tisk-hlavicka

Jak se léčí bradavice

6.9.2000 Doc. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. Portál 238 názorů

S bradavicemi především na rukou a na ploskách nohou se v životě určitě setkal každý – pokud ne sám u sebe, jistě u sourozence, kamaráda, dítěte. Co s nimi?

Bradavice, neboli verrucae jsou benigní nádorky, které se vyskytují obvykle na kůži, méně často na sliznicích. Označení verrucae pochází od vzhledu připomínající malé kopečky. Podle historických zpráv je toto onemocnění známo po několik tisíciletí, jak potvrzují dějiny řecké a románské medicíny, zaznamenávající mj., že anogenitální bradavice se přenášejí sexuálním stykem.

Příčiny vzniku bradavic

Příčinou bradavic jsou viry, patřící do skupiny humánních papilomavirů – HPV. Tyto viry obsahují dvojvláknovou desoxyribonukleovou kyselinu (DNA). Infekce papilomaviry se běžně vyskytují u různých živočišných druhů zahrnující lidské jedince, zvířata, např. krysy, krávy, koně, psy, kočky. Všechny viry však mají vysokou hostitelskou specifitu a nejsou přenosné z jednoho druhu na jiný. Přesto, že se infekce vyskytuje nejčastěji u lidí, není známa prevalence onemocnění v populaci.

Bradavicemi jsou ponejvíce postiženy děti a mladší jedinci, dále osoby se sníženou buněčnou imunitou, pacienti s imunosupresivní terapií, např. po transplantaci ledvin.

Přenos infekce je možný z člověka na člověka, ze zvířete na člověka a také z člověka na zvíře. Inkubační doba se pohybuje od několika týdnů do několika měsíců. Virus vniká do epidermis zpravidla porušenou kožní integritou. Významným faktorem pro vznik onemocnění je macerace kůže zapříčiněná zvýšením pocením, jak dokazuje poměrně dosti vysoký výskyt bradavic na ploskách nohou.


Kontagiozita papiloviru je značně variabilní a závislá na mnoha faktorech, např. na lokalizaci lézí, množství viru v nich, na celkovém imunologickém stavu exponovaného jedince a dalších podmínkách hostitele. Imunitní systém může sehrát signifikantní roli v diseminaci bradavic, ale také v jejich regresi. Epidermis reaguje na přítomnost viru akantotickým bujením (rozšířením epidermis) s hyperplazií buněk bazální vrstvy, provázená papilomatózou a zadržováním keratinocytů.

SLOVNÍČEK

akantóza – ztluštění pokožky vyvolané růstem epidermu do hloubky

epidermis – vrchní vrstva kůže tvořená krycím epitelem, pokožka

hyperplazie – zvětšení orgánu nebo jeho části způsobené zmnožením počtu buněk

keratin – nerozpustná bílkovina, tvořící podpůrnou nebo ochrannou tkáň rohovitých útvarů (pokožky, vlasů, nehtů, kopyt apod.)

papila – 1. vazivové výběžky škáry vybíhajícíc do epidermis uspořádané do různách tvarů; 2. bradavičnatý výrůstek, bradavka

papilom – benigní bohatě členěný nádorek vznikající z epitelu

papilomatóza – nakupení četných papilomů u téhož jedince


Klinický obraz bradavic

Klinický obraz bradavic je značně variabilní. Rozlišuje se několik základních typů bradavic: vulgární bradavice – verrucae vulgares, plantární bradavice – verrucae plantares, ploché bradavice – verrucae planae juveniles, střapcovité bradavice – verrucae filliformes a genitální bradavice – condylomata accuminata.

Vulgární bradavice patří k nejčastějším formám bradavic, vyskytujících se izolovaně nebo vícečetně. Zpočátku mají tvar papulí velikosti špendlíkové hlavičky, které se zvětšují a prominují nad úroveň kůže. Jejich povrch, původně hladký, postupem času rohovatí. V definitivní podobě se představují jako tuhé, ostře ohraničené papuly či uzlíky okrouhlého, případně oválného tvaru s bradavičnatým až papilomatózním povrchem šedožluté barvy. Nejčastěji se vyskytují na rukou. Bradavice nejsou bolestivé s výjimkou lokalizace kolem nehtových valů, odkud se mohou šířit a zarůstat pod nehet.

Plantární bradavice jsou zvláštní klinickou variantou vulgárních bradavic, projevující se jako ztluštělé, hyperkeratotické, endofyticky rostoucí léze, bolestivé na tlak. V centru ložisek jsou mnohdy patrny drobné hnědé, případně černé tečky, podmíněné krvácením z kapilár. Většinou se vyskytují ve větším počtu s mozaikovitým uspořádáním na ploskách nohou, případně ve dlaních rukou. Mají tendenci k rychlému šíření a častým recidivám.

Plantární bradavice mají v posledních letech stoupající incidenci zvláště u plavců a ostatních sportovců. Ploché bradavice jsou malé (2 – 4 mm), lehce vyvýšené ploché papulky s nepatrným rohovatěním. Jsou nebolestivé, světležluté až světle hnědé, anebo barvy normální kůže. Vyskytují se obyčejně ve větším počtu, nejčastěji na tvářích, na bradě a na spáncích. Postiženy bývají hlavně děti a mladší jedinci, dospělí zcela výjimečně.

Střapcovité (filiformní) bradavice se vyskytují izolovaně v oblasti rtů, ústních koutků, nosních dírek jako tuhé, růžově zbarvené, prominující papilomky s hyperkeratotickým střapcovitě rozeklaným povrchem.

Genitální bradavice se vyskytují v perigenitálních intertriginózních oblastech, na hrázi, genitálu – na vulvě, vnitřním listu předkožky, kolem análního otvoru apod. Kondylomy jsou drobné, špičaté, rozeklané papuly světle růžové barvy. Rychle se zvětšují a splývají do větších nebolestivých útvarů měkké konzistence s bradavičnatým, macerovaným povrchem, podobajícímu se květákovým tvarům.

Léčba

Terapie bradavic závisí na věku pacienta, rozsahu, trvání, lokalizaci lézí a v neposlední řadě na imunologickém stavu pacienta. V žádném případě nesmí být léčba natolik agresivní, aby zanechala jizvy. V současné době existuje řada léčebných možností bradavic, mezi které náleží:

Chirurgická léčba – totální vynětí s kompletním odstraněním bradavičnatých útvarů. Doporučuje se především u rozsáhlých kondylomat v perianální a perigenitální lokalitě. Jinou variantou chirurgické léčby je odstranění bradavic exkochleační lžičkou po předcházejícím místním znecitlivění. Doporučuje se u vulgárních, filiformních bradavic a drobných kondylomů.

Diatermokoagulace – další terapeutická možnost vulgárních veruk na rukou i ploskách nohou. Podle lokalizace, velikosti a tvaru se volí pracovní diatermokoagulační nástavec (klička, kuločka apod.).

Kryoterapie – metoda využívající nízké teploty tekutého dusíku a sněhu kysličníku uhličitého je přijatelná pro léčbu vulgárních a plochých bradavic i kondylomů.

Keratolytické prostředky k možnostem konzervativního léčebného postupu. K této léčbě se doporučují zvláště hyperkeratotické plantární veruky, u kterých můžeme dosáhnout terapeutického úspěchu opakovanou aplikací mastí s 20% kyselinou salycilovou. Po několika dnech se změklá rohovina snadno odstraní skalpelem a další aplikací zbylé, do hloubky zanořené části. Kromě mastí s vysokou koncentrací kyseliny salycilové jsou vhodné roztoky s kyselinou salicylovou, mléčnou a trichloroctovou. Na ploché bradavice se doporučují roztoky s l – 5% koncentrací kyseliny salicylové, lihové roztoky s 2% resorcinem, z novodobých efektivních prostředků v léčbě plochých bradavic zaujímají přední místy krémy, roztoky a gely s 0,025-0,5% kyselinou vitaminu A.

Podophyllin ve 25% roztoku je vhodný k terapii kondylomů, případně plantárních veruk. Vzhledem k jeho toxicitě má být aplikován pouze lékařem.

Cytostatika – 0,5% Fluorouracil v roztoku, případně v kombinaci s l0% kyselinou salicylovou nachází rovněž uplatnění v léčbě vulgárních bradavic.

Psychoterapie a sugestivní terapie jsou jednou z dalších možností léčby této virové infekce, zejména u senzitivních jedinců.

Konečně je možné i spontánní zhojení bradavic bez jakéhokoliv léčebného zásahu.

Z výše uvedeného přehledu je zjevné, že existuje řada možností léčby bradavic. Rozhodnutí, jakým způsobem léčit právě vaše bradavice je nutné ponechat na odborném lékaři, který podle lokalizace, vzhledu, růstu a velikosti zvolí nejvhodnější způsob léčby.

Autorka pracuje na dermatovenerologické klinice FN Brno-Bohunice.

Názory k článku (238 názorů)
díky Hanka 7.9.2000 21:22
*Re: díky Josef 11.12.2004 0:57
**Re: fuj, to jsou metody Xantipa 26.2.2005 11:0
**Re: díky drsnak 17.8.2007 18:47
***Verrumal Martina,chlapeček03,holčička99 2.9.2007 23:11
****Re: Verrumal - není pro těhotné H 7.1.2008 21:53
*Re: díky Milka 9.5.2005 1:17
**Re: díky Alča, Adam 9 a Luky 2 20.5.2005 22:55
*Re: díky Lubkosaurus 7.10.2016 13:41
Alternativní léčba Gábina(dcera 6,syn 4,5) 8.9.2000 21:46
*Re: Alternativní léčba Anna 10.9.2000 13:11
*Re: Alternativní léčba Veronika K. 10.9.2000 14:1
**Re: Alternativní léčba Anna 11.9.2000 21:54
**Re: Alternativní léčba Gábina(dcera 6,syn 4,5) 11.9.2000 21:56
***Alternativní léčba lukas 23.3.2004 13:38
***Beznaděj Lenka,syn 2 roky 19.2.2006 14:30
****Re: Beznaděj Monika 20.2.2006 13:45
***Re: Alternativní léčba Ivana, dva kluci 19.10.2006 13:51
****Re: Alternativní léčba Lucka 7.11.2006 19:49
**Re: Alternativní léčba - bradavice Jana 12.9.2000 0:0
**Re: Alternativní léčba Veronika 12.9.2000 0:0
**Re: Alternativní léčba Veronika 12.9.2000 0:0
**Re: Alternativní léčba Ivana 28.6.2004 16:40
***Re: Alternativní léčba Frantisek 7.6.2005 16:59
****RADA JankaV+Saša 3/06+Nik 6/08 10.6.2005 7:52
****Re: Jak na bradavice andy+3 10.6.2005 9:13
*****Re: Jak na bradavice Ivana 10.6.2005 18:15
******Re: Jak na bradavice Andy+3 11.6.2005 14:56
******Re: Jak na bradavice Andy+3 11.6.2005 15:1
******Re: Jak na bradavice Sabka 18.7.2009 19:38
*****Re: vlašovičník Jarka 22.10.2005 14:6
******Re: vlašovičník Misa 16.11.2005 3:56
*******PROSÍM - SOS - molusky Lída, 2 děti 25.11.2005 10:3
********Re: PROSÍM - SOS - molus... Tulačka(Bety 9/96+Anička 4/98) 25.11.2005 12:14
********Re: PROSÍM - SOS - molus... Káťa+2 Škubánci 8.12.2005 18:30
*********Re: PROSÍM - SOS - mol... Lída 9.12.2005 12:41
**********Re: PROSÍM - SOS - m... Káťa+2 Škubánci 9.12.2005 13:7
***********Re: PROSÍM - SOS -... Lída 9.12.2005 19:1
************Re: PROSÍM - SOS... Káťa+2 Škubánci 11.12.2005 12:18
*************Re: PROSÍM - S... Lída 11.12.2005 18:42
**********Re: PROSÍM - SOS - m... Anna 9.12.2005 13:19
***********Re: PROSÍM - SOS -... Anna 9.12.2005 13:21
**********Re: PROSÍM - SOS - m... Katka S, dvě holky 15.1.2006 19:9
***********Re: PROSÍM - SOS -... Jana, Adam 20měsíců 2.2.2006 14:22
***********Re: PROSÍM - SOS -... Jana, Adam 20měsíců 2.2.2006 14:23
************Re: PROSÍM - SOS... Lenka, 2kluc i 2.2.2006 15:30
*************Re: PROSÍM - S... Káťa+2 Škubánci 3.2.2006 12:24
*************Re: PROSÍM - S... Federika 3.2.2006 12:33
**************Re: PROSÍM -... Káťa+2 Škubánci 3.2.2006 17:40
***************Re: PROSÍM... Jitka, Dan (9/2002) 3.2.2006 19:21
****************Re: PROS... Káťa+2 Škubánci 3.2.2006 20:28
*****************Re: PR... Jitka, Dan (9/2002) 3.2.2006 21:45
*****************Re: PR... Petra a Týsek 3.2.2006 23:5
******************Re: Jitka, Dan (9/2002) 3.2.2006 23:12
******************molus... kj. 4.2.2006 9:12
*******************Re: m... Káťa+2 Škubánci 4.2.2006 11:31
********************Re: m... Lída 4.2.2006 19:9
*********************Re: m... Káťa+2 Škubánci 4.2.2006 19:54
**********************Re: m... Ina 4.2.2006 20:2
***********************Re: m... Káťa+2 Škubánci 4.2.2006 20:17
************************Re: m... Ina 4.2.2006 20:25
*************************Re: m... Káťa+2 Škubánci 4.2.2006 20:41
**************************Re: m... Lída 4.2.2006 21:14
***************************Gluka... Ina 4.2.2006 21:22
***************************Re: m... Káťa+2 Škubánci 5.2.2006 10:22
****************************Re: m... Lída 5.2.2006 19:7
*****************************Re: m... Lída 5.2.2006 19:49
******************************Re: m... Káťa+2 Škubánci 6.2.2006 17:31
******************************Re: m... Jitka, Dan (9/2002) 6.2.2006 19:59
**************Re: PROSÍM -... Alena Foglová, 1 syn  18.3.2009 20:54
***************Re: PROSÍM... H&N&L 22.3.2009 20:48
**********Re: PROSÍM - SOS - m... Klára a Honzík 5.2.2007 8:27
***********Re: PROSÍM - SOS -... žanika 13.2.2007 10:40
***********Re: PROSÍM - SOS -... Kamila, Ondra 10/04 16.2.2007 16:35
***********Jak zničit moluska Markéta 10.3.2007 21:45
********Moluska vymačkejte!!! Milada 7.2.2006 22:5
*********Re: Moluska vymačkejte... Hanka a Martin 2.roky 18.2.2006 17:2
*********Re: Moluska vymačkejte... Amaaly 22.2.2006 13:24
**********Re: Moluska vymačkej... Olga F. 9.3.2006 11:42
***********Re: Moluska vymačk... TOK(Kristýnka 02/04) 9.3.2006 12:14
************Re: Moluska vyma... Likula 20.3.2006 12:4
*************Re: Moluska vy... Martina, 2 kluci 20.3.2006 22:23
**************Re: Moluska ... Lusi+M+Z 21.3.2006 12:26
**************homeopatika ... Alice, Tobík 2r 23.3.2006 14:43
***************Re: homeop... Káťa+2 Škubánci 23.3.2006 17:40
****************Re: home... Šárka,Kačenka (5) 3.4.2006 14:23
****************Re: home... JANA A HUGO 2 26.5.2006 19:50
***************Re: homeop... Martina, 2 kluci 24.3.2006 7:48
***************Re: molusk... Jana, dcera Natálka 3 roky 10.4.2006 12:52
****************Re: molu... Jana  26.4.2006 23:43
*****************My a m... perlicka 7.5.2006 21:2
********MOLUSKA-100%predátor!!! kubálci 27.4.2006 9:43
*********Re: MOLUSKA-100%predát... fíďa 27.4.2006 10:37
********Re: PROSÍM - SOS - molus... Marcela, 2 kluci 18.4.2007 19:18
*********Re: PROSÍM - SOS - mol... mm 16.7.2007 10:42
******Společně proti moluscám!!!! Majda, 2 děti 25.11.2005 12:46
*****Re: Jak na bradavice lolo 25.4.2006 18:22
*****jak na nich lubo -snv 4.11.2006 10:48
******Re: jak na nich Ina 5.11.2006 12:3
*****Re: Jak na bradavice Ivana 5.8.2009 10:52
*Re: Alternativní léčba moniqe1 6.7.2005 13:56
**Re: Alternativní léčba Markéta a Nelly 8.7.2005 13:55
*Re: Alternativní léčba renata 15.10.2006 20:3
*Re: Alternativní léčba Libor 25.8.2008 12:25
**Re: Alternativní léčba krutihlav obecný 6.10.2008 21:55
Bradavice Veronika K. 10.9.2000 13:52
*Re: Bradavice Iva 28 let + Péťa 6 měsíců 10.9.2000 22:52
**Re: Bradavice Jakub Nepovím 15.3.2009 16:9
*Re: Bradavice curacek 19.1.2004 15:58
**Re: Bradavice Honza Bl. (3holky+1kluk) 25.9.2007 11:51
*Re: Bradavice veverka 27.9.2004 19:17
**Re: Bradavice Katka, 24 2.12.2004 7:31
*Re: Bradavice Jiří 21.2.2006 18:30
Rada nad zlato Svetlana + Madlenka 4mesice 2.11.2000 4:24
*Re: Rada nad zlato Jana Ciglerová, dvě dcery 2.11.2000 23:1
**Re: Rada nad zlato-bradavice Beáta,vdaná 9.12.2000 21:9
***Re: Rada nad zlato-bradavice Marcela 11.12.2000 8:4
****Bradavice Katka 16.7.2001 17:24
*****Re: Bradavice Alice, 3 leta Tereza 9.5.2002 15:25
******Re: Bradavice Ivana 10.10.2004 18:9
*Poděkování Radka 23.10.2003 12:56
**Re: Poděkování Míša*Tom*Any 12.1.2004 21:38
***Re: Poděkování Ramca 2.4.2004 10:26
bradavice zase jinak Hedvika Čepová 24.11.2000 20:42
Re: bradavice Saša Roubalová, 16-měs. Šimon 2.1.2001 19:33
bradavice Markéta 29.3.2002 12:56
*Re: bradavice Miška, 3 děti 29.3.2002 13:0
**Bradavice - poraďte !!!! Patrik 24.1.2004 18:59
***Re: Bradavice- help!!!! Dana 24.1.2004 21:3
***Re: Bradavice- help!!!! Evka 1973 24.1.2004 21:26
****Re: Bradavice- help!!!! Patrik 25.1.2004 18:39
*****Re: Bradavice- help!!!! Eva 25.1.2004 18:44
******Re: Bradavice- help!!!! Patrik 25.1.2004 19:7
****Re: Bradavice- help!!!! Evka 1973 25.1.2004 19:9
***Re: Bradavice- help!!!! Meta 30.1.2004 8:47
****Re: Bradavice- help!!!! MartaS. 30.1.2004 15:0
*****Re: Bradavice- help!!!! Patrik 30.1.2004 19:19
******Re: Bradavice- help!!!! marta 31.1.2004 14:27
*******Re: Bradavice- help!!!! Patrik 31.1.2004 21:2
****Re: Bradavice- help!!!! Lionka 31.1.2004 14:45
***Re: Bradavice - poraďte !!!... Věra 31.1.2004 23:5
***Re: Bradavice - poraďte !!!... Monika 2.2.2004 10:29
***Imunita Pavlína 2.2.2004 14:8
****Re: Imunita Patrik 3.2.2004 20:50
*****Re: Imunita Pavlína 4.2.2004 8:5
******Re: Imunita Patrik 6.2.2004 22:18
*******moluska jitka 10.2.2004 21:40
********Re: moluska David 12.3.2005 11:5
********Re: moluska Šárka Rakvicová 17.3.2005 10:16
*********Re: moluska Lída+2 18.3.2005 9:26
*********Re: moluska Pavla A. 8.11.2005 19:5
**********Re: moluska Míla 9.11.2005 16:11
***********Re: moluska Evka 1973 9.11.2005 21:59
************Re: moluska Míla 10.11.2005 10:9
*************Re: moluska Evka 1973 10.11.2005 12:13
**********Re: moluska Federika 10.11.2005 12:20
***********Re: moluska Míla 10.11.2005 17:27
**********Re: moluska nnn 14.2.2006 23:2
**********Re: moluska Lucka+Lucinka2005+Davídek2008 9.12.2009 13:38
*********Re: moluska Rodina Stříbrných 10.8.2006 18:44
**********očkování žloutenka Bára 11.8.2006 19:48
***********Re: očkování žlout... B. 11.8.2006 19:49
*********Re: moluska Marcela + Monika 21.11.2008 13:16
**********Re: moluska Marcela dvě děti 18.1.2009 15:21
*********Re: moluska silsi 29.1.2009 14:38
***Re: Bradavice - poraďte !!!... Honza Bl. (3holky+1kluk) 2.2.2004 15:10
****Re: Bradavice - poraďte !... Patrik 3.2.2004 20:57
*****Re: Bradavice - poraďte... Honza Bl. (3holky+1kluk) 4.2.2004 15:32
******Re: Bradavice - poraď... Patrik 6.2.2004 22:22
***Re: Bradavice - poraďte !!!... mim 1.9.2005 8:30
***Re: Bradavice - poraďte !!!! jméno 23.10.2006 15:11
***re: poraďte !!!! honza 18.11.2011 13:40
bradavice -help Patrik 25.1.2004 19:0
*Homeopatika Boadicea 25.1.2004 19:37
*Re: bradavice -help MartaS. 30.1.2004 14:59
*Re: bradavice -help Jirka 8.7.2004 11:53
**Re: bradavice -help Jean-Claude 7.10.2004 23:44
Okurky Mysak, Janek a Tom 11.4.2004 15:37
*Re: Bradavice v tehotenstvi! Lenka, 10 tyden tehotenstvi 31.5.2004 19:10
**Re: Bradavice v tehotenstvi! J 8.9.2004 20:52
***Zkušenosti Ivana 10.10.2004 19:36
***Bradavice po porodu Jana kluci 4 a 0,5 roku 22.7.2005 18:3
Bradavice Jana, Natálka 2 roky 17.12.2004 21:38
Bradavice Jana, Natálka 2 roky 17.12.2004 21:38
*Re: Bradavice Petr 27.1.2005 12:6
**Re: Bradavice Lucie, Amaia+Eneko+Julen 27.1.2005 15:49
*Kolik stojí?? Ewička a moje bradavice 11.3.2006 15:46
*Kolik stojí?? Ewička a moje bradavice 11.3.2006 15:47
**Re: Kolik stojí?? Kubula K. 11.3.2006 21:31
Dotaz Tomáš 4.2.2005 14:53
Neřezat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... Tereza 5.3.2005 15:14
*Re: Neřezat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... Líza 5.3.2005 15:59
**Re: Neřezat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... Darina Karbulová 11.3.2005 21:23
*Prosíím pomozte!!!Jak najít matku? Honza 3.8.2006 22:35
recept jak se bezbolestne zbavit bradavi... sevgi 6.5.2005 14:46
*Re:Propolis prý pomáhá Dorka 25.5.2005 23:31
**Re: Re:Propolis prý pomáhá Kubula K. 26.5.2005 19:54
***Re: Re:Propolis prý pomáhá Dorka 19.6.2005 0:3
Neobvyklá léčba Adraj 21.6.2005 7:6
*Re: Neobvyklá léčba Honza Bl. (3holky+1kluk) 21.6.2005 9:20
Bradavice Renča 18.10.2005 12:48
*Re: Bradavice Verča 5.2.2006 16:38
**Re: Bradavice Petr Klatovský 7.2.2006 21:18
** Re:Jak zlikvidovat Bradavice !!! Petr Klatovský 7.2.2006 21:30
**Re: Bradavice Lapis Ales 30.10.2006 15:20
Bradavice na nose Petra 10.1.2006 7:49
bradavice, molusky kj. 4.2.2006 9:26
100% úspěch jak se zbavit bradavic Petr 9.2.2006 14:0
100% úspěch jak se zbavit bradavic Petr 9.2.2006 14:3
Co s bradavicí na obličeji? sojuska 13.7.2006 22:40
*Re: Co s bradavicí na obličeji? Katka 16.7.2006 16:40
odstranění bradavic Jana Němcová 17.8.2006 20:14
neresitelne bradavice duska 14.9.2006 17:48
*Re: neresitelne bradavice Jana 24.9.2006 17:13
**Ploché bradavice na obličeji?? co s ... Maruška 9.1.2007 11:11
***Re: Ploché bradavice na obličeji??... Týna 16.1.2008 17:3
****Re: Ploché bradavice na obličeji... mildim 19.5.2008 21:36
***Re: Ploché bradavice na obličeji??... Kracki 22.6.2009 16:54
Condylomata Accumunita HELP! Tommy 27.11.2006 21:1
*Aldara Petra 26.2.2007 18:14
Na ploché bradavice CITRON Pjotra 19.3.2007 22:24
bradavice hned  17.8.2007 18:58
odkazy na fotky P.Novak 17.9.2007 18:41
ZINEK Taurus 18.5.2008 22:49
oblicej ales novak, já 22.6.2008 11:17
elegantna metoda eddie 21.9.2008 9:25
*Re: elegantna metoda Petr 30.11.2008 13:41
Echynacea David Pauzar 4.12.2008 10:48
mě pomohl česnek ferda mravenec 9.12.2008 14:44
*koncentrát vlaštovičníku mirekcafa 9.2.2009 22:53
**lázně Jáchymov Mart 26.4.2009 23:31
**Re: koncentrát vlaštovičníku jitka 1.5.2009 19:30
léčba bradavic trinity99 3.11.2009 18:43
bradavice jirka 2.7.2010 22:6
*Re: bradavice Tulka 3.7.2010 7:19
*Re: bradavice Voskovka 17.1.2011 11:21
*Re: bradavice Zuzka-vin 19.11.2011 23:22
bradvice monika kotlárova dceryne bradavice 26.2.2014 15:44
Vyhledávání článků podle věku


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.