tisk-hlavicka

Pomozte dětem opouštějícím dětské domovy…

4.7.2011 Dejme dětem šanci 6 názorů

Jedná se o obdobu známé "Adopce na dálku" s tím rozdílem, že člověk podpoří dítě vyrůstající v dětském domově na území České republiky.

Občanské sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. vzniklo teprve v únoru letošního roku, ale už má za sebou poměrně velký kus práce.

Sdružení pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů při jejich osamostatňování.

Na tyto děti se často zapomíná. Po dobu pobytu v dětském domově mají veškerou možnou péči, ale v momentě, kdy dětský domov opouští už v podstatě nikoho nezajímají.

Sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI nabízí lidem možnost podpořit konkrétní dítě žijící v dětském domově.

Na webových stránkách www.dejmedetemsanci.cz jsou prezentovány děti, které na Vaši podporu čekají. Můžete si sami vybrat, koho chcete podpořit. Je více způsobů, kterými můžete dítku, které Vás něčím zaujme pomoci. Vždy máte jistotu, že Vaše pomoc je směrována k tomuto konkrétnímu dítěti.

V současné době má sdružení navázánu spolupráci s 11 dětskými domovy v Čechách a na Moravě a do budoucna plánuje rozšířit svojí působnost na celou Českou republiku.

Ve spolupráci s vedením dětských domovů jsou do projektů sdružení zařazovány děti, pro které je vaše podpora potřebná.

Velkou výhodou sdružení je, že jeho financování je založeno na podpoře z řad fyzických a právnických osob. Jeho projekty jsou tudíž stavěny tak, aby opravdu pomohly potřebným a nemusí se přizpůsobovat a měnit v závislosti na grantových výzvách.

Dítě lze podpořit jednorázově příspěvkem na jeho přání, které musí mít souvislost se studiem, nějakou volnočasovou aktivitou či nápravou zdravotního hendikepu, kterou nehradí zdravotní pojišťovna. Snahou je dítě všemožně podpořit ve studiu či ve smysluplném trávení volného času a zvýšit jeho sebevědomí.

Příspěvek v rámci projektu "Přál(a) bych si…" je možný již od 100,- Kč.

Další možností je dlouhodobá finanční podpora dítěte spočívající ve spoření pro dítě po dobu posledních pár let jeho pobytu v domově. Nastřádané prostředky mu budou k dispozici až po opuštění domova a pomohou mu v začátku jeho samostatného života . Jedná se o obdobu známé "Adopce na dálku" s tím rozdílem, že člověk podpoří dítě vyrůstající v dětském domově na území České republiky, které se po opuštění domova stane součástí naší společnosti. Smlouva s podporovatelem dítěte se uzavírá minimálně na dobu jednoho roku. Výše příspěvku je dobrovolná, zcela na zvážení každého z Vás. V podstatě to může být obdoba kapesného, které platíte svým dětem. Více na www.projekt-najdisime.cz.

Neméně podstatnou formou pomoci je osobní kontakt s dítětem, který může ale nemusí být součástí finanční podpory. Snahou je nalézt dítěti kontaktní osobu mimo dětský domov, se kterou naváže dítě vztah již v době svého pobytu v domově. Tato vazba mu následně může pomoci překlenout těžké období při opouštění dětského domova a usnadnit mu začlenění do společnosti. Sdružení propaguje tzv. hostitelskou péči, tj. víkendové a prázdninové pobyty dětí v hostitelských rodinách, které pomáhají dětem nahlédnout do života v běžných rodinách, navázat citové vztahy mimo dětský domov, mít někoho, komu na nich záleží a zažít možnost poznat fungování mezilidských a partnerských vztahů, které ve své rodině nepoznaly. V říjnu DEJME DĚTEM ŠANCI pořádá 1. seminář o hostitelské péči, který nabízí zájemcům o tuto problematiku zdarma.

V neposlední řadě chce sdružení pomáhat dětem opouštějícím dětský domov při hledání pracovního uplatnění a ubytování a nabízet jim asistenci při řešení různých situací, které je mohou po odchodu z domova překvapit.

Patronkami projektů sdružení jsou herečky Lucie Benešová, která sama vychovává dceru, kterou přijala do pěstounské péče a Jitka Schneiderová, která několik let pomáhala jedné slečně po jejím odchodu z dětského domova.

Málokdo z nás si dokáže představit, co mají tyto děti za sebou, čím vším si mnohé z nich musely projít. Důležité je jim vštípit, že mohou ovlivnit, co se stane s jejich životem a dát jim možnost prožít vlastní život bez ohledu na jeho nepovedený začátek.

Dát těmto dětem možnost rozvíjet jejich zájmy, podpořit jejich narušené sebevědomí, umožnit jim navázat kontakt s dospělými lidmi mimo dětský domov na které se dá spolehnout, ukázat jim, že život má i hezké stránky a že se vyplatí pro dosažení svého cíle něco udělat.

Ročně opouští brány dětských domovů kolem 160 dětí. Neexistují pochopitelně přesné statistiky, ale odhady hovoří o tom, že více než 35% z nich končí zpět ve svých biologických rodinách, ze kterých byly státem odebrány! Není to jen jejich rozhodnutí, nemají kam jít a když nedostanou pomocnou ruku, často nakonec skončí na ulici (až 25% bezdomovců má zkušenost s pobytem v dětském domově) nebo v nápravném zařízení. Mladí lidé, kteří vyrůstali v dětských domovech převyšují několikanásobně celostátní průměr trestné činnosti ve své věkové kategorii. Zajímavé však je, že se jedná většinou o nenásilné trestné činy a průměrný věk prvního trestu je až kolem 22 roku. Z toho jasně vyplývá, že se ve většině případů tyto velké děti trestné činnosti dopouštějí až když selžou jiné možnosti seberealizace.

Podejte některému z dětí pomocnou ruku i Vy a pomozte mu vykročit do života tou správnou nohou!

Názory k článku (6 názorů)
Komunikace je základ Ajlina 4.7.2011 20:16
*Re: Komunikace je základ Ivana Veselá 9.7.2011 15:57
Ono by třeba jen stačilo Jája 10.7.2011 23:45
*Re: Ono by třeba jen stačilo Michaela Chovancová 13.7.2011 11:8
**Re: Ono by třeba jen stačilo šiša , kluk 5/05 holka 6/11 1.12.2011 2:11
**Re: Ono by třeba jen stačilo šiša , kluk 5/05 holka 6/11 1.12.2011 2:18
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.