tisk-hlavicka

Co bychom měli vědět o epilepsii

7.6.1999 MUDr. Jana Zárubová Portál 122 názorů

Termín epilepsie je používán pro onemocnění, která se projevují výskytem opakovaných časově limitovaných příhod – záchvatů, které se objevují buď spontánně, bez provokující příčiny, nebo při podmínkách, které běžně u člověka záchvaty nevyvolávají.

Jedním z častých omylů je představa, že epilepsie je jedno onemocnění, které se projevuje výskytem tzv. velkých epileptických záchvatů, kdy postižený v bezvědomí padá k zemi, má křeče, nemůže dýchat, dochází ke zvýšené tvorbě slin. Epilepsií a epileptických syndromů je dnes však známo kolem čtyřiceti druhů a způsob, jakým se mohou projevit, je skutečně velmi rozmanitý, závisí na oblasti mozku, která produkuje abnormální „epileptickou“ aktivitu.

Tak se můžeme setkat s pacienty, kteří trpí epileptickými záchvaty pouze v určitém věkovém období např. od deseti do čtrnácti let a jejich záchvaty vypadají jako krátká zakoukání, strnutí, která trvají řádově vteřiny a okolí je často nemusí zpozorovat. Mohou se projevit pouze ve škole např. vynecháním slova v diktátu, nepozorností, která je považována za neukázněnost.

Jiný druh epilepsie může začínat až kolem puberty a projevovat se pouze bryskními záškuby končetin, které se vyskytují především v období po probuzení a pacient si je plně uvědomuje.

Jindy se epilepsie objeví až v dospělosti a charakter záchvatů může být velice odlišný od tzv. velkého záchvatu. Například může epileptický záchvat vypadat tak, že postižený ztratí kontakt s okolím, přestane odpovídat, začne dělat nějaké automatické pohyby, třeba kreslí tužkou kolečko, nebo si uhlazuje šaty, pokud ho oslovíme, nevnímá nás, neodpovídá nebo odpovídá nesmysly, po skončení záchvatu si na nic nepamatuje. Dalších příkladů je celá řada a není možné je všechny vyjmenovat. Důležité je, že pokud se skutečně jedná o epileptické záchvaty, jsou to příhody časově limitované zpravidla na vteřiny či minuty, a u jednoho pacienta se většinou opakují vždy stejné příznaky.

Pokud máme podezření, že my sami, nebo někdo z našich blízkých trpí podobnými stavy a že by mohl mít epilepsii, je třeba se obrátit na ošetřujícího lékaře, který dotazy zjistí, zda je obava odůvodněná a odešle pacienta k neurologovi. Ten rozhodne na základě opět podrobného rozhovoru a pomocných vyšetření, zda se o některý z druhů epilepsie jedná, či nikoli.

Co dělat, když...

Epilepsiemi trpí kolem 1 % populace, takže pravděpodobnost, že se s ní někdy v životě ať v rodině, nebo ve svém okolí setkáme, je poměrně velká.

Informovanost laické veřejnosti o epilepsiích je však stále ještě nedokonalá, a tak se opakovaně setkáváme se situacemi, kdy pacientovi nebyla poskytnuta pomoc při epileptickém záchvatu a nebo byla tato pomoc poskytnuta nedokonale.

Pokud se dostaneme do situace, že se staneme svědky epileptického záchvatu je vhodné:

Za prvé: při velkém epileptickém záchvatu, kdy pacient upadne, je v bezvědomí, může mít křeče, v první chvíli pouze dbát na to, aby si pokud možno neporanil hlavu, tzn. dáme pod hlavu tašku, svetr, vlastní ruce, cokoli měkkého a pokud by byla hlava v blízkosti ostrých či tvrdých předmětů, snažíme se ji oddálit, nebo izolovat opět něčím měkkým. Poté počkáme až záchvat odezní. V žádném případě se nesnažíme násilím a držením končetin bránit křečím, nebo je násilím rozevírat, rovněž nepáčíme ústa a nesnažíme se dávat „roubík“ do úst, mezi zuby, vytahovat jazyk. Pokud to zvládneme, je dobré se podívat na hodinky, a tím kontrolovat čas, jak dlouho záchvat trvá, zpravidla končí do tří minut, které se však v tak dramatické situaci, jakou velký epileptický záchvat je, zdají být nekonečné. Pokud záchvat do tří minut končí, může se pacient buď ihned probrat k vědomí nebo může být ještě určitou dobu zmatený nebo ospalý. Dle situace ho posadíme nebo uložíme do stabilizované polohy. Pokud se jedná o pacienta, který se s epilepsií léčí delší dobu, je nám zpravidla schopen po chvíli říct, zda je tomu skutečně tak a jak dále postupovat. Pacienti mají dnes často u sebe kartičky, kde také mají napsáno, že se s epilepsií léčí, jaké léky užívají a kde jsou sledováni, co je vhodné udělat při jejich záchvatu. Pokud se pacient neprobírá, nebo máme obavy, že se mohl poranit, neuděláme chybu, když zavoláme rychlou lékařskou pomoc a ta na místě rozhodne o nejvhodnějším dalším postupu.

Pokud se stane, že záchvat trvá déle než tři minuty, je třeba se snažit rychle přivolat rychlou záchrannou službu, protože hrozí nebezpečí dlouhého epileptického záchvatu nebo tzv. epileptického státu, který je pak situací ohrožující pacienta na životě.

Za druhé: při jiném epileptickém záchvatu, například tzv. psychomotorickém, kdy pacient ztrácí kontakt s okolím a dělá automatické nebo nesmyslné věci, nebo při tzv. absencích, kdy se jen zakouká, nebo při jiných, kdy třeba má záškuby jedné horní končetiny a je při vědomí, neděláme nic, pouze sledujeme průběh záchvatu. Nesnažíme se pacienta například násilně posadit, nebo mu bránit v tom, co dělá, protože potom se může stát, že se bude tomuto omezení bránit a může být i agresivní. Pouze dbáme na to, aby se nějakým způsobem neohrozil, např. nevešel do vozovky, ze schodů a podobně, tam ho musíme omezit i za cenu, že se mu to nebude líbit. Je také důležité, když záchvat odezní a byli jsme natolik duchapřítomní a je to v dané situaci možné, popsat, co jsme pozorovali na pacientovi během záchvatu. U řady pacientů je popis záchvatu velmi důležitý pro ošetřujícího neurologa, protože mu může pomoci zjistit, z které oblasti mozku záchvaty vycházejí.

V období mezi záchvaty jsou pacienti s epilepsií „normální“. Často se setkáváme s mylnou představou, že epilepsie je duševním onemocněním. Tento omyl je dán částečně historicky, protože dříve byli pacienti s epilepsií často léčeni na psychiatrii. Dále v minulosti byly i možnosti léčení epilepsií omezené a řada léků, které pacienti užívali, je tlumila sama o sobě, takže potom působili zpomaleným dojmem a pokud se nepodařilo jejich epilepsii úspěšně léčit, mohlo dojít po řadě let trvání epilepsie a četných epileptických záchvatech i k trvalému postižení funkce mozku nebo jeho některých částí. Dnes jsme naštěstí dále a přes 80 % pacientů s epilepsií jsme schopni léčit úspěšně, tj. že záchvaty nemají vůbec nebo zcela ojediněle, pokud užívají doporučené léky a dodržují zásady životosprávy. Některé druhy epilepsií pak lze zcela vyléčit, nebo v určitém věkovém období mizí samy. Částečně je mylné spojení epilepsie = duševní nemoc dáno tím, že u některých pacientů, u kterých došlo k poškození mozku z různých důvodů, se toto poškození může projevit mentálním handicapem a také epilepsií, takže tato dvě postižení se pak vyskytují u jednoho pacienta.

Řada předsudků a negativních postojů, se kterými se ještě stále ve společnosti vůči pacientům s epilepsií setkáváme, je dle mého soudu způsobena strachem z neznámého. Pokud nevíme, že existuje onemocnění, které se může projevovat tak, jak bylo výše popsáno a nevíme, co v takové situaci dělat, zaskočí nás to. Vyvolá to v nás strach, že pacient v záchvatu umře, my jsme bezradní a nemůžeme nebo nevíme, co udělat. Pokud se setkáme s jinými druhy záchvatů, než je velký epileptický záchvat a opět nevíme, že něco takového může existovat, můžeme nabýt dojmu, že pacient dělá schválnosti, nebo je duševně postižený apod.

Přála bych si, aby i tento článek přispěl k rozšíření znalostí laiků a pomohl odbourat bariéru strachu, nedorozumění a nepochopení.

(Autorka pracuje ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze).

Názory k článku (121 názorů)
Co bychom měli vědět o epilepsii Leona Šrůtová,dvě malé děti 8.10.1999 10:37
*Re: Co bychom měli vědět o epilepsii Jitka Čermáková, dcě dcery 9 a 11 let 4.8.2000 9:53
**Re: Co bychom měli vědět o epilepsii Anna, 32 let, dvě děti 4.8.2000 10:31
***Re: Co bychom měli vědět o epileps... Jitka 4.8.2000 11:44
***Elenka Lenka 31.7.2006 16:20
****Re: Elenka Katka, tři děti 1.8.2006 21:36
*****Re: Elenka Havelinka 2.5.2008 20:41
******Re: Elenka Ika 2.5.2008 21:56
*******Re: Elenka Havelinka 4.5.2008 20:3
****Re: Elenka jasmin 2.8.2006 23:13
**Re: Co bychom měli vědět o epilepsii PhDr. Jiří Tyl 8.8.2000 5:50
***Re: Co bychom měli vědět o epileps... Romana Svatková a Martin Gažar 1.12.2000 23:45
****Re: Co bychom měli vědět o epile... PhDr. Jiří Tyl 6.5.2001 6:34
****Re: Co bychom měli vědět o epile... Mirka Přibylová, syn 2 roky 22.5.2001 13:1
****Re: Co bychom měli vědět o epile... monika 15.3.2004 13:42
***Re: Co bychom měli vědět o epileps... Žaneta Horáková 22.5.2001 15:20
**Re: Co bychom měli vědět o epilepsii Helena 3.9.2000 12:42
***Re: Co bychom měli vědět o epileps... Eva Ebertova 4.9.2018 19:45
**Re: Co bychom měli vědět o epilepsii Viera Kvasnicová, dcéra Kamilka 2 roky 9.11.2001 21:21
***Epilepsie a pes Hedvika Horáková 8.3.2002 10:39
**Re: Co bychom měli vědět o epilepsii sylvaina 21.6.2002 20:23
**Re: Epilepsie poprvé Olin Hanzal dvě dospívající dcery 21.3.2004 4:19
***Re: Epilepsie poprvé hh hh 21.3.2004 19:53
***Re: Epilepsie poprvé Jana 11.10.2004 14:46
****Re: Epilepsie poprvé iveta34 12.10.2004 8:59
*****Epi Zuza 12.10.2004 14:21
******Re: Epi DAFIE 12.10.2004 16:16
*******Re: Epi 0 13.10.2004 12:37
********Re: Epi 0 13.10.2004 12:40
*********Re: Epi Fida 13.10.2004 13:35
**********Re: Epi iveta34 20.10.2004 18:44
***********Re: Epi 0 20.10.2004 21:24
************Re: Epi Fida 21.10.2004 8:53
************Re: Epi Jana 21.10.2004 9:37
***********Re: Epi Lenka 21.10.2004 14:56
************Re: Epi iveta34 26.10.2004 8:12
*******Re: Epi HELENA GOMBÁROVÁ,dvě děti 11.3.2005 21:59
*****Re: Epilepsie poprvé Jana 13.10.2004 11:33
*****Re: Epilepsie poprvé Milča,syn David 26.8.2005 21:23
******Re: Epilepsie poprvé Laura 27.8.2005 16:25
*******Re: Epilepsie poprvé Milada a syn David 11.10.2005 16:44
********Re: Epilepsie poprvé jasmin 27.12.2005 21:44
*********Re: Epilepsie poprvé DanaK 27.12.2005 22:17
**********: Epilepsie poprvé jasmin 29.12.2005 17:9
***********Re: : Epilepsie po... DanaK 29.12.2005 21:57
************Re: : Epilepsie ... jasmin 31.12.2005 14:44
*************Re: : Epilepsi... jasmin 2.1.2006 16:39
**************Re: : Epilep... DanaK 2.1.2006 21:16
***************eplilepsie... jasmin 4.1.2006 20:14
****************Re: epli... DanaK 4.1.2006 20:26
*****************Re: ep... DanaK 4.1.2006 20:34
******************Re: e... DanaK 4.1.2006 20:37
*******************Re: e... jasmin 4.1.2006 21:11
********************Re: e... jasmin 4.1.2006 21:13
********************Re: e... DanaK 5.1.2006 9:35
*********************Re: e... jasmin 5.1.2006 12:11
**********************Re: e... DanaK 5.1.2006 12:24
******************Re: e... Lenka 5.1.2006 14:55
*******************Re: e... DanaK 5.1.2006 20:17
********************Re: e... Lenka 6.1.2006 9:50
******************Re: e... Lenka 5.1.2006 14:56
*******************Re: e... Jana, dospívající syn s epilepsií 10.1.2006 13:6
********************Re: e... Lenka 13.1.2006 9:35
********************Re: e... Lenka 13.1.2006 9:36
*********************Re: e... Jana, dospívající syn s epilepsií 13.1.2006 11:27
**********************Re: e... Lenka 13.1.2006 12:40
**Dotaz ariena 27.10.2004 23:13
***Re: Dotaz 0 28.10.2004 19:49
**Re: Co bychom měli vědět o epilepsii Iva 11.7.2005 10:11
*Spánková epilepsie? Šárka Schmidtová, 49 let 18.1.2006 12:26
**Re: Spánková epilepsie? DanaK 18.1.2006 12:52
***Re: Spánková epilepsie? jasmin 18.1.2006 21:13
****Re: Spánková epilepsie? DanaK 19.1.2006 22:38
*****může jít o epilepsii? Narkéta, 16ti měsíční dcera 21.1.2006 20:7
******Re: může jít o epilepsii? DanaK 21.1.2006 23:25
*******Re: máme epi komařice 3.2.2006 19:55
******Re: může jít o epilepsii? DanaK 21.1.2006 23:29
*******jaká vyšetření Markéta, marulka16měsíců 22.1.2006 9:23
********Re: jaká vyšetření DanaK 22.1.2006 21:34
*******Re: může jít o epilepsii? jasmin 22.1.2006 11:37
********školka jasmin 22.1.2006 11:46
*******Může to být epilepsie?????... Deni 28.4.2006 15:57
********Re: Může to být epilepsi... DanaK 10.5.2006 9:23
*********Epi DanaK 10.5.2006 9:29
******Re: může jít o epilepsii? JANA SICHROVSKÁ 28.1.2006 23:23
******Re: může jít o epilepsii? JANA SICHROVSKÁ 28.1.2006 23:23
*******Re: může jít o epilepsii? Ivana 9.5.2006 11:5
********Re: může jít o epilepsii... DanaK 10.5.2006 9:6
*********Re: může jít o epileps... Ivana 10.5.2006 21:28
**********Re: může jít o epile... DanaK 11.5.2006 0:7
***********Re: může jít o epi... Ivana 11.5.2006 13:32
******Re: může jít o epilepsii? JANA SICHROVSKÁ 28.1.2006 23:23
*******co s ní? kulda 29.1.2006 23:22
********Re: co s ní? jasmin 19.2.2006 18:6
Febrilní křeče Ilona, 5ti letý syn 11.1.2000 12:29
*Re: Febrilní křeče Šárka 13.2.2000 7:33
moje skusenosti s epilepsiou Stanislav SVIATKO 5.3.2000 0:10
epilepsie - léčba nebo kompenzace ? Gábina, dcera 7 let 23.11.2000 8:6
*Re: epilepsie - léčba nebo kompenzace ... Šárka 24.11.2000 23:16
**Re: epilepsie - léčba nebo kompenzac... Nela, synové 7 a 9 let 27.11.2000 8:33
**Re: epilepsie - léčba nebo kompenzac... Gábina, dcera 7 let 28.11.2000 7:49
***Re: epilepsie - léčba nebo kompenz... Šárka 29.11.2000 21:40
***Re: epilepsie - léčba nebo kompenz... Nela, synové 7 a 9 let 21.12.2000 8:9
epilepsie jitka (dcery 11 let a 3 roky) 9.11.2004 12:49
Poradíte mi? Jana, dcera 16 a syn 15 15.9.2005 11:17
*Re: Poradíte mi? Jana, dospívající syn s epilepsií 29.9.2005 16:41
**Re: Poradíte mi? jana 1.10.2005 15:47
Epilepsie až po operaci Petr Kebrdle 30.12.2005 1:45
poučení a poděkování Filip Bouška 22.1.2006 21:32
potřebuju radu Lucie 25.1.2006 21:48
potřebuju radu Lucie 25.1.2006 21:50
nmmn mnm 26.1.2006 18:28
nmmn mnm 26.1.2006 18:30
dotaz o epilepsii veronika laudova 29.1.2006 14:15
*Re: dotaz o epilepsii Jerricho 27.2.2008 13:27
ovlivneni lecbou Petr Kulich 3.2.2006 18:34
námitka Anna Švaříčková 21.1.2007 14:41
Epilepsie a já korela 24.3.2007 11:23
moje mamka, alkohol a epileptické záchva... Lucka, mamka 7.6.2008 10:41
Epilepsie-podobne zkusenosti Gabcule 22.9.2010 8:36
*Re: Epilepsie-podobne zkusenosti Petr Kebrdle 1.12.2010 0:55
Vyhledávání článků podle věku


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.