tisk-hlavicka

Canisterapie v praxi

Tato terapie využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.

Především klade důraz na řešení problémů psychologických, citových

a sociálně-integračních. Je součástí zooterapie – léčby pomocí zvířat.

Působení na fyzické zdraví člověka je u canisterapie druhotné (na rozdíl od hipoterapie) a zahrnuje spíš složku motivace k rehabilitaci a povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky. Canisterapie se uplatňuje zejména jako pomocná (podpůrná) psychoterapeutická metoda při řešení situací, kde jiné metody nelze použít. Například při navazování kontaktu s obtížně komunikujícími klienty, při práci s lidmi různého postižení.

Letní integrační canisterapeutický tábor

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádá canisterapeutické tábory již od roku 1998. Táborů se účastní děti s různými typy postižení a jejich důležitou součástí je aktivní psychosociální rehabilitace dětí prostřednictvím terapeutických psů.

Čtrnáctidenní tábor se uskutečnil ve výcvikovém středisku ZSF Hradce u Lipí a zúčastnilo se ho celkem 36 dětí, z nichž více než dvě třetiny měly sociální handicap nebo psychosomatické onemocnění (16 dětí žijících v dětském domově, 8 s psychosomatickými onemocněními). Nejčastější potíže dětí byly enuréza (noční pomočování), agresivita nebo úzkost. Protože canisterapeutické tábory jsou integrační, byly do kolektivu zařazeny rovněž děti z „běžných“ funkčních rodin, které nemají žádné zvláštní zdravotní či sociální postižení (10). Spolu s dětmi se tábora zúčastnilo rovněž 8 psů.

Ve snaze objektivně vyhodnotit výsledky canisterapie byly děti podrobeny na začátku a konci pobytu vyšetření pomocí dotazníku. Otázky byly zaměřeny na vztah dětí ke zvířatům. Děti odpovídaly, zda mají doma nějaké zvíře, zda se bojí psů apod. Součástí dotazníku byl kresebný test rodiny a začarované rodiny. Na konci se také děti vyjadřovaly k tomu, jak se jim tábor líbil. Děti si mohly vybrat, zda své zážitky nakreslí nebo o nich napíší. Kromě toho byli po skončení tábora zkontaktováni i rodiče s dotazníkem zjišťujícím změny v projevu dětí po návratu z tábora.

Kromě těchto metod byly využity i nestandardizované rozhovory, pozorování, studium dokumentace a fotodokumentace. Na základě každodenní práce s dětmi byly zaznamenávány informace o dětech, jejich projevech a chování. Tyto poznatky byly rovněž průběžně konzultovány s pediatrem, který na táboře zajišťoval pravidelnou supervizi a děti osobně znal ze své lékařské praxe.

Děti a psi

Na táboře se problémy, které uváděli rodiče u dětí, např. agresivita, uzavřenost, „neposlušnost“, enuréza apod. objevovaly jen zřídka. Psi pomohli dětem při adaptaci na odloučení od rodiny i na táborový život. Děti vyžadující neustále pozornost druhých se soustředily na psy a tyto projevy se zmírnily. Některé děti zpočátku projevovaly nejistotu při kontaktu se psy, ale brzy si zvykly.

Celková bojácnost a úzkost dětí se během pobytu zlepšila. Z dalších změn, které jsme u dětí pozorovali, to bylo např. zlepšení komunikace, celkové zklidnění, zvýšení sebevědomí ve chvíli, kdy byl pes na vodítku „svěřen“ konkrétnímu dítěti a ono jej mohlo vést. Na druhou stranu je nutné uznat, že některé děti (4) se psy bližší kontakt nenavázaly.

Vysloveně negativní reakce byla zaznamenána pouze u jedné dívky, která uvedla, že má ze psů velký strach. Během pobytu se účastnila všech aktivit a programů kromě přímého fyzického kontaktu se psem. Uváděla, že jí psi nevadí, pokud na ně nemusí „šahat“. Na bezprostřední přítomnost psů si zvykla velmi rychle. Nakonec si psa i několikrát pohladila.

Výběr psů

Výchovný prospěch ze soužití se zvířaty můžeme očekávat jen tehdy, když to přináší potěšení oběma stranám, tj. lidem i zvířatům. Pokud má pes rozdávat radost, mazlit se s lidmi, být milý, musí také sám radost prožívat, žít v klidném prostředí. Pes nesmí být přetěžován ani stresován. Při výběru psa musíme brát v potaz jak přání a osobnost klienta, tak vlastnosti a povahu psa. U skupinové terapie je proto vhodné sestavit skupinu různých psů, aby si klient mohl sám vybrat. Velmi důležité je, že by se psi měli dopředu znát, abychom předešli zbytečným stresům i případným agresivním projevům psa. Na tomto táboře konkrétně byli dva labradorští retrívři, dva kokršpanělé, border kolie, anglický kokršpaněl, border terier a bernský salašnický pes. Problémy se objevily u dvou z nich. Jeden kokršpaněl se špatně adaptoval na cizí lidi a labrador se nesnesl s kolektivem psů. Aby se podobným situacím předešlo, bude nutné, aby v příštích letech měli vybraní psi osvědčení canisterapeutického psa. Ostatní psi se zhostili své role „terapeuta“ výborně.

Kladný vliv psů na stav dětí

U drtivé většiny dětí (30) můžeme pozorovat kladný vliv psa na jejich celkový stav. Pro zbývající děti měl pobyt podobný význam jako účast na běžném letním táboře.

U dětí došlo k výraznému zlepšení některých problémů, např. ke zmírnění somatických příznaků syndromu a k odklonu od soustředění se na vlastní osobu (egocentrismus). Pro děti z dětského domova shledáváme největší význam v tom, že měly možnost intenzivního kontaktu se zvířetem. Pes byl pro děti zdrojem mnoha emočně libých prožitků, na něž je jejich běžný život velmi chudý. Zároveň se zlepšila komunikace mezi dětmi, kdy byl hlavním tématem rozhovoru pes. Některé děti také zjistily, že se psů nemusejí bát. Za zajímavé zjištění pokládáme, že z dobrých vlastností psa děti často uvádějí různé formy pomoci lidem. Poukazují na to, že psi pomáhají lidem se zrakovým postižením, dokáží člověku zachránit život, hlídají a ochraňují člověka. Z povahových vlastností pak jmenují nejčastěji věrnost nebo přátelství.

Celkové výsledky tábora vyznívají kladně, a to ze strany dětí, rodičů, personálu tábora i přítomného pediatra. Na základě přímé práce s dětmi, výsledků pozorování a výsledků dotazníků můžeme konstatovat, že pobyt na letním integračním canisterapeutickém táboře má kladný vliv na změnu zdravotně sociálního stavu dítěte. Ačkoliv podíl vlivu samotné canisterapie nelze určit zcela přesně, tak celek, který tvoří táborový způsob života (např. změna prostředí, táborový režim, pobyt v přírodě, soužití s novými kamarády) spolu s přítomností psů vykazuje dobré výsledky.

A. Mojžíšová, V. Kalinová, R. Švestková, M. Velemínský, B. Kadubcová

Hodnocení letního integračního canisterapeutického tábora – redakčně upraveno a zkráceno.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.