tisk-hlavicka

Jak založit rodinný dětský domov

13.7.1999 18 názorů

Jsem přesvědčen, že tato cesta je správná a vhodná pro opuštěné děti. Blíží se k životu v normální rodině.

Poslání - zajištění náhradní rodinné péče dětem, které jsou na základě rozhodnutí soudu, odborů sociální péče atd. svěřeny do trvalé či dočasné ústavní péče.

Příklad vzniku jednoho takového rodinného domova

Charita v Ústí nad Orlicí poskytuje k realizaci rodinného dětského domova dům v Jablonném nad Orlicí. Dům je vlastnictvím charity. Charita rovněž bude zejména z počátku zajišťovat provoz rodinného dětského domova finančně. Kapacita 8 - 10 dětí.Děti budou obývat čtyři pokoje po dvou dětech na jeden pokoj. Dále obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, tři samostatné toalety, dvě koupelny,prádelna. Na pozemku v okolí domu je místo na malé hřiště i zahrádku.Rovněž je v místě domova i ZŠ a LŠU. V blízkém okolí je možnost sportovního vyžití, lyžování, tenis apod.To nejdůležitější na našem domově je, že tři základní pracovníci(strýčkové a tety) budou v domově bydlet a tím vytvářet přirozené rodinné prostředí. Bez toho, že by se vychovatelé střídali na směnách,jak je to běžné u státních dětských domovů.

Výchova dětí

Děti, které se dostaly do dětských domovů, prošly často citovým strádáním a v důsledku toho bývají narušené. Naší snahou bude dát jim maximální pocit jistoty, který je pro rozvoj dítěte prvořadý a nezbytný.Součástí výchovy budou i běžné domácí práce v kuchyni na rozdíl od státních dětských domovů, kde děti přístup do kuchyně nemají, nákupy, drobná údržba domu a okolí se zahrádkou. Dále maximální snaha o rozvíjení koníčků a hlavně vyhledávání a rozvíjení jejich talentu, jak to vídáme v dobrých rodinách. Tato forma rodinného dětského domova je vhodná zejména pro sourozence, kteří takto mohou společně vyrůstat.Disponujeme kádrem hudebních a výtvarných umělců, kteří se formou dobrovolné výuky zapojí do mimoškolní výchovy. Proto považujeme hudební a výtvarnou výchovu i sport za samozřejmost. Stejně jako rozvoj citový. V Dlouhé Třebové máme k dispozici soukromou zemědělskou usedlost se dvěma hektary luk a velkou zahradou. To nám umožní pravidelnou víkendovou rekreaci.Bývá běžné, že děti z dětských domovů a to i mimořádně inteligentní navštěvují zvláštní školu. Naší snahou v těchto případech bude učinit maximum, abychom tento stav zvrátili formou doučování či individuálního studia. Malá skupinka dětí z našeho domova by mohla navázat přátelské vazby ve svém okolí a nefixovat se jenom na dětský domov. Chceme rovněž rozvíjet znalosti dětí cestováním. Divadelní a jinou kulturní činností oslovíme okolí. Chceme získat jeho akceptaci či spolupráci a nebo pomoc.

Za samozřejmost považujeme, že v objektu dětského domova bude dílna, ve které, stejně jako v normálních rodinách, chceme rozvíjet praktické dovednosti dětí.Chtěli bychom, aby v rodinném dětském domově s námi žili i důchodci (1 -2), myslíme si, že tato symbióza je pro rozvoj dětí také potřebná.

Personální zabezpečení

Pro tento domov chceme část vychovatelů se středoškolským a nebo vysokoškolským vzděláním. Za ideální považujeme manželský pár (není podmínkou) a jednu stálou pracovnici, všichni tři bydlící v domově. Pro tyto pracovníky máme v horním patře dvě velké místnosti a v přízemí jeden pokoj. Výhledově počítáme s úpravou dalších místností vpodkroví. Jeden pracovník má praxi v oboru účetnictví a příslušné ekonomické vzdělání k vedení účetnictví rodinného dětského domova. V nouzovém případě počítáme s pomocí pomocných vychovatelů (v případech nemoci, úmrtí apod.), které by zajišťovala charita.

Finanční zabezpečení a forma projektu

Státní dotace (normativ 132.000 Kč ročně). Máme podporu charitních organizací, Červeného kříže, soukromých dárců. Soukromé osoby věnují dětem z našeho dětského domova v Jablonném nad Orlicí dva hektary luk a tři hektary lesa rovným dílem každému dítěti. Chceme, aby děti v osmnácti letech vlastnily přinejmenším pozemek se zahradním domkem vhodným k celoročnímu užívání (viz přiložený projekt domku). Vzhledem k tomu, že jiné dětské domovy (nestátní) dostávají nižší dotace, znamená to prakticky okamžitou úsporu státního rozpočtu. (Běžná praxe je, že z normativu 132.000 Kč dostávají v první fázi nestátní dětské domovy jen 60%. I tato částka, budou-li děti v malých skupinách,je dostačující pro jejich finanční zajištění.)

Dovětek

Je naprosto nemožné, aby legislativa dokázala reagovat pružně na rychlé tempo změn ve společnosti. Je potřeba vytvářet rozumný tlak a nepříznivé společenské okolnosti měnit vlastní iniciativou zdola. Systém stávajících velkých státních dětských domovů je ve své většině zastaralý a jak doufám, dojde k jeho přehodnocení a zásadním změnám. (Ve SRN je přechod velkých státních domovů na domovy rodinného typu již dávno něčím samozřejmým. V Polsku nyní dochází za podpory široké veřejnosti taktéž k zakládání malých rodinných dětských domovů, kde je možné nejenom využít lépe finanční prostředky, ale zajistit i co nejpřirozenější vývoj dětí.) Nikdy bych si nedovolil zpochybňovat těžkou práci v státních dětských domovech. Vím, že drtivá většina vychovatelů vkládá do své práce srdce,um a píli. Moje snaha o změnu základního pojetí z dětského domova na rodinný dětský domov jenom shrnuje názory mnohých pracovníků státních dětských domovů. Nyní je státní dotace na jedno dítě ve státním dětském domově 132.000 Kč ročně. To dělá z těchto dětí jednoznačně nejbohatší skupinu obyvatel v tomto státě. Jak je tedy možné, že většina z nich vychodí jenom zvláštní školu, často se ani nevyučí, o středních a vysokých školách ani nemluvě a v osmnácti letech nemá žádný majetek(např. byt či domek), který by jim umožnil normální start do života. Rodinný dětský domov a jeho kontinuita dává možnost pro soužití a pomoci v dospělosti.Jsem přesvědčen, že tato cesta je správná a vhodná pro opuštěné děti.Blíží se k životu v normální rodině. Dá těmto dětem větší šance do života měřitelné s dětmi, které vyrůstají v rodinách. Profesionálním rodičům dává velkou šanci k seberealizaci a naplnění lidských ideálů o soužití. Při menším počtu dětí předpokládám, že jeden z manželů by semohl zapojit do běžného pracovního procesu (viz příklad pana Weinhodta).Královehradecké biskupství reprezentované panem biskupem Dominikem Dukou nabídlo pronajmout opuštěné fary pro tyto účely. Rovněž vlivem snižujícího se počtu narozených dětí je možný pronájem zavíraných škola jiných státních zařízení. V případě, že se takto podaří zajistit dostatek bytových prostor, bude naší snahou dát pracovníkům současných dětských domovů příležitost přejít na způsob rodinných dětských domovů a využít tak jejich obětavosti a zkušeností. Nepochybuji, že snaha násvšech směřuje jenom ku prospěchu dětí. Vycházím z toho, že děti jsou nás všech. Rodiče v našem státě mají právo na své děti. Dětem je však upíráno právo na rodiče. Touto formou by mohly získat alespoň profesionální rodiče. Budou-li profesionální rodiče mít svoje vlastníděti, bude to jenom přínos.Žijeme v době úžasných změn. Nestojí proti nám žádné světové ideologie ani cizí armády. Na to, abychom cokoliv zlepšili či napravili, stačí jen naše opravdové úsilí a láska k bližním. Bez široké odezvy a podpory nejde tento projekt uskutečnit, vznikne pouze několik malých rodinných dětských domovů. Tento projekt se opírá o názor, že v této zemi žije deset tisíc obětavých lidí, kteří mohou tyto představy uskutečnit.Materiál je vypracován pro všechny zainteresované včetně pracovníků státních domovů a studentů středních a vysokých škol (nejenom pedagogických) a nastiňuje možnost jejich budoucího uplatnění na dnešním složitém trhu práce.

Projekt zpracoval:

Rudolf Krautschneider

Okružní 305

562 01 Ústí nad Orlicí

tel/fax: 0465/ 524 390

E-mail: polvik@post.cz

Názory k článku (18 názorů)
Rad bych vyvolal diskusi o rodinnem dets... Petr 16.9.1999 13:23
Soukromý dětský domov Petr, tři děti (dvě vlastní jedno v PP) 28.8.2000 15:55
*jak získat větší bydlení?? gabka, čtyři děti vlastní a zatím jedno v pěstounské péči 20.12.2004 12:8
**Re: jak získat větší bydlení?? Pawlí 20.12.2004 20:57
***Re: jak získat větší bydlení?? gabka, čtyři děti vlastní a zatím jedno v pěstounské péči 25.12.2004 0:31
***Re: jak získat větší bydlení?? kolousekmonca 2.9.2006 14:46
****Re: jak získat větší bydlení?? alena tri dospievajúce deti a 2 PP 21.2.2007 10:29
Spolupráce Věduna Bubleová 2.3.2001 13:52
*Re: Spolupráce Marika,3vlastne a 6 pestunskych detí 2.5.2005 15:9
Výchova v RDD ? Aleš Liber 27.10.2003 14:26
*Re: Výchova v RDD ? marika,3vlastné a 6pestunskych 2.5.2005 15:16
**Re: Výchova v RDD ? Jana,Boris a Ondra 12.10.2006 14:14
*Re: Výchova v RDD ? Jana Dubcová, DD Kralupy 6.11.2005 9:17
? Jan Polvanov 25.2.2004 10:50
*Re: ? DJ-POLVIK 25.2.2004 10:53
*Re: ? DJ-POLVIK 25.2.2004 10:53
projekt zpracoval yachting-  22.3.2004 14:5
Rodinný detský domov Victory 26.4.2016 22:0
Podobné články


Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.