tisk-hlavicka

Ekzém aneb dejte homeopatii šanci II.

16.3.2004 Jitka (Dan, 9/2002) 151 názorů

Jak jsem zjistila, mezi lidmi koluje mnoho polopravd a omylů o homeopatii. Často jednotliví pacienti hovoří o tom, že homeopatická léčba není účinná, že jim nepomohla, ale netuší, že ve většině těchto případů o léčbu "skutečnou" homeopatií ve skutečnosti ani nešlo.

Minule jsem se zaměřila především na svou osobní zkušenost s homeopatií v léčbě ekzému našeho syna. V následujících částech mého povídání na pokračování, chci mnohé z vás, kteří znají problém zvaný ekzém (ale také vás ostatní, kteří se potýkáte s pravidelně se opakujícími potíži) oslovit a vyprovokovat k většímu zájmu o homeopatii. Není určeno jen těm, kteří homeopatii neznají, ale především těm, kteří mají s homeopatií vlastní zkušenost, ale léčení nesplnilo jejich očekávání. Při čtení Vašich příspěvků v diskusi "Ekzém" nebo dalších, které se týkají nemocí, je mi opravdu smutno na duši. Ve snaze ulevit sobě a svým dětem, ekzém (a další nemoci) neustále potlačujeme a tím nutíme obranné síly organismu, aby se s touto situací vyrovnaly po svém. A tak se problém zasouvá hlouběji v podobě senné rýmy, astmatu atd., které opět potlačujeme tlumícími preparáty…

Chci věřit, že se alespoň zamyslíte nad tím začarovaným kruhem v podobě střídání starých osvědčených receptů a nových zaručeně účinných mastí používaných při "léčbě" ekzému, odhodláte se blíže seznámit s homeopatií prostřednictvím knih a vyhledáte zkušeného homeopata, který Vám pomůže zbavit se, nebo alespoň zmírnit, Vaše potíže.

Část II. - Co je to homeopatie, její principy a vedení léčby

Podle světové zdravotnické organizace (WHO) je homeopatie druhá nejrozšířenější lékařská metoda na světě, hned za čínskou medicínou. Konvenční medicína, tak jak ji známe, je až na čtvrtém místě za herbalismem. A proč tomu tak je? Důvodem jsou výsledky homeopatie.

Přestože široká vědecká a lékařská obec označuje homeopatii za "alternativní" metodu léčby, mnozí homeopaté slovo alternativa odmítají. Tvrdí, že jedinou alternativou je homeopatie, a proto nemá smysl tohoto slova užívat. Jestliže nemá na nějakou nemoc lék homeopatie, nemá ho nikdo. Naopak, cokoli jde vyléčit alopatickou medicínou, jde vyléčit i homeopaticky při zachování pravidel homeopatické léčby, které jsou popsány níže. Troufalé tvrzení? Pro někoho možná. Pro homeopaty je to fakt, podložený pozorováním z více než dvousetleté praxe, která je od jejího počátku více méně stejná.

Je nemožné homeopatickou teorii a praxi shrnout do několika málo vět, když na toto téma vyšlo ve světě mnoho knih a homeopatické studium na univerzitách je pro zájemce otázkou několika let. Proto mi praktikující homeopaté jistě odpustí, když mi v tomto miniseriálu o homeopatii "něco vypadne".

Základní princip, který zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann formuloval na konci svých objevů je ten, že léčba je logický proces. Existují principy, které jsou podstatné pro provádění praxe, a jakmile jsou jednou pochopeny, homeopatie se stává logickým vědeckých procesem. Dá se říci, že je to zároveň umění i věda, protože vyšetření a pochopení případu vyžaduje lidskou zkušenost a jistý cit, zatímco vlastní léčení je založeno na přesnosti (léčení je exaktní).

Druhý princip v homeopatii říká, že podobné se léčí podobným. Látka, která může vyvolat u zdravého člověka určité onemocnění či reakci, dovede je vyléčit u nemocného člověka s podobnými příznaky - tzv. princip podobnosti. V podstatě jde o toto: víme, že například rulík zlomocný, belladonna, vyvolá po požití u zdravého člověka zarudnutí, horečku s rychlým nástupem, bolesti v hlavě a krku, pocení. Jestliže dáte belladonnu člověku, který trpí onemocněním s podobnými příznaky, může být rychle vyléčen (ať už má podle diagnózy klasické medicíny angínu, nachlazení atd.) Ovšem pozor! Belladonna je jedovatá. Je tedy nutné dát pokud možno co nejmenší, avšak ještě účinnou dávku, abychom pacientovi neublížili. Jinak by mohl mít lék nebezpečné vedlejší účinky.

Proto objevitel vědecké homeopatie, Samuel Hahnemann, vyvinul zvláštní postup, který nazval potencování (ředění) a dynamizace (prudké protřepání). Stanovil tím další základní princip - použít co nejmenší dávku léku. Homeopatické léky s označením C nebo CH jsou vyráběny tak, že se výchozí látka, tinktura surového léku (lék rozetřený v lihu např. Belladonna) doplní 99-ti díly destilované vody s lihem. Důkladně se protřepe a jen 1/100 obsahu dózy se přenese do další dózy a smíchá s 99-ti díly vody s lihem. A to se udělá 10x, 30x, ale také třeba 200x Jde o tzv. centezimální ředění. Konkrétně to např. znamená, že u léku s názvem Belladonna CH 30, byla jako výchozí surovina použita rostlina rulík zlomocný, byla naředěna výše popsaným způsobem (centezimálně) a těchto ředících kroků bylo celkem 30. U takového způsobu ředění zdravý rozum říká, že ve vodě nezůstalo nic z původní látky. Říkají to i někteří současní vědci. Homeopaté tvrdí něco jiného: čím je látka zředěnější, tím pronikavější a hlubší má účinek jak na psychiku, tak i na tělo pacienta. A také to dnes a denně dokazují na milionech pacientů po celém světě.

Další zásadou je, že homeopatický lék nesmí být nikdy předepsán jen podle názvu nemoci, na zcela ohraničenou lokální potíž. Je předepisován podle souhrnu všech jeho psychických a fyzických charakteristik, říká se tomu totalita symptomů. To platí jak při předepisování u chronické nemoci, tak u nemoci akutní (i když tam se to nemusí tak striktně dodržovat) Uveďme si příklad. Pacient navštíví homeopata s angínou. Bolí ho v krku, má teplotu. Takový údaj by možná stačil klasickému lékaři k tomu, aby předepsal např. antibiotika. Ale k homeopatickému předepsání to nestačí. V homeopatii není angína jako angína. Někoho bolí spíš vpravo, jiného vlevo, jeden nesnáší horké nápoje, druhý zase studené, jednoho zároveň bolí hlava, jiného ne a třetí má navíc ještě zácpu. Jeden má jen zvýšenou teplotu, druhý má čtyřicet stupňů. A k tomu se ještě přidávají psychické odlišnosti. Někdo by nejraději ležel a ani se nehnul, dalšího byste neudrželi v posteli. Jeden je veselý, druhý skleslý a ochablý. Homeopat dokáže rozlišit až 60 i více druhů angín podle různých zvláštností a specifického průběhu. A na každou tu angínu použije jiný lék, který takto přesně vybrán a podán, angínu během několika dnů (řádově 2-3) vyléčí.

Dále homeopatie chápe, že v určitém čase existuje jen jeden ústřední problém, a tudíž je potřeba jen jeden léčebný zásah, jeden lék v jednom čase, aby bylo dosaženo ozdravného působení. Přičemž jediný lék je vybrán tak, aby pokrýval celý obraz člověka (totalitu symptomů). Jakmile je lék vybrán a podán, je nutné čekat a pozorovat, co se stalo, a teprve pak se rozhodnout, co dělat dál.

Vedení léčby, projevy léčení

Při tomto rozhodování má homeopat k dispozici několik měřítek, podle kterých pozná, jakým směrem se léčba ubírá. Odpověď na léčbu teoreticky přichází nejdřív na úrovni myšlení a pocitů, tzn. že první reakcí bývá vnitřní klid, později přichází pocit lepší energie a nakonec dojde k vyléčení na fyzické úrovni. Projevy fyzického léčení zpravidla postupují podle tzv. Heringových zákonů směru léčby: zevnitř ven (od důležitějších orgánů k těm méně důležitým z pohledu přežití - od srdce ke kloubům); shora dolů (z trupu na končetiny); a v opačném pořadí k tomu, jak postupoval vývoj nemoci (návrat starých příznaků prodělaných nemocí - tzv. reverzní symptomy).

Dalším známkou toho, jakým směrem proces léčby postupuje, může být charakter homeopatického zhoršení. Převážně se objeví zhoršení fyzické. To znamená, že se zpočátku po podání léku stav zhorší. Trvá to dny, týdny, měsíce, podle toho, jak dlouho byl přítomen fyzický symptom. Obecně, zhoršení je buď krátké a bolestivé, nebo pomalé, méně dramatické a vleklejší. Dočasné zhoršení nelze brát jako vedlejší účinky léčby. Je to projev organismu, který pracuje, aby se vyléčil. Většinou ale zhoršení nebývá nijak výrazné.

Je na místě říct, že ve skutečnosti budou v konkrétním případě patrné jen některé aspekty projevů léčení.

Podstatou léčby v homeopatii je tedy podání správného léku. Dále už víme, že je vždy nutné dodržovat princip podobnosti a užít jen jeden lék v jednom čase. Nevylučuje to možnost, že léky mohou následovat po sobě, někdy je to dokonce nezbytné. To znamená, že homeopat určí jeden lék, nechá ho působit týdny nebo spíše měsíce, někdy celé roky, a pak ho vymění podle toho, jak se změnil celistvý obraz (osobnost, totalita symptomů) léčeného. Děti se mění a vyvíjejí mnohem rychleji než dospělí. Pokud ale předepíše tzv. "homeopat" najednou víc než jeden lék v jednom čase, nelze s přesností zhodnotit jeho prospěšné účinky. Navíc takovéto předepsání vede nikoliv k odstranění vnitřní příčiny nemoci, ale k pouhému potlačení lokálních příznaků a nedává stoprocentní a trvalé výsledky. Tato praxe podávání více homeopatických léků najednou porušuje všechny homeopatické zákony, přináší zmatek a přispívá k poničení pověsti účinnosti homeopatie. Z toho, co bylo řečeno, tedy vyplývá, že kombinace léků je nebezpečná především v tom směru, že může dojít k potlačení individuálních symptomů a tím ke zkomplikování nemoci, neboť bude "schován" původní obraz nemoci a ta se stane nevyléčitelnou.

Sečteno a podtrženo, pokud je homeopatie praktikována podle principů a zásad, které světu zanechal její zakladatel Hahnemann a jeho následovníci, funguje nezávisle na nás (homeopatický lék je silnější než naše zábrany, nedůvěra a skepse) a je schopna zbavit člověka dlouholetých potíží, stejně jako stimulovat vlastní obranné síly organismu tak, aby se dokázal sám vyrovnat s nepříznivými vlivy, které by v budoucnu mohly nemoc vyvolat. A to bez vedlejších účinků, bez potlačení nebo ignorování imunitního systému, jak se u chemických léků více či méně děje. Homeopatický lék totiž povzbuzuje vlastní uzdravující schopnost organismu, a i když se homeopatovi něco nepovede, pokud zastaví působení léku, stav se brzy upraví. Homeopatie tedy neléčí pouze současné symptomy, ale celou posloupnost, čímž zamezuje postupu nemoci. Děti léčené homeopaticky vyrůstají ve zdravější dospělé, neboť tím uniknou nejenom dědičným nemocem.

K nejběžnějším známkám, že nedošlo k léčbě, patří:

  • neprojeví se žádný efekt ani do dvou měsíců od podání homeopatického léku - pro homeopata je to známkou toho, že zvolil nesprávný lék
  • objeví se nový symptom (přičemž není popsán v charakteristice podaného léku) - pro homeopata je to známkou toho, že zvolil určitě nespráný lék
  • reverzní příznaky (návrat starých příznaků) neodpovídají Heringovým zákonům (zevnitř ven; shora dolů; opačně k tomu, jak postupovala nemoc) - jde o potlačení; homeopat přeruší léčbu, počká až účinek nesprávně zvoleného léku sám odezní nebo jej vhodným způsobem antidotuje (např. podáním alopatického léku) a poté znovu projde všechny informace, které při počátečním rozhovoru od pacienta získal a vybere jiný lék
  • zhoršení bez následného zlepšení - šlo o blízký, ale nesprávný lék; homeopat znovu projde všechny informace, které při počátečním rozhovoru od pacienta získal a vybere jiný lék

Neúspěch v léčbě homeopatií

Netvrdím, že homeopatie je všemohoucí a dokáže pomoci v každém případě. Homeopaté otevřeně přiznávají, že v případě naprosté většiny vrozených nemocí a vad, kdy orgány byly strukturálně změněny od samého počátku, jsou ve svých prognózách skeptičtí a zpravidla nemohou slíbit úplné vyléčení. I tehdy je však možno pomocí homeopatických léků zmírnit či odstranit projevy, které s daným postižením nebo nemocí souvisí. Jsou také lidé, kteří jsou tzv. nevyléčitelní. Většinou to znamená, že jejich nemoc je hluboce potlačena ať už klasickou medicínou, tedy dlouhodobým užíváním silných chemických (alopatických) léků (ke kterým samozřejmě kortikosteoridy užívané při ekzému ve formě mastí patří) nebo jinými alternativními metodami - homeopatii nevyjímaje. Při nesprávném předepisování může být homeopatie také potlačující a dokáže onemocnění na dlouhou dobu zkomplikovat. Někteří homeopaté se ale domnívají, že skutečně beznadějné případy neexistují, přestože jsou pacienti, u kterých i vynikající předepisování vedlo pouze k omezeným výsledkům.

Je mnoho těch, kteří homeopatii vyzkoušeli na vlastní kůži a už se k ní nechtějí vrátit z důvodu, že jim nijak nepomohla. Jsou přesvědčeni o tom, že to buď nefunguje nebo na ně homeopatické léky nepůsobí. Na jedné straně tyto zklamané pacienty chápu, opět investovali do něčeho, co jim nepomohlo. Ale ruku na srdce, kolik času jste před rozhodnutím, zda se takto léčit, věnovali na seznámení se s touto léčebnou metodou? Jakým způsobem jste si ověřovali odbornost, zkušenosti a výsledky homeopata, kterého jste navštívili? Neúspěch homeopatie netkví v tom, že by homeopatické léky nebyli účinné na každého, ale především v osobnosti homeopata. Tzn. do jaké míry pochopil principy praktikování homeopatie a jak je schopen tyto principy v praxi přenést do vedení léčebného procesu. Někomu se to daří lépe, jinému hůř, mimo jiné je to také dáno množstvím osvojených znalostí jednotlivých léků a množstvím zkušeností, získaných při předepisování. Osvícený homeopat chápe, že pokud neuspěje, je to jeho chyba, nikoliv homeopatie potažmo homeopatických léků.

K dalšímu tzv. neúspěchu homeopatie může přispět "nedisciplína" ze strany pacienta. Mám tím na mysli především ten moment v léčení, kdy dojde k prvotnímu zhoršení. Přestože je pacient homeopatem ubezpečován, že je to dobré znamení a že je důležité čekat, pacient (ve snaze ulevit si rychle od svých potíží) užije jiný lék (především alopatický). Tím potlačí a naruší léčbu, takže se vyléčení zbrzdí. Pacient, v domnění, že léčba homeopatií není účinná, přestane homeopata navštěvovat a následně pak šíří v okolí své přesvědčení, že homeopatie je podvod.

Přístup pacienta a homeopata k léčbě

Je důležité vědět, že pokud se jednou rozhodnete pro léčbu homeopatií, bude nutné každou akutní nemoc, každé užívání dalšího léku (ať už homeopatického nebo chemického), jakož i zhoršení celkového zdravotního stavu, ve svém zájmu, konzultovat s homeopatem. Protože jen ten Vám může doporučit a poradit, jak postupovat, aby se nenarušil započatý proces léčby.

Každý homeopat by měl studium případu začít posouzením, jak je stav vážný. Pacient by měl dostat od homeopata informace o tom, co ho čeká, zda je stav vyléčitelný, jak dlouho vše potrvá atd., aby pozdější problémy, které jsou někdy nutné na cestě k vyléčení (např. počáteční zhoršení), pacient nechápal jako neúspěch a vytrval. Pokud homeopat v pacientovi vyvolá hned na začátku falešné naděje a on se začne těšit na dramatické zlepšení během několika měsíců, další fáze problémů, které lze očekávat (prvotní zhoršení; návrat nemocí, které už jednou prodělal) na cestě k vyléčení, pro něj mohou být zklamáním. Tato situace může pacienta natolik odradit, že homeopatii nadobro opustí.

Vím, že poslední odstavec je ideálním popisem toho, jak by měl dobrý homeopat k pacientovi přistupovat. Je spousta homeopatů, kteří se tímto nemusí řídit, a přesto se o nich dá říct, že jsou dobří. Pokud předepisují podle principů homeopatie, jejich praxe bude úspěšná a budou od nich odcházet lidé, kterým postupně nenásilným způsobem vracejí jejich trvalé zdraví nebo alespoň postup nemoci zmírní, zastaví nebo život zkvalitní. A bez vedlejších účinků, což je hodně podstatné. Léčba homeopatií má tedy smysl vždy.

V článku byly použity citace z těchto knih:

  • Homeopatie - víc než léčba, autor Jiří Čehovský
  • Homeopatická samoléčba, autor Peter Chappell
  • Rychlý kurz homeopatie, autor Dr. Hubbard-Wrightová
  • Homeopatická věda, autor George Vithoulkas

V dalším díle se budu věnovat homeopatickým lékům, vzniku a vývoji nemoci z pohledu homeopatie.

Názory k článku (150 názorů)
skvělý článek Monika Smitková 16.3.2004 14:52
Kontakt Veronika 16.3.2004 20:1
*Re: Kontakt Jitka, Barča 8/99, Terka 9/02 23.3.2004 16:44
Skvělý článek Zuzana 16.3.2004 21:2
Zadost o kontakt Petra 16.3.2004 22:30
Kontakt - pro všechny Ennywan 17.3.2004 7:53
*Re: Kontakt - pro všechny Jitulco Dead 21.3.2004 20:45
To snad ne Racionalista 17.3.2004 18:2
*Re: To snad ne premyslejici racionalista 17.3.2004 21:27
*Re: To snad ne Sylva 17.3.2004 23:1
*Re: To snad ne Lucia 18.3.2004 7:55
**Re: To snad ne Sylva 18.3.2004 8:18
**Re: To snad ne Jana, Praha 18.3.2004 10:12
***Re: To snad ne Sosan 18.3.2004 10:25
****Re: To snad ne B A 18.3.2004 10:31
*****Re: To snad ne Sosan 18.3.2004 10:53
******Re: To snad ne Sylva 18.3.2004 11:54
*******Re: To snad ne Sosan 18.3.2004 12:9
********Re: To snad ne Sylva 18.3.2004 12:33
******Re: To snad ne B A 18.3.2004 13:0
*******Re: To snad ne Sosan 18.3.2004 13:12
********Re: To snad ne B A 18.3.2004 13:26
*********Re: To snad ne Sosan 18.3.2004 13:30
**********Re: To snad ne Meta 18.3.2004 14:30
***********Re: To snad ne Sosan 18.3.2004 15:19
************Re: To snad ne Boadicea 18.3.2004 15:56
*************Re: To snad ne Sosan 18.3.2004 16:14
*************Dotaz pro Boad... JaninaH 18.3.2004 17:4
**************Re: Dotaz pr... Boadicea 18.3.2004 17:47
***************Re: Dotaz ... dagmar k. 28.11.2005 21:33
****************Re: Dota... ...neviditelná... 28.11.2005 21:37
***************Re: Dotaz ... Miroslav Kořínek, ing v dochodku 11.2.2007 8:15
**********Re: To snad ne B A 18.3.2004 15:59
***********Re: To snad ne Sosan 18.3.2004 16:26
************Pro Sosana a ost... Ennywan 18.3.2004 19:52
*************Re: Pro Sosana... Sosan 18.3.2004 22:58
**************Re: Pro Sosa... Ennywan 19.3.2004 8:4
***************Testování ... HoK 15.4.2004 14:47
****************Re: Test... Ennywan 15.4.2004 18:50
*****************Re: Te... HoK 15.4.2004 21:19
******************Re: T... Ennywan 16.4.2004 13:36
*******************homeo... dickous 5.2.2005 0:20
**************Re: Pro Sosa... Ennywan 19.3.2004 12:29
***************Re: Pro So... Sosan 19.3.2004 13:13
****************Re: Pro ... Jana, Praha 19.3.2004 19:45
*****************Re: Pr... Sosan 20.3.2004 12:19
******************Re: P... Jana, Praha 21.3.2004 12:25
*******************Re: P... Sosan 22.3.2004 2:26
********************Re: P... Meta 22.3.2004 8:6
*********************Re: P... JaninaH 22.3.2004 8:55
**********************Re: P... Meta 22.3.2004 14:11
***********************Re: ... HoK 15.4.2004 14:43
************************Re: ... Ennywan 15.4.2004 18:57
********************Re: P... Ennywan 22.3.2004 14:3
********************Re: P... Jana, Praha 23.3.2004 18:12
*****************Re: Pr... Ennywan 20.3.2004 14:39
******************Re: P... Jana, Praha 21.3.2004 12:3
***************Re: Pro So... Jana, Praha 19.3.2004 21:7
****Re: To snad ne Jana, Praha 18.3.2004 10:53
*****Re: To snad ne Sosan 18.3.2004 10:55
******Re: To snad ne Jana, Praha 18.3.2004 11:34
*******Re: To snad ne Sosan 18.3.2004 11:44
*******Re: To snad ne Honza, 2 kluci 18.3.2004 16:6
****Re: To snad ne Šťourálek 18.3.2004 11:5
*****Re: To snad ne Sosan 18.3.2004 11:7
******Pohodlí Henri Ani/Toni/Šíša/Miki 18.3.2004 12:19
*Re: To snad ne Šťourálek 18.3.2004 8:28
**Re: To snad ne Kopretin@ 21.3.2004 20:39
**Re: To snad ne Kopretin@ 21.3.2004 20:41
**Re: To snad ne Kopretin@ 21.3.2004 20:42
**Re: To snad ne Lucia 22.3.2004 9:5
***Re: To snad ne Boadicea 22.3.2004 9:51
***Re: To snad ne Šťourálek 22.3.2004 10:28
***Pro Lucku Ennywan 22.3.2004 11:21
*Re: To snad ne Kačík 22.3.2004 10:31
*Re: To snad ne Podskalský Jiří 23.11.2009 12:56
nemám nic proti homeopatii Miro 23.3.2004 14:36
*Proč není homeopatie hrazena zdravotní... Sosan 23.3.2004 17:7
**Re: Proč není homeopatie hrazena zdr... Jana Z. 23.3.2004 17:13
***Re: Proč není homeopatie hrazena z... Sosan 23.3.2004 17:26
****Re: Proč není homeopatie hrazena... Ennywan 23.3.2004 19:25
****Re: Proč není homeopatie hrazena... Katka 24.3.2004 9:23
*Re: nic proti , a ještě se omlouvit Miro 25.3.2004 22:6
na žádné straně Márdž, Viktorka 18/11/03 24.3.2004 9:13
*Re: na žádné straně - vydržte miro 25.3.2004 22:21
**Re: na žádné straně -ohledně očkován... Ennywan 26.3.2004 19:4
***Homeopatika mi pomáhají Hana, 2 děti (2 roky, 5 měsíců) 29.3.2004 21:37
Kvalitní léčba HoK 15.4.2004 21:36
*Re: Kvalitní léčba Ennywan 16.4.2004 14:0
**Jen můj názor na vaši diskusi Luiz 11.8.2004 23:16
***Re: Jen můj názor na vaši diskusi ...neviditelná... 12.8.2004 0:24
****Re: Jen můj názor na vaši diskus... Ennywan 12.8.2004 14:19
*****Re: Jen můj názor na vaši disk... ...neviditelná... 12.8.2004 14:48
******Re: Jen můj názor na vaši di... Ennywan 12.8.2004 15:30
*******Re: Jen můj názor na vaši ... Líza 12.8.2004 15:41
********Re: Jen můj názor na vaš... ...neviditelná... 12.8.2004 16:3
*********Re: Jen můj názor na v... Líza 12.8.2004 21:9
*******Re: Jen můj názor na vaši ... ...neviditelná... 12.8.2004 16:2
Randiho cena Ivan Kminek 4.9.2004 12:23
*Re: Randiho cena Ennywan 7.9.2004 19:28
Jitce o ockovani Ivan Kminek 5.9.2004 8:4
*Ivane Kminku Líza 5.9.2004 8:34
**Re: Ivane Kminku Emina 5.9.2004 19:55
***Re: Ivane Kminku Líza 10.9.2004 10:1
**Re: Ivane Kminku Ivan Kmínek 5.9.2004 20:44
***Re: Ivane Kminku Ennywan 7.9.2004 19:35
***Re: Ivane Kminku David 15.2.2007 15:5
**Re: Ivane Kminku Sosan 6.9.2004 19:32
***Re: Ivane Kminku Ennywan 7.9.2004 19:38
***Re: Ivane Kminku Líza 10.9.2004 10:19
****Re: Ivane Kminku JaninaH 10.9.2004 11:10
*****Re: Ivane Kminku Líza 10.9.2004 11:17
******Re: Ivane Kminku Líza 10.9.2004 11:42
*******Re: Ivane Kminku Sylvie 10.9.2004 11:50
******Re: Ivane Kminku JaninaH 10.9.2004 13:14
*******Re: Ivane Kminku Líza 10.9.2004 13:41
********Re: Ivane Kminku Ivan Kmínek 11.9.2004 23:1
*********Re: Ivane Kminku Ivan Kminek 11.9.2004 23:6
*********Re: Ivane Kminku Ennywan 13.9.2004 14:46
**********Re: Ivane Kminku Ivan Kminek, tri dospele deti:o) 13.9.2004 22:24
***********Re: Ivane Kminku Ennywan 19.9.2004 17:59
************Re: Ivane Kminku Líza 19.9.2004 19:7
****Re: Ivane Kminku Ivan Kminek 11.9.2004 23:36
*****Re: Ivane Kminku Líza 11.9.2004 23:48
******Re: Ivane Kminku Ivan Kminek 13.9.2004 21:48
*******Re: Ivane Kminku Líza 13.9.2004 22:1
********Re: Ivane Kminku Ennywan 17.9.2004 22:33
*********Re: Ivane Kminku Líza 17.9.2004 22:37
**********Re: Ivane Kminku Ennywan 17.9.2004 23:5
**********Re: Ivane Kminku Líza 17.9.2004 23:25
***********Re: Ivane Kminku Ennywan 17.9.2004 23:30
************Re: Ivane Kminku Líza 17.9.2004 23:39
*************Re: Ivane Kmin... Ennywan 17.9.2004 23:54
*********Placebo efekt Simča, dcery *1988 a 1997 18.9.2004 10:3
**********Re: Placebo efekt Ivan Kminek 20.9.2004 14:27
*******Re: Ivane Kminku Jana, Praha 14.9.2004 15:9
********Re: Ivane Kminku Ivan Kminek 14.9.2004 16:6
*********Re: Ivane Kminku Jana, Praha 14.9.2004 17:10
**********Re: Ivane Kminku Ivan Kminek 15.9.2004 9:9
***********Re: Ivane Kminku Ennywan 20.9.2004 14:51
*******Re: Ivane Kminku Ennywan 17.9.2004 22:28
********Re: Ivane Kminku Ivan Kminek 18.9.2004 8:35
*********Chřipka typu.... a dal... Simča, dcery *1988 a 1997 18.9.2004 9:53
*********Re: Ivane Kminku Ennywan 20.9.2004 15:1
**********Re: Ivane Kminku Sosan 20.9.2004 15:29
***********Re: Ivane Kminku Ennywan 21.9.2004 0:50
**********Re: Ivane Kminku Ivan Kminek 21.9.2004 11:24
***********Re: Ivane Kminku Ennywan 21.9.2004 12:33
*********** Ivane Kminku a os... Olga 21.9.2004 14:55
Varování před homeopatií Jiří Beránek 22.3.2006 20:21

Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.