tisk-hlavicka

Vzala jsem si cizince

10.7.2008 Barbara Hansen Čechová Psychologie Dnes 165 názorů

Jsem Češka, donedávna dokonce příjmením Čechová. Čechy mám ráda. Přesto žiji s Dánem. Též mnoho mých přátel se provdalo za člověka pocházejícího z jiné země. S jistotou mohu říci, že taková partnerství přinášejí mnoho výzev, výzev, jež mohou přinést vzájemné obohacení i trvalý boj.

Každé desáté manželství je v současnosti uzavíráno mezi Češkou/Čechem a člověkem z jiné země. Podle statistiky jsou nejoblíbenějšími národy Slováci, Němci a Vietnamci. Následují Ukrajinci, Britové, Američani. Na žebříčku se však poměrně brzy objevují také příslušníci exotických zemí: například Tunisané a Nigerijci. Častěji si nacházejí zahraničního partnera ženy.

Důvodů pro výběr cizinců může být několik, říká socioložka Martina Hronová z Informačního a poradenského centra pro ženy ROSA. U Slováků hraje roli blízkost jazyka a kultury. U jiných národností touha poznat romantické kouty světa, zlepšit si ekonomickou situaci. Podíváme-li se na výběr partnerů optikou tržní ekonomiky, je nám vzrůstající zájem o přítele a přítelkyně z cizozemska snadno objasnitelný. Cizí muži a ženy představují výjimečné zboží, které se na domácím trhu nevyskytuje. Disponují vlastnostmi, vzhledem a chováním, které jejich české ekvivalenty nenabízejí. Například muži ze západní a severní Evropy jsou známí tím, že se umějí postarat o domácnost i o dítě a mají vůči ženě vypěstované gentlemanské chování. Ženy i muži z jihu přitahují svým vzhledem a temperamentem. Léčkou ve výběru může být, že nás přitahuje samotná kultura, ze které partner pochází (například jsme okouzleni Francií) a u partnera oceňujeme více jeho příslušnost k této kultuře než jeho osobnost. V delším vztahu po nabažení se kulturních rozdílů více vyplavou na povrch osobnostní charakteristiky.

Naše osobitá řeč

Vztah s cizincem bývá považován za ideální příležitost, jak si vylepšit jazykové znalosti. Jazyková nerovnost, kdy spolu pár hovoří mateřštinou jednoho z nich, však může způsobovat nerovnost ve vztahu. Silva, jejíž přítel je Francouz, popisuje roli žáka francouzštiny: „Přítel mě často doplňuje a učí, jak se mohu vyjádřit co nejpřesněji. Tím se ale stává jakýmsi arbitrem mého projevu a já mám pocit, že zachází i za hranice lingvistiky.“ Je těžké oddělit obsah řeči od její formy, a to jak v jejím vnímání, tak při přijímání zpětné vazby. Partner, jehož forma jazyka není dokonalá, se tak často může cítit dotčen, protože opravování jazyka vnímá jako opravování sebe sama. Některé páry jsou si nebezpečí nerovnosti vědomi a schválně volí jazyk, který je pro oba druhým jazykem. Eliška je Češka, její partner Ian Brit, ale mluví spolu německy - řečí, kterou se oba musí učit.

Podobnou situaci, i když nikoli z vlastní vůle, zažívám já. S partnerem Dánem mluvíme anglicky - řečí, která není ani pro jednoho z nás mateřským jazykem. Vzniklo to samovolně, protože když jsme se seznámili, já jsem neuměla dánsky a Hans česky. Angličtina byla nejschůdnější možností. Díky tomu mezi sebou vytváříme svůj vlastní jazyk. Podobně jako dvojčata, která jsou ponechána sama o sobě, si vynalézáme svou osobitou řeč, které nikdo kromě nás dvou nerozumí. Vymysleli jsme si speciální slůvka na pojmenování věcí, která jsme v angličtině neznali, za použití českých či dánských výrazů nebo na základě našich společných zkušeností. Jsme schopni vyjádřit poměrně velmi přesně, co potřebujeme, ovšem prostředky, jež se v normálním slovníku nevyskytují.

Jazyková bariéra je daleko větším problémem v širší rodině. Málokterý cizinec je schopný se naučit česky, a pro babičky a tetičky, které umí pár slov německy a dalších pár rusky, se tak stává nepřístupnou osobou, která vyžaduje vaši stálou přítomnost v roli tlumočníka. Tlumočení samo je však záludné: je náročné a často pro samé překládání ani sami nemůžete vstupovat do diskuze, usměrňovat ji, přinášet vlastní názory.

Sprchujeme se večer nebo ráno?

Počet sňatků s cizinci

rok199520002005
muž cizinec - žena ČR183930922652
žena cizinka - muž ČR77121601822
oba cizinci616196
celkem267153134570

zdroj: ČSÚ

Na rozdíl od vás, kteří jste motivováni svými city, je rodina daleko méně ochotna respektovat kulturní odlišnosti. Mediální referování o problémech okolo rozvodů s cizinci a o následných únosech dětí udělalo také své. Neshody mohou mít někdy legrační charakter: například Silvina rodina nemůže snést, že se Francouzi nesprchují večer, ale jen ráno. Kvůli tomu podle naštvané maminky chodí špinaví do čistých peřin. „Jsou to drobné kritické narážky, ale člověku to vadí,“ říká Silva. Nicméně podobných neshod se můžeme dočkat i při pozvání českého partnera do rodiny.

„Česko je pro středostavovskou francouzskou rodinu exotický východ, kam když cestujete musíte se nechat očkovat,“ říká Silva. „Po otázkách, zda máme doma pračku, televizi a jíme někdy jahody, se mi udělalo hodně špatně. Nakonec mě začali rodiče přítele respektovat díky mému vzdělání a že jsem si ve Francii našla místo na úrovni. Jinak by to ale asi problém byl.“

Známý je argument, že spolu s přítelem z ciziny si nikdy nemůžete připomínat vtipy z Cimrmana a smát se. Důležité je podotknout, že vtipům Cimrmana se nemůžete smát nejen proto, že je váš protějšek nezná, ale protože, i když mu je přeložíte, tak mu zřejmě vtipné nebudou připadat. Pokud jste zkoušeli pouštět české filmy někomu, kdo není z východní Evropy, tak víte, o čem mluvím. Je těžké zprostředkovat pochopení narážek na naši minulost, politiku, charakter.

Tato skutečnost mi ovšem osobně nikdy nevadila. V delším vztahu si najdete věci, kterým se společně smějete. Objevíte filmy, knihy a umění, na kterém se shodnete. To mi spíš přijde, že v našem vztahu není možné vyvolat společný pocit nostalgie. Nostalgii probouzející artefakty komunistického režimu připadají cizincům ze západní Evropy jak spadlé z Marsu. Navzájem své nostalgické předměty prostě neznáte.

Nová identita

Je jasné, že svazkem s cizincem poznáváte kulturu cizí země, která vás více či méně inspiruje. Ovšem díky důvěrnému poznávání druhé osoby s jejími odlišnými kořeny se dozvídáte hodně i o své vlastní kultuře. Ve vztahu se svým přítelem jsem začala více chápat a pojmenovávat si premisy, na kterých je vystavěna naše společnost. Dosud nedostatečné chápání svobody jedince, autoritativní výchova, dvojí morálka… Pohled do tohoto zrcadla není vždy příjemný. Dennodenně se například setkáváme s ostrým rozporem ve vnímání úlohy státu. Přítel Skandinávec důvěřuje státu, jeho institucím a spravedlivému zacházení. Je ochoten platit co nejvyšší daně, protože věří, že je stát účelně využije a podpoří rozumně ty, kteří to potřebují. Pro Čechy? Naivka.

Při střetu s cizí kulturou je velmi složité neporovnávat a nevynášet hodnotící soudy. Jak může milovaná osoba vyrůst v tak hrozných podmínkách? I když při sebezpytu jste kritičtí k českému švejkovství, přístupu k politice, práci a na cimrmanovské vtipy jste už trochu alergičtí, kritika od přítele-cizince zacílená na tyto aspekty češství se vás však vždy dotkne a zuby nehty se jí bráníte. Kritiku společnosti, ve které vyrůstáte, nakonec cítíte jako kritiku sebe sama.

V průběhu vztahu se však nicméně sami měníte - „načicháváte“. Přijímáte části druhé kultury a přibližujete se tak svému partnerovi. Zároveň se ale oddalujete od své rodiny a svých kamarádů.

Každý člověk je pro druhého vlastně „cizincem“. Nese si s sebou výbavu, která pro druhého nemusí být čitelná nebo mu být po chuti. V každém partnerském vztahu si pak díky poznávání jednoho druhým hledáme novou identitu. Ve vztahu s cizincem je ale prostor pro osobnostní změnu a vymezení nového sebe sama větší.

Autorka absolvovala rávnickou fakultu a studium jednooborové psychologie na FF UK. Pracuje jako šéfredaktorka časopisu Rodina a škola a jako dramaturgyně ČT. Je členkou rady Asociace školských poradců.

Názory k článku (165 názorů)
Díky perdita 10.7.2008 10:11
*Re: Díky Mona, 1 dcera 10.7.2008 10:37
**Re: Díky sarka +2 14.7.2008 11:48
***Re: Díky Mona, 1 dcera 14.7.2008 13:59
****Re: Díky buzzz, pritel z nemec 17.7.2008 22:32
*****Re: Díky Mona, 1 dcera 18.7.2008 7:38
******Re: Díky speedy 19.7.2008 19:20
*******Re: Díky Zuzana - 1 dcera 18.9.2008 19:3
**Re: Věra 2.2.2013 20:57
Nemáme vás rádi! země česká 10.7.2008 10:31
*Re: Nemáme vás rádi! Mona, 1 dcera 10.7.2008 10:39
**Re: Nemáme vás rádi! Kamila 30.9.2008 8:15
***Re: Nemáme vás rádi! martina 18.1.2009 19:10
***Re: Nemáme vás rádi! pavel222 28.2.2013 19:37
*Re: Nemáme vás rádi! sevgi 10.7.2008 10:42
*Počkej.... Lizzie 10.7.2008 12:1
**Re: Počkej.... Petr 10.7.2008 14:24
***Re: Počkej.... Lizzie 10.7.2008 14:26
****Re: Počkej.... Neznámá 11.7.2008 15:19
*****Re: Počkej.... Líza 11.7.2008 16:7
******Re: Počkej.... Лара 14.7.2008 17:36
*****Re: Počkej.... Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 11.7.2008 22:52
******Re: Počkej.... Markéta a dvojčata 14.7.2008 15:31
*******Re: Počkej.... MSteflova 14.7.2008 15:38
*******Re: Počkej.... Lucie V. 25.7.2008 13:56
*****Re: Počkej.... Ivana Procházková 14.7.2008 5:26
*****Re: Počkej.... Helen 17.7.2008 17:53
****Re: Počkej.... Marta 24.7.2008 9:5
*Re: Nemáme vás rádi! bravad 10.7.2008 13:40
*Re: Nemáme vás rádi! martina, syn Míša 10.7.2008 13:59
*Re: Nemáme vás rádi! Sima + 2 10.7.2008 14:51
**Re: Nemáme vás rádi! 10.5Libik12 10.7.2008 14:55
***Re: Nemáme vás rádi! 10.5Libik12 10.7.2008 14:56
****Re: Nemáme vás rádi! Sima + 2 11.7.2008 6:57
***Re: Nemáme vás rádi! MartinaNov (dva rošťáci 11.7.2008 8:9
***Re: Nemáme vás rádi! Cindule - 1 ještěrka (19 m) 14.7.2008 14:6
**Re: Nemáme vás rádi! Katka,kluci 5 a 9 11.7.2008 8:23
***Re: Nemáme vás rádi! Sima + 2 11.7.2008 8:26
**Re: Nemáme vás rádi! Sima + 2 11.7.2008 8:41
***Re: Nemáme vás rádi! 10.5Libik12 11.7.2008 10:2
****Re: Nemáme vás rádi! Sima + 2 11.7.2008 12:15
*****Re: Nemáme vás rádi! 10.5Libik12 11.7.2008 12:27
******Re: Nemáme vás rádi! Leonie 11.7.2008 12:37
******Re: Nemáme vás rádi! Sima + 2 11.7.2008 12:39
*******to jsi trochu prehnala Markéta 11.7.2008 20:38
********Re: to jsi trochu prehna... Sima + 2 12.7.2008 17:57
*********Re: to jsi trochu preh... ...neviditelná... 12.7.2008 18:4
**********Re: to jsi trochu pr... Teraza Horáková 12.7.2008 18:32
***********Re: to jsi trochu ... ...neviditelná... 12.7.2008 18:57
************Re: to jsi troch... Teraza Horáková 12.7.2008 19:16
*************Re: to jsi tro... Sima + 2 12.7.2008 19:42
**************Re: to jsi t... ...neviditelná... 12.7.2008 21:43
***************Re: to jsi... Leonie 12.7.2008 23:20
***************Re: to jsi... kajkule+2 kousky 13.7.2008 17:47
****************Re: to j... ...neviditelná... 13.7.2008 17:59
*****************Re: to... kajkule+2 kousky 13.7.2008 18:0
******************Re: t... ...neviditelná... 13.7.2008 18:7
*******************Re: t... kajkule+2 kousky 13.7.2008 20:58
*******************Re: t... marcia 14.7.2008 10:45
********************Re: t... Sima + 2 14.7.2008 11:53
********************Re: t... ...neviditelná... 14.7.2008 14:15
**************Re: to jsi t... Lenka J., Léňa 14 m 13.7.2008 15:14
********Re: to jsi trochu prehna... kajkule+2 kousky 13.7.2008 17:36
********Re: to jsi trochu prehna... Betina 14.7.2008 14:52
****Re: Nemáme vás rádi! kajkule+2 kousky 13.7.2008 17:30
*****Re: Nemáme vás rádi! Líza 13.7.2008 17:50
******Re: Nemáme vás rádi! kajkule+2 kousky 13.7.2008 17:59
*******Re: Nemáme vás rádi! Líza 13.7.2008 18:28
********Re: Nemáme vás rádi! kajkule+2 kousky 13.7.2008 21:1
*********Re: Nemáme vás rádi! Líza 13.7.2008 21:5
**********Re: Nemáme vás rádi! Lenka J., Léňa 14 m 13.7.2008 21:51
*****Re: Nemáme vás rádi! 10.5Libik12 13.7.2008 22:5
*jsi chudák! vlad. 10.7.2008 16:0
*Re: Nemáme vás rádi! marcia 10.7.2008 20:1
*Re: Nemáme vás rádi! blange 18.7.2008 0:34
Cizinec natus 10.7.2008 10:33
*Ano, Francouzi... Cindule - 1 Ještěrka (19 m) 14.7.2008 14:30
**Re: Ano, Francouzi... 16.5Salám&Lajka14 14.7.2008 16:16
***Monty, Cindule - 1 ještěrka (19 m) 14.7.2008 21:3
**Re: Ano, Francouzi... Marta 24.7.2008 9:15
Po 15 letech s Dánem Linda 10.7.2008 10:38
*nezapadame ani do jedne kategorie Minka+Sabi 11/05+Sebi 4/11 10.7.2008 12:28
**televize anglicky Kimmy, 2 deti 10.7.2008 14:31
*Re: Po 15 letech s Dánem Jana, Maya (2005) 10.7.2008 22:23
*vzala jsem si cizince efinka 20.7.2008 2:2
Je to příliš těžké... Olga 10.7.2008 10:46
*Re: Je to příliš těžké... Líza 10.7.2008 10:55
**Re: Je to příliš těžké... Minka+Sabi 11/05+Sebi 4/11 10.7.2008 13:37
*Re: Je to příliš těžké... perdita 10.7.2008 12:57
*Re: Je to příliš těžké... Kirkland 11.7.2008 9:9
**Re: Je to příliš těžké... Kirkland 11.7.2008 9:24
cimrman? Léňa a Tomík 12/05,Nela 08/08 10.7.2008 11:21
*Re: cimrman? Lizzie 10.7.2008 11:36
**Re: cimrman? sestynka 10.7.2008 12:50
*Re: cimrman? Mače 10.7.2008 12:19
**Re: cimrman? ...neviditelná... 10.7.2008 12:23
***Re: cimrman? Mače 10.7.2008 12:24
****Re: cimrman? ...neviditelná... 10.7.2008 12:29
*****Re: cimrman? Mače 10.7.2008 12:30
***Re: Slovaci Magda & 2 10.7.2008 12:38
****Re: Slovaci ...neviditelná... 10.7.2008 13:6
*****Re: Slovaci Magda & 2 10.7.2008 13:31
*Re: cimrman? stará Marie 10.7.2008 13:56
**Re: cimrman? Ivana B., vydata do Čiernej Hory 10.7.2008 16:6
**Re: cimrman? Katka,kluci 5 a 9 11.7.2008 9:10
**Re: cimrman? Magda 17.7.2008 17:7
*Re: cimrman? Banna a 3 bambolotti 12.7.2008 17:27
**Re: cimrman? vodnalka 25.8.2008 12:25
***Re: cimrman? Banna a 3 bambolotti 30.9.2008 22:59
Manželství s cizincem Eva Harnett 10.7.2008 11:23
*Re: Manželství s cizincem Magda & 2 10.7.2008 12:7
**Re: Manželství s cizincem Simeona a 3 10.7.2008 13:39
***Re: Manželství s cizincem Lucie V. 25.7.2008 12:58
**Re: Manželství s cizincem Leonie 10.7.2008 15:18
**Je Slovensko cizina? Vladan 14.7.2008 21:18
Cizince nebo Čecha? Lizzie 10.7.2008 11:35
*Re: Cizince nebo Čecha? A. 10.7.2008 13:45
**(ne) civilizovanej východ 10.5Libik12 10.7.2008 13:56
***Re: (ne) civilizovanej východ Maja 10.7.2008 16:2
***Re: (ne) civilizovanej východ MartinaNov (dva rošťáci 11.7.2008 8:20
Tak nevim Alena a 3 deti 10.7.2008 11:43
*Re: Tak nevim uzjsempryc 10.7.2008 15:46
Jsem ze smiseneho manzelstvi Fifi 10.7.2008 13:6
*Re: Jsem ze smiseneho manzelstvi Marta 24.7.2008 9:25
**Re: Jsem ze smiseneho manzelstvi Líza 24.7.2008 9:54
***Re: Jsem ze smiseneho manzelstvi Xantipa. 24.7.2008 10:7
****Re: Jsem ze smiseneho manzelstvi Líza 24.7.2008 10:11
*****Re: Jsem ze smiseneho manzelst... Xantipa. 24.7.2008 10:22
******Re: Jsem ze smiseneho manzel... Líza 24.7.2008 10:32
*******Re: Jsem ze smiseneho manz... Xantipa. 24.7.2008 10:40
********Re: Jsem ze smiseneho ma... Líza 24.7.2008 11:16
*********Re: Jsem ze smiseneho ... Xantipa. 24.7.2008 11:17
********Re: Jsem ze smiseneho ma... Líza 24.7.2008 11:18
Vzala jsem si cizince uzjsempryc 10.7.2008 15:35
*Re: Vzala jsem si cizince alena a 3 deti 10.7.2008 16:50
Smíšené manželství nordica 10.7.2008 22:33
Kdo je cizinec?...! A kde? Jana + Sara 2roky 11.7.2008 0:46
Jsem "postižené dítě" :-D Simča, dcery *1988 a 1997 11.7.2008 13:6
*Diky Lana+Julik05/05+Kristian10/07 11.7.2008 16:20
**Re: Diky Wilma 11.7.2008 17:47
*Manzelstvi s Francouzem Bleuet 15.7.2008 14:38
Teda nemuzu si pomoct, Eliska 11.7.2008 22:45
*Re: Teda nemuzu si pomoct, Libi,Jasminka,Mia 12.7.2008 5:33
**Teda nemuzu si pomoct, moswen 3.3.2012 19:25
*Re: Teda nemuzu si pomoct, severanka 12.7.2008 22:18
**Re: Teda nemuzu si pomoct, Libi,Jasminka,Mia 13.7.2008 8:0
Chce to odvahu... Astrit 12.7.2008 16:36
*Re: Chce to odvahu... Kirkland 13.7.2008 9:51
**Mini storz s nadsazkou... ale trosku... ivca 13.7.2008 10:41
***Re: Mini storz s nadsazkou... ale ... majdaleenka +07+11 13.7.2008 21:26
***Re: Mini storz s nadsazkou... ale ... majdaleenka +07+11 13.7.2008 21:26
****Re: Mini storz s nadsazkou... al... ivca 14.7.2008 11:8
**Re: Chce to odvahu... Astrit 15.7.2008 17:53
Je to spíš o toleranci Risoslav 13.7.2008 17:2
Podruhe bych do toho asi nesla... hanci neposeda 14.7.2008 12:16
*Re: Podruhe bych do toho asi nesla... Jitka A 14.7.2008 14:2
*Re: Podruhe bych do toho asi nesla... Banna a 3 bambolotti 16.7.2008 18:25
*Re: Podruhe bych do toho asi nesla... Katka +3 roky 17.9.2008 22:51
*Re: Podruhe bych do toho asi nesla... kata-b 6.1.2009 23:52
vlastni jazyk Regi 14.7.2008 17:46
ach jo aja-m 17.7.2008 13:31
*Re: ach jo blange 18.7.2008 1:52
*Re: ach jo Mona, 1 dcera 18.7.2008 7:50
Moje "zkušenost" s cizincem M.J. 30.9.2008 0:11
Přítel Dán Eva + 2 27.9.2010 9:54
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.