tisk-hlavicka

Proč je u nás tolik dětí v ústavech?

13.4.2005 Irena Sobotková Psychologie Dnes 94 názorů

Když byla nedávno publikována čísla o počtu dětí do 3 let v ústavech ve vybraných evropských zemích, mohla veřejnost podlehnout dojmu, že děti jsou v Česku v ústavech „drženy“.

Pro srovnání – Slovinsko a Island nemají žádné dítě v ústavu na 10 tisíc dětí v populaci, Velká Británie 1 dítě, Norsko 2 a Rakousko 3 děti. A na konci tabulky čteme: Česká republika – 60 dětí.

Nejvíce jsou slyšet kritické hlasy týkající se ochrany práv dětí u nás. Angažuje se hlavně Výbor pro práva dítěte při OSN a IFCO (Mezinárodní organizace pěstounské péče). Jistě je mnohá kritika oprávněná a je co zlepšovat, ale je třeba také respektovat specifické národní podmínky a znát názory našich odborníků, ne jen doporučovat „zvnějšku“. Krom toho se obecně platné a pravdivé zásady z Úmluvy o právech dítěte o tom, že dítě má vyrůstat v rodině, někdy citují vytrženě z kontextu a zavádějícím způsobem. Zdůrazňovat jen „zakódované“ vztahy dítěte k vlastní biologické rodině a nehovořit o její funkčnosti totiž nelze.

Celkový počet dětí v ústavní péči se podle mých informací od začátku 90. let nemění a zůstává stejný. Podle ministerstva práce a sociálních věcí je v ústavní péči 20 tisíc dětí, z toho přes 10 tisíc je umístěno v ústavech sociální péče, 7,5 tisíce dětí ve školských zařízeních, jako jsou dětské domovy, dětské výchovné a diagnostické ústavy a téměř 2,5 tisíce dětí je ve zdravotnických zařízeních - kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do 3 let.

Důvody umístění nejmenších dětí do kojeneckých ústavů jsou uváděny různými zdroji poněkud odlišně. Průměrně jde o tato čísla: z důvodů zdravotních asi 30 % dětí, z důvodů sociálních asi 45 % a z důvodů zdravotně-sociálních asi 25% dětí. Péči o těžce zdravotně postižené děti nemůžeme přesunout jednoduše do Klokánků a podobných zařízení. Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí dokonce názory pediatrů zohlednila natolik, že dítě do 1 roku věku nebude moci být umístěno do azylového zařízení vyjma případů, kdy tam jsou už jeho sourozenci. Ze zcela jiných krajních pozic k ústavní péči přistupuje Chris Gardiner, prezident IFCO: „Mezinárodní organizace pěstounské péče vybízí Výbor pro práva dítěte, aby vyvíjel silný tlak na vlády, aby postupně vyřadily z provozu ústavy pro kojence a malé děti…“ (Gardiner, 2004, 19). Hovoří o škodlivém účinku institucionalizace na malé děti, ten je ovšem právě českým odborníkům dobře znám. Je třeba jasně říci, že v našich ústavech nikdo děti nedrží. Vykazovaný celkový počet dětí v kojeneckých ústavech představují děti, které těmito ústavy projdou během jednoho roku, např. v roce 2003 to bylo 1905 dětí. A kam děti ze zdravotnických zařízení odcházejí? Téměř polovina se vrací do původní biologické rodiny. Tady musíme dát pomyslný vykřičník, protože nevyhovující nebo dokonce ohrožující prostředí rodiny se ne vždy podstatně změní, i když pracovníci zařízení se o to snaží. Další děti se daří umístit do náhradních rodin - asi 28 % dětí do osvojení, necelých 8 % do pěstounské péče. Pouze kolem 10 % dětí přechází do dětských domovů. Do školských zařízení tedy děti většinou přicházejí až v pozdějším věku, protože jejich rodina v péči o ně vážně selhala. V dětských domovech zůstávají déle děti starší 13 let a děti romské. Děti těžce postižené, o které rodiče nejeví zájem nebo o ně mohou pečovat jen o víkendech, svátcích a prázdninách, přecházejí po třetím roce do ústavů sociální péče.

Heslo „všechny děti do rodin“ a myšlenka dostupnosti NRP pro všechny děti bez rozdílu, které razí některé z nestátních institucí v rámci propagace nových modelů pěstounské péče, jsou ušlechtilé, ale zatím u nás těžko realizovatelné. Když je mezi dětmi čekajícími déle než 3 měsíce na náhradní rodinu 66 % dětí romských a jen 8 % žadatelů o osvojení a 15 % žadatelů o pěstounskou péči by si vzalo etnicky odlišné dítě, pak je zřejmé, že je nutná proměna postojů celé společnosti k této problematice.

Jaké možnosti tedy jsou, aby v ústavech nebyly děti zbytečně? V prvé řadě je potřeba zdokonalit legislativu a posílit prevenci – předcházet selhání rodičů. Je nezbytné organizačně, finančně a odborně zajistit jak programy prevence, tak sanace ohrožených rodin. Znamená to také zkvalitnit terénní sociální práci. Není totiž pochyb o tom, že nejlepším prostředím pro vývoj dítěte je funkční rodina. Nemá ale smysl vracet děti z ústavních zařízení do nefunkčních a nespolupracujících rodin. V budoucnu by alternativou ústavů mohly být nové formy přechodné či podpůrné rodinné péče. Pro mladší děti, které se na náhradní rodiče silně citově fixují, vidím jako vhodnější variantu osvědčenou dlouhodobou pěstounskou péči.

Názory k článku (94 názorů)
To se mi snad zda... e-Liška 13.4.2005 8:43
*Re: To se mi snad zda... B A 13.4.2005 9:17
*Re: To se mi snad zda... difo 13.4.2005 10:2
*Re: To se mi snad zda... maceška 13.4.2005 10:15
**Re: To se mi snad zda... difo 13.4.2005 11:41
***Re: To se mi snad zda... e-Liška 13.4.2005 13:6
****Re: To se mi snad zda... Sedmikráska* 13.4.2005 17:11
****Re: To se mi snad zda... Sedmikráska* 13.4.2005 17:12
***A co třeba dát dítě homosexuálním ... Hanka 5.12.2005 10:35
**Re: To se mi snad zda... Taky matka 13.4.2005 12:40
***Re: To se mi snad zda... maceška 13.4.2005 13:47
****Re: To se mi snad zda... Toranoko 14.4.2005 10:51
***Re: To se mi snad zda... maceška 13.4.2005 13:54
**Děti jsou u nás odebírány zbytečně Helena 17.4.2005 23:37
***Re: Děti jsou u nás odebírány zbyt... maceška 18.4.2005 7:21
*Kolik platí stát Markéta 14.4.2005 12:14
*Proč jsou tedy děti v ústavech? Ivka,syn 4 roky+žadatelka o adopci 15.4.2005 23:25
**Re: Proč jsou tedy děti v ústavech? sarlota18 8.1.2009 11:32
*Re: To se mi snad zda... Ronja 21.2.2011 20:9
Paní Sobotková: ESTERB 13.4.2005 13:20
*Proč ?? Alena 14.4.2005 6:38
**Souhlas Psychouš 14.4.2005 11:20
*Re: Paní Sobotková: Kopretinka 14.4.2005 8:8
**Re: Paní Sobotková: Toranoko 14.4.2005 10:41
***Re: Paní Sobotková: Kopretinka 14.4.2005 12:56
**Ujasnění - zní to sice stejně, ale .... Psychouš 14.4.2005 11:34
***Re: Ujasnění - zní to sice stejně,... Kopretinka 14.4.2005 12:39
****OK Psychouš 14.4.2005 13:28
*****Re: OK Kopretinka 14.4.2005 14:41
******Sovy nejsou tím, čím se zdaj... Psychouš 14.4.2005 14:52
*******Doplnění Psychouš 14.4.2005 14:55
Souhlasím s tím, Dašula 13.4.2005 17:50
*Romské děti JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 13.4.2005 20:19
**Re: Romské děti MajdaZ 13.4.2005 20:27
***Re: Romské děti JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 13.4.2005 22:4
****A už se to rozhodlo (pro toto ko... Psychouš 14.4.2005 11:47
*****Re: A už se to rozhodlo (pro t... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 14.4.2005 16:11
**Re: Romské děti Ronja 21.2.2011 21:36
Názory druhé strany Kristýna+Robík 13.4.2005 20:52
Kamz mizela celá diskuse ke článku? ESTERB 13.4.2005 21:33
*Re: Kamz mizela celá diskuse ke článku... Hannah 14.4.2005 11:31
**Re: Kamz mizela celá diskuse ke člán... Ano 18.6.2006 1:38
zakony jsou Misa 14.4.2005 12:28
*Re: zakony jsou ESTERB 14.4.2005 12:52
REDITEL DD BY PRISEL O MISTO MAMA V NORSKU 14.4.2005 14:54
*Skutečně KAŽDÁ? Psychouš 14.4.2005 14:58
**Re: Skutečně KAŽDÁ? MAMA V NORSKU 14.4.2005 15:13
***Re: Skutečně KAŽDÁ? Psycholožka 14.4.2005 15:19
****Re: Skutečně KAŽDÁ? Psychouš 15.4.2005 10:59
***Re: Skutečně KAŽDÁ? 16.5Salám&Lajka14 14.4.2005 15:41
****Re: Skutečně KAŽDÁ? ...neviditelná... 14.4.2005 15:58
*****Re: Skutečně KAŽDÁ? MAMA V NORSKU 14.4.2005 16:24
*****Re: Skutečně KAŽDÁ? 16.5Salám&Lajka14 14.4.2005 16:27
******Re: Skutečně KAŽDÁ? Toranoko 14.4.2005 19:56
*******Re: Skutečně KAŽDÁ? 16.5Salám&Lajka14 14.4.2005 20:32
********Re: Skutečně KAŽDÁ? Korytnačka :)2 dcerky a 1 kluk 14.4.2005 21:37
*********Re: Skutečně KAŽDÁ? 16.5Salám&Lajka14 14.4.2005 22:4
**********Re: Skutečně KAŽDÁ? ...neviditelná... 14.4.2005 22:23
***********Re: Skutečně KAŽDÁ... 16.5Salám&Lajka14 14.4.2005 22:39
************Re: Skutečně KAŽ... ...neviditelná... 14.4.2005 23:28
*************Re: Skutečně K... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 15.4.2005 0:39
*************Péče o postiže... Simča, dcery *1988 a 1997 15.4.2005 0:57
**************Re: Péče o p... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 15.4.2005 2:5
**************Re: Péče o p... sally 15.4.2005 7:15
***************Re: Péče o... ...neviditelná... 15.4.2005 12:7
***************Re: Péče o... Simča, dcery *1988 a 1997 15.4.2005 14:10
**************Re: Péče o p... Korytnačka :)2 dcerky a 1 kluk 15.4.2005 8:57
********Monty! Xantipa 15.4.2005 12:22
******Re: Skutečně KAŽDÁ? Korytnačka :)2 dcerky a 1 kluk 14.4.2005 20:17
*Re: REDITEL DD BY PRISEL O MISTO Kopretinka 15.4.2005 8:11
**Doplnění Kopretinka 15.4.2005 8:13
**Re: REDITEL DD BY PRISEL O MISTO Korytnačka :)2 dcerky a 1 kluk 15.4.2005 9:6
***Re: REDITEL DD BY PRISEL O MISTO Kopretinka 15.4.2005 9:23
**Re: REDITEL DD BY PRISEL O MISTO ...neviditelná... 15.4.2005 11:38
***Re: REDITEL DD BY PRISEL O MISTO Kopretinka 15.4.2005 12:45
****Re: REDITEL DD BY PRISEL O MISTO ...neviditelná... 15.4.2005 15:32
***Podpora státu Dašula 15.4.2005 13:40
****Oprava Dašula 15.4.2005 13:43
**ODPOVED KOPRETINCE MAMA V NORSKU 16.4.2005 19:47
***Uvaha o lidech odlisnych, (o posti... Misa3 18.4.2005 17:56
***Re: ODPOVED KOPRETINCE Kopretinka 19.4.2005 7:50
mala otazocka Kukuk 15.4.2005 20:43
*Re: mala otazocka JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 15.4.2005 20:58
**Re: mala otazocka Kukuk 17.4.2005 19:45
*Re: mala otazocka Kopretinka 19.4.2005 8:19
**Re: mala otazocka Kukuk 19.4.2005 8:53
Jenom mě napadlo, LaD 2002 21.4.2005 11:1
*Re: Jenom mě napadlo, Kopretinka 22.4.2005 8:31
Proč jsou děti v ústavech tak dlouho???? Rebekah 1.9.2005 19:37
*Víte, co mi nejde do hlavy? Judita, dcera 18, syn 13 18.10.2005 12:11
*Re: Proč jsou děti v ústavech tak dlou... eva, vdaná, bezdětná 22.10.2006 14:34
Pozor na přechodnou pěstounskou péči !!!... RadekL 31.1.2007 13:32
Proč je tolik dětí v ústavech? B.Fousová dosp.děti, vnoučata 14.12.2007 9:20
Protoze stat je v rade jednim z nastroju... alda 11.3.2010 23:1
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.