tisk-hlavicka

S Bankou pupečníkové krve ČR, nebo za peníze?

26.3.2004 Banka pupečníkové krve 10 názorů

Komerční firmy slibují zázraky na počkání. Maminky, rozhodujte se s rozmyslem!

Rozhodnout se k anonymnímu a bezplatnému dárcovství pupečníkové krve pod dozorem vyškoleného personálu a lékařů a přispět tak do registru dárců této životadárné tekutiny mohou nastávající maminky již v devatenácti porodnicích napříč Českou republikou - v porodnicích, které spolupracují s neziskovým projektem Banka pupečníkové krve ČR. Na českém trhu však již existují i komerční firmy nabízející tyto odběry včetně uskladnění na 20 let za finanční obnos. Maminky, víte, podle čeho se rozhodnout? Co je pravda a co vzdušné zámky?

Komerční firmy slibují zázraky na počkání. Maminky, rozhodujte se s rozmyslem!

Několik komerčních firem, které se poslední dobou objevily na českém trhu, nabízí odběr vlastní pupečníkové krve při porodu a její uschování na 20 let pro případné léčebné využití za poměrně významný finanční obnos. Co však vypadá jednoduše a lákavě, má ve skutečnosti mnohá zásadní omezení a lékaři (hematologové,onkologové a další odborníci, kteří se využitím pupečníkové krve zabývají už léta), před ukvapeným rozhodnutím varují. Důvodem jsou špatné, nedostačující a mnohdy zavádějící informace, které se k maminkám prostřednictvím těchto firem dostávají a které se týkají především možného použití odebrané pupečníkové krve pro vlastní potřebu a pro potřebu rodiny. Jeden z koordinátorů neziskového projektu Banka pupečníkové krve ČR MUDr. Ivan Fales k tomu říká: "Je nasnadě, že při vrozených imunologických, nebo metabolických poruchách kmenové buňky z vlastní pupečníkové krve použít nelze. Příliš vhodné není ani použití při léčbě leukémie, neboť v těchto buňkách může být zakódován i určitý sklon tomuto nádorovému bujení znovu podlehnout".

Pupečníková krev pro tetičku a strýčka?

V nabídce komerčních firem provádějících odběry se též hojně objevuje možnost léčebného užití krvetvorných buněk v kardiologii, či neurologii, tedy například při infarktu nebo po úrazu míchy. "Zde je ale věda zatím v počátcích a navíc se k těmto účelům pupečníková krev zatím v zásadě nepoužívá a naopak se používá kostní dřeň, která je bohatá na buňky důležité při náhradě tkání," dodává MUDr. Ivan Fales. "Dá se předpokládat, že věda pravděpodobně k vývoji tímto směrem dospěje, ale slibovat něco takového je ze strany podnikatelů s pupečníkovou krví čistá spekulace bez jakékoliv záruky. Navíc je nutné si uvědomit, že se věda nezastaví ani při využití buněk u lidí, kteří svou pupečníkovou krev zamraženou mít nebudou, jako se děje doposud, a těch bude logicky naprostá většina." Bohužel stejně spekulativní je i slibované použití této krve pro rodiče, či příbuzné, které je zcela závislé na shodě tkáňových antigenů (HLA) důležitých pro transplantaci. Jen pro zajímavost uveďme, že u sourozenců je pravděpodobnost úplné shody 1:4, při použití u rodičů tato pravděpodobnost výrazně klesá a u vzdálenějších příbuzných je prakticky nemožná.

Cílené apelování na maminky v době jejich těhotenství, aby udělaly něco pro zdraví svého dítěte a uskladnily si jeho pupečníkovou krev, může různým skupinám přinést velké zisky, ale samotné mamince (jejímu dítěti) pravděpodobně nikdy neposlouží. V některých případech může tento "nátlak" vést u maminky i k určitému pocitu frustrace, že tuto šanci nemá možnost využít, například z finančních důvodů. Mnohem rozumnější se jeví darovat pupečníkovou krev prostřednictvím Banky pupečníkové krve coby dobrovolný dárce a nechat ji uskladnit anonymně - vždyť nikdo z nás neví, kdy bude takovou pomoc sám potřebovat.

Kontakt:

Banka pupečníkové krve ČR, Ústav hematologie a krevní transfuze, U nemocnice 1, Praha 2, 128 20.

MUDr. Petr Kobylka, CSc. - vedoucí projektu, MUDr. Ivan Fales, MUDr. Šárka Rahmatová, RNDr. Šimona Matějčková - koordinátoři projektu, tel: 224 436 058, Jana Jahodová - komunikace s veřejností, tel: 605 553 430

e-mail: cryo@uhkt.cz,

www.bpk.cz

Projekt Banka pupečníkové krve ČR a jeho rozšiřování do dalších porodnic je plně odkázáno na pomoc sponzorů. Prostřednictvím nadačního fondu Umbilicus (pupík) můžete dobré věci přispět i vy. Děkujeme. Číslo účtu: 13658389/0800

Proč je pupečníková krev tak vzácná?

Pupečníková krev je, podobně jako kostní dřeň, bohatá na buňky zajišťující krvetvorbu a je používána k transplantacím a léčbě nádorových onemocnění (například leukémie), či vrozených poruch imunity a metabolismu. Její výhodou je zcela bezbolestný odběr a tzv. imunitní nezralost, která slibuje méně potransplantačních komplikací. Tato imunitní nezralost však na druhou stranu způsobuje slabší účinek štěpu proti nádoru, a proto je pupečníková krev zdrojem až druhé volby po kostní dřeni, ačkoliv často jedinou, či poslední šancí na uzdravení. Štěp pupečníkové krve je okamžitě připraven k transplantaci a nedochází proto ke zdržení, jako u dárců kostní dřeně, nevýhodou je však relativně malé množství této krve (odebírá se z pupečníkové šňůry těsně po jejím odstřižení po porodu miminka). Tato skutečnost zatím pupečníkovou krev předurčuje k transplantacím téměř výhradně dětských pacientů.

Do současnosti bylo v České republice s využitím štěpů z domácí Banky pupečníkové krve ČR i ze světových registrů provedeno celkem 12 transplantací, což je na naši malou zemi poměrně velký úspěch.

Čím více štěpů pupečníkové krve, tím více šancí pro nemocné děti

Cílem projektu Banka pupečníkové krve ČR, který vznikl pod záštitou Ústavu hematologie a krevní transfuze v roce 1996, je kromě zajištění samotného odběru, také kompletní vyšetření odebraného štěpu, zamražení a uložení ve speciální kryobance v kontejnerech s tekutým dusíkem při teplotě - 196°C. Základní údaje o vyšetřených štěpech jsou po půlroční karanténě (která vyloučí všechna virologická rizika) poskytnuty Českému registru dárců kostní dřeně v IKEM, který informace vloží do databáze napojené na mezinárodní registr. Štěp tak může být vybrán k transplantaci u nás i kdekoliv na světě.

Názory k článku (10 názorů)
dotepani pupecniku Misulka 26.3.2004 14:0
*Re: dotepani pupecniku kobliha s koblížkem Kubíkem 26.3.2004 14:57
**Re: dotepani pupecniku Misulka 26.3.2004 19:51
*Re: dotepani pupecniku Martina 26.3.2004 21:22
**Re: dotepani pupecniku Klára 27.3.2004 1:21
***Re: dotepani pupecniku Blanka,Sarah 24mesicu 27.3.2004 22:59
****Re: dotepani pupecniku dasa 28.3.2004 15:27
*****Re: dotepani pupecniku Sylvie 28.3.2004 16:2
******Re: dotepani pupecniku dasa 28.3.2004 21:12
dotaz Stána 23.5.2006 17:45
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.