tisk-hlavicka

Volání o pomoc

18.12.2003 Daniela Dolejší 18 názorů

Otevřený dopis primátorovi Prahy.

Vážený pane primátore,

obracím se na Vás nejen jako volička ODS, ale především jako zástupkyně občanského sdružení Hornomlýnská sdružujícího rodiče dětí s nejtěžším kombinovaným postižením. Díky administrativním průtahům a nesplněným slibům jsme se dostali do situace, kdy při získání prostor na stacionář pro takto postižené děti nebudeme mít dostatek financí pro rozjezd v roce 2004 /stavební úpravy, provozní náklady/. O příspěvek magistrátu, který by nám pomohl realizovat naše plány, můžeme dle obdržených informací žádat až opět koncem příštího roku prostřednictvím naší městské části. Situace nás, rodičů a dětí, je zoufalá, posunutí našich plánů nám bere odvahu doufat, že se dobereme cíle - vybudování stacionáře, jediného v jižní části Prahy. Vím, že Váš čas je nesmírně drahocenný, přesto si Vás dovoluji požádat o přešetření naší žádosti o příspěvek na provoz denního stacionáře.

Jsem předsedkyní OS Hornomlýnská, které vzniklo na Praze 4 v domě zvláštního určení převážně k zajištění chybějící rehabilitace a denního stacionáře pro tzv. neumístitelné, ležící děti. OS bylo založeno v lednu 2003 a již začátkem února jsme předložili návrh řešení naší situace paní radní Mgr. Halové, která přislíbila, že se danou problematikou bude zabývat. Ráda bych upozornila, že již v té době za námi stáli jak garanti ze strany odborné veřejnosti, tak zastupitelstvo MČ Kunratice a pan senátor Outrata za Prahu 4. V návrhu jsme žádali o pronájem nebytových prostor na vytvoření rehabilitace pro 120 těžce zdravotně postižených obyvatel tohoto domu a na vybudování denního stacionáře, který by sloužil pro 10 - 12 dětských klientů. Vzhledem k tomu, že vlastníkem domu je hl.m. Praha, navrhovali jsme, aby se stal stacionář detašovaným pracovištěm DC Paprsek vedeného Dr. Šturmou, který byl tomuto návrhu také nakloněn.

Musím vyslovit zklamání nad laxním přístupem paní radní Halové, z něhož později vyplynulo, že se naším problémem zabývat nesnažila. V červnu 2003 jsem psala stížnost panu řediteli magistrátu, protože jsme neobdrželi žádné vyjádření k naší žádosti o pronájem nebytových prostor. Poté se začalo něco dít, ale fyzicky jsme si mohli prostory převzít až v září. To, že jsme ztratili tři čtvrtě roku, se na našem OS podepsalo v tom, že jsme se nemohli zúčastnit většiny vypisovaných grantových řízení (včetně magistrátního), nemohli jsme oslovovat sponzory a tak dále.

Přesto jsme byli v rámci možností aktivní, o čemž Vás pane primátore mohou přesvědčit naše webové stránky www.hornomlynska.zde.cz .

Také se za nás postavila Národní rada zdravotně postižených v ČR, Český výbor UNICEF, Asociace rodičů zdravotně postižených dětí v ČR (jsme jedním z klubů Asociace). MČ Kolovraty s námi hodlá v příštím roce navázat spolupráci....

Po převzetí prostor se bohužel zjistilo, že z hygienických důvodů není vhodné umístit stacionář do přidělených místností. Paní hygienička nám doporučila, abychom si našli nové prázdné prostory; jako ideální řešení viděla některou ze zrušených MŠ. Uvědomili jsme si, že by to mohlo pomoci více rodinám, a zároveň bychom získali i pozemek, možnost pobytu venku….

Nyní jsme v jednání s MČ Prahy 11, která eviduje bývalou MŠ ve Filipově ulici. Tato MŠ sice nyní slouží jako ubytovna, nicméně - jak se vyjádřil Ing. Škoda - rádi by v ní dali prostor iniciativním občanským sdružením.

Ráda bych zdůraznila, že nejen my, ale také DC Modrý klíč Modřany eviduje víc jak 50 potřebných rodin z Hodkoviček, Modřan, Libuše, Lhotky, Kunratic, Pankráce........, ale také děti z okolních vesniček, jako je Mukařov. Máme tady rodiče ležící holčičky, jejíž zdravotní stav jim umožňuje absolvovat cestu trvající až 3,5 hodiny, pokud chtějí, aby malá pobyla 4 hodiny v kolektivu dalších dětí. Bohužel většina našich dětí by takové cestování nezvládla. Já sama mám chlapečka, kterého byl v době mého hledání vhodného stacionáře ochoten přijmout pouze Paprsek Hloubětín. Po absolvování dvou tříhodinových jízd dostal synek velmi těžký epileptický záchvat a já jsem si uvědomila, že pokud něco neudělám, zůstaneme uzavřeni mezi čtyřmi zdmi.

Zastupitelstvo MČ Kunratice v čele s paní Ing. Kabelovou, starostkou, kterou bych osobně přála každému občanovi v našem státě, požádalo v návrhu z rozpočtu magistrátu hl. m. Prahy pro rok 2004 o dotace na stavební a provozní náklady na denní stacionář pro děti s nejtěžším, kombinovaným postižením. MČ Kunratice by se tak stala zřizovatelem a naše OS provozovatelem. Bez finanční pomoci především na provozní náklady se neobejdeme, ale to neznamená, že hodláme složit ruce do klína. Chceme i nadále zůstat aktivní a část nákladů hradit sponzoringem firem a prostřednictvím darů či získaných grantů

Snažíme se dostat do povědomí veřejnosti, např. v lednu 2004 o nás vyjde článek ve Vlastě, v březnu 2004 v časopisu Děti a my, TV Prima o nás hodlá informovat, články již vyšly v Blesku, Lidových novinách, MF Dnes, Ringu...... Pomocí získaných grantů a sponzorů připravujeme službu pro obyvatele domu Hornomlýnská nesmírně důležitou: rehabilitaci. Také uvažujeme o využití prostor původně zamýšlených jako denní stacionář. Domníváme se, že by se určitě

u nás našli postižení, kteří by uvítali možnost zařadit se do pracovního poměru. To by jim mohla umožnit např. chráněná dílna, která by zde mohla vzniknout namísto zamýšleného denního stacionáře.

Vážený pane primátore, s naším případem je obeznámena také paní Monika Janíková, zastupitelka hl.m. Prahy a předsedkyně sociálního výboru, která mi oznámila, že jsme do rozpočtu nebyli zahrnuti.

Sám jistě víte, že asistenční služba je pro rodiče prakticky nereálná a nám nezbývá než 24 hodin denně pečovat o postižené děti, což se samozřejmě odráží jak na našem psychickém, tak i fyzickém stavu, Nikdo z nás nechce důsledkem vyhoření své děti umístit do ústavu. Jako řešení bychom viděli denní stacionář, který by nám rodičům odlehčil a dětem dal šanci dostat se do kolektivu, poznávat nové okolí a individuálně rozvíjel jejich dovednosti.

Předpokládáme, že začátkem roku 2004 budeme mít prostory pro stacionář od MČ Prahy 11. Hodláme co nejrychleji zpracovat projekt a rádi bychom požádali o finanční podporu na náklady v průběhu roku tak, aby byl stacionář uveden do provozu co nejdříve.

Obracím se na Vás s naším voláním o pomoc, jelikož je známo, že jste vyhlášen svým lidským postojem k sociálním problémům.

Umožněte, prosím, našim dětem podobné podmínky jako mají ti šťastnější; dopřejte nám, rodičům, odpočinek k nabytí dalších sil.

Pevně doufám v kladné přijetí naší žádosti a osobně Vám přeji jen to nejlepší.

Za OS Hornomlýnská

Daniela Dolejšová

předsedkyně

Názory k článku (18 názorů)
Proč to píšete sem? Lída 18.12.2003 15:42
*Re: Proč to píšete sem? Pepík 18.12.2003 15:45
**Re: Proč to píšete sem? Lída 18.12.2003 15:46
*Re: Proč to píšete sem? Fořtka 18.12.2003 16:39
**Re: Proč to píšete sem? xxxxxxxy 18.12.2003 16:45
*Re: Proč to píšete sem? helena 18.12.2003 21:15
**Re: Proč to píšete sem? yukona 24.12.2003 15:39
Ironie není na místě Petra N. 18.12.2003 18:14
Výborně Sedmikráska* 19.12.2003 9:35
*Re: Výborně maceška 19.12.2003 9:48
**Re: Výborně Liduška, 3 děti 19.12.2003 14:37
***Re: Výborně Jana, dva synové 20.12.2003 14:35
o tom se musí vědět sidonie 19.12.2003 17:3
*A nemůže pomoct každý z nás? Jája (3děti) 2.1.2004 11:19
**Re: A nemůže pomoct každý z nás? Daniela Lukášek Leonka Kevin 2.1.2004 13:31
***Re: A nemůže pomoct každý z nás? Jája 2.1.2004 14:17
***Re: A nemůže pomoct každý z nás? Misa3 3.1.2004 16:55
****Re: A nemůže pomoct každý z nás? Daniela Lukášek Leonka Kevin 3.1.2004 22:16
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.