tisk-hlavicka

Hry pro prťata 2

5.5.2004 Perdita 1 názor

U některých se poučíme i my rodiče.

Domečky

 • různé velké barevné papírové čtverce
 • různé velké barevné papírové obdélníky
 • nůžky
 • bílý papír
 • lepidlo

Popovídejte si o svém domě. Společně si prohlédněte přední část domu. Žijete-li v bytě, prohlédněte si vaše patro. Kolik oken vidíte? Pomožte dítěti zapsat jejich počet. Najděte velký čtverec nebo obdélník znázorňující přední část domu. Přilepte tvar na bílou čtvrtku. Domluvte se, jaký tvar potřebujete pro dveře a rozhodněte, kam je umístíte.

Když se dohodnete na správném místě, přilepte je.

Najděte tvar pro střechu. Má váš dům komín nebo anténu ? Přidejte je na obrázek. Pomožte dítěti spočítat okna a přilepte je na správné místo obrázku. Požádejte dítě, aby si vytvořený obrázek vzalo s sebou před dům. Myslíte, že dalo dveře i okna na správná místa? Můžeme ještě s použitím barevných papírů přidat něco jiného? Závěsy, balkon, žaluzie, poštovní schránku, truhlíky apod.

Cíl hry:

 • Dívat se na náš dům, popovídat si o něm a zaznamenat vlastní pozorování a tím rozvíjet jeho povědomí a chápání prostředí, v němž žije.
 • Rozlišovat tvary a rozměry, užívat správnou slovní zásobu, což se bude v prvních hodinách matematiky hodit.
 • Dítě se také pocvičí ve stříhání a lepení.

Jmenovkové puzzle

 • tvrdý papír, třeba zadní strana krabice od vloček
 • papír
 • lepidlo
 • nůžky
 • obálka
 • barevné fixy/pastelky

Napište jméno dítěte širokými písmeny na velký papír tak, aby se dala vybarvit. Upozorněte, že užíváte jedno velké písmeno na začátku a dále malá písmena.

Požádejte dítě, aby každé písmenko nějak pastelkami ozdobilo. Každé písmeno vystřihněte a nalepte je na kousek tvrdého papíru. Po zaschnutí písmena vystřihněte a rozstřihněte na dvě až tři části. Promíchejte. Jestlipak je zvládne znovu dát dohromady? Sestaví správně své jméno?

Vložte kousky skládanky do obálky, můžete si s ní v budoucnu ještě zahrát. Pokud je hra baví, můžete udělat skládanku z jiných jmen - oblíbených hrdinů, brášky apod.

Cíl hry:

Znalost písmen: Pomůže dítěti rozeznat vlastní jméno a seznámit se s tvarem písmen ve jméně.

Procvičí si vybarvování, stříhání a lepení.

Závody s kostkou

 • 2 kostky
 • proužky papíru
 • kameny, korálky nebo figurky
 • pero/tužka

Vezměte dva proužky a na každém vyznačte 6 okének. Na každý proužek napište čísla od 1 do 6. Střídejte se v házení kostkou. Podle čísla, jaké padne, zakryjte číslo na proužku figurkou. Okénko s číslem můžete také vybarvit. Hodíte-li číslo, které již padlo, je řada na dalším hráči. Vítězem je ten, kdo pokryl všechna čísla.

Cíle hry:

 • Dítě se učí vyčkat, až na něj přijde řada.
 • Rozeznat vržené číslo podle tvaru teček, aniž by je muselo pokaždé počítat.
 • Poznat čísla do 6.

Hádej, hádej, hadači

 • povlak na polštář nebo větší pytel
 • kartičky
 • pero nebo tužka

Napište na kartičky různá povolání. Požádejte dítě, aby ke každému povolání namalovalo nějakou nápovědu. (Může jít o nástroj, který lidé v tomto povolání používají, čepice apod.). Vložte kartičky do pytle. Jeden po druhém hráči vytahují kartičky a napodobují povolání, aby druhý člověk uhodl, o jaké povolání se jedná. Jestliže se dítěti nedaří povolání přečíst, poraďte mu, aby se podívalo na první písmeno slova a obrázkovou nápovědu.

Některá povolání je těžké napodobit, můžete použít pomůcky, např.:

učitel - si bere třídní knihu, vyhledá vymyšlená jména a odškrtává je, zubař - dívá se panence do pusy a kontroluje jí zuby, lékař - napodobuje naslouchání stetoskopem, čistič oken - myje a leští okna, zahradník - kope jámu a sází menší stromek.

Cíl hry:

 • Dítě se dovídá o různých povoláních.
 • Naučí se chápat, že obrázky a slova mají význam a pokouší se přečíst nové slovo pomocí prvního písmene a obrázkové nápovědy.
 • Mají možnost předvést svou představivost a komunikovat beze slov.

Veselý, smutný

 • dvacet čtyři kartiček velikosti hracích karet
 • na jednu stranu každé kartičky namalujte obličej:
 • šest veselých
 • šest smutných
 • šest rozzlobených
 • šest polekaných obličejíků

Posaďte se s dítětem na podlahu. Promíchejte karty a rozdělte je do dvou hromádek obličeji dolů. Dejte jednu hromádku před dítě, druhou před sebe. Oba pokaždé otočte vrchní kartu z hromádky. Jsou karty stejné? Liší se?

Jakmile dostanete stejnou, promluvte si o výrazu; má obličej veselý, smutný, rozzlobený nebo polekaný výraz? Každý z vás si vymyslete jednu věc, která vás rozveselí, rozesmutní, rozzlobí nebo poleká, podle toho, jaké karty jsou otočené. Lépe se hra hraje večer před usnutím, s její pomocí se dozvíte o pocitech dítěte.

Cíl hry:

 • Naučit se sdělovat svoje pocity .
 • Vyčkat, až je na nás řada.
 • Chápání abstraktních pojmů
 • Naučit se vnímavosti vůči pocitům jiných lidí.

Cítím

 • asi deset párů identických předmětů
 • pytel na zavazování
 • krabice

Umístěte jeden předmět z páru někde v místnosti na nízké police, na stůl, na parapet. Jejich dvojníky nechejte v krabici schované za pohovkou nebo závěsem. Požádejte dítě, ať se posadí vedle vás na zem, a zahraje si s vámi na hádanou. Vezměte předmět z bedny a dejte jej do pytle tak, aby ho dítě nevidělo. Pomožte dítěti hmatem prozkoumat věc v pytli, může jí také zaštěrchat. Upozorněte, že stejná věc se nachází někde kolem vás v místnosti.

Uhodnou, co je v pytli, a najdou "dvojče" v místnosti? Zopakujte s ostatními věcmi v bedně. Poskytněte dítěti maximální podporu, dokud úkol přesně nepochopí a udělejte hru co nejzábavnější. Po každém hádání pytel otevřete a přesvědčete se, že byl odhad správný!

Cíl hry:

Zkoumání a poznání předmětu hmatem

Vylíhlá čísla

 • krabička na vajíčka: na 6 nebo 12 vajec
 • zvýrazňovač
 • těstovinové mušle, sušené fazole apod.: 21 nebo 78
 • papír a izolepa nebo papírky post it

Očíslujte každý důlek krabice od 1 do 6 (nebo od 1 do 12, jestliže vaše dítě počítá do 12). Pomožte dítěti obtáhnout nebo napsat číslice na kousek papíru a přilepte je do důlku. Požádejte je, aby napočítalo stejný počet mušlí/fazolí jako je číslo v tom kterém důlku a vložilo je dovnitř.

V důlku s číslem jedna bude jedna mušle, v důlku s číslem dvě budou dvě atd. Společně spočítejte, kolik mušlí jste dohromady použili. Podívejte se, kde je nejvíc mušlí, kde nejméně apod., a vysvětlete, že jsme se dozvěděli, které je nejvyšší a nejnižší číslo.

Cíl hry:

 • Pomáhá dítěti číst a psát první číslice.
 • Pomáhá mu pochopit, že číslo 1 představuje jeden předmět, číslo 2 představuje dva předměty atd.
 • Povídání o velkých a malých číslech, o tom, že něčeho je víc a něčeho míň než… atd. pomůže dítěti osvojit si základní matematickou slovní zásobu.

Na detektiva

 • 9 věcí, které se v něčem podobají a v něčem liší
 • například: auta
 • nebo: kostky nebo části stavebnice
 • rozdíly v barvě, velikosti, tvaru nebo typu
 • barvy: např. 3 červené, 3 modré a 3 žluté
 • velikosti: např. 2 druhy: velké a malé
 • typy: např. auta a traktory
 • tvary: např. dlouhé kostky a krátké kostky

Položte všechny věci na stůl před dítě. Jestlipak najdeš modrou kostku nebo auto. Tento úkol je snadný, pokud není, zůstaňte u této fáze, dokud dítě nenabude větší jistoty. Pak požádejte o dva aspekty zároveň. Předložte buď jen auta nebo jen dlouhé kostky; "Najdeš velké červené auto?", "Najdeš malou žlutou kostku?" Jestliže dítě úkol bez problému zvládne, vrhněte se na další fázi, ale snažte se, aby hra byla i nadále zábavná a dostatečně nesnadná. Rozestavte všechny věci na stůl. "Vsadím se, že nenajdeš malý žlutý traktor!" Když předměty trochu roztáhnete po stole, můžete dítěti napovědět zrakem nebo ukázáním, jestliže to vypadá, že se splete. Opakujte instrukce s důrazem na klíčová slova a pomožte jim zúžit výběr. Radujte se z úspěchu a pokud je to možné, pochlubte se někomu jinému, jakého máte doma mazaného detektiva.

Cíl hry:

 • chápání abstraktních slovních pojmů
 • věnovat se zároveň více aspektům
 • paměť

Názory k článku (1 názorů)
díky HanaKou 3 synové 6,3,1/2 roku 24.10.2008 22:0
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.