tisk-hlavicka

Jak se starat o předkožku?

2.10.2006 MUDr. Jana Kaprinayová Máma a já 110 názorů

Fimóza? Konglutinace? I v případě pohlavního orgánu platí to, co v celé pediatrii - a to, že dítě není zmenšeninou dospělého organizmu, ale platí pro něj často rozdílné zákony.

Trochu z anatomie, fyziologie a vývoje...

Předkožka neboli prepucium je integrální součástí mužského pohlavního orgánu. Překrývá žalud (glans) a skládá se ze dvou vrstev měkkých tkání - její vnější část tvoří kůže, zatímco vnitřní (přiléhající k žaludu) je tvořena sliznicí. Díky svému jedinečnému nervovému zásobení může předkožka sloužit jako erotogenní tkáň. Obsahuje navíc i svalová vlákna, která mají u dětí velký význam, protože uzavírají vrchol žaludu v době, kdy dítě nemočí. To může někdy vést k podezření, že je otvor menší, než ve skutečnosti opravdu je. Tento "svěrač" funguje jako jednosměrná chlopeň, která chrání před vniknutím vnějších nečistot, ale průtok moči umožní.

Penis se tvoří v 6. týdnu vnitroděložního vývoje plodu a předkožka se objevuje v 10. týdnu jako dvojitý záhyb, který se v 15. týdnu spojuje a vytváří otvor, do kterého vrůstá močová trubice. Žalud penisu je takto kompletně překryt kůží, s malým otvorem pro ústí močové trubice. Předkožka je k němu "přilepena". U novorozenců a malých dětí není její vývin ještě zcela dokončen.

Období, kdy dochází k separaci od žaludu, je různě dlouhé a věk ukončení vývoje je individuální, u malého procenta chlapců až v 17. roku života. "Urychlování" vývoje násilným přetahováním je nebezpečné a kromě velmi vážné parafimózy může vést v důsledku mikrotrhlin ke skutečným srůstům. Po ukončení vývoje zůstává předkožka, po oddělení od žaludu, přichycená na jeho spodní stranu úzkým pásem tkáně - tzv. frenulem. Je to sexuálně nejcitlivější část penisu a při cirkumcisi (tj. obřízka, chirurgické odstranění předkožky - např. z náboženských důvodů) bývá odstraněna.

Funkce předkožky jsou:

 • Ochranné - udržuje správnou vlhkost a teplotu v oblasti žaludu
 • chrání před poraněním
 • u kojence chrání glans před stolicí
 • produkcí ochranného lyzozymu s antibakteriálním účinkem také chrání před infekcí
 • buňky předkožky produkují cytokiny a interleukin-1 stimulující buňkovou imunitu - významnou složku imunitní odpovědi organizmu
 • Sexuální

Co je to fimóza a s čím se ve skutečnosti setkáváme u většiny chlapců

Fimóza je zúžený prepuciální prstenec, který brání stažení (retrakci) předkožky a vzniká z jizvovité tkáně po opakovaných zánětech, infekcích. Zřídka může být i vrozená. Fimóza může způsobovat překážku při močení. Tento stav může vést ke chronickému zánětu žaludu, močových cest a v případě vážné obstrukce (překážky) i k poškození ledvin. Skutečná fimóza se vyskytuje u přibližně jednoho až dvou procent 18letých chlapců.

Stav, s jakým se běžně setkáváme u mladých chlapců, je tedy zcela odlišný. Jde o konglutinaci předkožky (fyziologická fimóza). Vnitřní list předkožky je "přilepen" k žaludu. To způsobuje, že se předkožka nedá volně přetáhnout. Otvor je však dostatečný na volný průtok moče.

Fyziologická předkožka u kojence

V průběhu dalšího vývoje postupně dochází k jejímu uvolňování, v důsledku změn epitelu a produkce smegmy. Vrchní část předkožky se postupně stává širší a větší část žaludu je viditelná. Oddělování od glansu (žaludu) zakončené kompletní retraktibilitou předkožky (možnost stažení až za žalud) se postupně objevuje mezi 9. měsícem až 3. rokem. U velké většiny chlapců (90 %) je předkožka stáhnutelná za žalud do věku pěti až šesti let, avšak nejnovější studia poukazují na to, že mnoho chlapců nedosáhne plné retraktibility předkožky do puberty. Adhezie může v některých případech přetrvávat i do 17 let.

Balooning

Možná jste se setkali s tím, že se při močení vašemu chlapci předkožka vydouvá, proudění moči však nebrání. Donedávna byl tento tzv. balooning fenomén při močení považován za příznak fimózy. Od roku 2002 po usnesení odborníků je považován za příznak odchylování předkožky od žaludu a není ničím patologickým. Není třeba se znepokojovat, balooning fenomén je normálním stadiem vývoje, objevuje se nejčastěji kolem 3. roku života a postupně ustoupí. Je předzvěstí úplné separace předkožky od žaludu před tím, než se stane kompletně retraktibilní. Důležité však je, aby proud moče nebyl omezený.

Balooning fenomén bez jakýchkoliv těžkostí tedy není indikací k chirurgickému zákroku.

Co je to smegma a znamená u malých chlapců nebezpečí?

V předkožkovém (prepuciálním) vaku se shromažďuje bílý materiál složený především z odloupnutého epitelu, buněčné tkáně produktu mazových žláz, ale i jiných součástí. Nazývá se smegma a u malých chlapců sice pomalu, ale jistě podporuje oddělování předkožky od žaludu. Kromě zmíněných složek se do prepuciálního vaku uvolňují produkty žlázek vnitřního listu předkožky, například lyzozym a cytokin, které mají ochranný význam proti patogenním baktériím.

Tak jako v jiných oblastech těla (ústa, kůže...), tak i oblast prepucia se postupně kolonizuje symbiotickými baktériemi. Složení bakteriální flóry záleží na věku. Existují však práce, které poukazují na to, že oblast prepuciálního vaku má náchylnost být kolonizovaná patogenními mikroorganizmy. Tyto práce však neanalyzují přirozenou mikroflóru u ještě nenarušeného mikroprostředí prepuciálního vaku u malých dětí. Týkají se tedy období, kdy se již předkožka dá volně stáhnout.

Zajímavým zjištěním je, že smegma se vyskytuje i u 25 % chlapců, kteří byli obřezáni.

Infekce a předkožka

V současnosti se studují imunologické funkce předkožky u malých dětí. Švédští autoři ze Stockholmu tvrdí, že infekce močových cest v útlém věku vznikají v důsledku kolonizace novorozenců cizími baktériemi v nemocničním prostředí. Za nejúčinnější prevenci považují rooming-in (nastane kolonizace baktériemi matky) a kojení (dítě dostává v mateřském mléce prostředky na ochranu proti mikroorganizmům).

I zde bychom rádi připomenuli nevhodnost násilného stahování předkožky u malých chlapců - drobné mikrotrhlinky a narušení přirozené mikroflóry jen usnadňuje rozmnožení patogenních baktérií způsobujících infekce močových cest a balanopostitidy (záněty žaludu a předkožky).

Příčinou vzniku infekce žaludu a předkožky (balanopostitida), jakož i infekce močových cest může být delší pobyt dítěte ve špinavé plence. Je dobré si uvědomit, že na rozvoji zánětu žaludu se mohou podílet různé dráždící látky - prací prášek, kosmetické přípravky do koupele...

Jaké jsou závěry zveřejněných studií?

 • Španělští autoři se v práci uveřejněné v roce 2002 zaobírali hodnocením vývoje předkožky a její retraktibility (možnosti stahování) u 400 chlapců ve věku od 0 do 16 let. Zjistili, že u dětí do jednoho roku je kompletně retraktibilní předkožka jen u 5,5 %! U adolescentů (v období mezi pubertou a dospělostí) byl nález kompletně uvolněné předkožky u 82,3 %. Navíc zjistili, že u značného množství chlapců, kteří podstoupili "nucené" uvolnění předkožky, došlo k jejímu opětovnému "přilepení" zpět k žaludu. Jen u 2,7 % chlapců byla potřeba obřízka (cirkumcize) pro výrazné zúžení, způsobující překážku při močení, a kvůli opakovaným těžkým zánětům žaludu. Závěrem autoři zdůrazňují, že "přilepení" předkožky k žaludu je u malých chlapců běžné a k uvolňování dochází postupně až do adolescence. Podle nich je dekonglutinace (násilné odchylování), jakož i obřízka (cirkumcize) indikována jen zřídka.
 • Japonští autoři v práci z roku 1996 po vyšetření 603 chlapců uvádějí, že až 60 % chlapců ve věku 8-10 let nemá ještě předkožku plně retraktibilní. Žádná léčba není zapotřebí. Další práce z roku 1997 uvádí, že neretraktibilní předkožka u dětí předškolního věku je normálním nálezem.
 • Z Velké Británie jsou zase údaje, že jen 4 % novorozenců mají předkožku volnou, ale ve věku dvou let až 80 %.
 • Podle starší práce dánských autorů má kolem 50 % chlapců ve věku 10 let volnou předkožku a procento stoupne na 99 po ukončení puberty.

Jaký je správný postup a hygiena?

Co dělat:

 • Pokud je kompletní konglutinace předkožky, penis omývejte jen zvenku teplou vodou, nejlépe pod proudem. Je potřeba si uvědomit, že neporušená předkožka poskytuje přirozenou ochranu a dítě by mělo být první, kdo předkožku stáhne. Pokud se předkožka začíná uvolňovat, stahujte ji, jen dokud to jde samo, jemně, nikdy ne násilím a nesnažte se zbytečně proces separace urychlit. Pokud nejde vůbec, nepokoušejte se o to a omývejte genitál tak jako ostatní části těla.
 • Malé miminko přebalujte často, i když používáte jednorázové plenky. Přítomnost moče a teplota těla jsou ideálními podmínkami na rozmnožení baktérií a vznik infekce.
 • Kojte - uskutečněné studie poukazují na ochranný vliv kojení před infekcemi močových cest díky přítomnosti určitých oligosacharidů z mateřského mléka v moči. Oligosacharidy brání zachycení baktérií v předkožkovém vaku a na epitelu močových cest.
 • Postupem času, když váš synek začne objevovat svoje tělo, bude se pokoušet sám o stahování předkožky. Je to normální a vám to nabízí příležitost, jak dítě naučit hygieně - předkožku stáhnout (samozřejmě pokud jde) a nejlépe důkladně omýt pod tekoucí teplou vodou. Použití mýdla není vždy nutné. Samozřejmě v případě znečištění stolicí je potřeba mýdlo použít. V souvislosti s pravidelným používáním mýdla při hygieně v oblasti prepuciálního vaku existují práce, které použití mýdla vysloveně nedoporučují právě kvůli ničení přirozeného mikroprostředí a dráždícímu efektu, čímž se vytvářejí podmínky pro napadení patogeny. Pokud už mýdlo použijete, dbejte na to, aby bylo jemné, nedráždivé, bez zbytečných parfémů - tedy obyčejné, dětské. Po umytí je potřeba předkožku opět přetáhnout přes glans.

Co nedělat:

 • Násilné stahování předkožky - nikdy se násilím nesnažte o přetáhnutí předkožky přes glans. Nebezpečím je vznik akutního stavu - parafimózy. To znamená, že předkožka (ještě fyziologicky zúžená) uvázne za glansem a způsobí přiškrcení krevního proudu. V případě, že předkožka nejde stáhnout zpět, je nutné urychlené chirurgické řešení. Dalším nebezpečím je vznik mikrotrhlin, které mohou (kromě rizika infekce) vést k vzniku srůstů a vzniku skutečné fimózy. U větších chlapců: poučte vašeho syna, předejdete tím vzniku parafimózy, aby předkožku nikdy nestahoval násilím.
 • Stahování předkožky v koupeli - nepokoušejte se stahovat předkožku v koupeli, protože při natahování se předkožkový "svěrač" otvírá, což umožní vniknutí koupelových nečistot a usnadní vznik infekce. Stahování předkožky v nečisté vodě není hygienické.
 • Násilné čištění předkožkového vaku - při konglutinované předkožce se nesnažte "vyčistit" oblast předkožkového vaku.
 • Používání pěnových přísad do koupele - vyhýbejte se pěnovým přísadám do koupele. Mohou působit dráždivě, a vést tak k zánětům (nejen genitálu, ale i ostatní kůže). Kromě toho ničí přirozenou ochrannou mikroflóru. V případě, že dítě mělo koupel s pěnou, po koupeli ho ještě osprchujte čistou vodou. Používáte-li bavlněné plenky, používejte jen k tomu určené prací prášky a nezapomeňte je důkladně vymáchat.

Závěr:

Většina chlapců se rodí s úzkou, neretraktibilní předkožkou, která není separovaná od glansu. Postupem vývoje (jehož rychlost je vysoce individuální) dojde k jejímu uvolnění. nikdy tento vývoj neurychlujte! Jediné, čeho si je dobré všimnout, je dostatečně silný proud moče. Po pubertě je u převážné většiny chlapců předkožka uvolněná.

I v případě pohlavního orgánu platí to, co v celé pediatrii - a to, že dítě není zmenšeninou dospělého organizmu, ale platí pro něj často rozdílné zákony.

Článek je ze zářijového čísla časopisu Máma a já, jeho obsah najdete zde. Časopis si můžete předplatit (a získat i super dáreček pro vaše zlatíčko) i prostřednictvím internetu zde.

Názory k článku (108 názorů)
Zaujímavý článok, .Žaba 2.10.2006 9:42
*Opačný problém, Zuzik,Kubajs 05/05, Gugí 12/07 2.10.2006 21:55
**Re: Opačný problém, Pavlína Karlová, 2 kluci 9.10.2006 17:39
škoda Petra 2.10.2006 9:50
*Re: škoda perdita 2.10.2006 10:12
*Re: škoda Damila 2.10.2006 14:41
**Re: škoda Petra 2.10.2006 18:30
*Re: škoda Káča 4.10.2006 8:55
*Re: škoda Káča + Vojta 4 roky 4.10.2006 9:7
*Re: škoda Viki 24.10.2006 21:42
**Re: škoda lukon4485 17.9.2009 21:53
konglutinace Jaga, děti 2.10.2006 9:56
*Re: konglutinace Simona 26.11.2007 15:22
**Re: konglutinace dada, děti 3 a 6 let 11.5.2009 21:46
chytrý časopis Agnes (2 děti) 2.10.2006 11:8
*Re: chytrý časopis Bibi* 2.10.2006 14:26
*Re: chytrý časopis Katka 4.10.2006 11:49
..konečně Albeka 2 děti 2.10.2006 11:44
*Re: ..konečně Severka + P 14 + L 10 + N 8 2.10.2006 11:55
**Re: ..konečně Markéta, 2 mimi 2.10.2006 17:49
**Předkožka Peli 8.10.2006 20:0
***Re: Předkožka lenča syn 8 let 11.9.2010 20:55
*přetahování Ivana, 2 kluci 2.10.2006 12:10
Pediatři Jana (Tadeáš 2 r.) 2.10.2006 12:21
*Děkuji Jitka, Eliška a Martínek 2.10.2006 12:31
*Re: Pediatři Malenka 2.10.2006 12:51
Poradte Katarina,Radovanek 2.10.2006 13:15
*Re: Poradte epi 2.10.2006 14:54
*Re: Poradte Marlenka 3.10.2006 23:17
**Re: Poradte sůva 4.10.2006 0:19
*Re: Poradte Madla (Bertik3) 8.10.2006 13:5
do kdy cekat? Lucik 2.10.2006 13:27
*Re: do kdy cekat? Pavla 2 deti 2.10.2006 16:54
**Re: do kdy cekat? Lucik 2.10.2006 17:19
***PLASTIKA Hana Zurkova, 2 deti (4 a 2 roky) 2.10.2006 19:30
****Re: Muži? Julián 2.10.2006 19:41
*****Re: Muži? dáša 3.10.2006 8:50
******Re: Muži? Lucik 3.10.2006 10:37
*****Re: Muži? Jaga, dva synové 3.10.2006 8:56
******Re: Muži? Julian 3.10.2006 13:21
*******Re: Muži? Damila 3.10.2006 14:50
********Re: Muži? Jiří 4.10.2006 20:49
*********Jiří Damila 5.10.2006 14:49
**********Re: Jiří julian 9.10.2006 12:54
***********Juliáne, Damila 9.10.2006 13:40
*****Re: Muži? KarelK 8.10.2008 9:24
****Re: Muži? Julián 2.10.2006 19:42
*****Re: Muži? Gábina syn 6 let 2.10.2006 19:54
*****Re: Muži? manžel 2.10.2006 22:18
******Re: Muži? jana 2.10.2006 23:19
*******Re: Muži? Tess 2.10.2006 23:31
šok pro dítě jutta 3.10.2006 0:11
*Pediatři domluvte se! Dana 3.10.2006 0:53
*i pravou fimozu lze léčit - kortikoste... chemik1 4.2.2008 18:38
**Re: i pravou fimozu lze léčit - kort... Laďa a pravá fimoza 12.10.2009 7:35
**Re: i pravou fimozu lze léčit - kort... Radek 7.11.2009 1:41
**Re: i pravou fimozu lze léčit - kort... Miloš 11.1.2010 19:45
***Re: i pravou fimozu lze léčit - ko... teta 13.1.2010 0:3
**Re: i pravou fimozu lze léčit - kort... Miloš 20.1.2010 20:14
***Re: i pravou fimozu lze léčit - ko... komander 17.9.2011 23:5
**Re: i pravou fimozu lze léčit - kort... Jirka1 9.3.2011 18:33
*Re: starat se Petra 18.7.2009 20:38
přetahování Zdeněk 3.10.2006 8:7
*Re: přetahování Zuzana, 2 vnoučata 3.10.2006 9:35
Přetahovat? Anadar 3.10.2006 8:25
Napsala jsem... Henna 3.10.2006 14:31
*Re: Napsala jsem... Rania 3.10.2006 16:8
Děkuju za takový článek pastelka 4.10.2006 13:22
*Re: Děkuju za takový článek Lucik 5.10.2006 10:54
*Skvělý článek !! Honza-syn 20+dcera 18 26.2.2007 23:8
díky za příspěvek dita 5.10.2006 22:28
To sem presne potrebovala Madla (Bertik3) 8.10.2006 12:52
Zajímavý článek i názory - pro nás v pra... Květa 9.10.2006 1:39
*Re: Zajímavý článek i názory - pro nás... pastelka 9.10.2006 19:35
Stejné dilema Renyk 9.10.2006 12:30
*Re: Stejné dilema Jana 11.10.2006 22:59
*Re: Stejné dilema hana 13.1.2010 0:23
zítra jdeme na zákrok kamila, 2kluci, 5 a 19 let 4.12.2006 21:24
zítra jdeme na zákrok kamila, 2 kluci, 5 a 19 let 4.12.2006 21:34
*Re: zítra jdeme na zákrok Damila 4.12.2006 21:41
**Re: zítra jdeme na zákrok Adam 9.9.2007 9:35
***Re: jdeme na obřízku Maruš 12.10.2007 22:20
****Re: jdeme na obřízku Jana 27.10.2008 16:13
*****Re: jdeme na obřízku Mirek 31.12.2008 19:39
******Re: jdeme na obřízku Mirek 31.12.2008 19:55
*******Re: jdeme na obřízku mishela 13.2.2012 0:13
********Re: jdeme na obřízku Iva, syn rok a pul 3.11.2012 0:13
***Nejsem si jistá, zda je nutný Teraza Horáková 13.10.2007 0:57
***Re: zítra jdeme na zákrok Pindas 2.12.2008 0:36
****Re: zítra jdeme na zákrok Mirek 31.12.2008 20:5
*****Re: zítra jdeme na zákrok Iva 3.11.2012 0:29
:o) Lucia 10.11.2008 20:42
*:x) fotr 6.12.2008 0:2
Adolescenti do 16 let? Mirek 31.12.2008 19:24
Obřízka ano či ne Honza z Olomouce 6.4.2009 17:54
Problém s předkožkou Anonym Anonymně 21.5.2009 21:52
strach z doktoru, kteri nasilne pretahuj... Michaela synove 1,5 a 4,5 let 2.10.2009 0:17
*Zúžená předkožka stracule 19.1.2010 20:27
**Re: Zúžená předkožka Lucka, dvouletý syn 1.2.2010 18:38
***Re: Zúžená předkožka - ozvěte se p... Gábina Svobodová 23.7.2017 16:47
**Re: Zúžená předkožka Eva. 15.7.2010 22:0
***Re: Zúžená předkožka Zuzka77 1.8.2010 17:33
a teď by neuškodilo uvést fakta, místo v... Predkozkovec Obecný, Kluk, 23 let 4.10.2011 15:23
*Re: a teď by neuškodilo uvést fakta, m... karyp 23.10.2011 22:56
*Re: a teď by neuškodilo uvést fakta, m... Lenka, dcera + syn 16.7.2014 23:45
Předkožka vanilka8 18.9.2012 23:21
Dotaz Míša 9.10.2015 8:49
přilepený kousíček Jan 13.5.2017 21:22
Článek se vztahuje k období asi

Podobné články


Vyhledávání článků podle věku


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.