tisk-hlavicka

K výživě novorozenců a kojenců

1.12.2003 MUDr. Petr Tláskal, FN Motol Portál 175 názorů

V prvním díle seriálu o výživě se budeme zabývat výživou nejmenších dětí. Co všechno bychom měli vědět o výživě dítěte v novorozeneckém a kojeneckém věku?

Základem výživy novorozeného dítěte je mateřské mléko. Již dávno v historii byla považována schopnost rodit a kojit dítě za dar nebes. Egyptská soška Isis, která kojí své dítě byla symbolem mateřství a kontinuity života.

Historicky prošla výživa novorozence a kojence určitými modifikacemi, od rituálů k vědeckým poznatkům. Například údaje indické literatury z prvního století našeho letopočtu uvádí, že ještě před uříznutím pupečníku byla ústa novorozence vytřena máslem a solí. Dále dítě dostalo trochu medu a džusu. Po dobu tří až čtyř dnů bylo dítě živeno máslem a medem se šťávou získanou z vybraných rostlinných kořínků. Teprve později, s nástupem laktace začalo dítě dostávat mateřské mléko a med. Pokud matka neměla mléko, bylo dítě dáno do péče kojné. Podle některých autorů byla od šestého měsíce zařazována do jídelníčku dítěte rýže. Jiní autoři doporučovali podávat první pevný pokrm až od prvního roku života dítěte a dítě bylo kojeno do dvou let života. V patnáctém století například podle Metlingera byl první potravou dítěte med, dále mateřské a ženské mléko. Velmi brzy byla do výživy dítěte zařazována ovesná kaše, později chléb s mlékem, masová polévka. V osmnáctém století bylo již první stravou dítěte kolostrum. V historii novorozenci velmi často umírali, příčinou byly infekce, neznalost léčby některých nemocí, ale i nesprávné zásady výživy dítěte.

Od devatenáctého století se stala výživa novorozenců a kojenců předmětem četných vědeckých studií. Zásady současné výživy nejmenších dětí jsou nejpropracovanější problematikou výživy dětského věku.

Přirozenou výživou novorozenců a kojenců

je výživa mateřským mlékem. Mateřské mléko je doporučováno jako jediná výživa až do šesti měsíců věku kojence. Mateřské mléko pro tuto dobu zabezpečuje ideální vyváženost, kvalitu a toleranci živin k somatickému i psychickému vývoji dítěte. S výjimkou vitaminu D a dle současných doporučení i vitamínu K není u plně kojeného dítěte nutné dodávat jiný druh výživy v prvních šesti měsících života. Později je však nutno výživu dítěte dále doplňovat o jiné složky potravy. Mateřské mléko může být i nadále součástí běžné výživy dítěte. Mateřské mléko u malého dítěte snižuje riziko infekce, snižuje i riziko časnějšího i pozdního výskytu alergie. Uvádí se, že kojení je zdravé i pro matku. V pozdějším období života žen, které kojily své dítě, je významně nižší výskyt nádorových onemocnění ženských orgánů.

Jsou však případy, kdy mateřské mléko může dítěti ublížit. Jedním z nich je nebezpečí přenosu závažné infekce z matky na dítě. Jedná se zvláště o virus způsobující nemoc AIDS, kdy HIV pozitivní žena může přenést infekci na své dítě (pokud se již v průběhu porodu toto dítě nenakazilo). Mateřské mléko může například nepříznivě ovlivnit vrozené onemocnění dítěte, kde je porušeno zpracování cukru (galaktóza), jež mléko obsahuje. Tento cukr je však obsažen i v jiném mléce a v těchto případech je proto nutné stravu dítěte dále upravovat.

Mléko matky nedonošeného dítěte je bohatší na některé živiny, zvláště bílkovinu, ve srovnání s mlékem matky donošeného dítěte. Při významnější nedonošenosti však mateřské mléko výživě novorozence nestačí a je ho nutné dále upravovat – obohacovat.

Uvádí se, že pouze dvě až tři procenta žen není schopno své dítě kojit. Nemá-li žena dostatek mateřského mléka, je nutné dítě přikrmovat. Dítě má výživu smíšenou.

Umělá výživa

Je-li dítě živeno jiným než mateřským mlékem, uvádíme, že má umělou výživu. Základem pro umělou výživu kojenců je kravské mléko. Kravské mléko je svým složením lidskému mléku nejbližší. Pro účely výživy dítěte je však nutné jej dále upravovat. V současné době tvoří umělou výživu dva druhy mlék.

a) Mléka počáteční jsou určena pro děti do ukončeného čtvrtého měsíce věku. Je však možno je podávat i později až do 12 měsíců života dítěte, pokud je dítě dokrmováno dalšími složkami výživy. Počáteční mléka jsou často označena symbolem 1.

b) Mléka pokračovací jsou určena pro děti od ukončeného čtvrtého měsíce věku až do 36 měsíců. Pokračovací mléka jsou často označena symbolem 2.

Existují rozdíly mezi jednotlivými počátečními mléky. Tyto rozdíly jsou nejevidentnější ve složení a charakteru bílkoviny mléka. Bílkovina kravského mléka je kvantitativně upravována tak, aby byla bližší mléku mateřskému. Například adaptovaná mléka mají vyšší procento syrovátky než kaseinu, což usnadňuje snadnější trávení bílkoviny tohoto mléka v trávicím traktu dítěte. Jinou úpravou je tzv. hydrolýza bílkoviny kravského mléka, při které se snižuje „schopnost vyvolávat alergickou reakci“ na bílkovinu kravského mléka. Existují i počáteční mléka, jež mají bílkovinný základ na sojové bázi. Pozor však, ne všechna sojová mléka mají charakter mléka nejvhodněji přizpůsobeného pro výživu nejmenších dětí. Například vegetariáni volí často sojové mléko pro výživu svého dítěte, je však nutné vybrat mléko dostatečně obohacené o další složky, jež minimalizují rizika uvedeného způsobu výživy. Podání počátečního sojového mléka je indikováno v případě alergie na bílkovinu kravského mléka, ale pozor u alergických dětí se i zde často vyvine alergie. Výhodu mají proto spíše mléka, jejichž bílkovina je hydrolyzována. Sojová mléka jsou indikována rovněž tam, kde je u dítěte metabolická porucha (galaktosémie) s postižením metabolismu jednoho z cukrů (galaktóza). Jak již bylo uvedeno, tento cukr obsahuje i mateřské mléko, které v tomto případě musí být ze stravy dítěte vyloučeno.

Konec osmdesátých a počátek devadesátých let právě uplynulého století přinesl významný pokrok ve výživě nejmenších dětí. U dětí s pozitivní alergickou anamnézou (jeden nebo oba rodiče mají nějaké alergické onemocnění – astma, senná rýma, atopický ekzém a podobně) je hned po porodu (samozřejmě pouze při nedostatku mateřského mléka) podáno mléko s částečně hydrolyzovanou bílkovinou. Jsou to mléka, která jsou často označena symbolem H.A. (hypoalergenní). Ukázalo se, že tato mléka dovedou účinně a významně snížit riziko rozvoje alergického onemocnění v časném věku dítěte. Pozor však, takovému dítěti v prvních měsících života nesmí být mimo mateřského mléka podáno ani krátkodobě, respektive vůbec, jiné mléko než s označením H.A. Účinek hypoalergenního mléka se pak ruší.

Mezi počáteční mléka patří i mléka určená výhradně pro děti s nízkou porodní hmotností. Tato mléka jsou přizpůsobena potřebám nedonošeného dítěte, jež jsou jiné než potřeby výživy dítěte donošeného. Další skupinu tvoří mléka antirefluxová, často označená symbolem A.R. Dítě po porodu často zvrací. Tento stav může být projevem tzv. „gastroesophageálního refluxu“ – kdy se strava po požití vrací spontánně zpět ze žaludku do horních částí trávicího traktu. Antirefluxové mléko, obohacené o rýžový škrob či vlákninu ze svatojánského chleba je hutnější a zvracení těchto dětí často ustupuje nebo se výrazně zmírňuje. Poslední skupinu počátečních mlék tvoří mléka se snížením nebo vyloučením cukru laktózy (jedná se o cukr, který je obsažený v každém živočišném mléce). Kromě určitého metabolického onemocnění se těchto mlék využívá například při obtížích po průjmovém onemocnění, kdy došlo k postižení enzymu, který štěpí tento cukr. Rovněž u lidí, u kterých se vrozeně objeví deficit tohoto enzymu (není to stav ojedinělý) je nutné běžné mléko s obsahem laktózy ze stravy vyloučit.

Ke kozímu mléku a jeho podání nejmenším dětem si dovoluji dát varování. Je to mléko svým složením daleko více vzdálené mléku lidskému než mléko kravské. Nezaručuje proto adekvátní vývoj dítěte. Indikace podání kozího mléka při alergii na mléko kravské je nesmyslná, neboť u atopiků (kde vzniká alergie) se rozvine velmi snadno alergie i na bílkovinu kozího mléka.

Neupravené kravské mléko je možno doporučit dítěti až od jeho 12. měsíce věku. Mladší dítě ohrožuje předčasným rozvojem alergie, větším nebezpečím infekce a pro obsah bílkoviny ohrožuje nejmenší děti rozvratem vnitřního prostředí s dalším závažným postižením organismu.

Tzv. příkrmy

Nemléčnou stravu ve formě tzv. příkrmů nepodáváme dětem mladším čtyř měsíců. U dětí plně kojených začínáme s příkrmy až od šestého měsíce věku, u dětí uměle živených od čtvrtého měsíce věku. Během jednoho měsíce je tak možno postupně zařadit zeleninové či maso-zeleninové příkrmy (zeleninová polévka jako samostatné jídlo, libové, nejlépe drůbeží maso v denní dávce asi 20 gramů, jedenkrát týdně vařený slepičí žloutek). V průběhu dalšího měsíce se jako samostatná porce přidává ovocné pyré, které je případně možno smíchat s neslazeným jogurtem. Kaše (samostatné večerní jídlo) je možno podávat v dalším měsíci. Je nutno být na pozoru, neboť kaše, či jiná jídla, která obsahují lepek, by neměla být podána dětem mladším šesti měsíců. Jinak hrozí nebezpečí rozvoje onemocnění tzv. celiakie, jež vyžaduje doživotní dietní opatření. Lepek je obsažen v běžně užívaných cereáliích, mouce pšenice, žita, ječmene.

Stále je platné, že do výživy kojence nepatří vaječný bílek. Stravu malým dětem nesolíme s výjimkou některých onemocnění, na které vás upozorní ošetřující lékař. Přírodní ovocné šťávy se doporučují podávat až v průběhu pátého nebo šestého měsíce. Kojené dítě dostává mlékem dostatek vitaminu C.

Stravovací režim

dítěte, novorozence je většinou tvořen ze sedmi porcí stravy. Postupně se počet jídel pro dítě snižuje. Kojené dítě se většinou hlásí o jídlo samo. Uměle živené dítě, krmené lahvičkou, může být snadno překrmováno. Nedostatek či nadbytek jídla se projeví většinou klinicky. Například dítě může špatně prospívat. Předpokládá se, že v prvním půl roce života by mělo dítě přibýt na váze o 150 až 300 g za týden. V druhém půl roce života by přírůstky hmotnosti měly být zhruba poloviční. Při nadbytku stravy může být dítě třeba více neklidné, mít bolesti bříška, může zvracet a podobně. Denní potřeba celkových tekutin pro dítě se uvádí kolem 150ml/kg jeho tělesné hmotnosti v prvním půl roce života. V druhé polovině roku se tato celková potřeba tekutin snižuje asi na 120 ml/kg tělesné hmotnosti. A tak si každá maminka může orientačně propočítat, jaká je potřeba jejího dítěte.

Zásady výživy novorozenců a kojenců zná každý dětský lékař. Indikované přípravky kojenecké výživy je u něj možno dále konzultovat.

Názory k článku (175 názorů)
Otázka k medu Jana, 19. týden 16.3.2001 18:10
*Re: Otázka k medu Marcela + Vanda 10. měs. 19.3.2001 7:28
**Re: Otázka k medu Viktor 29.4.2004 1:43
***Re: Otázka k medu Daniela+Nithi 29.4.2004 2:19
****Re: Otázka k medu Daniela+Nithi 29.4.2004 2:20
***Re: Otázka k medu Lida+2 29.4.2004 18:9
****Re: Otazka k medu Majka 29.4.2004 20:11
****Re: Otázka k medu hanka dcera 5 mesíců 6.6.2005 8:12
*****Re: Otázka k medu Erika a Peťko 6.6.2005 11:15
******Re: Otázka k medu Cockney 6.6.2005 12:7
****Re: Otázka k medu dajkajedna 13.10.2009 22:37
**nechce jíst Eva,chlapeček(10 měsíců) 3.6.2007 11:10
***odmítá příkrmy Kamoska 9.9.2007 18:17
****Re: odmítá příkrmy Katka + 3 10.10.2007 13:9
****Re: odmítá příkrmy sisi 11.9.2009 22:31
***Re: nechce jíst rajsi 28.3.2009 15:5
***Re: nechce jíst Tatiana Kekelyova 3.7.2011 14:58
****Re: nechce jíst milena,nechutenství 20.9.2011 13:16
*Re: Otázka k medu Svatka, Terezka 19.3.2001 12:58
*Kojení - "prdíky" ?? maminka janinka 11.5.2005 9:56
**Re: Kojení - "prdíky" ?? Nikoušek 11.5.2005 10:45
***Re: Kojení - "prdíky" ?? HelenaPa 4.7.2007 10:45
***Re: Kojení - Danča, +1 1.9.2011 13:13
**Re: Kojení - "prdíky" ?? Evule,,,,:-) 3.5.2006 20:57
*Re: Otázka k medu Jo + 2 12.3.2006 13:35
**Re: Otázka k medu Jo + 2 12.3.2006 13:39
*Re: Otázka k medu doubalka 1.5.2006 4:39
*Re: Nebezpečí alergie Lada,syn 5.měsíců 3.6.2006 23:9
*Vyziva pro deti podle P.Forta Blanča a Davidek 20.10.2006 14:31
**Re: Vyziva pro deti podle P.Forta Lída+2 20.10.2006 16:52
***Re: Vyziva pro deti podle P.Forta Blanča a Davidek 20.10.2006 19:4
Otazka ohledne jogurtu Irena, dcera 9 mesicu 19.3.2001 10:22
*Re: Otazka ohledne jogurtu Daniela, 2 dcery (3 a 1,5) 22.3.2001 20:17
**Re: Otazka ohledne jogurtu Milada, dcera 4m., syn 5 let 22.3.2001 21:50
***Re: Otazka ohledne jogurtu Daniela, 2 dcery - 3 a 1,5 27.3.2001 21:10
*Re: Otazka ohledne jogurtu Hellen 18.4.2004 19:23
**Re: Otazka ohledne jogurtu Ferdulka 18.4.2004 20:4
*Re: Otazka ohledne jogurtu Lenka Hrabcová , 2 malé děti- chlapci 9.1.2005 14:16
**praskle zilky misapoho 10.1.2005 10:53
***Re: praskle zilky Medunka 10.1.2005 11:34
****Re: praskle zilky misapoho 10.1.2005 13:45
*****pomoc -praskle zilky misa, ver. 6 mes. 31.5.2005 12:39
výživa-příkrmy AlenaDia 5ti měsíční syn 11.12.2002 21:23
*Re: výživa-příkrmy Ivana, Terka8/99, Šimon7/02 11.12.2002 22:10
**Re: výživa-příkrmy AlenaDia 5ti měsíční syn 12.12.2002 8:46
**Mrkvicka Marketa, Albert- 7m 25.9.2004 5:18
***Re: Mrkvicka papajana 25.9.2004 11:9
***Re: Mrkvicka Nadia @ 27.9.2004 20:55
****Mrkvicka Marketa, Albert- 7m 28.9.2004 14:32
*****Mrkvicka mnam mnam Marketa, Albert- 7m 30.9.2004 14:33
***Re: Mrkvicka Hanka, Barča 7m 27.9.2004 22:53
***Obilné mléko a atopický ekzém Marcela B. - pětiměsíční syn 5.3.2005 21:29
****Re: Obilné mléko Líza 6.3.2005 6:11
*****Re: Obilné mléko Pavla 19.12.2005 12:26
****Re: Obilné mléko a atopický e... Gábina, 2 kluci 6.3.2005 23:33
****Re: Obilné mléko a atopický e... Martina, dcerka skoro 3 roky 21.3.2005 20:33
****Obilné mléko sonulinecka 30.10.2007 8:51
*****Re: Obilné mléko Věra+Barunka 31.10.2007 20:9
******ovesná kaše Dita 3.11.2007 11:24
*******Re: ovesná kaše perdita 3.11.2007 12:55
*****Re: Obilné mléko petty.c 27.2.2011 12:45
***Re: Mrkvicka Marketa-Karolínka+ Eliška 9.12.2006 14:29
pitný režim Klára (dcera Eliška, 5 měsíců) 24.1.2003 14:27
*Re: pitný režim Sosan 24.1.2003 15:29
**Re: pitný režim Klára (dcera Eliška, 5 měsíců) 25.1.2003 19:20
***Re: pitný režim Petra Zdeňková 29.1.2003 22:37
***Re: pitný režim monika a samuel 6m 7.12.2004 19:1
****Dovolená s miminem Lucinetka+Terinka 5.4.04 13.3.2005 19:17
**Re: pitný režim Zuzana syn 19.6.2004 21:36
*Re: pitný režim Klára Pauknerová,7,měs.,dcera Klárka 27.2.2006 11:28
Pane jo... Mary 11.2.2003 13:16
*Re: Pane jo... Mike, 10.měsíční dcera Andi 22.3.2003 6:18
*Re: Pane jo... Dáša 23.3.2003 7:14
**Re: Pane jo... Daniela 23.3.2003 22:51
***Re: Pane jo... Milada. 24.3.2003 0:3
****Re: Pane jo... Hanka  1.4.2003 22:41
*****Prikrm pri kojeni? Katka, a Tomasek 4 mesice 28.5.2003 19:16
******Re: Prikrm pri kojeni? Pavlína, Vojta 8/99,Vítek 6/02 28.5.2003 22:28
*******Porad jenom kojim Aksalka 11.1.2004 19:42
********Re: Porad jenom kojim remy 5.2.2004 16:11
********Re: Porad jenom kojim Ivana 27.2.2004 12:32
*********Re: Porad jenom kojim Iva 27.2.2004 14:37
*********Re: Porad jenom kojim vranimůra 27.2.2004 19:22
**********Re: Porad jenom koji... Misa3 27.2.2004 23:24
**********Re: Porad jenom koji... Milada. 28.2.2004 22:2
********Re: Porad jenom kojim JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 27.2.2004 16:23
********Re: Porad jenom kojim Janka, 2 kluci 3r., 6 měs. 15.5.2004 11:22
********Re: Porad jenom kojim Lenka, tři děti od dvou měsíců do pěti let 14.3.2007 9:7
******Re: Prikrm pri kojeni? Alice 29.5.2003 22:32
*******Krvave nitky ve stoličce,n... prdylka 16.10.2004 9:42
********Re: Krvave nitky ve stol... Líza 16.10.2004 15:10
********* Krvave nitky ve stoli... Milada. 17.10.2004 14:2
**********Re: Krvave nitky ve... Milada. 17.10.2004 14:40
******Re: Prikrm pri kojeni? Tereza, dvě děti 21.10.2004 20:43
******Re: Kaše po 6. mesíci Vopice 12.5.2007 17:49
******Re: Prikrm pri kojeni? Katka a Tomášek 4měsíce 22.11.2008 12:59
*Re: Pane jo... Hanka, Barča, 7m 27.9.2004 23:11
*Re: Pane jo... Lenka a Karlík 2.3.2005 20:35
Humana Vendulinka 3.11.2003 9:52
Mandarinky, pomeranče ano či ne? Petra, dcera - téměř 11 měsíců 4.11.2003 19:16
*Re: Mandarinky, pomeranče ano či ne? Joka,synové 15 let a 8 měsíců 4.11.2003 22:4
*maso, tuky,žloutek - v 1.roce života v... Jana, Honzík-4,5měsíce 26.4.2006 17:41
celer Ivka+3 7.1.2004 13:35
*Re: celer 16.5Salám&Lajka14 7.1.2004 14:38
**Další zelenina Markéta, dvojčata 4m. 11.10.2006 21:38
jogurty Jana, 8měs. syn 18.6.2004 10:52
*Re: jogurty Kristýna+Robík 18.6.2004 22:20
umela vyziva marie 19.6.2004 2:8
*Re: umela vyziva axe 19.6.2004 12:48
*Re: umela vyziva Sylva 19.6.2004 16:19
**Re: umela vyziva Zuzka + ilípek 2.12.2004 14:35
***Re: umela vyziva Zuzka +2 2.12.2004 15:11
****Re: umela vyziva Linda,Jakub2roky a Anetka 5tydnu 17.1.2005 13:41
*****Re: umela vyziva Lida +2 17.1.2005 13:57
******Re: umela vyziva Linda,Jakub2roky a Anetka 7tydnu 3.2.2005 19:0
*****Re: umela vyziva Lenka a Karlík. 2.3.2005 20:58
******Re: umela vyziva Linda,Jakub2roky a Anetka 3.5mesice 29.3.2005 22:4
*******Re: umela vyziva Zuzka + Filípek 8.4.2005 22:4
*****Re: umela vyziva Hanka syn Darecek, 4 tydny 13.4.2007 12:17
******Re: umela vyziva smolicka 21.4.2007 10:25
****Re: umela vyziva Alena a 5 měsíční Zituška 24.11.2005 8:57
***Re: umela vyziva Markéta a dva kluci 15.6.2005 22:52
****Re: umela vyziva Dita H. + Agáta 4 m 23.6.2005 20:41
***Re: umela vyziva Markéta a dva kluci 15.6.2005 22:58
****Re: umela vyziva Hana Zoubková-Jeník 11 týdnů 18.9.2005 15:2
***Re: umela vyziva Magdalena Gustinova,3mesicni Lukasek 3.1.2008 10:5
Problémy s jídlem i pitím Radim, 1 dcerka 24.1.2005 0:25
*Re: změna dudlíku Zuzana a Eli 1.2.2005 14:25
*Re: Problémy s jídlem i pitím katka-pracovnice v kojenec.vyživě 16.2.2005 16:8
**Re: Problémy s jídlem i pitím Markéta 2 týdenní holčička 20.1.2006 21:6
*Re: Problémy s jídlem i pitím katka-pracovnice v kojenec.vyživě 16.2.2005 16:8
**Re: papání ze lžičky Michelle I 25.6.2007 16:40
čím obohatit jídelníček? Eva, 11měsíční dcera 6.4.2005 9:9
*Re: čím obohatit jídelníček? markéta 6.4.2005 10:1
Odšťavňovače - jaký typ Zuzana + Terezka 6m 5.12.2005 21:31
kdy je ukončený 4. měsíc? Jana, chlapeček 4 měsíce 20.1.2006 19:32
*Re: kdy je ukončený 4. měsíc? PajaMM 20.1.2006 19:38
*Re: kdy je ukončený 4. měsíc? Elfík +1+2 24.1.2006 12:41
**Re: kdy je ukončený 4. měsíc? madelo 8.2.2008 20:22
*Re: kdy je ukončený 4. měsíc? Klára 19.10.2008 23:21
**Re: kdy je ukončený 4. měsíc? Ala 14.7.2009 15:37
*Re: kdy je ukončený 4. měsíc? zajíc 1 19.5.2009 15:16
**Re: kdy je ukončený 4. měsíc? Ala 14.7.2009 15:41
**Re: kdy je ukončený 4. měsíc? Veronika Nováková, dcera 13m 2.8.2010 21:33
*Re: kdy je ukončený 4. měsíc? Katka, chlapeček skoro pět měs 20.4.2011 12:49
Příkrmy nekojeného dítěte Elfík +1+2 24.1.2006 14:10
*Re: Příkrmy nekojeného dítěte markéta, Tereza 7/03 24.1.2006 15:30
**Re: Příkrmy nekojeného dítěte Elfík +1+2 26.1.2006 10:54
***Re: Příkrmy nekojeného dítěte aknelop 3.2.2006 13:38
****Re: Příkrmy nekojeného dítěte Elfík +1+2 4.2.2006 10:14
*****Re: Příkrmy nekojeného dítěte tedezka 7.7.2006 13:4
*****Re: Příkrmy nekojeného dítěte Lu  24.12.2006 0:7
Mléčné výrobky - kdy a jaké? Radka a Ondra 13měsíců 10.4.2006 23:29
*Re: Mléčné výrobky - kdy a jaké? Květa +10měs .syn 6.7.2006 16:22
*Re: Mléčné výrobky - kdy a jaké? Jitka Karvanová 9měs. syn 3.11.2006 14:32
*Re: Mléčné výrobky - kdy a jaké? Lucie 23.3.2009 11:2
co se o kojení nepíše jutta 27.4.2006 11:21
*Re: co se o kojení nepíše - jak na koj... Hanka, 6.mes. dcerka 29.8.2006 12:6
*Re: co se o kojení nepíše Adela, Terezka 4,5 mesice 12.9.2007 20:20
maso, tuky, žloutky - do 1.r. NE??? Jana, Honzík 4,5měs 27.4.2006 18:40
*Re: maso, tuky, žloutky - do 1.r. NE??... Itica 28.4.2006 11:50
Problémy s jídlem a pitím. Dana, 15 měs.Kája 1.8.2006 21:38
jak konzervovat přesnídávku? petra, emma 5 měs. 24.8.2006 19:12
*Re: jak konzervovat přesnídávku? Jana+Martasek 31.10.2006 13:25
Kojenec-vařený brambor Romana 4.11.2006 22:56
*Re: Kojenec-vařený brambor Simona 5.11.2006 1:23
**Re: Kojenec-vařený brambor Líza 5.11.2006 6:50
škrtit při umělce??:-) Sta 2.3.2007 13:17
*Re: škrtit při umělce??:-) Dana 24.8.2007 17:51
**Re: škrtit při umělce??:-) Danka 10.10.2007 22:44
odmítá příkrmy Kamoska 9.9.2007 18:22
*Re: odmítá příkrmy Baba Jaga 9.9.2007 20:30
Sůl? Martina31 19.12.2007 21:28
papani ze lzicky zuzana nova,5mesicni dite 24.9.2010 19:25
Maso - zvěřina pro kojence, batolata Hanka 7.1.2011 12:47
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Wellness Víkend   |   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.