakým takový muž pomáhá v domácnosti, je případ muže, který vždy ve středu a v sobotu rozčiloval manželku tím, že myl nádobí. Přečetl si totiž, že milostná předehra k souloži má vlastně trvat po celý den a projevovat se mimo jiné drobnými něžnostmi a prací muže v domácnosti. I muž 3 S – monogamně věrný, je dnes schopen se zájmem sledovat porno, ale jeho zájem o inovace v sexu zůstává jen platonický. Jedna z manželek to komentovala: „On si nastuduje tak maximálně, jak v šesti krocích vyčistit a opravit zanesenou studnu na zahradě… a ani to nakonec neudělá pořádně. “

Popisovaní muži nemají koníčky, na dotaz někdy říkají, že koníčkem je jim rodina. Nevěru odsuzují. Bývají monogamní. Sex milují, rádi souloží často, leč krátce a nevynalézavě. Po několikasekundové souloži v rámci misionářské polohy jsou schopni se partnerky zeptat: „Líbilo se ti to?“

Pokud mají smysl pro humor, bývá jakoby infantilní, prvoplánový. Pointu vtipu často popletou nebo jinak zkazí, leč i tak se zasmějí. Jejich výrazným rysem je sklon k poučování. Když „na jejich slova dojde,“ rozhodně to nepřejdou, ale naopak zdůrazní. Zmíněné projevy se objevují i tam, kde by bylo daleko vhodnější mlčet. Lze u nich hovořit o sociální naivitě. V rámci rodinného života jednají pole zásady „má dáti – dal – dostal“. Dle své úvahy věnují manželce a rodině vše, co si jmenovaní mohou přát, a očekávají jejich vděčnost.

Oblíbeným společníkem dnešních neimponujících mužů je počítač. Hrají na něm obvykle jednodušší hry. Jejich sociální naivita se projevuje třeba vnímavostí na různé slevy, bonusové programy a problematické investice. Vzhledem k tomu, že bývají opatrní, neprodělají příliš mnoho, nicméně stává se jim to opakovaně. V peněžence nosívají velmi malé částky peněz a chlubí se, jak dlouho vydrží „nerozměnit stovku“.

Muže daného typu lze najít jak mezi zaměstnanci, tak i mezi spíše drobnými podnikateli. Alespoň v naší praxi nepatří mezi nezaměstnané. I když práci ztratí, intenzivně ji hledají, a to i za cenu nástupu na nižší pozici než dříve. O manželství dokážou hovořit jako kniha. Vesměs dělají dobrý dojem na pracovnice péče o děti (OSPOD), a tak nezřídka oprávněně počítají s jejich podporou. Alespoň na počátku sporu s manželkou mívají i podporu rodičů své ženy.

Tváří v tvář nevěře

Eventuální nevěra partnerky uvrhne dotyčné do zcela závislého postavení. Reagují „plačtivou agresivitou“. V několika minutách třeba manželce sdělí, že je kurva, a poté ji odprosí s tím, že je světice. Slídí po podrobnostech mimomanželského vztahu a v širokém okruhu rodiny i přátel je zveřejňují. Tím jí znemožní klidný návrat. Prosí, vyhrožují, nabízejí různá netradiční a v daném kontextu nerealizovatelná řešení. Loudí o sex nebo alespoň o jeho náhradu, např. partnerku uprostřed noci vzbudí se žádostí, aby je držela za ruku, aby jim nebylo smutno.

Pokud je hodlá manželka opustit, smiřují se s tím velmi těžce. Jedním z jejich prvních kroků bývá uzavření nebo alespoň výrazné omezení „penězovodu“. Přestanou přispívat na domácnost, mnohdy dávají na výživu dětí naprosté minimum. Nájemné a inkaso ovšem platí i nadále. Kontrola manželčina mobilu se pro ně stává rutinním výkonem. Pokud krize vztahu dospěje až k úvahám o svěření dětí na dobu po rozvodu, navrhují obvykle střídavou péči. Jen stěží a neradi chápou, že i za těchto podmínek je třeba platit alimenty. Vesměs projevují rozhořčení a nespokojenost s postmoderní společností ve smyslu okřídleného „ó časy, ó mravy“, nicméně zdá se, že v roli voličů pokrývají celé politické spektrum.

Další generace?

Nedávno mne vyhledala klientka, obávající se, zda se u jejího malého syna neprojevuje homo- či transsexualita. Hoch totiž o sobě i o mužích mluví v ženském rodě. Tatínek i oba dědečkové onoho chlapce byli mimořádně zaměstnaní podnikatelé. Synovi a vnukovi byli vždy ochotní dát vše, kromě svého času. Hoch žil obklopen ženami. Mimo jiné to ovlivnilo i gramatiku jeho slovního projevu.

Bez dostupných, adekvátních gender vzorů mužského imponování je v ženském světě obtížné ukázat synům, že ideálem paní a dívek není kříženec Vlasty a Praktické ženy, byť třeba pošilhávající po Cosmopolitanu. Naopak jistou naději přinášejí statistiky zaznamenávající rychlý růst počtu mužů pobývajících na rodičovské dovolené. Pokud onu zákonnou omluvenku ze zaměstnání neužívají výhradně k stavbě domu (dítě hlídá babička), mohou být pro své potomky inspirací. Zvládají, co je třeba. Imponují, aniž by karikovali.

O ženách, které milují příliš mnoho, a upadnou tak do pasti závislosti na muži, lze s nadsázkou říci, že jsou mučednicemi lásky. Muži 3 S jsou s podobnou nadsázkou spíše mučedníky společenského vývoje. Pochopili, že „postaru se žít nedá“. Neotřesitelné, dominantní postavení hlavy rodiny – manžela a živitele dnes neplatí. Pokoušejí se vývoji přizpůsobit, leč volí spíše povrchní, nevýznamné postupy. Uniká jim genderová zákonitost – žena chce mít sice empatického a vstřícného, leč stejně tak imponujícího partnera. To, že slušně vydělává, umí jíst příborem, mění si spodní prádlo, myje se, a v sexu se nechová jako rychlík projíždějící malým nádražím, není důležité... samozřejmě, když to je.

Autor je psycholog, manželský a rodinný poradce působící v Brně. Autor četných publikací z oblasti sociální psychologie, osobního rozvoje a partnerských vztahů.

Názory k článku (114 názorů)
naprosto prilehave!!! 7kraska 22.11.2011 8:43
*Re: naprosto prilehave!!! Bathory 22.11.2011 9:18
*Re: naprosto prilehave!!! Filoména 24.11.2011 17:13
To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Hrouda 22.11.2011 9:37
*Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Bathory 22.11.2011 9:53
**Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... zuzini 22.11.2011 14:26
***Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Xantipa. 22.11.2011 15:9
**Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Žžena 22.11.2011 20:51
***Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Bathory 22.11.2011 22:10
****Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Valkýra 22.11.2011 22:30
*****Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Bathory 22.11.2011 22:44
******Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůů... Valkýra 22.11.2011 22:46
*******Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůů... Bathory 22.11.2011 22:52
****Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Žžena 23.11.2011 10:38
**Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Gladya, bývalá dasa, 23.11.2011 11:1
*Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Hilly. 22.11.2011 9:54
**Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Bathory 22.11.2011 9:59
***o třech S psal autor Hrouda 22.11.2011 10:12
****Re: o třech S psal autor hokkaid 22.11.2011 10:16
*****Re: o třech S psal autor Hrouda 22.11.2011 10:24
******Re: o třech S psal autor Palac + 1 22.11.2011 13:31
****Re: o třech S psal autor Bathory 22.11.2011 10:18
*****Re: o třech S psal autor Žžena 22.11.2011 20:54
******Re: o třech S psal autor Bathory 22.11.2011 22:7
*******Re: o třech S psal autor Valkýra 22.11.2011 22:44
********Re: o třech S psal autor... Bathory 22.11.2011 22:45
***jinak ovšem chápu, že platy v manž... Hrouda 22.11.2011 10:15
*Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... LindaN 22.11.2011 10:16
**Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Hrouda 22.11.2011 10:25
***Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... LindaN 22.11.2011 16:0
****Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... 16.5Salám&Lajka14 22.11.2011 16:6
*****Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Bathory 22.11.2011 17:3
******Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůů... 16.5Salám&Lajka14 22.11.2011 17:26
*******Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůů... Bathory 22.11.2011 18:58
****Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Petra Neomi 22.11.2011 22:39
*****Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... LindaN 23.11.2011 20:43
******Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůů... Murielle 27.11.2011 3:27
*Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Pruhovaná 22.11.2011 12:58
**Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Valkýra 22.11.2011 13:4
***Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Pruhovaná 22.11.2011 13:46
*Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Petra Neomi 22.11.2011 15:10
**Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... 16.5Salám&Lajka14 22.11.2011 15:12
***Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Petra Neomi 22.11.2011 15:18
*Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Gladya, bývalá dasa, 23.11.2011 10:54
*Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... Anadar 23.11.2011 14:0
**Re: To je Vůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů... 16.5Salám&Lajka14 23.11.2011 14:7
Každý má dělat co mu jde nejlépe Hilly. 22.11.2011 10:2
*Re: Každý má dělat co mu jde nejlépe Hilly. 22.11.2011 10:8
Tomáši Nováku, jste vůl! connie3 22.11.2011 10:13
*Re: Tomáši Nováku, jste vůl! Hilly. 22.11.2011 10:28
**Re: Tomáši Nováku, jste vůl! Jája 22.11.2011 15:39
***Re: Tomáši Nováku, jste vůl! Hilly. 22.11.2011 19:51
****Re: Tomáši Nováku, jste vůl! Jája 23.11.2011 8:41
***Re: Tomáši Nováku, jste vůl! madelaine 22.11.2011 20:5
**Re: Tomáši Nováku, jste vůl! Margot+1 22.11.2011 19:50
***Re: Tomáši Nováku, jste vůl! Petra Neomi 22.11.2011 22:35
****Re: Tomáši Nováku, jste vůl! qwerty 23.11.2011 0:25
*Re: Tomáši Nováku, jste vůl! Tjorven 22.11.2011 14:19
*Re: Tomáši Nováku, jste vůl! Aneta, 2 děti 23.11.2011 16:27
FUUUJ - to je blábol Miri30 22.11.2011 10:25
*Re: FUUUJ - to je blábol Hilly. 22.11.2011 10:57
**Re: FUUUJ - to je blábol j. 22.11.2011 13:34
*Re: FUUUJ - to je blábol connie3 22.11.2011 11:13
? Irena 22.11.2011 10:31
*Re: ? Bathory 22.11.2011 10:35
*Re: ? Hilly. 22.11.2011 10:58
Horoskopy jsou proti tomuhle vedecka stu... hanci neposeda 22.11.2011 11:44
Já si myslím, Valkýra 22.11.2011 11:46
*Re: Já si myslím, zwedavka 22.11.2011 12:4
**Re: Já si myslím, Valkýra 22.11.2011 12:42
***Re: Já si myslím, Valkýra 22.11.2011 13:1
Mě zase kreditka 22.11.2011 12:25
To je ale hovadina... 16.5Salám&Lajka14 22.11.2011 12:46
*estli Hrouda 22.11.2011 17:0
**Re: estli 16.5Salám&Lajka14 22.11.2011 17:2
*Re: To je ale hovadina... Žubka 23.11.2011 12:26
**Re: To je ale hovadina... 16.5Salám&Lajka14 23.11.2011 13:26
*Re: To je ale hovadina... Murielle 27.11.2011 3:53
Bože, to je hejno slátanin!! Jája 22.11.2011 13:18
:-) Bathory 22.11.2011 13:22
*Re: :-) 16.5Salám&Lajka14 22.11.2011 15:2
**Re: :-) Bathory 22.11.2011 17:0
*Re: :-) hanci neposeda 22.11.2011 15:37
**Re: :-) Bathory 22.11.2011 16:56
Četl někdo z tohoto článku víc než jen a... Pruhovaná 22.11.2011 14:25
*Re: Četl někdo z tohoto článku víc než... 16.5Salám&Lajka14 22.11.2011 15:7
**Re: Četl někdo z tohoto článku víc n... Pruhovaná 22.11.2011 15:44
**Re: Četl někdo z tohoto článku víc n... Hanka 75 22.11.2011 19:56
*Re: Četl někdo z tohoto článku víc než... Xantipa. 22.11.2011 15:10
**Re: Četl někdo z tohoto článku víc n... Pruhovaná 22.11.2011 15:46
*Re: Četl někdo z tohoto článku víc než... hanci neposeda 22.11.2011 15:27
**Re: Četl někdo z tohoto článku víc n... Pruhovaná 22.11.2011 15:56
*Re: Četl někdo z tohoto článku víc než... Hanka 75 22.11.2011 19:51
**Re: Četl někdo z tohoto článku víc n... Hanka 75 22.11.2011 20:0
**Re: Četl někdo z tohoto článku víc n... Petra Neomi 22.11.2011 22:35
***Re: Četl někdo z tohoto článku víc... Hanka 75 22.11.2011 22:58
****Re: Četl někdo z tohoto článku v... Petra Neomi 22.11.2011 23:5
*****Re: Četl někdo z tohoto článku... Hanka 75 22.11.2011 23:51
*Re: Četl někdo z tohoto článku víc než... ropucha 23.11.2011 12:41
*Re: Četl někdo z tohoto článku víc než... Margot+1 23.11.2011 19:37
*Re: Četl někdo z tohoto článku víc než... Gladya, bývalá dasa, 24.11.2011 11:9
Nemůžu si pomoct Rapiti 22.11.2011 18:56
Tahani za slovicko Klarisanek 22.11.2011 19:44
*Re: Tahani za slovicko Hilly. 22.11.2011 20:2
**Re: Tahani za slovicko Irena2 23.11.2011 16:17
Názor František 23.11.2011 19:0
je mi z toho smutno Pavel74 23.11.2011 22:13
*Re: je mi z toho smutno 16.5Salám&Lajka14 23.11.2011 22:48
**Re: je mi z toho smutno Gladya, bývalá dasa, 24.11.2011 10:58
*Re: je mi z toho smutno Gladya, bývalá dasa, 24.11.2011 10:57
*Re: je mi z toho smutno Filoména 24.11.2011 14:45
**Re: je mi z toho smutno helena + veverčátka 26.11.2011 9:55
**Re: Je mi z toho smutno Mamanek 26.11.2011 16:16
To je popis manipulátora a ne milovníka ... Lenien 24.11.2011 10:42
Podobné články


Další od autora PhDr. Novák Tomáš >>


Vyhledávání článků podle věku

Fotky podle věku

Poslední fotky z emailového průvodce rodičovstvím.

ValinkaKubaADÉLKAADELINKAmiláček ADELINKAADÉLKA☺VikiBříško

Emailový průvodce rodičovstvím je zdarma pro všechny rodiče od početí do 6 let věku.

Přihlásit k odběru

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě

(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.

Zajimavé odkazy:
   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.