tisk-hlavicka

Jak předcházet ohrožení dítěte

30.1.2002 Děti a my 1 názor

Podle odhadů demografů a sexuologů je v ČR ročně pohlavně zneužíváno asi 20 000 dětí do patnácti let, z toho 90 % dívek.

Statistické údaje ukazují na sexuální násilí páchané na dítěti především jako problém pachatele a oběti, kteří se navzájem znají, dokonce jsou velmi často i v příbuzenském vztahu. Přesto určitá část dětí (asi 4 %) jsou obětí útoku neznámého člověka. Situace je to výjimečná, ale o to nebezpečnější. Proto se také naši odborníci v oblasti sexuologie a sexuální pedagogiky (V. Tauber, P. Pöthe aj.) zaměřují na vypracování pokynů k současnému zajištění bezpečnosti dítěte a jeho výchovy k samostatnosti, ale také preventivních metodických instrukcí pro situace, kdy se dítě může stát objektem útoku devianta.

Jak tedy předcházet ohrožení dítěte cizím člověkem, ochránit je a současně vést k samostatnému jednání?

  • Neriskujte ohrožení dítěte v situaci, kterou nejste schopni plně kontrolovat.
  • Situaci možného ohrožení předem dítěti vysvětlete, popište způsoby hledání pomoci, jak se vyhnout ohrožení a jak se při možném ohrožení chovat. Situaci modelujte a procvičte s dětmi různé varianty chování – např. co dělat, když u dveří zvoní neznámý muž a chce pod nějakou záminkou vstoupit dovnitř, že nemají nastupovat s neznámým člověkem do výtahu, nechodit v prostoru domů blízko cizích dveří (možnost zavlečení do sklepa, bytu apod.), nezdržovat se na odlehlých místech, nenechat se na ně pod různými záminkami vylákat. Nejdůležitější je nenavazovat kontakty s osobami, které dítě vůbec nezná, které jim nebyly představeny rodiči nebo někým důvěryhodným. Devianti dokáží být v kontaktování dětí velmi vynalézaví.
  • Potřebuje-li dítě na veřejnou toaletu, běžte bez rozpaků s ním. Teprve je-li samo, toaletu opusťte a čekejte venku. Matka může malého syna vzít klidně na dámskou toaletu. Otec může požádat obsluhu o dozor nad svojí malou dcerou. Ve vlaku zásadně čekejte před toaletou a dítě všude doprovázejte.
  • Trvejte na doprovodu své dcery na zábavu a z ní domů. Před odchodem ať vám zatelefonuje, s kým odchází domů. V některých situacích je lépe si zavolat taxi nebo jí jděte naproti. Zjistěte si úroveň zábav, kam chodí vaše dítě (alkohol, drogy). Vždy dohodněte hodinu návratu.
  • Naučte děti (hlavně dívky) nepřitahovat pozornost okolí svým zjevem, chováním, oblečením, neprovokovat pudové chování. V navázaném přátelském vztahu je naučte odmítat jakékoliv sexuální chování, které je jim nepříjemné.
  • V hromadném dopravním prostředku nesmí dítě jet samo ve vagónu nebo oddělení. Naučte je, ať jde mezi více lidí. Naučte je také v případě ohrožení zatáhnout za ruční brzdu. Je dobré, když má dítě píšťalku a v situaci ohrožení začne hlasitě pískat. Nikdy by nemělo jezdit samo autostopem, zvláště mimo hlavní silnice a zásadně nejezdit v noci. Zastaví-li na ulici auto, nepřibližovat se, odmítnout svezení i lákavým sportovním vozem (zkrácení cesty ze školy apod.).
  • Každé dítě má v dnešní době umět spolehlivě obsluhovat telefon (umět zacházet s telefonní kartou, mincemi, tlačítkovým i starým typem telefonu). Musí znát čísla policie, rodičů a tam, kde může očekávat pomoc. Naučte dítě heslo, které znamená, že je ohroženo a nemůže svobodně mluvit. Často to s dítětem procvičujte.
  • Dítě nikdy nesmí přiznat neznámému člověku, že je doma samo. Naučte je ochranné lži – táta zrovna spí, nechci ho budit, maminka je ve vaně apod.
  • Naučte dítě vyhýbat se tmavým průjezdům a neosvětleným prostorám. Nesmí chodit samo parkem či lesem. Chcete-li trénovat jeho odvahu, běžte zpovzdálí za ním. Naučte je rychlé reakci (útěk, křik) při nenadálé příhodě (např. exhibicionista).
  • Cvičte u dětí ochotu svěřovat se se vším, čemu nerozumějí a čeho se bojí. Zvyšujte jejich důvěru ve vás. Také rodiče a učitelé by měli neustále spolupracovat, vzájemně se poučovat a koordinovat své výchovně vzdělávací akce v oblasti sexuální výchovy.

Názory k článku (1 názorů)
Jen poznamka k telefonatum Katka 30.1.2002 22:13
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.